61f8ca1b872131c9599f7b6877d82be83f2d1c7f

Yangon Division

Hino 140 စီး Yangon Division တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon Premium Car

4

Engine Power Icon
4000cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#549104
Mileage Icon
90000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
5N-7***
170.0
သိန္း
170
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
8860cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#549312
Mileage Icon
413700 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
ဆိပ္ကမ္းကားေရာက္ပါၿပီ
330.0
သိန္း
330
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

12

Engine Power Icon
4000cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#548657
Mileage Icon
532461 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
4M/7218
195.0
သိန္း
195
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
12901cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#548318
Mileage Icon
380000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
5L/****(YGN)
470.0
သိန္း
470
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
4000cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#548124
Mileage Icon
100000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
sati
225.0
သိန္း
225
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Engine Power Icon
4000cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#548107
Mileage Icon
100000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
sati
175.0
သိန္း
175
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

7

Engine Power Icon
12901cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#547757
Mileage Icon
300000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
4M/****(YGN)
550.0
သိန္း
550
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Engine Power Icon
12901cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#547745
Mileage Icon
300000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
6L/****(YGN)
550.0
သိန္း
550
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Engine Power Icon
12901cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#547738
Mileage Icon
300000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
6L/****(YGN)
830.0
သိန္း
830
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

7

Engine Power Icon
7680cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#547669
Mileage Icon
200000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
sati
285.0
သိန္း
285
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App