61f8ca1b872131c9599f7b6877d82be83f2d1c7f

Yangon Division

Hino 117 စီး Yangon တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon Premium Car

6

Year Icon
2007
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati (bgo)လိုက္စင္
Mileage Icon
435000
Engine Power Icon
6400cc
Transmission Icon
Manual
225.0
သိန္း
225
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

0

Year Icon
2007
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati (bgo)လိုက္စင္
Mileage Icon
435000
Engine Power Icon
6400cc
Transmission Icon
Manual
225.0
သိန္း
225
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

0

Year Icon
2007
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati (bgo)လိုက္စင္
Mileage Icon
435000
Engine Power Icon
6400cc
Transmission Icon
Manual
225.0
သိန္း
225
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

2

Year Icon
2007
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
စတိ bgo
Mileage Icon
120000
Engine Power Icon
4000cc
Transmission Icon
Manual
210.0
သိန္း
210
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
7M - 38** (MANDALAY COMPANY LICENCE)
Mileage Icon
190000
Engine Power Icon
4000cc
Transmission Icon
Manual
205.0
သိန္း
205
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

7

Year Icon
2007
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
110000
Engine Power Icon
4000cc
Transmission Icon
Manual
210.0
သိန္း
210
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

4

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
ႀကိဳပိြဳင္႕
Mileage Icon
118100
Engine Power Icon
12910cc
Transmission Icon
Manual
480.0
သိန္း
480
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
6M/****
Mileage Icon
120000
Engine Power Icon
4000cc
Transmission Icon
Manual
152.0
သိန္း
152
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

5

Year Icon
2004
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Sati(YGN)
Mileage Icon
60000
Engine Power Icon
4900cc
Transmission Icon
Manual
250.0
သိန္း
250
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

6

Year Icon
2005
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Sati(BGO)
Mileage Icon
60000
Engine Power Icon
4700cc
Transmission Icon
Manual
210.0
သိန္း
210
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App