0f75211575ceea7c71f012997044f4f30a3d858f

Foton

Foton 1 စီး Myanmar တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon

10

Engine Power Icon
1600cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Mandalay Division
Lot Number:
#571784
Mileage Icon
40000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
YGN 5H-****
65.0
သိန္း
65
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး