61f8ca1b872131c9599f7b6877d82be83f2d1c7f

Yangon Division

Hino Dutro 71 စီး Yangon တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon

9

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
7M - 38** (MANDALAY COMPANY LICENCE)
Mileage Icon
190000
Engine Power Icon
4000cc
Transmission Icon
Manual
205.0
သိန္း
205
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

2

Year Icon
2007
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
စတိ bgo
Mileage Icon
120000
Engine Power Icon
4000cc
Transmission Icon
Manual
210.0
သိန္း
210
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

7

Year Icon
2007
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
110000
Engine Power Icon
4000cc
Transmission Icon
Manual
210.0
သိန္း
210
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
6M/****
Mileage Icon
120000
Engine Power Icon
4000cc
Transmission Icon
Manual
152.0
သိန္း
152
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

5

Year Icon
2004
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Sati(YGN)
Mileage Icon
60000
Engine Power Icon
4900cc
Transmission Icon
Manual
250.0
သိန္း
250
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

6

Year Icon
2005
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Sati(BGO)
Mileage Icon
60000
Engine Power Icon
4700cc
Transmission Icon
Manual
210.0
သိန္း
210
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

5

Year Icon
2005
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Sati(YGN)
Mileage Icon
50000
Engine Power Icon
4900cc
Transmission Icon
Manual
250.0
သိန္း
250
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

3

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Sati(BGO)
Mileage Icon
50000
Engine Power Icon
4000cc
Transmission Icon
Manual
220.0
သိန္း
220
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
120000
Engine Power Icon
4900cc
Transmission Icon
Manual
186.0
သိန္း
186
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

7

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
2N/2492 (BGO)
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
4900cc
Transmission Icon
Manual
168.0
သိန္း
168
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App