61f8ca1b872131c9599f7b6877d82be83f2d1c7f

Yangon Division

Daihatsu 656 စီး Yangon Division တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon Premium Car

10

Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
80000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
6N/****(MDY)
96.0
သိန္း
96
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

7

Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
140000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
1P/****
105.0
သိန္း
105
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

12

Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
100000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
6L/****
110.0
သိန္း
110
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

11

Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
120000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
2P/****(MDY, အနက္)
120.0
သိန္း
120
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

10

Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
180000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
7N/****(MDY, အနက္)
98.0
သိန္း
98
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

10

Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
160000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
9N/****(BGO, အနက္)
87.0
သိန္း
87
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

11

Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
40000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
1P/****(BGO, အနက္)
100.0
သိန္း
100
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

11

Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
100000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
7N/****(MDY, အနက္)
85.0
သိန္း
85
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

9

Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
700000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
1P/****(BGO, အနက္)
80.0
သိန္း
80
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

10

Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
81000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
9N/****(MDY, အနက္)
100.0
သိန္း
100
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး