61f8ca1b872131c9599f7b6877d82be83f2d1c7f

Yangon Division

Chevrolet 22 စီး Yangon တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon Premium Dealer Car

11

Year Icon
2010
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
7J/****(YGN)
Mileage Icon
130000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
128.0
သိန္း
128
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Dealer Car

13

Year Icon
2010
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
ေနာက္ဆံုးေရာက္ရွိ
Mileage Icon
65000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
120.0
သိန္း
120
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Dealer Car

11

Year Icon
2010
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
ေနာက္ဆံုးေရာက္ရွိ
Mileage Icon
65000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
135.0
သိန္း
135
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Dealer Car

15

Year Icon
2010
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
ေနာက္ဆံုးေရာက္ရွိ
Mileage Icon
65200
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
135.0
သိန္း
135
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

7

Year Icon
2013
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
7K/****(YGN)
Mileage Icon
70000
Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Manual
270.0
သိန္း
270
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
2009
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
2E/××××
Mileage Icon
50000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
120.0
သိန္း
120
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

4

Year Icon
2013
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
MDY 4M-****
Mileage Icon
30000
Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Manual
230.0
သိန္း
230
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

4

Year Icon
2009
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
2E/****(YGN)
Mileage Icon
50000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
117.0
သိန္း
117
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
2010
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
5K/****(YGN)
Mileage Icon
50000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
143.0
သိန္း
143
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

4

Year Icon
2010
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
2H-2590
Mileage Icon
27000
Engine Power Icon
1600cc
Transmission Icon
Auto
225.0
သိန္း
225
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App