61f8ca1b872131c9599f7b6877d82be83f2d1c7f

Yangon Division

Hino Dutro 69 စီး Yangon Division တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon Premium Car

14

Engine Power Icon
6400cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#575529
Mileage Icon
100000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
Sati (BGO)
317.0
သိန္း
317
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

9

Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#574932
Mileage Icon
156000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
sati
145.0
သိန္း
145
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Engine Power Icon
4000cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#574625
Mileage Icon
100000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
Sati
150.0
သိန္း
150
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
4000cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#574622
Mileage Icon
100000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
Sati
155.0
သိန္း
155
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

7

Engine Power Icon
4000cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#574617
Mileage Icon
200000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
Sati
210.0
သိန္း
210
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Engine Power Icon
4000cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#573165
Mileage Icon
150000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
Sati (BGO)
239.0
သိန္း
239
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Dealer Car

10

Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#573110
Mileage Icon
210000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
sati
150.0
သိန္း
150
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Engine Power Icon
4000cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#572732
Mileage Icon
150000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
sati
170.0
သိန္း
170
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
4000cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#572724
Mileage Icon
150000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
sati
150.0
သိန္း
150
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Dealer Car

10

Engine Power Icon
4000cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#571500
Mileage Icon
150000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
sati(BGO)
259.0
သိန္း
259
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး