61f8ca1b872131c9599f7b6877d82be83f2d1c7f

Yangon Division

Hino 125 စီး Yangon Division တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon Premium Car

6

Engine Power Icon
4000cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#576068
Mileage Icon
143000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
sati
185.0
သိန္း
185
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

5

Engine Power Icon
4000cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#575833
Mileage Icon
156000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
sati
195.0
သိန္း
195
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

14

Engine Power Icon
6400cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#575529
Mileage Icon
100000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
Sati (BGO)
317.0
သိန္း
317
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
4000cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#576382
Mileage Icon
200000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
Sati
170.0
သိန္း
170
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

7

Engine Power Icon
4000cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#576319
Mileage Icon
100000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
sati (နယ္လိုင္စင္)
170.0
သိန္း
170
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

7

Engine Power Icon
4000cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#576311
Mileage Icon
100000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
9n/****(BGO)
178.0
သိန္း
178
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Engine Power Icon
3700cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#576299
Mileage Icon
100000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
9n/****(BGO)
191.0
သိန္း
191
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Engine Power Icon
4000cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#576298
Mileage Icon
100000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
9n/****(MDY)
175.0
သိန္း
175
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

7

Engine Power Icon
4000cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#576296
Mileage Icon
100000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
9n/****(BGO)
185.0
သိန္း
185
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Engine Power Icon
4000cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#576187
Mileage Icon
100000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
Sati
225.0
သိန္း
225
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး