61f8ca1b872131c9599f7b6877d82be83f2d1c7f

Yangon Division

Chevrolet 23 စီး Yangon Division တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon

4

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#576047
Mileage Icon
100000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
6F/****(YGN)
120.0
သိန္း
120
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

5

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#575638
Mileage Icon
90000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
YGN 5G-****
119.0
သိန္း
119
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#575392
Mileage Icon
100000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
6F/****(YGN)
117.0
သိန္း
117
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
1600cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#575012
Mileage Icon
100000 Km
FuelIcon
CNG
Licence Icon
5C/****(SGG)
118.0
သိန္း
118
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

7

Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#573964
Mileage Icon
100000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
6J/****(YGN)
225.0
သိန္း
225
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#572844
Mileage Icon
80000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
YGN 1F-****
117.0
သိန္း
117
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

5

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#572590
Mileage Icon
120000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
9J/****(YGN)
123.0
သိန္း
123
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#570113
Mileage Icon
100000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
9K/****(YGN)
245.0
သိန္း
245
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
2800cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#569949
Mileage Icon
50000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
6N/*****(MDY)
325.0
သိန္း
325
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#569357
Mileage Icon
100000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
2G/****(YGN)
119.0
သိန္း
119
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး