61f8ca1b872131c9599f7b6877d82be83f2d1c7f

Yangon Division

Daihatsu 433 စီး Yangon Division တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon Premium Car

9

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#548998
Mileage Icon
36000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
sati BGO
145.0
သိန္း
145
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

7

Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#548735
Mileage Icon
140000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
4N/****(MDY)လိုက္စင္
95.0
သိန္း
95
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

5

Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#549719
Mileage Icon
40000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
3N/****(MDY)
104.0
သိန္း
104
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#549707
Mileage Icon
150000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
2I/****(YGN)
105.0
သိန္း
105
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

3

Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#549645
Mileage Icon
130000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
7I/****
95.0
သိန္း
95
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

3

Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#549640
Mileage Icon
60000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
yayi
120.0
သိန္း
120
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

7

Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#549632
Mileage Icon
10026 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
5N-3513 MDY
117.0
သိန္း
117
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

3

Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#549603
Mileage Icon
60000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
yayi
115.0
သိန္း
115
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#549585
Mileage Icon
32000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
5N-77** (PEGU COPANY LICENCE)
102.0
သိန္း
102
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#549577
Mileage Icon
15000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
3N - 47** (PEGU COMPANY LICENCE)
105.0
သိန္း
105
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App