D493868f71d44eb5a77f7d4076de363898456ab9

Ford Ranger Shan

Ford Ranger 1 စီး Shan State တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon Premiumassist

9

Engine Power Icon
2200cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Shan State
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
70 - 75k Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
3I-****(SGG, အနက္)
175.0
သိန္း
175
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး