8bef0676d0385f1e6af65d87c0b11c225f65de14

Bago Division

Daihatsu 8 စီး Bago Division တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon

7

Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Bago Division
Lot Number:
#545491
Mileage Icon
160000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
0000000
89.0
သိန္း
89
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

4

Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Bago Division
Lot Number:
#540272
Mileage Icon
60000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
1N-$$$$
88.0
သိန္း
88
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

4

Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Bago Division
Lot Number:
#540273
Mileage Icon
60000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
1N-$$$$
88.0
သိန္း
88
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

4

Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Bago Division
Lot Number:
#538329
Mileage Icon
60000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
1N
90.0
သိန္း
90
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

4

Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Bago Division
Lot Number:
#536333
Mileage Icon
150000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
6M
93.0
သိန္း
93
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

7

Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Bago Division
Lot Number:
#534678
Mileage Icon
100000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
4M/****(MDY)
98.0
သိန္း
98
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

5

Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Bago Division
Lot Number:
#534151
Mileage Icon
13000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
2N 5992 MDY
78.0
သိန္း
78
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Bago Division
Lot Number:
#522747
Mileage Icon
40000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
sati
95.0
သိန္း
95
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App