61f8ca1b872131c9599f7b6877d82be83f2d1c7f

Yangon Division

Daihatsu 422 စီး Yangon တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon Premium Car

11

Year Icon
2009
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
5H
Mileage Icon
80000
Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Auto
98.0
သိန္း
98
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

13

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
5L/9551 (YGN)
Mileage Icon
80000
Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Auto
110.0
သိန္း
110
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

10

Year Icon
2007
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
2N/(BGO)
Mileage Icon
80000
Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Auto
92.0
သိန္း
92
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

12

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Sati (နယ္လိုင္စင္)
Mileage Icon
80000
Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Auto
90.0
သိန္း
90
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

4

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
1M-xxxx
Mileage Icon
50000
Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Auto
120.0
သိန္း
120
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
5H/( YGN )
Mileage Icon
80000
Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Auto
140.0
သိန္း
140
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
75000
Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Auto
115.0
သိန္း
115
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
2014
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
MDY 2N-****
Mileage Icon
20000
Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Auto
100.0
သိန္း
100
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

0

Year Icon
2004
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
1G-1199
Mileage Icon
1
Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Auto
80.0
သိန္း
80
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
2009
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Sati(MDY)
Mileage Icon
70000
Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Manual
90.0
သိန္း
90
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App