61f8ca1b872131c9599f7b6877d82be83f2d1c7f

Yangon Division

Ford 28 စီး Yangon တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon Premium Dealer Car

15

Year Icon
2015
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
to order
Mileage Icon
29900
Engine Power Icon
2700cc
Transmission Icon
Auto
690.0
သိန္း
690
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Dealer Car

17

Year Icon
2015
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
to order
Mileage Icon
19500
Engine Power Icon
2700cc
Transmission Icon
Auto
695.0
သိန္း
695
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Dealer Car

13

Year Icon
2015
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
to order
Mileage Icon
24500
Engine Power Icon
3500cc
Transmission Icon
Auto
760.0
သိန္း
760
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Dealer Car

15

Year Icon
2015
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
to order
Mileage Icon
41000
Engine Power Icon
3500cc
Transmission Icon
Auto
685.0
သိန္း
685
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Dealer Car

15

Year Icon
2015
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
to order
Mileage Icon
47000
Engine Power Icon
2700cc
Transmission Icon
Auto
660.0
သိန္း
660
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Dealer Car

18

Year Icon
2015
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
to order
Mileage Icon
2434
Engine Power Icon
2700cc
Transmission Icon
Auto
650.0
သိန္း
650
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Year Icon
2013
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
7G/( YGN )
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
2200cc
Transmission Icon
Manual
250.0
သိန္း
250
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
2015
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
1L/***** (YGN)
Mileage Icon
24000
Engine Power Icon
2200cc
Transmission Icon
Auto
580.0
သိန္း
580
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
7L/3853
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Manual
155.0
သိန္း
155
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
2014
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
7G/8933 (TNI)
Mileage Icon
20000
Engine Power Icon
2200cc
Transmission Icon
Auto
220.0
သိန္း
220
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App