61f8ca1b872131c9599f7b6877d82be83f2d1c7f

Yangon Division

Ford 31 စီး Yangon Division တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon

4

Engine Power Icon
2200cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#575852
Mileage Icon
56000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
5H_9459
210.0
သိန္း
210
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

7

Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#575708
Mileage Icon
80000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
4M/****(MDY)
170.0
သိန္း
170
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

7

Engine Power Icon
2200cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#574525
Mileage Icon
40000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
sati
310.0
သိန္း
310
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

6

Engine Power Icon
2200cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#574387
Mileage Icon
50000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
sati
310.0
သိန္း
310
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
2200cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#574362
Mileage Icon
40000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
sati(bgo)
325.0
သိန္း
325
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

10

Engine Power Icon
2200cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#574326
Mileage Icon
88000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
SATI
330.0
သိန္း
330
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

6

Engine Power Icon
3000cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#574244
Mileage Icon
100000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
2M/****(MDY)
255.0
သိန္း
255
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
5400cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#571204
Mileage Icon
24000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
new
950.0
သိန္း
950
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

10

Engine Power Icon
6000cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#570806
Mileage Icon
85000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
MDY 9K-****
350.0
သိန္း
350
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
2200cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#569954
Mileage Icon
61000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
7N/******(MDY)
325.0
သိန္း
325
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး