0f75211575ceea7c71f012997044f4f30a3d858f

Foton

Foton 4 စီး Myanmar တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon Premiumassist Premium Dealer Car

9

Engine Power Icon
2800cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ဘယ္ေမာင္း
Mileage Icon
0 - 5k Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
5P-****(MDY, အနီ)
388.0
သိန္း
388
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premiumassist Premium Dealer Car

15

Engine Power Icon
2800cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ဘယ္ေမာင္း
Mileage Icon
0 - 5k Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
Sati(YGN, အနီ)
388.0
သိန္း
388
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premiumassist

6

Engine Power Icon
3500cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
50 - 55k Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
6E-****(YGN, အနီ)
110.0
သိန္း
110
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premiumassist Premium Dealer Car

9

Engine Power Icon
2800cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
55 - 60k Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
Sati
378.0
သိန္း
378
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး