61f8ca1b872131c9599f7b6877d82be83f2d1c7f

Yangon Division

Ford 26 စီး Yangon Division တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon Premium Car

16

Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#547737
Mileage Icon
50000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
temp
880.0
သိန္း
880
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

6

Engine Power Icon
2400cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#547873
Mileage Icon
126688 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
2K-5384
185.0
သိန္း
185
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

4

Engine Power Icon
22cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#547125
Mileage Icon
70000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
MDY
345.0
သိန္း
345
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

0

Engine Power Icon
2200cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#547118
Mileage Icon
30000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
6G/
220.0
သိန္း
220
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

0

Engine Power Icon
2200cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#547113
Mileage Icon
30000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
6G/
220.0
သိန္း
220
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
2200cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#545729
Mileage Icon
60000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
sati
285.0
သိန္း
285
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Engine Power Icon
6200cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#542485
Mileage Icon
100000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
5L/****(YGN)
1500.0
သိန္း
1500
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#541834
Mileage Icon
100000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
9I/****(YGN)
145.0
သိန္း
145
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#540761
Mileage Icon
100000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
3M/*****(BGO)
230.0
သိန္း
230
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
2200cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#540699
Mileage Icon
13000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
3N/*****(MDY)
320.0
သိန္း
320
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App