တစ္ပါတ္အတြင္း ကားေလာကသတင္း

ဒီတစ္ပါတ္အတြင္း ကားေလာက၏ သတင္းမ်ားကို စုေပါင္းတင္ျပလုိက္ပါတယ္။

သတင္းထူးမ်ားမွာေတာ့:


 • အပ္ႏွံရန္ေမွ်ာ္လင့္ေနသည့္ အ အကၡရာကားမ်ား ေအာက္တိုဘာလအတြင္း က.ည.န သက္တမ္း ႏွစ္၂၀ ျပည့္မည္

 • Taxi စလစ္မ်ား ေဈးႏႈန္းျမင့္တက္ေနေသာၾကာင့္ က တန္းမ်ား အဝယ္လိုက္

 • ပံုစံ ဃ တြင္ ျပင္ဆင္ေရးသားၿပီး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းခြင့္ ေလွ်ာက္ထားပါက ေဆာင္ရြက္ေပးမည္မဟုတ္

 • ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လည္ေကာင္ ယာဥ္ရပ္နားမႈအား စင္ကာပူႏိုင္ငံစံႏႈန္းျဖင့္ တိုင္းတာပါက ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔မ်ားျပား

 • ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ယာဥ္အို၊ယာဥ္ေဟာင္း ၅၆၄၈၈ စီး အပ္ႏွံၿပီး

 • ေဈးမာမာျဖင့္သာ အေရာင္းအဝယ္လုပ္ေနတဲ့ မင္းရဲေက်ာ္စြာကားဝင္း

 • ၁၂ ဘီး ကုန္တင္ထရပ္ကားမ်ား နယ္ဘက္မွ ဝယ္လိုအားရွိၿပီး ေဈးႏႈန္းက်ေနဟုဆို

 • ဟြန္ဒိုင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အေရာင္းျပခန္းဖြင့္မည္

 • မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းမရွိေသာယာဥ္မ်ား အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ေနရာ၌ ေမာင္းႏွင္ပါက ဒဏ္ေငြငါးေသာင္း ေပးေဆာင္ရမည္


news_this_week

အပ္ႏွံရန္ေမွ်ာ္လင့္ေနသည့္ အ အကၡရာကားမ်ား ေအာက္တိုဘာလအတြင္း က.ည.န သက္တမ္း ႏွစ္၂၀ ျပည့္မည္


အပ္ႏွံရန္ေမွ်ာ္လင့္ေနသည့္ အ အကၡရာကားမ်ားမွာ ေအာက္တိုဘာလအတြင္း က.ည.န သက္တမ္း ႏွစ္၂၀ ျပည့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးညြန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ သိရွိရသည္။ ဇြန္လ ၂၅ ရက္မွစ၍ အပ္ႏွံခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ သ အကၡရာကားမ်ား၏ အပ္ႏွံမႈမွာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာအေနျဖင့္ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ျပည့္မီရန္ နီးစပ္ေနေသာ္လည္း အ အကၡရာ ကားမ်ားမွာ က.ည.န သက္တမ္း ႏွစ္ ၂၀ ျပည့္ရန္ လိုအပ္ေနေသး၍ ယခုလအတြင္း အပ္ႏွံခြင့္ျပဳရန္ အစီအစဥ္မရွိေသးေၾကာင္း က.ည.န မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးမွ ေျပာၾကားသည္။

Ref: Auto Mobile

 

 

Taxi စလစ္မ်ား ေဈးႏႈန္းျမင့္တက္ေနေသာၾကာင့္ က တန္းမ်ား အဝယ္လိုက္


ေဈးကြက္အတြင္း၌ Taxi စလစ္မ်ား ေဈးႏႈန္းျမင့္တက္ေနေသာေၾကာင့္ က တန္း ကားမ်ား အဝယ္လိုက္ေနေၾကာင္း ကားဝယ္/ေရာင္းထံမွ သိရွိရသည္။ ယာဥ္အို၊ယာဥ္ေဟာင္း စလစ္ေဈးမ်ား ျမင့္တက္ေနျခင္းႏွင့္ မၾကာခင္ေျပာင္းလဲမည့္ ေပၚလစီအေပၚ မူတည္၍ စလစ္ဝယ္/ေရာင္းသမားမ်ားသည္ ယာဥ္အိုယာဥ္ေဟာင္းစလစ္ထက္ တကၠစီစလစ္မ်ားကို  အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ေနေသာေၾကာင့္ က တန္း ကားမ်ားမွာ အဝယ္လိုက္ေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Ref: Auto Mobile

 

 

ပံုစံ ဃ တြင္ ျပင္ဆင္ေရးသားၿပီး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းခြင့္ ေလွ်ာက္ထားပါက ေဆာင္ရြက္ေပးမည္မဟုတ္


ပိုင္ရွင္ဆႏၵအရ သက္တမ္းၾကာျမင့္ယာဥ္မ်ားအား မွတ္ပံုတင္ဖ်က္သိမ္း၍ အစားထိုးယာဥ္တင္သြင္းေလွ်ာက္ထားရာတြင္ က.ည.န မွ ထုတ္ေပးသည့္ ပံုစံ ဃ အား ျပင္ဆင္ေရးသားၿပီး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းခြင့္ ေလွ်ာက္ထားပါက ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ယင္း ပံုစံ ဃ အား အခက္အခဲမရွိ စီစစ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ပံုစံ ဃ ေပၚတြင္ တရားဝင္မဟုတ္ဘဲ ျပင္ဆင္ေရးသားျခင္း၊ အျခားအေၾကာင္းမ်ားေရးသားျခင္း၊ မွတ္သားျခင္း၊ တံဆိပ္တံုးမ်ားရိုက္ႏိုပ္ျခင္း မျပဳလုပ္ရန္ က.ည.န မွ သတိေပးထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Ref: Auto Mobile

 

 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လည္ေကာင္ ယာဥ္ရပ္နားမႈအား စင္ကာပူႏိုင္ငံစံႏႈန္းျဖင့္ တိုင္းတာပါက ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔မ်ားျပား  


ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လည္ေကာင္၌ ယာဥ္ရပ္နားမႈအား စင္ကာပူႏိုင္ငံ၌ သတ္မွတ္ထားေသာ စံႏႈန္းျဖင့္တိုင္းတာပါက ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုမိုမ်ားျပားေနေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ ယင္းကဲ့သို႔မ်ားျပားေနျခင္းေၾကာင့္ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္ရာ၌ ကားပါကင္ျပဳလုပ္ရန္ သတ္မွတ္ထားခ်က္မွာ စင္ကာပူႏိုင္ငံ၏ အမ်ားဆံုးထားရွိရမည့္ စံႏႈန္း၏ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အပိုထပ္ေဆာင္း ထားရွိရေၾကာင္း အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံု စီစစ္ေရးေကာ္မတီ မွ သိရွိရသည္။

Ref: Auto Mobile

 

 

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ယာဥ္အို၊ယာဥ္ေဟာင္း ၅၆၄၈၈ စီး အပ္ႏွံၿပီး


ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္အသီးသီးမွ အကၡရာစံု ယာဥ္အို၊ယာဥ္ေဟာင္း ၅၆၄၈၈ စီး အပ္ႏွံခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ျမင္သာ က.ည.န ရုံးမွ သိရွိရသည္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး က.ည.န အေနျဖင့္ က.ည.န သက္တမ္း ႏွစ္ေလးဆယ္၊ ႏွစ္သံုးဆယ္၊ ႏွစ္ ႏွစ္ဆယ္ ေက်ာ္ ယာဥ္မ်ား၊ ေလလံယာဥ္မ်ားႏွင့္ အဌားယာဥ္တင္သြင္းရန္အတြက္ အစားထိုးယာဥ္မ်ားကို အပ္ႏွံခြင့္ျပဳခဲ့ရာ ၂၀၀၁ စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္မွ ၂၀၁၃ ၾသဂုတ္ ၁၃ ရက္အထိ အစီးေရ ငါးေသာင္းေျခာက္ေထာင္ေက်ာ္ အပ္ႏံွမႈျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Ref: Auto Mobile

 

 

ေဈးမာမာျဖင့္သာ အေရာင္းအဝယ္လုပ္ေနတဲ့ မင္းရဲေက်ာ္စြာကားဝင္း


မင္းရဲေက်ာ္စြာကားဝင္းအတြင္းရွိ ကားဝယ္ေရာင္းမ်ား၊ ကားပြဲစားမ်ားမွာ ကားေဈးအားေလွ်ာ့၍ မေရာင္းဘဲ ေဈးမာမာျဖင့္သာ ဝယ္ေရာင္းျပဳလုပ္ေနၾကေၾကာင္း ၎ဝင္းအတြင္းရွိ ကားဝယ္ေရာင္းတစ္ဦးမွေျပာျပသည္။ ေနာက္ထပ္ဝင္ေရာက္လာမည့္ကားမ်ားမွာ လက္ရွိေရာက္ရွိေနသည့္ ကားမ်ားထက္ ေဈးပိုေပးရသျဖင့္ အခြန္ႏွင့္တြက္ပါက ေဈးပိုျမင့္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ကားေဈးကို မာမာ ျဖင့္သာ အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ေနၾကေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Ref: Auto World

 

 

၁၂ ဘီး ကုန္တင္ထရပ္ကားမ်ား နယ္ဘက္မွ ဝယ္လိုအားရွိၿပီး ေဈးႏႈန္းက်ေနဟုဆို


၁၂ ဘီး Truck ကားကို နယ္မွ ဝယ္လိုအားမ်ားၿပီး ၁၈ ဘီး ႏွင့္ ၂၂ ဘီး ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အသံုးျပဳရန္ ဝယ္ယူမႈမ်ားေၾကာင္း သိရသည္။ ယခုတေလာအခ်ိန္တြင္ မိုးတြင္းရာသီကာလႏွင့္ ဝယ္လိုအားနည္းပါးမႈေၾကာင့္ ကုန္တင္ Truck ကားမ်ား ေဈးႏႈန္း အနည္းငယ္က်ဆင္းေၾကာင္း သိရသည္။ ကားအေပၚမူတည္၍ တစ္စီးလွ်င္ ၁၅ သိန္းႏွင့္ သိန္း ၂၀ ၾကား ေဈးႏႈန္းက်ဆင္းသြားေၾကာင္း Truck ကားမ်ားေရာင္းခ်ေသာ ကုမၸဏီမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးမွ ေျပာၾကားသည္။

Ref: Auto World

 

 

ဟြန္ဒိုင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အေရာင္းျပခန္းဖြင့္မည္


ကိုရီးယားႏိုင္ငံထုတ္ ဟြန္ဒို္င္းေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အေရာင္းျပခန္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ယခုလ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဟြန္ဒိုင္းကုမၸဏီမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးမွေျပာၾကားသည္။ ဟြန္ဒိုင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ Fortune International တို႔ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းကုမၸဏီထံမွ သိရသည္။ ယခုဖြင့္လွစ္မည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အရာင္းျပခန္းတြင္ ဟြန္ဒိုင္းကုမၸဏီထုတ္ Sallon၊ Wagon ႏွင့္ တစ္တန္ထရပ္ကားမ်ားကို အဓိက ျပသေရာင္းခ်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Ref: The Voice Daily

 

 

မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းမရွိေသာယာဥ္မ်ား အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ေနရာ၌ ေမာင္းႏွင္ပါက ဒဏ္ေငြငါးေသာင္း ေပးေဆာင္ရမည္


ျပည္တြင္းသို႔ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အသစ္မ်ားစြာ ဝင္ေရာက္လ်က္ရွိရာ တခ်ိဳ႕ယာဥ္မ်ားမွာ မွတ္ပံုတင္ထားရွိၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း တခ်ိဳ႕ယာဥ္မ်ားမွာ မွတ္ပံုတင္ထားရွိျခင္းမရွိဘဲ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာလမ္းမ်ား၊ ေနရာမ်ား၌ ေမာင္းႏွင္ျခင္းေၾကာင့္ ယခုအခါ မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းမရွိသည့္ယာဥ္မ်ား ျပည္သူပိုင္လမ္း၌ ေမာင္းႏွင္ပါက ထိေရာက္စြာ အေရးယူသြားမည့္အျပင္ ဒဏ္ေငြ ငါးေသာင္းက်ပ္ ကိုလည္း ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ယာဥ္ကိုလည္း ေခတၱသိမ္းဆည္း အေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း က.ည.န မွသတင္းထုတ္ျပန္သည္။

Ref: Auto World

 Unicode Version

ဒီတစ်ပါတ်အတွင်း ကားလောက၏ သတင်းများကို စုပေါင်းတင်ပြလိုက်ပါတယ်။

သတင်းထူးများမှာတော့:


 • အပ်နှံရန်မျှော်လင့်နေသည့် အ အက္ခရာကားများ အောက်တိုဘာလအတွင်း က.ည.န သက်တမ်း နှစ်၂ဝ ပြည့်မည်

 • Taxi စလစ်များ ဈေးနှုန်းမြင့်တက်နေသောကြာင့် က တန်းများ အဝယ်လိုက်

 • ပုံစံ ဃ တွင် ပြင်ဆင်ရေးသားပြီး မော်တော်ယာဉ် တင်သွင်းခွင့် လျှောက်ထားပါက ဆောင်ရွက်ပေးမည်မဟုတ်

 • ရန်ကုန်မြို့လည်ကောင် ယာဉ်ရပ်နားမှုအား စင်ကာပူနိုင်ငံစံနှုန်းဖြင့် တိုင်းတာပါက ၂ဝ ရာခိုင်နှုန်းခန့်များပြား

 • ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ယာဉ်အို၊ယာဉ်ဟောင်း ၅၆၄၈၈ စီး အပ်နှံပြီး

 • ဈေးမာမာဖြင့်သာ အရောင်းအဝယ်လုပ်နေတဲ့ မင်းရဲကျော်စွာကားဝင်း

 • ၁၂ ဘီး ကုန်တင်ထရပ်ကားများ နယ်ဘက်မှ ဝယ်လိုအားရှိပြီး ဈေးနှုန်းကျနေဟုဆို

 • ဟွန်ဒိုင်း မော်တော်ယာဉ် အရောင်းပြခန်းဖွင့်မည်

 • မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမရှိသောယာဉ်များ အများပြည်သူဆိုင်ရာ နေရာ၌ မောင်းနှင်ပါက ဒဏ်ငွေငါးသောင်း ပေးဆောင်ရမည်


news_this_week

အပ်နှံရန်မျှော်လင့်နေသည့် အ အက္ခရာကားများ အောက်တိုဘာလအတွင်း က.ည.န သက်တမ်း နှစ်၂ဝ ပြည့်မည်


အပ်နှံရန်မျှော်လင့်နေသည့် အ အက္ခရာကားများမှာ အောက်တိုဘာလအတွင်း က.ည.န သက်တမ်း နှစ်၂ဝ ပြည့်မည်ဖြစ်ကြောင်း ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ သိရှိရသည်။ ဇွန်လ ၂၅ ရက်မှစ၍ အပ်နှံခွင့်ပြုခဲ့သည့် သ အက္ခရာကားများ၏ အပ်နှံမှုမှာ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအနေဖြင့် ၆ဝ ရာခိုင်နှုန်း ပြည့်မီရန် နီးစပ်နေသော်လည်း အ အက္ခရာ ကားများမှာ က.ည.န သက်တမ်း နှစ် ၂ဝ ပြည့်ရန် လိုအပ်နေသေး၍ ယခုလအတွင်း အပ်နှံခွင့်ပြုရန် အစီအစဉ်မရှိသေးကြောင်း က.ည.န မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးမှ ပြောကြားသည်။

Ref: Auto Mobile

 

 

Taxi စလစ်များ ဈေးနှုန်းမြင့်တက်နေသောကြာင့် က တန်းများ အဝယ်လိုက်


ဈေးကွက်အတွင်း၌ Taxi စလစ်များ ဈေးနှုန်းမြင့်တက်နေသောကြောင့် က တန်း ကားများ အဝယ်လိုက်နေကြောင်း ကားဝယ်/ရောင်းထံမှ သိရှိရသည်။ ယာဉ်အို၊ယာဉ်ဟောင်း စလစ်ဈေးများ မြင့်တက်နေခြင်းနှင့် မကြာခင်ပြောင်းလဲမည့် ပေါ်လစီအပေါ် မူတည်၍ စလစ်ဝယ်/ရောင်းသမားများသည် ယာဉ်အိုယာဉ်ဟောင်းစလစ်ထက် တက္ကစီစလစ်များကို  အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်နေသောကြောင့် က တန်း ကားများမှာ အဝယ်လိုက်နေကြောင်း သိရှိရသည်။

Ref: Auto Mobile

 

 

ပုံစံ ဃ တွင် ပြင်ဆင်ရေးသားပြီး မော်တော်ယာဉ် တင်သွင်းခွင့် လျှောက်ထားပါက ဆောင်ရွက်ပေးမည်မဟုတ်


ပိုင်ရှင်ဆန္ဒအရ သက်တမ်းကြာမြင့်ယာဉ်များအား မှတ်ပုံတင်ဖျက်သိမ်း၍ အစားထိုးယာဉ်တင်သွင်းလျှောက်ထားရာတွင် က.ည.န မှ ထုတ်ပေးသည့် ပုံစံ ဃ အား ပြင်ဆင်ရေးသားပြီး မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခွင့် လျှောက်ထားပါက ဆောင်ရွက်ပေးမည် မဟုတ်ကြောင်း သိရှိရသည်။ ယင်း ပုံစံ ဃ အား အခက်အခဲမရှိ စီစစ်နိုင်ရေးအတွက် ပုံစံ ဃ ပေါ်တွင် တရားဝင်မဟုတ်ဘဲ ပြင်ဆင်ရေးသားခြင်း၊ အခြားအကြောင်းများရေးသားခြင်း၊ မှတ်သားခြင်း၊ တံဆိပ်တုံးများရိုက်နိုပ်ခြင်း မပြုလုပ်ရန် က.ည.န မှ သတိပေးထားကြောင်း သိရှိရသည်။

Ref: Auto Mobile

 

 

ရန်ကုန်မြို့လည်ကောင် ယာဉ်ရပ်နားမှုအား စင်ကာပူနိုင်ငံစံနှုန်းဖြင့် တိုင်းတာပါက ၂ဝ ရာခိုင်နှုန်းခန့်များပြား  


ရန်ကုန်မြို့လည်ကောင်၌ ယာဉ်ရပ်နားမှုအား စင်ကာပူနိုင်ငံ၌ သတ်မှတ်ထားသော စံနှုန်းဖြင့်တိုင်းတာပါက ၂ဝ ရာခိုင်နှုန်း ပိုမိုများပြားနေကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ ယင်းကဲ့သို့များပြားနေခြင်းကြောင့် အထပ်မြင့် အဆောက်အအုံများ တည်ဆောက်ရာ၌ ကားပါကင်ပြုလုပ်ရန် သတ်မှတ်ထားချက်မှာ စင်ကာပူနိုင်ငံ၏ အများဆုံးထားရှိရမည့် စံနှုန်း၏ ၂ဝ ရာခိုင်နှုန်း အပိုထပ်ဆောင်း ထားရှိရကြောင်း အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံ စီစစ်ရေးကော်မတီ မှ သိရှိရသည်။

Ref: Auto Mobile

 

 

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ယာဉ်အို၊ယာဉ်ဟောင်း ၅၆၄၈၈ စီး အပ်နှံပြီး


ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း တိုင်းနှင့်ပြည်နယ်အသီးသီးမှ အက္ခရာစုံ ယာဉ်အို၊ယာဉ်ဟောင်း ၅၆၄၈၈ စီး အပ်နှံခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း မြင်သာ က.ည.န ရုံးမှ သိရှိရသည်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး က.ည.န အနေဖြင့် က.ည.န သက်တမ်း နှစ်လေးဆယ်၊ နှစ်သုံးဆယ်၊ နှစ် နှစ်ဆယ် ကျော် ယာဉ်များ၊ လေလံယာဉ်များနှင့် အဌားယာဉ်တင်သွင်းရန်အတွက် အစားထိုးယာဉ်များကို အပ်နှံခွင့်ပြုခဲ့ရာ ၂ဝဝ၁ စက်တင်ဘာ ၁၉ ရက်မှ ၂ဝ၁၃ သြဂုတ် ၁၃ ရက်အထိ အစီးရေ ငါးသောင်းခြောက်ထောင်ကျော် အပ်နှံမှုပြုခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။

Ref: Auto Mobile

 

 

ဈေးမာမာဖြင့်သာ အရောင်းအဝယ်လုပ်နေတဲ့ မင်းရဲကျော်စွာကားဝင်း


မင်းရဲကျော်စွာကားဝင်းအတွင်းရှိ ကားဝယ်ရောင်းများ၊ ကားပွဲစားများမှာ ကားဈေးအားလျှော့၍ မရောင်းဘဲ ဈေးမာမာဖြင့်သာ ဝယ်ရောင်းပြုလုပ်နေကြကြောင်း ၎င်းဝင်းအတွင်းရှိ ကားဝယ်ရောင်းတစ်ဦးမှပြောပြသည်။ နောက်ထပ်ဝင်ရောက်လာမည့်ကားများမှာ လက်ရှိရောက်ရှိနေသည့် ကားများထက် ဈေးပိုပေးရသဖြင့် အခွန်နှင့်တွက်ပါက ဈေးပိုမြင့်နိုင်သောကြောင့် ယခုအချိန်တွင် ကားဈေးကို မာမာ ဖြင့်သာ အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်နေကြကြောင်း သိရှိရသည်။

Ref: Auto World

 

 

၁၂ ဘီး ကုန်တင်ထရပ်ကားများ နယ်ဘက်မှ ဝယ်လိုအားရှိပြီး ဈေးနှုန်းကျနေဟုဆို


၁၂ ဘီး Truck ကားကို နယ်မှ ဝယ်လိုအားများပြီး ၁၈ ဘီး နှင့် ၂၂ ဘီး ကို ရန်ကုန်မြို့တွင် အသုံးပြုရန် ဝယ်ယူမှုများကြောင်း သိရသည်။ ယခုတလောအချိန်တွင် မိုးတွင်းရာသီကာလနှင့် ဝယ်လိုအားနည်းပါးမှုကြောင့် ကုန်တင် Truck ကားများ ဈေးနှုန်း အနည်းငယ်ကျဆင်းကြောင်း သိရသည်။ ကားအပေါ်မူတည်၍ တစ်စီးလျှင် ၁၅ သိန်းနှင့် သိန်း ၂ဝ ကြား ဈေးနှုန်းကျဆင်းသွားကြောင်း Truck ကားများရောင်းချသော ကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးမှ ပြောကြားသည်။

Ref: Auto World

 

 

ဟွန်ဒိုင်း မော်တော်ယာဉ် အရောင်းပြခန်းဖွင့်မည်


ကိုရီးယားနိုင်ငံထုတ် ဟွန်ဒို်င်းမော်တော်ယာဉ် အရောင်းပြခန်း ရန်ကုန်မြို့တော်တွင် ယခုလ ၃၁ ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဟွန်ဒိုင်းကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးမှပြောကြားသည်။ ဟွန်ဒိုင်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံမှ Fortune International တို့ အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ယင်းကုမ္ပဏီထံမှ သိရသည်။ ယခုဖွင့်လှစ်မည့် မော်တော်ယာဉ်အရာင်းပြခန်းတွင် ဟွန်ဒိုင်းကုမ္ပဏီထုတ် Sallon၊ Wagon နှင့် တစ်တန်ထရပ်ကားများကို အဓိက ပြသရောင်းချမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။

Ref: The Voice Daily

 

 

မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမရှိသောယာဉ်များ အများပြည်သူဆိုင်ရာ နေရာ၌ မောင်းနှင်ပါက ဒဏ်ငွေငါးသောင်း ပေးဆောင်ရမည်


ပြည်တွင်းသို့ မော်တော်ယာဉ်အသစ်များစွာ ဝင်ရောက်လျက်ရှိရာ တချို့ယာဉ်များမှာ မှတ်ပုံတင်ထားရှိပြီးဖြစ်သော်လည်း တချို့ယာဉ်များမှာ မှတ်ပုံတင်ထားရှိခြင်းမရှိဘဲ အများပြည်သူဆိုင်ရာလမ်းများ၊ နေရာများ၌ မောင်းနှင်ခြင်းကြောင့် ယခုအခါ မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမရှိသည့်ယာဉ်များ ပြည်သူပိုင်လမ်း၌ မောင်းနှင်ပါက ထိရောက်စွာ အရေးယူသွားမည့်အပြင် ဒဏ်ငွေ ငါးသောင်းကျပ် ကိုလည်း ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပြီး ယာဉ်ကိုလည်း ခေတ္တသိမ်းဆည်း အရေးယူမည်ဖြစ်ကြောင်း က.ည.န မှသတင်းထုတ်ပြန်သည်။

Ref: Auto World

 

Latest News

Without ကားမ်ားကို RFID စနစ္​အသံုးျပု၍...

Latest news1 13 150x150

Zawgyi Version လိုင္​စင္​မဲ့ Without ကားမ်ားကို RFID စနစ္​အသံုးျပဳ၍ ဖမ္​းဆီးစစ္​ဆးမည္​့စနစ္​အတြက္​ အၾကံ​ေပးအဖြဲ႔ ၅ ဖြဲ႔​ကိုု...

Read more »

Mazda Myanmar က All New Mazda CX 9 ကားကိုု...

Mazda cx9 150x150

Zawgyi Version Mazda Myanmar က ၂၀၁၇ ေမာ္ဒယ္ All New Mazda CX 9 ကိုု ျမန္မာႏုုိင္ငံေစ်းကြက္သိုု႔ မိတ္ဆက္ပြဲကိုု ႏုုိဝင္ဘာ ၂၃ က...

Read more »

ဒီဇင္​ဘာ ၃၁ အထိ စီးတီးတကၠစီ​...

Latest news1 13 150x150

Zawgyi Version ရန္​ကုန္​တိုင္းအတြင္း ​​အဌားယာဥ္​အျဖစ္​ မွတ္​ပံုတင္​ထားသည္​့ကားမ်ားကို ယခုႏွစ္​ ဒီဇင္​ဘာလ ၃၁ ရက္​​ေန႔​ေနာက္​ဆံုးထား၍ city taxi...

Read more »

ေမာ္​​ေတာ္​ယာဥ္​ အမည္ေျပာင္းလဲလွ်င္ ေဆာလ်င္စြာ...

For news 150x150

Zawgyi Version ေမာ္​​ေတာ္​ယာဥ္​ အမည္ေျပာင္းလဲလွ်င္ ေဆာလ်င္စြာ လာေရာက္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမည္ေပါက္သူတြင္ သာ တာဝန္ရွိေၾကာင္းႏွင့္...

Read more »

(ခ) လိုင္စင္ႏွင့္ (င) လိုင္စင္ကိုင္ေဆာင္သူမ်ား...

Latest news1 13 150x150

Zawgyi Version ျမန္​မာတစ္​ျပည္​လံုးတြင္​​ ေမာင္​းႏွင္​ခြင္​့႐ွိ​ေသာ (ခ) လိုင္စင္ႏွင့္ (င) လိုင္စင္ ကိုင္ေဆာင္ထားသည့္ ယာဥ္ေမာင္းမ်ား အေနျဖင့္...

Read more »