61f8ca1b872131c9599f7b6877d82be83f2d1c7f

Yangon Division

Hino Dutro 78 စီး Yangon Division တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon

12

Engine Power Icon
4000cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#548657
Mileage Icon
532461 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
4M/7218
195.0
သိန္း
195
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
4000cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#548124
Mileage Icon
100000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
sati
225.0
သိန္း
225
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Engine Power Icon
4000cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#548107
Mileage Icon
100000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
sati
175.0
သိန္း
175
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
4890cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#547660
Mileage Icon
100000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
sati
225.0
သိန္း
225
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

7

Engine Power Icon
4000cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#547076
Mileage Icon
170000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
Bago
215.0
သိန္း
215
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
4000cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#546944
Mileage Icon
130000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
sati
219.0
သိန္း
219
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
4000cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#546909
Mileage Icon
150000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
sati
250.0
သိန္း
250
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

7

Engine Power Icon
4000cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#546715
Mileage Icon
120000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
စတိMdy
185.0
သိန္း
185
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

7

Engine Power Icon
4900cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#546615
Mileage Icon
100000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
sati
210.0
သိန္း
210
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

5

Engine Power Icon
4900cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#546614
Mileage Icon
100000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
4M/6608(MDY)
210.0
သိန္း
210
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App