ေမာ္​​ေတာ္​ယာဥ္​ အမည္ေျပာင္းလဲလွ်င္ ေဆာလ်င္စြာ လာေရာက္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမည္ေပါက္ သူတြင္သာ တာဝန္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ထားသူသည္ ယာဥ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ကိစၥအဝဝကို တာဝန္ခံသူသာ ျဖစ္​သည္ဟုု လ်ွပ္စစ္၊ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဆိုု


Zawgyi Version
ေမာ္​​ေတာ္​ယာဥ္​ အမည္ေျပာင္းလဲလွ်င္ ေဆာလ်င္စြာ လာေရာက္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမည္ေပါက္သူတြင္ သာ တာဝန္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ထားသူသည္ ယာဥ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ကိစၥအဝဝကို တာဝန္ခံသူသာ ျဖစ္​ဟု လ်ွစ္စစ္ ၊ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ လမ္​းပန္​းဆက္သြယ္ေရးဝန္​ႀကီး​ ေဒၚနီလာ​ေက်ာ္​မွ ႏိုဝင္​ဘာလ ၂၂ ရက္​ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ပဥၥမပံုမွန္အစည္းအေဝး ၁၈ ရက္ေျမာက္ လြတ္​​ေတာ္​ကိုယ္​စား​ေမးခြန္​းအား ​ေျဖၾကား ခဲ့ပါတယ္​။

ရန္ကုန္တို္င္းေဒသႀကီးအတြင္း သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေနဘုန္း လတ္က “ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား တဆင့္ဝယ္ယူၿပီးပါက မိမိနာမည္အမည္သို႕ အမည္ေျပာင္းလဲရာတြင္ အခြန္ေဆာင္ ရျခင္းႏွင့္ ၾကန္႕ၾကာျခင္းမ်ားရိွေနပါသျဖင့္ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ ကားစီးေရ ၉ သိန္းေက်ာ္ရွိသည့္အနက္ ၂သိန္း ေက်ာ္သာ အမည္ေပါက္ႏွင့္ ပိုင္ဆုိင္ေမာင္းႏွင္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ထိုသုိ႕ အမည္မေျပာင္းၾကျခင္းေၾကာင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးႏွင့္ ယာဥ္စည္းကမ္း ထိန္းသိမ္းႏုိင္ေရးတို႕တြင္ အခက္အခဲမ်ားရွိေနေၾကာင္း သို႕ပါ၍ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား နွင့္ပတ္သက္ေသာ မွန္ကန္တိက်သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္အဖြဲ႕တြင္ ရွိေနေစေရး မည္သို႕ မည္ပံုေဆာင္ရြက္ လ်က္ရိွသည္ ကိုသိလိုပါေၾကာင္း" ေမးျမန္းခဲ့သည္​။
ရန္​ကုန္​တိုင္​း​ေဒသၾကီး လွ်ပ္စစ္၊စက္မႈလက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္မွ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္မ်ား မွတ္ပံုတင္ရာတြင္ မွတ္ပံုတင္ထားသူအမည္အား သြင္းကုန္ပါမစ္၊ အေရာင္းစင္တာဝယ္ယူခြင့္ လက္မွတ္ တြင္ ေဖာ္ျပပါရိွသည့္ အမည္၊ေနရပ္လိပ္စာအတုိင္းသာ မွတ္ပံုတင္ေပးပါေၾကာင္း၊ ယာဥ္မွတ္ပံုတင္လုပ္ငန္း မ်ား သြက္လက္ျမန္ဆန္၍ လာေရာက္ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား ေက်နပ္ႏွစ္သက္ေစေရးအတြက္ လုပ္ငန္းလာေရာက္ ေဆာင္ရြက္သူ၏ မွတ္ပံုတင္(သို႕)ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္(သို႕) ဓါတ္ပံုပါရိွေသာ စိစစ္ေရးကတ္တစ္ခုခုကိုသာ စိစစ္၍ မိတၱဴရယူေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရိွပါေၾကာင္း၊ ဤဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ေပးသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မွတ္ပံုတင္စာအုပ္ ကမ(၃) စာမ်က္ႏွာ(၁၃) သတိျပဳရန္ အခ်က္မ်ားတြင္ အမည္ေနရပ္ေျပာင္းလဲလွ်င္ ေဆာလ်င္စြာ လာေရာက္ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ အမည္ေပါက္သူတြင္သာ တာဝန္ရွိေၾကာင္း၊ မွတ္ပံုတင္ထားသူသည္ ယာဥ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ကိစၥအဝဝကို တာဝန္ခံသူသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပအသိေပးထားၿပီးျဖစ္၍ ယာဥ္ပိုင္ရွင္မွန္ကန္ေစေရးႏွင့္ ေနရပ္လိပ္စာမွန္ကန္ ေစေရးအတြက္ ယာဥ္မွတ္ပံုတင္ထားသူတြင္သာ တာဝန္ရိွသည္ဟု မွတ္ယူရၿပီး ယာဥ္လက္ဝယ္ပိုင္ဆိုင္သူသည္ လည္း ယာဥ္မွတ္ပံုတင္ အမည္ေပါက္သူအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရန္တာဝန္ရိွသူ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယာဥ္လက္ဝယ္ရိွသူမ်ားမွ အမည္ေျပာင္းလဲလိုပါက ျပည္တြင္းအခြန္ဦးစီးဌာနတြင္ အခြန္ေပးေဆာင္ေစၿပီး ၄င္းဌာနမွထုတ္ေပးသည့္ အခြန္ပံုစံ(၁) မူရင္းပါရိွလွ်င္ ယာဥ္စစ္ေဆးၿပီး အမည္ေျပာင္းလဲျခင္းအား ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရိွပါေၾကာင္း၊ ယာဥ္လက္ဝယ္ရိွ သူမ်ားအေနျဖင့္ အမည္မေျပာင္းရျခင္း အေၾကာင္းရင္းမွာ အခြန္ေပးေဆာင္ရန္ ေငြေၾကးအခက္အခဲမ်ား ရင္ဆိုင္ ေနရျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဌာနအေနျဖင့္ ကနဦးမွတ္ပံုတင္ထားသူအမည္၊ အမည္ေျပာင္းလဲ၍ မွတ္ပံုတင္ထား သူမ်ားအား Computerize System ျဖင့္ စနစ္တက် မွတ္တမ္းထိန္းသိမ္းထားပါေၾကာင္း၊ ရပ္ကြက္၊ ၿမိဳ႕နယ္အေထြ ေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုးမ်ားမွလည္း မိမိရပ္ကြက္၊ ၿမိိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ ေနအိမ္မ်ားတြင္ ပိုင္ဆိုင္ေသာယာဥ္မ်ား၏ စာရင္းမ်ားကို မွတ္တမ္းေကာက္ယူထားရိွပါကလည္း ယာဥ္လက္ဝယ္ရိွသူပိုင္ရွင္မ်ားအား အနီးစပ္ဆံုးသိရိွႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း’’ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။
ဆက္စပ္ေမးခြန္း အေနျဖင့္ ေမးခြန္းပါ ျပႆနာမ်ားကိုေျပလည္ေစရန္မွာ ျပည္ေထာင္စုအခြန္စနစ္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေနပါ ေသာေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ တစ္စံုတစ္ရာညိွႏိႈင္းရန္ အစီအစဥ္ရိွ/မရိွေမးျမန္းရာ ဝန္ႀကီးမွ မီးပြိဳင့္မ်ားတြင္ CCTV မ်ားတပ္ဆင္ၿပီး ယာဥ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားသိရိွႏိုင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အဖြဲ႕ႏွင့္ ညွိႏိႈင္း၍ RFID(Radio Frequency Identification Device) စနစ္ကိုက်င့္သံုးရန္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ျပန္ လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။
P-01


မော်​​တော်​ယာဉ်​ အမည်ပြောင်းလဲလျှင် ဆောလျင်စွာ လာရောက်ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း အမည်ပေါက် သူတွင်သာ တာဝန်ရှိကြောင်းနှင့် မှတ်ပုံတင်ထားသူသည် ယာဉ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကိစ္စအဝဝကို တာဝန်ခံသူသာ ဖြစ်​သည်ဟုု လျှပ်စစ်၊ စက်မှုလက်မှုနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဆိုု
မော်​​တော်​ယာဉ်​ အမည်ပြောင်းလဲလျှင် ဆောလျင်စွာ လာရောက်ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အမည်ပေါက်သူတွင် သာ တာဝန်ရှိကြောင်းနှင့် မှတ်ပုံတင်ထားသူသည် ယာဉ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကိစ္စအဝဝကို တာဝန်ခံသူသာ ဖြစ်​ဟု လျှစ်စစ် ၊ စက်မှုလက်မှုနှင့် လမ်​းပန်​းဆက်သွယ်ရေးဝန်​ကြီး​ ဒေါ်နီလာ​ကျော်​မှ နိုဝင်​ဘာလ ၂၂ ရက်​ ဒုတိယအကြိမ် ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ပဥ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၁၈ ရက်မြောက် လွတ်​​တော်​ကိုယ်​စား​မေးခွန်​းအား ​ဖြေကြား ခဲ့ပါတယ်​။
ရန်ကုန်တို်င်းဒေသကြီးအတွင်း သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးနေဘုန်း လတ်က “ မော်တော်ယာဉ်များ တဆင့်ဝယ်ယူပြီးပါက မိမိနာမည်အမည်သို့ အမည်ပြောင်းလဲရာတွင် အခွန်ဆောင် ရခြင်းနှင့် ကြန့်ကြာခြင်းများရှိနေပါသဖြင့် မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးတွင် ကားစီးရေ ၉ သိန်းကျော်ရှိသည့်အနက် ၂သိန်း ကျော်သာ အမည်ပေါက်နှင့် ပိုင်ဆိုင်မောင်းနှင်လျက်ရှိကြောင်း၊ ထိုသို့ အမည်မပြောင်းကြခြင်းကြောင့် တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးနှင့် ယာဉ်စည်းကမ်း ထိန်းသိမ်းနိုင်ရေးတို့တွင် အခက်အခဲများရှိနေကြောင်း သို့ပါ၍ မော်တော်ယာဉ်များ နှင့်ပတ်သက်သော မှန်ကန်တိကျသည့် အချက်အလက်များ သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်အဖွဲ့တွင် ရှိနေစေရေး မည်သို့ မည်ပုံဆောင်ရွက် လျက်ရှိသည် ကိုသိလိုပါကြောင်း" မေးမြန်းခဲ့သည်​။
ရန်​ကုန်​တိုင်​း​ဒေသကြီး လျှပ်စစ်၊စက်မှုလက်မှုနှင့် လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဒေါ်နီလာကျော်မှ မော်တော် ယာဉ်များ မှတ်ပုံတင်ရာတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသူအမည်အား သွင်းကုန်ပါမစ်၊ အရောင်းစင်တာဝယ်ယူခွင့် လက်မှတ် တွင် ဖော်ပြပါရှိသည့် အမည်၊နေရပ်လိပ်စာအတိုင်းသာ မှတ်ပုံတင်ပေးပါကြောင်း၊ ယာဉ်မှတ်ပုံတင်လုပ်ငန်း များ သွက်လက်မြန်ဆန်၍ လာရောက်ဆောင်ရွက်နေသူများ ကျေနပ်နှစ်သက်စေရေးအတွက် လုပ်ငန်းလာရောက် ဆောင်ရွက်သူ၏ မှတ်ပုံတင်(သို့)နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်(သို့) ဓါတ်ပုံပါရှိသော စိစစ်ရေးကတ်တစ်ခုခုကိုသာ စိစစ်၍ မိတ္တူရယူဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါကြောင်း၊ ဤဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပေးသည့် မော်တော်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်စာအုပ် ကမ(၃) စာမျက်နှာ(၁၃) သတိပြုရန် အချက်များတွင် အမည်နေရပ်ပြောင်းလဲလျှင် ဆောလျင်စွာ လာရောက်ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် အမည်ပေါက်သူတွင်သာ တာဝန်ရှိကြောင်း၊ မှတ်ပုံတင်ထားသူသည် ယာဉ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကိစ္စအဝဝကို တာဝန်ခံသူသာ ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြအသိပေးထားပြီးဖြစ်၍ ယာဉ်ပိုင်ရှင်မှန်ကန်စေရေးနှင့် နေရပ်လိပ်စာမှန်ကန် စေရေးအတွက် ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ထားသူတွင်သာ တာဝန်ရှိသည်ဟု မှတ်ယူရပြီး ယာဉ်လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်သူသည် လည်း ယာဉ်မှတ်ပုံတင် အမည်ပေါက်သူအဖြစ် ဆောင်ရွက်ရန်တာဝန်ရှိသူ ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ယာဉ်လက်ဝယ်ရှိသူများမှ အမည်ပြောင်းလဲလိုပါက ပြည်တွင်းအခွန်ဦးစီးဌာနတွင် အခွန်ပေးဆောင်စေပြီး ၄င်းဌာနမှထုတ်ပေးသည့် အခွန်ပုံစံ(၁) မူရင်းပါရှိလျှင် ယာဉ်စစ်ဆေးပြီး အမည်ပြောင်းလဲခြင်းအား ဆောင်ရွက်ပေးလျက် ရှိပါကြောင်း၊ ယာဉ်လက်ဝယ်ရှိ သူများအနေဖြင့် အမည်မပြောင်းရခြင်း အကြောင်းရင်းမှာ အခွန်ပေးဆောင်ရန် ငွေကြေးအခက်အခဲများ ရင်ဆိုင် နေရခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ဌာနအနေဖြင့် ကနဦးမှတ်ပုံတင်ထားသူအမည်၊ အမည်ပြောင်းလဲ၍ မှတ်ပုံတင်ထား သူများအား Computerize System ဖြင့် စနစ်တကျ မှတ်တမ်းထိန်းသိမ်းထားပါကြောင်း၊ ရပ်ကွက်၊ မြို့နယ်အထွေ ထွေ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးများမှလည်း မိမိရပ်ကွက်၊ မြိို့နယ်အတွင်းရှိ နေအိမ်များတွင် ပိုင်ဆိုင်သောယာဉ်များ၏ စာရင်းများကို မှတ်တမ်းကောက်ယူထားရှိပါကလည်း ယာဉ်လက်ဝယ်ရှိသူပိုင်ရှင်များအား အနီးစပ်ဆုံးသိရှိနိုင်မည် ဖြစ်ပါကြောင်း’’ ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။
ဆက်စပ်မေးခွန်း အနေဖြင့် မေးခွန်းပါ ပြဿနာများကိုပြေလည်စေရန်မှာ ပြည်ထောင်စုအခွန်စနစ်နှင့် သက်ဆိုင်နေပါ သောကြောင့် ပြည်ထောင်စုအစိုးရနှင့် တစ်စုံတစ်ရာညှိနှိုင်းရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိမေးမြန်းရာ ဝန်ကြီးမှ မီးပွိုင့်များတွင် CCTV များတပ်ဆင်ပြီး ယာဉ်နှင့်ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များသိရှိနိုင်ရန် ပြည်ထောင်စုအစိုးရ အဖွဲ့နှင့် ညှိနှိုင်း၍ RFID(Radio Frequency Identification Device) စနစ်ကိုကျင့်သုံးရန်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း ပြန် လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။
P-01

Latest News

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ Online Booking System...

Img298 150x150

Zawgyi Version ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ Online Booking System က်င့္သံုးျခင္း ယာဥ္ပိုင္ရွင္းမ်ားသို႔ အသိေပးျပီး Booking System အသံုးျပဳပံုမ်ားအား...

Read more »

နယ္​စပ္​ကေန ထိုင္​းႏိုင္​ငံထုတ္​...

Accessories maaaa 150x150

Photo Credit Zawgyi Version ျမဝတီနယ္​စပ္​က ထိုင္​းႏိုင္​ငံထုတ္​ ကားမ်ားကိုသာ တင္​သြင္​းရန္​ သတ္​မွတ္​မည္​ျဖစ္​​ေသာ္​လည္​း ကားအပိုပစၥည္​း​...

Read more »

ျမန္မာႏုုိင္ငံႏွင့္ ကိုုက္ညီမႈရွိေသာ Mitsubishi...

18 asx ad gexp h 6 150x150

Zawgyi Version Mitsubishi က ျမန္မာႏုုိင္ငံႏွင့္ ကိုုက္ညီမႈရွိေသာ ၎၏ ASX အမည္ရွိ SUV အမ်ိဳးအစားကားကိုု မၾကာ ခင္က...

Read more »

4 Doors Double Cab ကားမ်ား ၂၀၀၇ မိုဒယ္​ကိုု...

Cccc 150x150

Zawgyi Version ျပည္​ပမွ တင္​သြင္​းလာသည္​့ 4 Doors Double Cab ကားမ်ားကိုု ၂၀၀၇ မိုဒယ္​မွစ၍ လုပ္​ငန္​းသံုး Pick Up ယာဥ္​အျဖစ္​ စတင္​၍ ပါမစ္...

Read more »

city taxi မွတ္​ပံုတင္လာ​​မလုပ္​ေသာကားမ်ားႏွင့္...

Img 2414 150x150

Zawgyi Version ရန္​ကုန္​ၿမိဳ႕တြင္​း​ေမာင္​းႏွင္​​ေနေသာ city taxi မွတ္​ပံုတင္​မျပဳလုပ္​​ေသာ ကားမ်ားႏွင့္ နယ္​​ေက်ာ္​ တကၠစီမ်ားကိုု...

Read more »