fb-pageview-trackerZawgyi

မိတ္ေဆြဆီမွာ ကားတစ္စီး ရိွမယ္ဆုိရင္ ေအာက္မွာ ေရးထားတာေတြ ဖတ္ၾကည္႔လုိက္ဦးေနာ္...


Read more »

Zawgyi Version

ကားတစ္စီးဝယ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ ဘယ္လိုေရြးခ်ယ္မလဲ?

Read more »


Zawgyi Version

ႏိုင္ငံတိုင္းအတြက္ အေရးၾကီးဆံုး ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္သည့္ သမၼတ စီးႏွင္းေသာ ယာဥ္တန္းကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ရျခင္းမွာ လက္ရွိ ကၽြန္ေတာ္ တို့ေနထိုင္ရာ ကမာၻေျမေပၚတြင္ အႏၱရာယ္ အရွိဆံုး ႏွင့္ အစြန့္စား ရဆံုး အလုပ္တစ္ခုအျဖစ္ မွတ္ယူနိုင္သည္။

Read more »

 

Zawgyi Version

ဒူဘုုိင္းအျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ ကားျပပြဲသည္ အေရွ႕အလယ္ပိုုင္းႏွင့္ အာဖရိကေျမာက္ပုုိင္းေဒသတဝုုိက္တြင္ အႀကီးဆံုုးကားျပပြဲႀကီးျဖစ္သည္။ ၁၉၈၉ ကစတင္ၿပီး ႏွစ္ႏွစ္တႀကိမ္က်င္းပျပဳလုုပ္ခဲ့ရာ ယခုု (၂၀၁၇) ဆို လွ်င္ ၁၄ ႀကိမ္ေျမာက္ရွိၿပီျဖစ္သည္။

Read more »


Zawgy Version

ကားပုုိင္ရွင္မ်ားသည္ solar tint ကို အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္ တစ္မ်ိဳး (သိုု႔မဟုုတ္) ႏွစ္မ်ိဳးေၾကာင့္ တပ္ဆင္ၾကတာမ်ား ပါသည္။ အမွန္စင္စစ္ solar tint ကပ္ျခင္းေၾကာင့္ ရရွိႏုုိင္သည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားစြာရွိပါသည္။ ကားေမာင္းႏွင္စဥ္ မ်က္ႏွာေပၚသုုိ႔ ေနေရာင္တိုုက္ရုုိက္က်ေရာက္ျခင္းသည္ သင့္ကိုု အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစပါသည္။

Read more »Zawgyi

ကားတာယာမ်ားသည္ အသံုုးျပဳဖန္မ်ားလာသည့္အခါ ပ်က္စီးယို႔ယြင္းမႈမ်ားရွိလာ တတ္ပါသည္။ သာမန္အားျဖင့္ ကီလိုုမီတာ ၄ ေသာင္း ေမာင္းၿပီးတိုုင္း ကားတာယာမ်ားကိုု လဲလွယ္ေပးသင့္ ပါသည္။ သိုု႔ေသာ္ ကားဘီး alignment ခ်ိန္ျခင္းႏွင့္ ထိန္းညွိျခင္းတိုု႔ကိုု ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ပ်က္စီး ယိုု႔ယြင္းမႈႏႈန္းကိုု ေလ်ာ့က်ေစပါသည္။

Read more »

Zawgyi


ဂ်ီနီဗာ အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာ ကားျပပြဲသည္ ဥေရာပတိုုက္တြင္ က်င္းပျပဳလုုပ္ေသာ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ ရာကားျပပြဲမ်ားအနက္ ႏွစ္စဥ္က်င္းပျပဳလုုပ္သည့္ တစ္ခုုတည္းေသာ ကားျပပြဲျဖစ္ပါသည္။ ယင္း ကားျပပြဲသည္ ဖရန္႔ဖတ္(စ္)၊ ပဲရစ္၊ ဒက္ထရုုိက္ႏွင့္ တိုုက်ိဳအစရွိသည့္ ကားျပပြဲတိုု႔ႏွင့္အၿပိဳင္ ကမာၻ႔အဆင့္ ၁ မွ ၅ အတြင္းဝင္ေသာ ကားျပပြဲျဖစ္ၿပီး ကားထုုတ္လုုပ္သူမ်ားဆိုုင္ရာ အျပည္ျပည္ ဆိုုင္ရာအဖြဲ႕အစည္း (OICA) ၏ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းကိုု ခံရသည့္ ပြဲျဖစ္ပါသည္။

Read more »


Zawgyi

လူတုုိင္းသည္ မိမိကား အစဥ္အၿမဲ သစ္လြင္ေတာက္ပေနသည္ကိုု ျဖစ္ခ်စ္၊ ျမင္ခ်င္စၿမဲျဖစ္သည္။ သိုု႔ေသာ္ ေန႔စဥ္ခရီးသြားလာေနရမႈ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ ေလထုုညစ္ညမ္းမႈ၊ ဖုုန္မႈတ္မ်ားႏွင့္ ငွက္မ်ားက စြန္႔ပစ္ေသာ အညစ္အေၾကးမ်ားေၾကာင့္ ထုုိသ႔ုုိ အၿမဲသစ္လြင္ေနဖိုု႔ဆိုုတာ လြယ္ကူေသာ ကိစၥရပ္ ေတာ့မဟုုတ္ပါ။ ထိုု႔ေၾကာင့္ ကားထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈေကာင္းကိုု ေပးအပ္ေနေသာ လုုပ္ငန္းတစ္ခုုကိုု ရွာေဖြ၍ ျပဳျပင္ေစျခင္းသည္သာ သင့္ကားကိုု အသစ္အတုုိင္း ျဖစ္ေစႏုုိင္သည့္ တစ္ခုုတည္းေသာ နည္းလမ္းေကာင္းျဖစ္ပါသည္။

Read more »


Zawgyi Version

စလစ္ေစ်းမ်ား (အမည္ေပါက္)

13.10.2017ရက္ေန႔အထိ ကနဦးေရာက္ရွိနံပါတ္မ်ား

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ -1P/4***

Read more »

Photo Credit

Zawgyi Versionဂႏၱ၀င္ေျမာက္ ေရွ႕ေဟာင္းကားမ်ား၊ အေမရိကန္ မာဆယ္ကားမ်ားႏွင့္ မိမိပိုုင္ကားကိုု စိတ္ႀကိဳက္ျပဳျပင္ကာ ဝါသနာတူ ကားခ်စ္သူမ်ားေရွ႕ေမွာက္တြင္ ၾကြားျပခ်င္ေသာ သူမ်ားအတြက္ ဝုုေဝါ့အိမ္မက္ကားျပပြဲမွာ နိဗၺာန္ဘံုုတစ္ခုုပင္ျဖစ္သည္။

Read more »
News Category
ကားေၾကာ္ျငာတင္ရန္
For Sale Graphic
Start selling your cars at CarsDB.com
ကားေၾကာ္ျငာတင္ရန္
Tools and Tips