အသုံးပြုရန်အညွှန်း

  1. အကောင့်ဘယ်လိုဝင်ရောက်ရမလဲ?
  2. အကောင့်သစ်ဘယ်လိုဖွင့်ရမလဲ?
  3. ကားကြော်ငြာဘယ်လိုတင်ရမလဲ?
  4. ကားရောင်းထွက်သွားရင်ဘာလုပ်ရမလဲ?
  5. ကားကြော်ငြာကို (ခဏ၊ အပြီး) ရပ်ထားချင်ရင်ဘာလုပ်ရမလဲ?
  6. ကားကြော်ငြာ အချက်အလက်များမှားခဲ့ရင်ဘယ်လိုပြင်ရမလဲ?
  7. ကားကြော်ငြာမှာ ပြနေတဲ့ရှေ့ဆုံးပုံကိုဘယ်လိုပြင်ရမလဲ?

1. အကောင့်ဘယ်လိုဝင်ရောက်ရမလဲ?

အကောင့် (Login) ဝင်၇န် နည်းလမ်း ၂ မျိုးရှိပါသည်။

ပထမနည်းမှာ email ဖြင့် login ဝင်နည်းဖြစ်သည်။

၁။ CarsDB.com website ၏ ညာဘက် အပေါ်ထောင့်ရှိ login ကိုနှိပ်ပါ။

၂။ ထို့နောက် မိမိ၏ e-mail address နှင့် password ကိုဖြည့်ပြီး login ဝင်လိုက်ပါ။

Facebook ဖြင့်လည်း login ဝင်နိုင်ပါသည်။

၁။ Facebook ဖြင့် login ဝင်လိုပါက Log in Form အပေါ်ဘက်ရှိ “Sign in with Facebook” ဆိုသောခလုတ်ကို နှိပ်၍ login ဝင်လိုက်ပါ။

CarsDB တွင် အကောင့်ရှိပြီး facebook အီးမေးလ် နှင့် CarsDBတွင် register လုပ်ထားသော အီးမေးလ် တူညီသောအခါ Register with Facebook / Login with facebook နှိပ်သောအခါ Login ဖြစ်ပြီး Home page သို့တခါတည်း တန်းရောက်သွားမည်။ သင်၏ CarsDB အကောင့်နှင့် သင်၏ facebook ချိတ်ဆက် သွားမည်။


2. အကောင့်သစ်ဘယ်လိုဖွင့်ရမလဲ?

အကောင့်သစ် (Register) လုပ်၇န် နည်းလမ်း ၂ မျိုးရှိပါသည်။

ပထမ နည်းမှာ email ဖြင့် register လုပ်နည်းဖြစ်သည်။

၁။ email ဖြင့် register လုပ်၇န် Log in Form အပေါ်ညာဘက်ထောင့်ရှိ Register ကိုနှိပ်ပါ။

(သိူ့)CarsDB.com website အပေါ်ဆုံးရှိ Register ကိုနှိပ်ပါ။

၂။ ထို့နောက်လိုအပ်သည့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဖြည့်၍ register လုပ်နိုင်သည်။

Registration process မြန်ဆန်စေ၇န် Facebook ဖြင့်လည်း register လုပ်နိုင်ပါသည်။

၁။ ထိုသို့ Facebook ဖြင့် Register လုပ်ရန် Log in Form အပေါ်ညာဘက်ထောင့်ရှိ Register ကိုနှိပ်၍ register လုပ်နိုင်ပါသည်။

(သိူ့)CarsDB.com website အပေါ်ဆုံးရှိ Register ကိုနှိပ်ပါ။

၂။ ထို့နောက် Register form ရှိ “Register with Facebook” နှိပ်ပါ။

၃။ Facebook တွင် လိုအပ်သည့်ခွင့်ပြုချက်များ ပေးပါ

၄။ ြပြီးနောက် လိုအပ်သည့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဖြည့်၍ register လုပ်နိုင်ပါသည်။

3. ကားကြော်ငြာဘယ်လိုတင်ရမလဲ?

အောက်ပါအဆင့်များကို လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် ကားကြော်ငြာအသစ်များကို အလွယ်တကူတင်နိုင်ပါသည်။

၁။ ပထမဦးစွာ log in ဝင်ရပါမည်။

၂။ အကယ်၍ CarsDB.com တွင် Register မပြုလုပ်ရသေးပါက register လုပ်နိုင်ပါသည်။

၃။ CarsDB.com website ၏ ညာဘက်အပေါ်ထောင့်ရှိ “ကားကြော်ငြာတင်ရန်” ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။

၄။ သင့်ကား၏ အချက်အလက်များကို ဖြည့်စွက်ပါ။

၅။ ကားဝယ်ယူလိုသူများ အဆင်ပြေစေရေးအတွက် သင်ရောင်းလိုသောကား၏ ဓါတ်ပုံအား ထည့်သွင်းပေးရန် တိုက်တွန်းလိုပါသည်။

၆။ အခမဲ့ ကြော်ငြာတင်ရန် "Sell as Standard Car" ဟူသော button ကိုနှိပ်၍သော်လည်းကောင်း

(သို့) ဝန်ဆောင်မှုပိုမို ပြည့်စုံပြီး လူကြည့်ပိုများသည့် ကြော်ငြာတင်ရန် "Sell as Premium Car" ဟူသော button ကိုနှိပ်၍သော်လည်းကောင်း ရှေ့ဆက်နိုင်ပါသည်။

၇။ Premium ကား အဖြင့် ကြော်ငြာတင်ပါက မိမိ ကြော်ငြာလိုသော အချိန်အပိုင်းခြား နှင့် ငွေပေးချေစနစ်ကို ရွေးချယ်ရပါမည်။

၈။ ရွေးချယ်ထားသော ငွေပေးချေစနစ် အပေါ်မူတည်၍ သက်ဆိုင်ရာ ငွေပေးချေအညွှန်းအတိုင်း ငွေပေးချေနိုင်ပါသည်။


4. ကားရောင်းထွက်သွားရင်ဘာလုပ်ရမလဲ?

သင်၏ကားအား ရောင်းချပြီးသွားပါက CarsDB.com website အပေါ်ဆုံးရှိ"ကြော်ငြာများ စီမံခန့်ခွဲရန်" ကိုဦးစွာနှိပ်ပါ။

“သင်၏ ကားများ(Inventory)” ဆိုသော ခလုတ် ကိုနှိပ်ပါ။

“Edit Images” ဘေးမှ “down arrow” ကို နှိပ်ပြီး “Mark as Sold” ကိုရွေးချယ်ကာ မိမိ ကားရောင်းပြီးဖြစ်ကြောင်း အသိပေးနိုင်ပါသည်။


5. ကားကြော်ငြာကို (ခဏ၊ အပြီး) ရပ်ထားချင်ရင်ဘာလုပ်ရမလဲ?

သင်၏ကားကြော်ငြာကို (ခဏ၊ အပြီး) ရပ်ထားလိုပါက CarsDB.com website အပေါ်ဆုံးရှိ "ကြော်ငြာများ စီမံခန့်ခွဲရန်" ကိုဦးစွာနှိပ်ပါ။

“သင်၏ ကားများ(Inventory)” ဆိုသော ခလုတ် ကိုနှိပ်ပါ။

“Edit Images” ဘေးမှ “down arrow” ကို နှိပ်ပြီး “Hide” ကိုရွေးချယ်ကာ မိမိ (ခဏ၊ အပြီး)ရပ် လိုသော ကားကို လွယ်ကူစွာရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။


6. ကားကြော်ငြာ အချက်အလက်များမှားခဲ့ရင်ဘယ်လိုပြင်ရမလဲ?

သင်၏ကားကြော်ငြာ အချက်အလက်များပြင်ဆင်လိုပါက CarsDB.com website အပေါ်ဆုံးရှိ "ကြော်ငြာများ စီမံခန့်ခွဲရန်" ကိုဦးစွာနှိပ်ပါ။

“သင်၏ ကားများ(Inventory)” ဆိုသော ခလုတ် ကိုနှိပ်ပါ။

“Edit” ခလုတ်ကို နှိပ်ပြီး “Manufacturer, Model and Year” မှအပ မိမိကား၏ အသေးစိတ်အချက်အလက်များပြင်ဆင်နိုင်ပါသည်။


7. ကားကြော်ငြာမှာ ပြနေတဲ့ရှေ့ဆုံးပုံကိုဘယ်လိုပြင်ရမလဲ?

သင့်ကားကြော်ငြာတွင်ပြသသည့်ရှေ့ဆုံးပုံကို ပြင်ဆင်ရန်အတွက် CarsDB.com website အပေါ်ဆုံးရှိ "ကြော်ငြာများ စီမံခန့်ခွဲရန်" ကိုနှိပ်ပါ။

“သင်၏ ကားများ(Inventory)” ဆိုသော ခလုတ် ကိုနှိပ်ပါ။

“Edit Image” ခလုတ် ကိုနှိပ်ပါ။

“Up arrow” ကို နှိပ်၍ သင်ထားချင်သောပုံကို အပေါ်သို့ ပို့နိုင်ပါသည်။