တစ္ပါတ္အတြင္း ကားေလာကသတင္း

ဒီတစ္ပါတ္အတြင္း ကားေလာက၏ သတင္းမ်ားကို စုေပါင္းတင္ျပလုိက္ပါတယ္။

သတင္းထူးမ်ားမွာေတာ့:


 • ဌာနဆိုင္ရာ မာဇဒါအုပ္စုဝင္ ယာဥ္အပ္ႏွံမႈ ၅၇၀၀ ေက်ာ္ လက္ခံၿပီးစီး

 • ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း သ အကၡရာကားမ်ား အစီးေရ ၁၀၀ ေက်ာ္သာ အပ္ႏွံရန္က်န္ရွိ

 • အသင္းအဖြဲ႕ မွတ္ပံုတင္ဥပေဒ ျပန္လည္ေရးဆြဲမည္ျဖစ္၍ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေရာင္းဝယ္ေရး အသင္း(ရန္ကုန္) တရားဝင္ ဖြဲ႔ခြင့္ ေခတၱဆိုင္းငံ့

 • ၂၀၁၄ တြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား အအပ္လက္ခံျခင္းကို ဖြံျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားနည္းတူ ေဆာင္ရြက္ေတာ့မည္

 • ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ထုတ္ေပးရာတြင္ သံရံုးမ်ားက ေလွ်ာက္ထားပါက အခမဲ့ထုတ္ေပး

 • ကားႀကီးေရာ ကားေသးပါ အေရာင္းေအးေနတဲ့ေဈးကြက္

 • ျပည္ပမွ တင္သြင္းလာေသာကားမ်ား အေထြေထြစရိတ္မ်ားေၾကာင့္ လိုအပ္သည္ထက္ ပိုမိုကုန္က်ႏိုင္

 • ႏွစ္ ၂၀ ေအာက္ ေမာ္ဒယ္လ္နိမ့္ယာဥ္မ်ား အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္

 • မွတ္ပံုတင္တုႏွင့္ ယာဥ္ေရာင္းဝယ္သည္ဟု သံသယရွိပါက က.ည.န တြင္ အတည္ျပဳႏိုင္


news_this_week

ဌာနဆိုင္ရာ မာဇဒါအုပ္စုဝင္ ယာဥ္အပ္ႏွံမႈ ၅၇၀၀ ေက်ာ္ လက္ခံၿပီးစီး


ဂ်ပန္ႏိုင္ငံထုတ္ကားမ်ားျဖစ္ေသာ သက္တမ္းလြန္ေလလံ ျပန္လည္မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ ဌာနဆိုင္ရာ မာဇဒါအုပ္စုဝင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကို ယာဥ္အို၊ယာဥ္ေဟာင္းအပ္ႏွံမႈ စီမံခ်က္အတြင္း ထည့္သြင္းလက္ခံခဲ့ရာ ေအာက္တိုဘာေနာက္ဆံုးပတ္အထိ အစီးေရ ၅၇၀၀ ေက်ာ္ထိ အပ္ႏွံၿပီးစီးၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ရထားပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ယာဥ္မွတ္ပံုတင္ဌာနမွ အႀကီးတန္းအရာရွိတစ္ဦးမွ ေျပာၾကားသည္။ ယင္းကားမ်ားကို ၂၀၁၂ ႏိုဝင္ဘာ ၁၆ ရက္ေန႔မွစ၍ ယာဥ္အို၊ယာဥ္ေဟာင္းအပ္ႏွံမႈတြင္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း ရထားပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရွိရသည္။

Ref: The Voice Daily

 

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း သ အကၡရာကားမ်ား အစီးေရ ၁၀၀ ေက်ာ္သာ အပ္ႏွံရန္က်န္ရွိ


ယာဥ္အို၊ယာဥ္ေဟာင္း စီမံခ်က္အရ အပ္ႏွံလ်က္ရွိေသာ သ အကၡရာ ကားမ်ားမွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း အစီးေရ တစ္ရာေက်ာ္သာ အပ္ႏွံရန္က်န္ရွိေတာ့ေၾကာင္း ျမင္သာ(က ည န) ရံုး ယာဥ္အို၊ယာဥ္ေဟာင္းအပ္ႏွံမႈဌာနမွ သိရွိရသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အပ္ႏွံဆဲျဖစ္သည့္ သ အကၡရာကားမ်ားမွာ စတင္အပ္ႏွံသည့္ ဇြန္၂၃ မွစ၍ ေအာက္တိုဘာ ၂၃ အထိ အစီးေရ ၄၅၅၆ စီး အပ္ႏွံၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Ref: Auto Mobile

 

အသင္းအဖြဲ႕ မွတ္ပံုတင္ဥပေဒ ျပန္လည္ေရးဆြဲမည္ျဖစ္၍ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေရာင္းဝယ္ေရး အသင္း(ရန္ကုန္) တရားဝင္ ဖြဲ႔ခြင့္ ေခတၱဆိုင္းငံ့


အသင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ ဥပေဒၾကမ္း ထုတ္ျပန္ရာတြင္ အသင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေက်နပ္မႈမရွိသည့္အတြက္ အသင္းအဖြဲ႕မွတ္ပံုတင္ကို ေခတၱဆိုင္းငံ့ထားေၾကာင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေရာင္းဝယ္ေရးအသင္း(ရန္ကုန္) ဥကၠဌ ဦးေအာင္သန္းဝင္းက ေျပာသည္။ ယခု ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားမွာ NGO ႏွင့္ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး စသည္တို႔ကို ေထာက္ပံ့သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ ျပဌာန္းထားေသာ ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒ ေထာင္ဒဏ္မ်ားပါရွိေန၍ ေက်နပ္မႈမ်ားမရွိသျဖင့္ အသင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ ျပဌန္းထားသည့္ ဥပေဒ မူၾကမ္းကို ျပန္လည္ေရးဆြဲရန္ အဖြဲ႕အစည္း ငါးဆယ္ေက်ာ္တို႔မွ လႊတ္ေတာ္သို႔စာတင္သြင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Ref: Auto Mobile

 

၂၀၁၄ တြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား အအပ္လက္ခံျခင္းကို ဖြံျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားနည္းတူ ေဆာင္ရြက္ေတာ့မည္


အ အကၡရာယာဥ္မ်ားအား ေအာက္တိုဘာ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ အအပ္လက္ခံမည္ဟူေသာ ေၾကညာခ်က္ႏွင့္အတူ လာမည့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ စၿပီး ဖြံျဖိဳးၿပီး/ ဖြံၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားနည္းတူ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္သက္တမ္းကိုသာ သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေအာက္တိုဘာ ၂၆ ရက္ေန႔ထုတ္ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုေၾကညာခ်က္က ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္ေန႔ႏွင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၆ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ေသာ လက္ရွိမွတ္ပံုတင္အကၡရာအလိုက္ သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို လမည့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွစ၍ ေဆာင္ရြက္ေတာ့မည္မဟုတ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Ref: Auto World

 

ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ထုတ္ေပးရာတြင္ သံရံုးမ်ားက ေလွ်ာက္ထားပါက အခမဲ့ထုတ္ေပး


ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားမွ ျမန္မာႏိုင္ငံမ်ားသို႔ လာေရာက္ေသာ သံရံုးမ်ားမွ သံတမန္မ်ားႏွင့္ သံတမန္အခြင့္အေရးရသူမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံျခားယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္သို႔ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ အခေၾကးေငြမယူပဲ အခမဲ့ ထုတ္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း က ည န မွ သတင္းရရွိသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ သံရံုးႏွင့္သက္ဆိုင္သူမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံလိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ အခမဲ့ ထုတ္ေပးေသာ္လည္း သက္ဆိုင္ရာသံရံုးမွ ေလွ်ာက္လႊာ၊ သံတမန္ေရးရာဦးစီးဌာနမွ ေထာက္ခံခ်က္၊ သံတမန္ Passport မိတၱဴ၊ သံတမန္ စိစစ္ေရးကတ္မိတၱဴ၊ သက္ဆို္င္ႏိုင္ငံမွ လိုင္စင္မိတၱဴႏွင့္ လိုင္စင္ကတ္ဖိုး ၁၂၀၀ က်ပ္တို႔ကို လိုအပ္ေၾကာင္း ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၏ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

Ref: Auto World

 

ကားႀကီးေရာ ကားေသးပါ အေရာင္းေအးေနတဲ့ေဈးကြက္


သီတင္းကြ်တ္ရာသီခ်ိန္ေရာက္တိုင္း 1.3 အင္ဂ်င္ပါဝါ အိမ္စီးကားေသးမ်ား ေရာင္းအားသိသာစြာတက္လာျခင္းမရွိသကဲ့သို႔ ကုန္တင္ထရပ္ကားမ်ားမွာလည္း အေရာင္းေအးစက္လ်က္ရွိေၾကာင္း မင္းရဲေက်ာ္စြာ ကားဝင္းအတြင္းရွိ ကုန္တင္ထရပ္ကား သီးသန္႕ေရာင္းဝယ္သူ တစ္ဦးမွ ေျပာျပသည္။ ၂ တန္၊ ၃ တန္၊ ၁၂ ေပ၊ ၁၄ ေပ၊ ၁၆ ေပ၊ ထရပ္ကားမ်ား အားလံုးပင္ အဝယ္ေအးကာ ေလလံေဈးမွာလည္း က်ဆင္းျခင္းမရွိေၾကာင္း သိရသည္။ နယ္ဝယ္လက္ အားထားရၿပီး လုပ္ငန္းမ်ားအဆင္ေျပမွသာ ထရပ္ကားဝယ္ယူမႈမ်ားသျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္လည္း သက္ဆိုင္ေနေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံမ်ားမွ ကုန္တင္ထရပ္ကား ဝယ္ယူအသံုးျပဳမႈမ်ားသျဖင့္လည္း ေလလံတြင္ ေဈးႏႈန္းမ်ားက်ဆင္းျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ျပည္တြင္း၌ ဝယ္ေရာင္းလုပ္ရာတြင္ ေဈးႏႈန္းမက်ေၾကာင္း သိရသည္။

Ref: Auto World

 

ျပည္ပမွ တင္သြင္းလာေသာကားမ်ား အေထြေထြစရိတ္မ်ားေၾကာင့္ လိုအပ္သည္ထက္ ပိုမိုကုန္က်ႏိုင္


ျမန္မာျပည္အတြင္းသို႔ ကားတစ္စီးတင္သြင္းလာပါက ကား၏ အေထြေထြကုန္က်စရိတ္မ်ားေၾကာင့္ ကားေဈးမ်ားမွာ လိုအပ္သည့္ထက္ပိုသြားႏိုင္ေၾကာင္း ဝါရင့္ကားဝယ္ေရာင္းႀကီးမ်ားမွ ေျပာျပသည္။ ဂ်ပန္ေလလံတြင္ ေအာင္ျမင္ေသာ ကားေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ အသင့္အတင့္ရွိေသာ္လည္း ျပည္တြင္း၌ သေဘၤာမွ ထုတ္ယူၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္လာေနေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။ ကားတစ္စီးအား ဆိပ္ကမ္းမွ ထုတ္ယူခ်ိန္မွစ၍ အေထြေထြ ကုန္က်စရိတ္ ၈ သိန္းခန္႔ရွိႏိုင္ၿပီး ကားျပန္လည္ေရာင္းခ်ရာတြင္ ယင္းစရိတ္မ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းရသျဖင့္ ကားေဈးမွာလည္း ပိုလာရေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Ref: Auto World

 

ႏွစ္ ၂၀ ေအာက္ ေမာ္ဒယ္လ္နိမ့္ယာဥ္မ်ား အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္


ေမာ္ဓယ္လ္ႏွစ္အလိုက္ ယာဥ္အပ္ႏွံခြင့္ျပဳသည့္မူဝါဒကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္  အသံုးျပဳမည္ဆိုေသာေၾကာင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေရာင္းဝယ္ေရးေဈးကြက္အတြင္း ေမာ္ဓယ္လ္ႏွစ္ ၂၀ ေအာက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္လ်က္ရွိေၾကာင္း စံုစမ္းသိရွိရသည္။ ယာဥ္အိုယာဥ္ေဟာင္းမ်ားအား အကၡရာအလိုက္ အပ္ႏွံခြင့္ျပဳသည့္အခ်ိန္မွစ၍ အကၡရာတစ္ခု အပ္ႏွံခြင့္ျပဳခ်ိန္ၿပီးခါးနီးတိုင္း ေနာက္ အပ္ႏွံခြင့္ျပဳမည့္ အကၡရာ၏ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေဈး၊ စလစ္ေဈးမားျမင့္တက္သြားေသာ္လည္း အ အကၡရာေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား စတင္အပ္ႏွံခြင့္ျပဳသည့္ ေအာက္တိုဘာ ၂၉ မွ၃၀ ရက္ေန႔အတြင္း ယာဥ္ေဈးႏွင့္ စလစ္ေဈးမ်ား တျဖည္းျဖည္းက်ဆင္းကာ ႏွစ္ ၂၀ ေအာက္ယာဥ္မ်ား အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေဈးကြက္အတြင္းမွ သိရွိရသည္။

Ref: The Voice Daily

 

မွတ္ပံုတင္တုႏွင့္ ယာဥ္ေရာင္းဝယ္သည္ဟု သံသယရွိပါက က.ည.န တြင္ အတည္ျပဳႏိုင္


ျပင္ပယာဥ္မ်ား ေရာင္းဝယ္ေရး ေလာကအတြင္း ယာဥ္မွတ္ပံုတင္အတု မ်ားျဖင့္ ယာဥ္အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားရွိသျဖင့္ ယာဥ္အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ရာတြင္ သံသယရွိပါက မိမိယာဥ္ကို သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ က ည န ရံုးမ်ားသို႔ လာေရာက္အတည္ျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္း က ည န မွ သိရသည္။ ျပည္ပမွ တင္သြင္းလာေသာ ေမာ္ဒယ္လ္ျမင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကို သက္တမ္းသံုးႏွစ္ျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ေဆာင္ရြက္ေပးရာတြင္ ယာဥ္သက္ေသခံလက္မွတ္(ဝီးတက္)ႏွင့္ ေဖာင္းၾကြ နံပါတ္ျပားမ်ား အတုျပဳလုပ္၍ ေရာင္းဝယ္ျခင္းအျပင္ ျပည္ပမွ တရားဝင္တင္သြင္းလာၿပီး ယာဥ္နံပါတ္ႏွင့္ ေဖာင္းၾကြနံပါတ္မ်ားကို တရားမဝင္ ကားမ်ားတြင္ ကပ္၍ ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသျဖင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကို လာေရာက္ အစစ္ေဆးခံရန္ ဖိတ္ေခၚျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းရံုးမွ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

Ref: The Voice Daily

 

 

 

 

 

 Unicode Version

ဒီတစ်ပါတ်အတွင်း ကားလောက၏ သတင်းများကို စုပေါင်းတင်ပြလိုက်ပါတယ်။

သတင်းထူးများမှာတော့:


 • ဌာနဆိုင်ရာ မာဇဒါအုပ်စုဝင် ယာဉ်အပ်နှံမှု ၅၇ဝဝ ကျော် လက်ခံပြီးစီး

 • ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း သ အက္ခရာကားများ အစီးရေ ၁ဝဝ ကျော်သာ အပ်နှံရန်ကျန်ရှိ

 • အသင်းအဖွဲ့ မှတ်ပုံတင်ဥပဒေ ပြန်လည်ရေးဆွဲမည်ဖြစ်၍ မော်တော်ယာဉ်ရောင်းဝယ်ရေး အသင်း(ရန်ကုန်) တရားဝင် ဖွဲ့ခွင့် ခေတ္တဆိုင်းငံ့

 • ၂ဝ၁၄ တွင် မော်တော်ယာဉ်များ အအပ်လက်ခံခြင်းကို ဖွံဖြိုးဆဲနိုင်ငံများနည်းတူ ဆောင်ရွက်တော့မည်

 • ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ထုတ်ပေးရာတွင် သံရုံးများက လျှောက်ထားပါက အခမဲ့ထုတ်ပေး

 • ကားကြီးရော ကားသေးပါ အရောင်းအေးနေတဲ့ဈေးကွက်

 • ပြည်ပမှ တင်သွင်းလာသောကားများ အထွေထွေစရိတ်များကြောင့် လိုအပ်သည်ထက် ပိုမိုကုန်ကျနိုင်

 • နှစ် ၂ဝ အောက် မော်ဒယ်လ်နိမ့်ယာဉ်များ အရောင်းအဝယ်ဖြစ်

 • မှတ်ပုံတင်တုနှင့် ယာဉ်ရောင်းဝယ်သည်ဟု သံသယရှိပါက က.ည.န တွင် အတည်ပြုနိုင်


news_this_week

ဌာနဆိုင်ရာ မာဇဒါအုပ်စုဝင် ယာဉ်အပ်နှံမှု ၅၇ဝဝ ကျော် လက်ခံပြီးစီး


ဂျပန်နိုင်ငံထုတ်ကားများဖြစ်သော သက်တမ်းလွန်လေလံ ပြန်လည်မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ဌာနဆိုင်ရာ မာဇဒါအုပ်စုဝင် မော်တော်ယာဉ်များကို ယာဉ်အို၊ယာဉ်ဟောင်းအပ်နှံမှု စီမံချက်အတွင်း ထည့်သွင်းလက်ခံခဲ့ရာ အောက်တိုဘာနောက်ဆုံးပတ်အထိ အစီးရေ ၅၇ဝဝ ကျော်ထိ အပ်နှံပြီးစီးပြီဖြစ်ကြောင်း ရထားပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ဌာနမှ အကြီးတန်းအရာရှိတစ်ဦးမှ ပြောကြားသည်။ ယင်းကားများကို ၂ဝ၁၂ နိုဝင်ဘာ ၁၆ ရက်နေ့မှစ၍ ယာဉ်အို၊ယာဉ်ဟောင်းအပ်နှံမှုတွင် ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိကြောင်း ရထားပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရှိရသည်။

Ref: The Voice Daily

 

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း သ အက္ခရာကားများ အစီးရေ ၁ဝဝ ကျော်သာ အပ်နှံရန်ကျန်ရှိ


ယာဉ်အို၊ယာဉ်ဟောင်း စီမံချက်အရ အပ်နှံလျက်ရှိသော သ အက္ခရာ ကားများမှာ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း အစီးရေ တစ်ရာကျော်သာ အပ်နှံရန်ကျန်ရှိတော့ကြောင်း မြင်သာ(က ည န) ရုံး ယာဉ်အို၊ယာဉ်ဟောင်းအပ်နှံမှုဌာနမှ သိရှိရသည်။ လက်ရှိအချိန်တွင် အပ်နှံဆဲဖြစ်သည့် သ အက္ခရာကားများမှာ စတင်အပ်နှံသည့် ဇွန်၂၃ မှစ၍ အောက်တိုဘာ ၂၃ အထိ အစီးရေ ၄၅၅၆ စီး အပ်နှံပြီးဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။

Ref: Auto Mobile

 

အသင်းအဖွဲ့ မှတ်ပုံတင်ဥပဒေ ပြန်လည်ရေးဆွဲမည်ဖြစ်၍ မော်တော်ယာဉ်ရောင်းဝယ်ရေး အသင်း(ရန်ကုန်) တရားဝင် ဖွဲ့ခွင့် ခေတ္တဆိုင်းငံ့


အသင်းအဖွဲ့အစည်းများအတွက် ဥပဒေကြမ်း ထုတ်ပြန်ရာတွင် အသင်းအဖွဲ့အစည်းများမှ ကျေနပ်မှုမရှိသည့်အတွက် အသင်းအဖွဲ့မှတ်ပုံတင်ကို ခေတ္တဆိုင်းငံ့ထားကြောင်း မော်တော်ယာဉ်ရောင်းဝယ်ရေးအသင်း(ရန်ကုန်) ဥက္ကဌ ဦးအောင်သန်းဝင်းက ပြောသည်။ ယခု ဖွဲ့စည်းထားသော အသင်းအဖွဲ့များမှာ NGO နှင့် လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး စသည်တို့ကို ထောက်ပံ့သည့် လုပ်ငန်းများဖြစ်သည့်အတွက် ပြဌာန်းထားသော ဥပဒေမူကြမ်းတွင် ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေ ထောင်ဒဏ်များပါရှိနေ၍ ကျေနပ်မှုများမရှိသဖြင့် အသင်းအဖွဲ့အစည်းများအတွက် ပြဌန်းထားသည့် ဥပဒေ မူကြမ်းကို ပြန်လည်ရေးဆွဲရန် အဖွဲ့အစည်း ငါးဆယ်ကျော်တို့မှ လွှတ်တော်သို့စာတင်သွင်းမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။

Ref: Auto Mobile

 

၂ဝ၁၄ တွင် မော်တော်ယာဉ်များ အအပ်လက်ခံခြင်းကို ဖွံဖြိုးဆဲနိုင်ငံများနည်းတူ ဆောင်ရွက်တော့မည်


အ အက္ခရာယာဉ်များအား အောက်တိုဘာ ၂၉ ရက်နေ့တွင် အအပ်လက်ခံမည်ဟူသော ကြေညာချက်နှင့်အတူ လာမည့် ၂ဝ၁၄ ခုနှစ်မှ စပြီး ဖွံဖြိုးပြီး/ ဖွံဖြိုးဆဲနိုင်ငံများနည်းတူ မော်တော်ယာဉ်သက်တမ်းကိုသာ သတ်မှတ်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အောက်တိုဘာ ၂၆ ရက်နေ့ထုတ် နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။ ထိုကြေညာချက်က ၂ဝ၁၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၁၁ ရက်နေ့နှင့် ၂ဝ၁၂ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၆ ရက်နေ့များတွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သော လက်ရှိမှတ်ပုံတင်အက္ခရာအလိုက် သတ်မှတ်ဆောင်ရွက်ခြင်းကို လမည့် ၂ဝ၁၄ ခုနှစ်မှစ၍ ဆောင်ရွက်တော့မည်မဟုတ်ကြောင်း သိရသည်။

Ref: Auto World

 

ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ထုတ်ပေးရာတွင် သံရုံးများက လျှောက်ထားပါက အခမဲ့ထုတ်ပေး


ပြည်ပနိုင်ငံများမှ မြန်မာနိုင်ငံများသို့ လာရောက်သော သံရုံးများမှ သံတမန်များနှင့် သံတမန်အခွင့်အရေးရသူများအတွက် နိုင်ငံခြားယာဉ်မောင်းလိုင်စင်မှ မြန်မာနိုင်ငံယာဉ်မောင်းလိုင်စင်သို့လျှောက်ထားရာတွင် အခကြေးငွေမယူပဲ အခမဲ့ ထုတ်ပေးလျက်ရှိကြောင်း က ည န မှ သတင်းရရှိသည်။ ယင်းကဲ့သို့ သံရုံးနှင့်သက်ဆိုင်သူများ မြန်မာနိုင်ငံလိုင်စင်လျှောက်ထားရာတွင် အခမဲ့ ထုတ်ပေးသော်လည်း သက်ဆိုင်ရာသံရုံးမှ လျှောက်လွှာ၊ သံတမန်ရေးရာဦးစီးဌာနမှ ထောက်ခံချက်၊ သံတမန် Passport မိတ္တူ၊ သံတမန် စိစစ်ရေးကတ်မိတ္တူ၊ သက်ဆို်င်နိုင်ငံမှ လိုင်စင်မိတ္တူနှင့် လိုင်စင်ကတ်ဖိုး ၁၂ဝဝ ကျပ်တို့ကို လိုအပ်ကြောင်း ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၏ ကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြပါရှိသည်။

Ref: Auto World

 

ကားကြီးရော ကားသေးပါ အရောင်းအေးနေတဲ့ဈေးကွက်


သီတင်းကျွတ်ရာသီချိန်ရောက်တိုင်း 1.3 အင်ဂျင်ပါဝါ အိမ်စီးကားသေးများ ရောင်းအားသိသာစွာတက်လာခြင်းမရှိသကဲ့သို့ ကုန်တင်ထရပ်ကားများမှာလည်း အရောင်းအေးစက်လျက်ရှိကြောင်း မင်းရဲကျော်စွာ ကားဝင်းအတွင်းရှိ ကုန်တင်ထရပ်ကား သီးသန့်ရောင်းဝယ်သူ တစ်ဦးမှ ပြောပြသည်။ ၂ တန်၊ ၃ တန်၊ ၁၂ ပေ၊ ၁၄ ပေ၊ ၁၆ ပေ၊ ထရပ်ကားများ အားလုံးပင် အဝယ်အေးကာ လေလံဈေးမှာလည်း ကျဆင်းခြင်းမရှိကြောင်း သိရသည်။ နယ်ဝယ်လက် အားထားရပြီး လုပ်ငန်းများအဆင်ပြေမှသာ ထရပ်ကားဝယ်ယူမှုများသဖြင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ အောင်မြင်မှုနှင့်လည်း သက်ဆိုင်နေကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားသည်။ နိုင်ဂျီးရီးယားနှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံများမှ ကုန်တင်ထရပ်ကား ဝယ်ယူအသုံးပြုမှုများသဖြင့်လည်း လေလံတွင် ဈေးနှုန်းများကျဆင်းခြင်းမရှိသည့်အတွက် ပြည်တွင်း၌ ဝယ်ရောင်းလုပ်ရာတွင် ဈေးနှုန်းမကျကြောင်း သိရသည်။

Ref: Auto World

 

ပြည်ပမှ တင်သွင်းလာသောကားများ အထွေထွေစရိတ်များကြောင့် လိုအပ်သည်ထက် ပိုမိုကုန်ကျနိုင်


မြန်မာပြည်အတွင်းသို့ ကားတစ်စီးတင်သွင်းလာပါက ကား၏ အထွေထွေကုန်ကျစရိတ်များကြောင့် ကားဈေးများမှာ လိုအပ်သည့်ထက်ပိုသွားနိုင်ကြောင်း ဝါရင့်ကားဝယ်ရောင်းကြီးများမှ ပြောပြသည်။ ဂျပန်လေလံတွင် အောင်မြင်သော ကားဈေးနှုန်းများမှာ အသင့်အတင့်ရှိသော်လည်း ပြည်တွင်း၌ သင်္ဘောမှ ထုတ်ယူပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ကုန်ကျစရိတ်များကိုလည်း ထည့်သွင်းတွက်ချက်လာနေကြောင်း ၎င်းက ပြောသည်။ ကားတစ်စီးအား ဆိပ်ကမ်းမှ ထုတ်ယူချိန်မှစ၍ အထွေထွေ ကုန်ကျစရိတ် ၈ သိန်းခန့်ရှိနိုင်ပြီး ကားပြန်လည်ရောင်းချရာတွင် ယင်းစရိတ်များကိုပါ ထည့်သွင်းရသဖြင့် ကားဈေးမှာလည်း ပိုလာရကြောင်း သိရှိရသည်။

Ref: Auto World

 

နှစ် ၂ဝ အောက် မော်ဒယ်လ်နိမ့်ယာဉ်များ အရောင်းအဝယ်ဖြစ်


မော်ဓယ်လ်နှစ်အလိုက် ယာဉ်အပ်နှံခွင့်ပြုသည့်မူဝါဒကို ၂ဝ၁၄ ခုနှစ်တွင်  အသုံးပြုမည်ဆိုသောကြောင့် မန္တလေးမြို့တော်မော်တော်ယာဉ်ရောင်းဝယ်ရေးဈေးကွက်အတွင်း မော်ဓယ်လ်နှစ် ၂ဝ အောက် မော်တော်ယာဉ်များ အရောင်းအဝယ်ဖြစ်လျက်ရှိကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရသည်။ ယာဉ်အိုယာဉ်ဟောင်းများအား အက္ခရာအလိုက် အပ်နှံခွင့်ပြုသည့်အချိန်မှစ၍ အက္ခရာတစ်ခု အပ်နှံခွင့်ပြုချိန်ပြီးခါးနီးတိုင်း နောက် အပ်နှံခွင့်ပြုမည့် အက္ခရာ၏ မော်တော်ယာဉ်ဈေး၊ စလစ်ဈေးမားမြင့်တက်သွားသော်လည်း အ အက္ခရာမော်တော်ယာဉ်များ စတင်အပ်နှံခွင့်ပြုသည့် အောက်တိုဘာ ၂၉ မှ၃ဝ ရက်နေ့အတွင်း ယာဉ်ဈေးနှင့် စလစ်ဈေးများ တဖြည်းဖြည်းကျဆင်းကာ နှစ် ၂ဝ အောက်ယာဉ်များ အရောင်းအဝယ်ဖြစ်နေကြောင်း မော်တော်ယာဉ်ဈေးကွက်အတွင်းမှ သိရှိရသည်။

Ref: The Voice Daily

 

မှတ်ပုံတင်တုနှင့် ယာဉ်ရောင်းဝယ်သည်ဟု သံသယရှိပါက က.ည.န တွင် အတည်ပြုနိုင်


ပြင်ပယာဉ်များ ရောင်းဝယ်ရေး လောကအတွင်း ယာဉ်မှတ်ပုံတင်အတု များဖြင့် ယာဉ်အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ခြင်းများရှိသဖြင့် ယာဉ်အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ရာတွင် သံသယရှိပါက မိမိယာဉ်ကို သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ် က ည န ရုံးများသို့ လာရောက်အတည်ပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်း က ည န မှ သိရသည်။ ပြည်ပမှ တင်သွင်းလာသော မော်ဒယ်လ်မြင့် မော်တော်ယာဉ်များကို သက်တမ်းသုံးနှစ်ဖြင့် မှတ်ပုံတင်ဆောင်ရွက်ပေးရာတွင် ယာဉ်သက်သေခံလက်မှတ်(ဝီးတက်)နှင့် ဖောင်းကြွ နံပါတ်ပြားများ အတုပြုလုပ်၍ ရောင်းဝယ်ခြင်းအပြင် ပြည်ပမှ တရားဝင်တင်သွင်းလာပြီး ယာဉ်နံပါတ်နှင့် ဖောင်းကြွနံပါတ်များကို တရားမဝင် ကားများတွင် ကပ်၍ ရောင်းချခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်နေသဖြင့် မော်တော်ယာဉ်များကို လာရောက် အစစ်ဆေးခံရန် ဖိတ်ခေါ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ယင်းရုံးမှ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။

Ref: The Voice Daily

 

 

 

 

 

 

Latest News

မိုဒယ္​သတ္​မွတ္​ခ်က္​ထုတ္​ျပန္​ၿပီး...

23667525 2159301577455927 209492361 n 150x150

Zawgyi Version မိုဒယ္​သတ္​မွတ္​ခ်က္​ထုတ္​ျပန္​ၿပီးေနာက္​ပိုင္​း ​ အ​ေရာင္​းစင္​တာ ဖြင္​့ရန္​ ​ေလ်ွာက္​ထားမႈမ်ားအား ဒီနွစ္ Consignment...

Read more »

ယာဥ္အပိုုပစၥည္းႏွင့္...

Img 0593 1 150x150

             carsdb Zawgyi Version ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ အႀကီးက်ယ္ဆံုုးေသာ ယာဥ္အပိုုပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈလုုပ္ငန္းမ်ားဆုုိင္ရာ ႏုုိင္ငံ တကာ...

Read more »

City bus ကားမ်ား seater ကြဲလြဲျခင္​းမ်ား...

23714985 2158394427546642 1602509892 o 150x150

ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ သီလဝါဆိပ္ကမ္းသိုု႔ ေရာက္ရွိလာေသာ city bus မ်ား   Zawgyi Version ျပည္​ပက​ေန တင္​သြင္​းလာ​ေသာ city bus ကားမ်ား...

Read more »

Consignment စနစ္​တင္​သြင္​းထား​ေသာ ကားမ်ား...

Latest news1 10 150x150

Zawgyi Version အ​ေရာင္​စင္​တာမ်ားမွ အပ္​ကုန္​စနစ္​ျဖင္​့တင္​သြင္​းထား​​ေသာ ကားမ်ား အပ္​ႏွံမည္​ဆိုပါက ခြင္​့ျပဳ​ေပးသြား ရန္​႐ွိ္​သည္ဟုု...

Read more »

ယာဥ္​အို၊ ယာဥ္​​ေဟာင္​းအပ္​ႏွံၿပီး...

Latest news1 10 150x150

Zawgyi Version ယာဥ္​အို၊ ယာဥ္​​ေဟာင္​း အစီအစဥ္ျဖင္​့ ကား​ေဟာင္​းတစ္​စီး အပ္​ႏွံၿပီး ကားသစ္​တစ္​စီး အစားထိုးတင္​သြင္​းျခင္​းကို...

Read more »