ယခုတစ္ပတ္အတြက္ ရန္ကုန္ ၊ မႏၱေလး ကားေစ်းကြက္


မီနီ၀က္ဂန္ကားေလးမ်ားကို အရင္းနည္းနည္း ၊ အျမတ္နည္းနည္းျဖင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္လာသည့္ ရန္ကုန္ကားေစ်းကြက္

ရန္ကုန္ကားေစ်းကြက္တြင္ အင္ဂ်င္ပါ၀ါ ၁၃၅၀ စီစီႏွင့္ေအာက္ ကားေလးမ်ားႏွင့္ စက္မႈဇုန္ထုတ္ စလစ္ ကပ္ကားမ်ား အေရာင္းအ၀ယ္ဆက္လက္ေကာင္းေနသည္။ ၁၃၅၀ စီစီႏွင့္ေအာက္ ကားေလးမ်ားထဲတြင္ အင္ဂ်င္ပါ၀ါ ၆၆၀ စီစီ Carry Truck ႏွင့္ Mini Wagon ကားမ်ားကို အရင္းနည္းနည္း အျမတ္နည္းနည္းျဖင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ေနၾကသည္။

၁၃၅၀ စီစီႏွင့္ေအာက္ ကားေလးမ်ားထဲတြင္ Carry Truck ကားေလးမ်ားထက္ Mini Wagon ကားေလးမ်ားမွာ အေရာင္းအ၀ယ္ပိုမိုေကာင္းမြန္ေနၿပီး စက္မႈဇုန္ထုတ္ဂ်စ္ကားမ်ားကို ေရာင္းခ်ကာ မီနီ၀က္ဂြန္ ကားေလးမ်ားကိုအစားထိုး၀ယ္ယူလာျခင္းေၾကာင့္လည္း ထိုကားေလးမ်ားမွာ အေရာင္းအ၀ယ္ေကာင္းေနသည္။

စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ တစ္ခန္းခြဲပစ္ကပ္ (Open Cab,Space Cab) မ်ားကို နယ္စပ္မွတစ္ဆင့္ တင္သြင္းခြင့္ျပဳလိုက္ေသာေၾကာင့္ ထုိကားမ်ား၏ေစ်းမ်ားမွာ အနည္းငယ္က်ဆင္းသြားဖြယ္ ရွိၿပီး ၀ယ္လိုအားလည္းျမင့္တက္လာဖြယ္ရွိေၾကာင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းသူမ်ားက ခန္႔မွန္းထားၾကသည္။

ကားေဟာင္းစလစ္ေစ်းမ်ားမွာတည္ၿငိမ္ေနၿပီး ‘၁က’ အကၡရာကားမ်ားႏွင့္ သက္တမ္းႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ကား မ်ားထက္ စက္မႈဇုန္ထုတ္ကားမ်ားႏွင့္ တကၠဆီအပ္ကားမ်ားမွာ ပိုမိုအေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ေနၾကသည္။ ၂၀၀၆ ေမာ္ဒယ္ Honda Civic,Toyota Ractis ကားမ်ားကို စလစ္ကပ္ၿပီးတင္သြင္းႏိုင္သည့္ သံုးဘီးကားမ်ားမွာလည္း အေရာင္းအ၀ယ္ေကာင္းမြန္ေနသည္။

ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ျဖစ္ေပၚေနေသာ စလစ္ေစ်းကြက္အရ ‘၁က’ အကၡရာ အမည္ေပါက္တစ္ေစာင္ လွ်င္ က်ပ္ ၆၅ သိန္း၀င္းက်င္၊ စက္မႈဇုန္ထုတ္ဂ်စ္ကား အမည္ေပါက္တစ္ေစာင္လွ်င္ က်ပ္ ၄၂ သိန္း၀င္းက်င္၊ သက္တမ္းႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ အမည္ေပါက္တစ္ေစာင္လွ်င္ ၄၂ သိန္း၀င္းက်င္၊ သံုးဘီးယာဥ္စလစ္တစ္ေစာင္လွ်င္ က်ပ္ ၂၇ သိန္း၀င္းက်င္ႏွင့္ အငွားယာဥ္စလစ္တစ္ေစာင္လွ်င္ က်ပ္ ၄၇ သိန္း၀င္းက်င္ ေပါက္ေစ်းရွိေၾကာင္း ေစ်းကြက္အတြင္းမွစံုစမ္းသိရွိရသည္။

စလစ္ေၾကာင့္ Mark II ေ႐ႊငါးႏွင့္ Toyota Crown တုိ႔ လိႈင္းထိပ္ေရာက္သြားတဲ့ မႏၱေလးကားေစ်းကြက္

မိုးေႏွာင္းကာလျဖစ္သည့္ ယခုတစ္ပတ္အတြင္း မႏၱေလးကားေစ်းကြက္၌ ယာဥ္အို/ေဟာင္း စလစ္ေစ်း ကြာဟမႈေၾကာင့္ ကားေစ်းႏႈန္းမ်ားသိသာစြာထိုးက်သြားသည့္အတြက္ Mark II ေ႐ႊငါးႏွင့္ Toyota Crown တို႔ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္လွ်က္ရွိေၾကာင္း ေစ်းကြက္အတြင္းမွသိရသည္။

စက္မႈဇုန္ဂ်စ္မ်ားအပ္ႏွံခြင့္မျပဳခင္က က်ပ္သိန္း ႏွစ္ရာ၀န္းက်င္တြင္ရွိေသာ ၂၀၀၂ ေမာ္ဒယ္ Mark II ေ႐ႊငါးမွာ ယခုအခါ က်ပ္သိန္း ၁၅၀ ၀န္းက်င္ျဖင့္ မႏၱေလးေစ်းကြက္အတြင္း အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္လွ်က္ရွိသည္ ဟု ေစ်းကြက္အတြင္းမွသိရသည္။အလားတူ က်ပ္သိန္း ၂၅၀ ျဖင့္အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ Toyota Crown မွာ စက္တင္ဘာလတတိယပတ္အတြင္း က်ပ္သိန္း ၂၀၀ ေအာက္တြင္အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္လ်က္ရွိသည္ဟု ကား ၀ယ္/ေရာင္းမ်ားကဆိုသည္။

အပ္ကားစလစ္ျဖင့္ ကပ္ၿပီးတင္သြင္းရေသာ ၂၀၀၃-၂၀၀၄ ေမာ္ဒယ္ Alphard ကားသည္ က်ပ္သိန္း ၂၀၀ ၀န္းက်င္ျဖင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္လ်က္ရွိၿပီး Brand New Pick-up Toyota ကားမ်ားမွာ က်ပ္သိန္း ၁၉၀ မွ ၂၀၀ ၀န္းက်င္ျဖင့္ ေစ်းကြက္တြင္ေရာင္း၀ယ္လ်က္ရွိေၾကာင္း မႏၱေလးကားေစ်းကြက္အတြင္းမွသိရသည္။

စက္မႈဇုန္ထုတ္ဂ်စ္ကားမ်ားမွာ မႏၱေလးကားေစ်းကြက္အတြင္း အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္လ်က္ရွိၿပီး က်ပ္ ၃၇ သိန္း၀င္းက်င္တြင္ ေစ်းကြက္အေျပာငး္အလဲမရွိ ၿငိမ္သက္ေနသည္။ အဆိုပါ ဇုန္ထုတ္ဂ်စ္မ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ၿပီး မႏၱေလးကားေစ်းကြက္အတြင္း၌ က်ပ္ ၄၅ သိန္းမွ သိန္း ၆၀ ၀န္းက်င္အတြင္းရွိ Mini Truck (ေခြးဘီလူး) ကား ေလးမ်ားမွာ ပို၍အေရာငး္အ၀ယ္ျဖစ္လ်က္ရွိေနသည္။

လက္ရွိမႏၱေလးကားေစ်းကြက္အတြင္း၌ ထုိင္းနိုင္ငံထုတ္ ၂၀၁၄ ေမာ္ဒယ္ ဟိုင္းလတ္အမ်ိဳးအစား   Vigo 2 Wheel ႏွင့္ 4 Wheel ကားမ်ားလညး္ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ေနသည္။ ၂၀၁၄ ေမာ္ဒယ္ Hilux Vigo       2 Wheel ,E Grade မွာ က်ပ္ ၂၅၅ သိန္း၀င္းက်င္၊ 2 Wheel,G Grade မွာ က်ပ္ ၂၆၅ သိန္း၀င္းက်င္ႏွင့္ 4 Wheel မွာ က်ပ္ ၂၉၅ သိန္း၀င္းက်င္ျဖင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ယင္းေစ်းကြက္အတြင္းမွသိရ  သည္။

ထို႔ျပင္ မႏၱေလးကားေစ်းကြက္အတြင္း ဖရီးပါမစ္ျဖင့္တင္သြင္းလာေသာကားမ်ားႏွင့္ စလစ္ကပ္ကားမ်ား မွာလည္း အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္လ်က္ရွိၿပီး စလစ္ကပ္ကားမ်ားတြင္ Kluger,Surf,Pardo ႏွင့္ Pajero ကားမ်ားအ ေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ၿပီး ဖရီးပါမစ္ကားမ်ားတြင္ Honda Fit,Toyota Belta,Suzuki Swift ကားေလးမ်ား အေရာင္း အ၀ယ္ျဖစ္လ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

တကၠစီစလစ္ျဖင့္တင္သြငး္လာေသာ EE အကၡရာ Nissan AD Van ေလးမ်ားမွာလည္း ယခုလအတြင္း မႏၱေလးကားေစ်းကြက္၌ က်ပ္သိန္း ၈၀ ၀န္းက်င္ျဖင့္ အေရာင္းအ၀ယ္သြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ကား ၀ယ္/ေရာင္း မ်ားထံမွသိရသည္။

ယာဥ္အိုယာဥ္ေဟာင္းအျဖစ္ အပ္ႏွံခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ ‘၁က’အကၡရာကားမ်ားမွာ က်ပ္သိန္း ၆၀ ၀န္း က်င္ႏွင့္ ‘၂က’အကၡရာကားမ်ားမွာ က်ပ္ ၅၅ သိန္း၀င္းက်င္ျဖင့္ မႏၱေလးကားေစ်းကြက္အတြင္း ေစ်းၿငိမ္၍အေရာငး္အ ၀ယ္လည္းေအးလ်က္ရွိသည္။

ႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ သက္တမ္းရွိယာဥ္မ်ားမွာလည္း မႏၱေလးကားေစ်းကြက္အတြင္း က်ပ္သိန္း ၄၀ ၀န္း က်င္သာ ေစ်းရွိသျဖင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ေစ်းကြက္ေပ်ာက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ လက္ရွိပံုစံအတိုင္း ကားေစ်းကြက္အတြင္း ေစ်းႏႈန္းမ်ားၿငိမ္၍ မူ၀ါဒအေျပာင္းအလဲမ်ားလည္း ထပ္မံေပၚေပါက္ျခင္းမရွိပါက မႏၱေလး ကားေစ်းကြက္သည္ ယခုႏွစ္ကုန္ပိုင္းအထိ အေရာင္းအ၀ယ္ပို၍ေကာင္းမြန္လာႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကား၀ယ္/ေရာင္း အမ်ားစုကသံုးသပ္ၾကသည္။

Ref: Auto Mobile Journal မွကူးယူေဖၚျပသည္။Unicode Version

မီနီဝက်ဂန်ကားလေးများကို အရင်းနည်းနည်း ၊ အမြတ်နည်းနည်းဖြင့် အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်လာသည့် ရန်ကုန်ကားစျေးကွက်

ရန်ကုန်ကားစျေးကွက်တွင် အင်ဂျင်ပါဝါ ၁၃၅ဝ စီစီနှင့်အောက် ကားလေးများနှင့် စက်မှုဇုန်ထုတ် စလစ် ကပ်ကားများ အရောင်းအဝယ်ဆက်လက်ကောင်းနေသည်။ ၁၃၅ဝ စီစီနှင့်အောက် ကားလေးများထဲတွင် အင်ဂျင်ပါဝါ ၆၆ဝ စီစီ Carry Truck နှင့် Mini Wagon ကားများကို အရင်းနည်းနည်း အမြတ်နည်းနည်းဖြင့် အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်နေကြသည်။

၁၃၅ဝ စီစီနှင့်အောက် ကားလေးများထဲတွင် Carry Truck ကားလေးများထက် Mini Wagon ကားလေးများမှာ အရောင်းအဝယ်ပိုမိုကောင်းမွန်နေပြီး စက်မှုဇုန်ထုတ်ဂျစ်ကားများကို ရောင်းချကာ မီနီဝက်ဂွန် ကားလေးများကိုအစားထိုးဝယ်ယူလာခြင်းကြောင့်လည်း ထိုကားလေးများမှာ အရောင်းအဝယ်ကောင်းနေသည်။

စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ တစ်ခန်းခွဲပစ်ကပ် (Open Cab,Space Cab) များကို နယ်စပ်မှတစ်ဆင့် တင်သွင်းခွင့်ပြုလိုက်သောကြောင့် ထိုကားများ၏စျေးများမှာ အနည်းငယ်ကျဆင်းသွားဖွယ် ရှိပြီး ဝယ်လိုအားလည်းမြင့်တက်လာဖွယ်ရှိကြောင်း မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းသူများက ခန့်မှန်းထားကြသည်။

ကားဟောင်းစလစ်စျေးများမှာတည်ငြိမ်နေပြီး ‘၁က’ အက္ခရာကားများနှင့် သက်တမ်းနှစ်နှစ်ဆယ်ကား များထက် စက်မှုဇုန်ထုတ်ကားများနှင့် တက္ကဆီအပ်ကားများမှာ ပိုမိုအရောင်းအဝယ်ဖြစ်နေကြသည်။ ၂ဝဝ၆ မော်ဒယ် Honda Civic,Toyota Ractis ကားများကို စလစ်ကပ်ပြီးတင်သွင်းနိုင်သည့် သုံးဘီးကားများမှာလည်း အရောင်းအဝယ်ကောင်းမွန်နေသည်။

ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း ဖြစ်ပေါ်နေသော စလစ်စျေးကွက်အရ ‘၁က’ အက္ခရာ အမည်ပေါက်တစ်စောင် လျှင် ကျပ် ၆၅ သိန်းဝင်းကျင်၊ စက်မှုဇုန်ထုတ်ဂျစ်ကား အမည်ပေါက်တစ်စောင်လျှင် ကျပ် ၄၂ သိန်းဝင်းကျင်၊ သက်တမ်းနှစ်နှစ်ဆယ် အမည်ပေါက်တစ်စောင်လျှင် ၄၂ သိန်းဝင်းကျင်၊ သုံးဘီးယာဉ်စလစ်တစ်စောင်လျှင် ကျပ် ၂၇ သိန်းဝင်းကျင်နှင့် အငှားယာဉ်စလစ်တစ်စောင်လျှင် ကျပ် ၄၇ သိန်းဝင်းကျင် ပေါက်စျေးရှိကြောင်း စျေးကွက်အတွင်းမှစုံစမ်းသိရှိရသည်။

စလစ်ကြောင့် Mark II ရွှေငါးနှင့် Toyota Crown တို့ လှိုင်းထိပ်ရောက်သွားတဲ့ မန္တလေးကားစျေးကွက်

မိုးနှောင်းကာလဖြစ်သည့် ယခုတစ်ပတ်အတွင်း မန္တလေးကားစျေးကွက်၌ ယာဉ်အို/ဟောင်း စလစ်စျေး ကွာဟမှုကြောင့် ကားစျေးနှုန်းများသိသာစွာထိုးကျသွားသည့်အတွက် Mark II ရွှေငါးနှင့် Toyota Crown တို့ အရောင်းအဝယ်ဖြစ်လျှက်ရှိကြောင်း စျေးကွက်အတွင်းမှသိရသည်။

စက်မှုဇုန်ဂျစ်များအပ်နှံခွင့်မပြုခင်က ကျပ်သိန်း နှစ်ရာဝန်းကျင်တွင်ရှိသော ၂ဝဝ၂ မော်ဒယ် Mark II ရွှေငါးမှာ ယခုအခါ ကျပ်သိန်း ၁၅ဝ ဝန်းကျင်ဖြင့် မန္တလေးစျေးကွက်အတွင်း အရောင်းအဝယ်ဖြစ်လျှက်ရှိသည် ဟု စျေးကွက်အတွင်းမှသိရသည်။အလားတူ ကျပ်သိန်း ၂၅ဝ ဖြင့်အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ခဲ့သော Toyota Crown မှာ စက်တင်ဘာလတတိယပတ်အတွင်း ကျပ်သိန်း ၂ဝဝ အောက်တွင်အရောင်းအဝယ်ဖြစ်လျက်ရှိသည်ဟု ကား ဝယ်/ရောင်းများကဆိုသည်။

အပ်ကားစလစ်ဖြင့် ကပ်ပြီးတင်သွင်းရသော ၂ဝဝ၃-၂ဝဝ၄ မော်ဒယ် Alphard ကားသည် ကျပ်သိန်း ၂ဝဝ ဝန်းကျင်ဖြင့် အရောင်းအဝယ်ဖြစ်လျက်ရှိပြီး Brand New Pick-up Toyota ကားများမှာ ကျပ်သိန်း ၁၉ဝ မှ ၂ဝဝ ဝန်းကျင်ဖြင့် စျေးကွက်တွင်ရောင်းဝယ်လျက်ရှိကြောင်း မန္တလေးကားစျေးကွက်အတွင်းမှသိရသည်။

စက်မှုဇုန်ထုတ်ဂျစ်ကားများမှာ မန္တလေးကားစျေးကွက်အတွင်း အရောင်းအဝယ်ဖြစ်လျက်ရှိပြီး ကျပ် ၃၇ သိန်းဝင်းကျင်တွင် စျေးကွက်အပြောငး်အလဲမရှိ ငြိမ်သက်နေသည်။ အဆိုပါ ဇုန်ထုတ်ဂျစ်များနှင့်ဆက်စပ်ပြီး မန္တလေးကားစျေးကွက်အတွင်း၌ ကျပ် ၄၅ သိန်းမှ သိန်း ၆ဝ ဝန်းကျင်အတွင်းရှိ Mini Truck (ခွေးဘီလူး) ကား လေးများမှာ ပို၍အရောငး်အဝယ်ဖြစ်လျက်ရှိနေသည်။

လက်ရှိမန္တလေးကားစျေးကွက်အတွင်း၌ ထိုင်းနိုင်ငံထုတ် ၂ဝ၁၄ မော်ဒယ် ဟိုင်းလတ်အမျိုးအစား   Vigo 2 Wheel နှင့် 4 Wheel ကားများလညး် အရောင်းအဝယ်ဖြစ်နေသည်။ ၂ဝ၁၄ မော်ဒယ် Hilux Vigo       2 Wheel ,E Grade မှာ ကျပ် ၂၅၅ သိန်းဝင်းကျင်၊ 2 Wheel,G Grade မှာ ကျပ် ၂၆၅ သိန်းဝင်းကျင်နှင့် 4 Wheel မှာ ကျပ် ၂၉၅ သိန်းဝင်းကျင်ဖြင့် အရောင်းအဝယ်ဖြစ်လျက်ရှိကြောင်း ယင်းစျေးကွက်အတွင်းမှသိရ  သည်။

ထို့ပြင် မန္တလေးကားစျေးကွက်အတွင်း ဖရီးပါမစ်ဖြင့်တင်သွင်းလာသောကားများနှင့် စလစ်ကပ်ကားများ မှာလည်း အရောင်းအဝယ်ဖြစ်လျက်ရှိပြီး စလစ်ကပ်ကားများတွင် Kluger,Surf,Pardo နှင့် Pajero ကားများအ ရောင်းအဝယ်ဖြစ်ပြီး ဖရီးပါမစ်ကားများတွင် Honda Fit,Toyota Belta,Suzuki Swift ကားလေးများ အရောင်း အဝယ်ဖြစ်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။

တက္ကစီစလစ်ဖြင့်တင်သွငး်လာသော EE အက္ခရာ Nissan AD Van လေးများမှာလည်း ယခုလအတွင်း မန္တလေးကားစျေးကွက်၌ ကျပ်သိန်း ၈ဝ ဝန်းကျင်ဖြင့် အရောင်းအဝယ်သွက်လျက်ရှိကြောင်း ကား ဝယ်/ရောင်း များထံမှသိရသည်။

ယာဉ်အိုယာဉ်ဟောင်းအဖြစ် အပ်နှံခွင့်ပြုခဲ့သည့် ‘၁က’အက္ခရာကားများမှာ ကျပ်သိန်း ၆ဝ ဝန်း ကျင်နှင့် ‘၂က’အက္ခရာကားများမှာ ကျပ် ၅၅ သိန်းဝင်းကျင်ဖြင့် မန္တလေးကားစျေးကွက်အတွင်း စျေးငြိမ်၍အရောငး်အ ဝယ်လည်းအေးလျက်ရှိသည်။

နှစ်နှစ်ဆယ်ကျော် သက်တမ်းရှိယာဉ်များမှာလည်း မန္တလေးကားစျေးကွက်အတွင်း ကျပ်သိန်း ၄ဝ ဝန်း ကျင်သာ စျေးရှိသဖြင့် အရောင်းအဝယ်စျေးကွက်ပျောက်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။ လက်ရှိပုံစံအတိုင်း ကားစျေးကွက်အတွင်း စျေးနှုန်းများငြိမ်၍ မူဝါဒအပြောင်းအလဲများလည်း ထပ်မံပေါ်ပေါက်ခြင်းမရှိပါက မန္တလေး ကားစျေးကွက်သည် ယခုနှစ်ကုန်ပိုင်းအထိ အရောင်းအဝယ်ပို၍ကောင်းမွန်လာနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ကားဝယ်/ရောင်း အများစုကသုံးသပ်ကြသည်။

Ref: Auto Mobile Journal မှကူးယူဖေါ်ပြသည်။

Latest News

ျမန္မာႏုုိင္ငံက ၂၀၁၈ ၌ ASEAN MRA တြင္...

Img 0809 150x150

Zawgyi Version ျမန္မာႏုုိင္ငံသည္ လာမည့္ ၂၀၁၈ ၌ အာဆီယံ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ထုုတ္ကုုန္ပစၥည္းမ်ား အျပန္အလွန္ အသိအမွတ္ျပဳေရး အစီအစဥ္(MRA) တြင္...

Read more »

city taxi မ်ား မွတ္ပံုတင္ျပဳလုပ္မႈ အင္​းစိန္​...

23484516 2151118281607590 1169006877 o 1 150x150

Zawgyi Version ရန္​ကုန္​တြင္​ ​ေမာင္​းႏွင္​​ေန​ေသာ city taxi ယာဥ္​မ်ား မွတ္​ပံုတင္​...

Read more »

ႏိုင္​ငံ​ေတာ္​ အတိုင္​ပင္​ခံရံုးမွ...

Latest news1 9 150x150

Zawgyi Version ႏိုင္​ငံ​ေတာ္​ အတိုင္​ပင္​ခံရံုးမွ မွတ္​ပံုတင္​ျပဳလုပ္​ထား​ေသာ ယာဥ္​မ်ား၏ မိုဒယ္​ခုႏွစ္​အလိုက္​စာရင္​း​မ်ား၊...

Read more »

The Pizza Company မွ သိန္း၅၀၀တန္ဖိုးရွိ...

Pizza 150x150

Zawgyi Version The Pizza Company သည္ ႏွစ္သစ္ကူးကာလ အေရာင္းျမင့္တင္သည့္အေနျဖင့္ The Pizza Company ဆုိင္ခြဲ တိုင္းတြင္တြင္ ၂၉၀၀၀ က်ပ္ဖိုး...

Read more »

မိုဒယ္​သတ္​မွတ္​ခ်က္​ထုတ္​ျပန္​ၿပီး...

23667525 2159301577455927 209492361 n 150x150

Zawgyi Version မိုဒယ္​သတ္​မွတ္​ခ်က္​ထုတ္​ျပန္​ၿပီးေနာက္​ပိုင္​း ​ အ​ေရာင္​းစင္​တာ ဖြင္​့ရန္​ ​ေလ်ွာက္​ထားမႈမ်ားအား ဒီနွစ္ Consignment...

Read more »