8bef0676d0385f1e6af65d87c0b11c225f65de14

Bago Division

Daihatsu 17 စီး Bago Division တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon

9

Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Bago Division
Lot Number:
#575158
Mileage Icon
113000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
MDY 1P-****
90.0
သိန္း
90
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

6

Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Bago Division
Lot Number:
#574203
Mileage Icon
60000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
MDY 9N-****
87.0
သိန္း
87
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

7

Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Bago Division
Lot Number:
#573763
Mileage Icon
88 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
2N-1**1
88.0
သိန္း
88
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

7

Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Bago Division
Lot Number:
#573634
Mileage Icon
49000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
2N-1**1
88.0
သိန္း
88
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

1

Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Bago Division
Lot Number:
#573499
Mileage Icon
49000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
2N-1**1
90.0
သိန္း
90
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

1

Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Bago Division
Lot Number:
#573498
Mileage Icon
49000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
2N-1671
90.0
သိန္း
90
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

10

Engine Power Icon
650cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Bago Division
Lot Number:
#573283
Mileage Icon
50816 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
မေလ ွ်က္ရေသးပါ
95.0
သိန္း
95
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

10

Engine Power Icon
650cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Bago Division
Lot Number:
#573265
Mileage Icon
120193 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
မေလ ွ်က္ရေသးပါ
94.0
သိန္း
94
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Engine Power Icon
650cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Bago Division
Lot Number:
#573237
Mileage Icon
72990 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
မေလ ွ်က္ရေသးပါ
110.0
သိန္း
110
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

6

Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Bago Division
Lot Number:
#572314
Mileage Icon
100000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
MDY 6J-****
78.0
သိန္း
78
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး