fb-pageview-tracker
အာမခံထားေသာ ကားတစ္စီး မေတာ္တဆမႈျဖစ္ပြားလ်င္ ......


Zawgyi Version

ယာဥ္ေၾကာေတြပိတ္ဆို႔ၿပီး ကားအစီးေရေတြမ်ားျပားလြန္းလွတဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ့လမ္းမေတြေပၚမွာ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈဆိုတာ ေန႔စဥ္နီးပါးႀကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ကိစၥမ်ိဳးပါ။ စာဖတ္သူလည္း ကုိယ္ပိုင္ယာဥ္နဲ႔ ေန႔စဥ္သြားလာလႈပ္ရွားေနသူတစ္ဦးဆိုရင္ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားဖို႔ လိုအပ္ပါလိမ့္မယ္။ နိမိတ္မေကာင္းဘူးပဲေျပာေျပာ၊ လမ္းေပၚမွာ ယာဥ္ေမာင္းႏွင္ေနသမွ်ေတာ့ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈဆိုတာ ျဖစ္ပြားႏုိင္ပါတယ္။ ဒီလိုကိစၥမ်ိဳးေတြျဖစ္လာၿပီဆိုရင္ ဆံုးရံႈးနစ္နာမႈအနည္းဆံုးျဖစ္ေစမယ့္ နည္းလမ္းကေတာ့ အစကတည္းက သင့္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ကို အာမခံထားရွိလုိက္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အာမခံထားရံုနဲ႔လည္း မၿပီးေသးပါဘူး။ အာမခံထားတဲ့ေမာ္ေတာ္ကားတစ္စီး ယာဥ္တုိက္မႈျဖစ္ၿပီဆိုရင္ ယာဥ္ပိုင္ရွင္ (ဒါမွမဟုတ္) ေမာင္းသူအေနနဲ႔ ေဆာင္ရြက္သင့္တဲ့ကိစၥေတြကို တိတိက်က်ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ လုပ္ေဆာင္မွသာ ေမာ္ေတာ္ကားရဲ့ပ်က္စီးဆံုးရံႈးမႈအတြက္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အာမခံေၾကးကို အာမခံကုမၸဏီထံက ျပန္လည္ထုတ္ယူႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အာမခံကုမၸဏီတစ္ခုခုမွာ အာမခံထားရွိတဲ့ကားတစ္စီး မေတာ္တဆမႈျဖစ္ပြားၿပီဆိုရင္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရမယ့္အဆင့္ေတြကို အေမရိကန္အေျခစိုက္ Allstate အာမခံကုမၸဏီႀကီးက ေအာက္ပါအတိုင္းအႀကံျပဳထားပါတယ္။

(၁) သက္ေသနဲ႔အခ်က္အလက္မ်ား မွတ္သားပါ

တစ္ဖက္ယာဥ္ရဲ့ ေမာင္းသူ၊ နံပါတ္ျပား၊ အမ်ိဳးအစား၊ လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္ေတြကို ေတာင္းယူမွတ္သားပါ။ ဒီလိုျပဳလုပ္ျခင္းက သင့္ရဲ့အာမခံကုမၸဏီထံ ျပန္လည္တင္ျပတဲ့အခါ ခုိင္မာတဲ့သက္ေသခံအေထာက္အထားေတြ ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။

(၂) မေတာ္တဆမႈအစီရင္ခံစာကို အျမန္ဆံုးတင္ပို႔ပါ

အနီးဆံုးမွာရွိတဲ့ယာဥ္ထိန္းရဲ ဒါမွမဟုတ္ ရဲစခန္းနဲ႔သက္ဆုိင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးရံုး တစ္ခုခုကိုသြားၿပီး အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ေရးေပးဖို႔ေတာင္းဆိုပါ။ အဲဒီအစီရင္ခံစာရဲ့မိတၱဴကိုလည္း ရယူထားပါ။ အစီရင္ခံစာေရးေပးတဲ့တာဝန္ရွိသူကို တရားဝင္စာျဖစ္ေၾကာင္း တံဆိပ္တံုးထု၊ နံပါတ္ေရးထိုးေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုပါ။

(၃) ဓာတ္ပံုမွတ္တမ္းရယူပါ

မေတာ္တဆမႈျဖစ္ပြားတာနဲ႔တစ္ၿပိဳင္နက္ ျဖစ္စဥ္ကိုဓာတ္ပံုရိုက္ယူထားပါ။ သင့္ဖုန္းရဲ့ကင္မရာနဲ႔ပဲ ေစ့ေစ့စပ္စပ္မွတ္တမ္းတင္ထားပါ။ ယာဥ္တိုက္မႈမွာပါဝင္တဲ့ကားေတြ၊ အပ်က္အစီးေတြနဲ႔ လိုင္စင္နံပါတ္ျပားေတြအားလံုးကို ရုိက္ကူးပါ။ ဒီဓာတ္ပံုမွတ္တမ္းေတြဟာ အာမခံကုမၸဏီနဲ႔ ေတ့ေတ့ဆုိင္ဆိုင္ေဆြးေႏြးၿပီး အာမခံေၾကးေတာင္းတဲ့အခါ သိပ္ကိုအသံုးဝင္ပါတယ္။

(၄) အာမခံကုမၸဏီကို ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားပါ

မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ အစီရင္ခံစာေရးျခင္းကိစၥေတြၿပီးသြားရင္ေတာ့ သင့္ကား အာမခံထားတဲ့ကုမၸဏီကို တတ္ႏုိင္သမွ်အျမန္ဆံုး ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားရပါေတာ့မယ္။ သင့္ကားရဲ့မေတာ္တဆမႈနဲ႔ အပ်က္အစီးေတြအေၾကာင္းကို အျပည့္အစံုတင္ျပပါ။

ဒါဆိုရင္ ယာဥ္တုိက္မႈျဖစ္အၿပီး လုပ္ေဆာင္သင့္တဲ့ကိစၥေတြကို သင့္အေနန႔ဲ အစီအစဥ္တက် ေဆာင္ရြက္ၿပီးသြားၿပီလုိ႔ ဆိုႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အာမခံေၾကးရဖို႔က ဒီေလာက္နဲ႔မလံုေလာက္ေသးပါဘူး။ ယာဥ္ပိုင္ရွင္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကလည္း အာမခံကုမၸဏီကို အေၾကာင္းၾကားၿပီးတာနဲ႔ ကိစၥၿပီးၿပီလို႔ ထင္တတ္ၾကပါတယ္။ Allstate Insurance ကုမၸဏီႀကီးကေတာ့ အာမခံကုမၸဏီ၊ ေအးဂ်င့္နဲ႔ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈစစ္ေဆးသူေတြနဲ႔ ဆက္ၿပီးပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရမယ့္ကိစၥေတြကို အခုလိုဆက္လက္အႀကံေပးထားပါတယ္။

(၅) ပ်က္စီးမႈကို စံုစမ္းစစ္ေဆးခံဖို႔ အစီအစဥ္ဆြဲပါ

သင့္ကားရဲ့ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈက ဘယ္ေလာက္မ်ားၿပီး ဘယ္ေလာက္ကုန္က်မယ္ဆုိတာကို ဆံုးျဖတ္မႈခံယူဖို႔အတြက္ အာမခံကုမၸဏီကိုေတာင္းဆိုပါ။ အာမခံအမ်ိဳးအစားအလိုက္ သင့္အေနနဲ႔ ကားပ်က္စီးမႈတန္ဖိုးျဖစ္ေစ၊ သင့္ကားကို ကုမၸဏီစရိတ္နဲ႔ ျပန္လည္ျပဳျပင္ေပးတာမ်ိဳးျဖစ္ေစ လက္ခံရရွိပါလိမ့္မယ္။ ဒီအတြက္ သင့္ဘက္က ထပ္ၿပီးေငြကုန္က်ဖို႔မလိုပါဘူး။

(၆) ဆံုးျဖတ္စစ္ေဆးသူနဲ႔ ေတြ႕ဆံုပါ

အာမခံကုမၸဏီက သင့္ကားရဲ႕ပ်က္စီးဆံုးရံႈးမႈကို အကဲျဖတ္ဖို႔အတြက္ စစ္ေဆးသူတစ္ဦးကို ေစလႊတ္ပါလိမ့္မယ္။ တိက်ေသခ်ာတဲ့အကဲျဖတ္မႈနဲ႔ ထိုက္သင့္တဲ့အာမခံေလ်ာ္ေၾကးကို ရရွိႏုိင္ဖို႔အတြက္ ဆံုးျဖတ္စစ္ေဆးသူကို ကူညီၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ လုိအပ္ပါတယ္။ အကဲျဖတ္စစ္ေဆးသူရဲ့ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈေတြ နည္းပါးေလေလ၊ သင့္ကားရဲ့ အာမခံေၾကး ဒါမွမဟုတ္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ကလည္း ျမန္ဆန္ေလေလပဲျဖစ္ပါတယ္။

စာေရးသူ : ကိုဆြဲ (မံုရြာ)

က ားအာမခံႏွင့္ပတ္သက္ျပီး သိလိုသည္မ်ားကို CarsDB.com သို႕ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။
ဆက္သြယ္ရန္ : 09 253 127 884


Unicode Version

ယာဉ်ကြောတွေပိတ်ဆို့ပြီး ကားအစီးရေတွေများပြားလွန်းလှတဲ့ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လမ်းမတွေပေါ်မှာ ယာဉ်မတော်တဆမှုဆိုတာ နေ့စဉ်နီးပါးကြုံတွေ့နေရတဲ့ကိစ္စမျိုးပါ။ စာဖတ်သူလည်း ကိုယ်ပိုင်ယာဉ်နဲ့ နေ့စဉ်သွားလာလှုပ်ရှားနေသူတစ်ဦးဆိုရင် ယာဉ်မတော်တဆမှုအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ နိမိတ်မကောင်းဘူးပဲပြောပြော၊ လမ်းပေါ်မှာ ယာဉ်မောင်းနှင်နေသမျှတော့ ယာဉ်မတော်တဆမှုဆိုတာ ဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင် ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုအနည်းဆုံးဖြစ်စေမယ့် နည်းလမ်းကတော့ အစကတည်းက သင့်မော်တော်ယာဉ်ကို အာမခံထားရှိလိုက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အာမခံထားရုံနဲ့လည်း မပြီးသေးပါဘူး။ အာမခံထားတဲ့မော်တော်ကားတစ်စီး ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်ပြီဆိုရင် ယာဉ်ပိုင်ရှင် (ဒါမှမဟုတ်) မောင်းသူအနေနဲ့ ဆောင်ရွက်သင့်တဲ့ကိစ္စတွေကို တိတိကျကျမြန်မြန်ဆန်ဆန် လုပ်ဆောင်မှသာ မော်တော်ကားရဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအတွက် သတ်မှတ်ထားတဲ့ အာမခံကြေးကို အာမခံကုမ္ပဏီထံက ပြန်လည်ထုတ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အာမခံကုမ္ပဏီတစ်ခုခုမှာ အာမခံထားရှိတဲ့ကားတစ်စီး မတော်တဆမှုဖြစ်ပွားပြီဆိုရင် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရမယ့်အဆင့်တွေကို အမေရိကန်အခြေစိုက် Allstate အာမခံကုမ္ပဏီကြီးက အောက်ပါအတိုင်းအကြံပြုထားပါတယ်။

(၁) သက်သေနဲ့အချက်အလက်များ မှတ်သားပါ

တစ်ဖက်ယာဉ်ရဲ့ မောင်းသူ၊ နံပါတ်ပြား၊ အမျိုးအစား၊ လိပ်စာ၊ ဖုန်းနံပါတ်တွေကို တောင်းယူမှတ်သားပါ။ ဒီလိုပြုလုပ်ခြင်းက သင့်ရဲ့အာမခံကုမ္ပဏီထံ ပြန်လည်တင်ပြတဲ့အခါ ခိုင်မာတဲ့သက်သေခံအထောက်အထားတွေ ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။

(၂) မတော်တဆမှုအစီရင်ခံစာကို အမြန်ဆုံးတင်ပို့ပါ

အနီးဆုံးမှာရှိတဲ့ယာဉ်ထိန်းရဲ ဒါမှမဟုတ် ရဲစခန်းနဲ့သက်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး တစ်ခုခုကိုသွားပြီး အစီရင်ခံစာတစ်စောင်ရေးပေးဖို့တောင်းဆိုပါ။ အဲဒီအစီရင်ခံစာရဲ့မိတ္တူကိုလည်း ရယူထားပါ။ အစီရင်ခံစာရေးပေးတဲ့တာဝန်ရှိသူကို တရားဝင်စာဖြစ်ကြောင်း တံဆိပ်တုံးထု၊ နံပါတ်ရေးထိုးပေးဖို့ တောင်းဆိုပါ။

(၃) ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းရယူပါ

မတော်တဆမှုဖြစ်ပွားတာနဲ့တစ်ပြိုင်နက် ဖြစ်စဉ်ကိုဓာတ်ပုံရိုက်ယူထားပါ။ သင့်ဖုန်းရဲ့ကင်မရာနဲ့ပဲ စေ့စေ့စပ်စပ်မှတ်တမ်းတင်ထားပါ။ ယာဉ်တိုက်မှုမှာပါဝင်တဲ့ကားတွေ၊ အပျက်အစီးတွေနဲ့ လိုင်စင်နံပါတ်ပြားတွေအားလုံးကို ရိုက်ကူးပါ။ ဒီဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းတွေဟာ အာမခံကုမ္ပဏီနဲ့ တေ့တေ့ဆိုင်ဆိုင်ဆွေးနွေးပြီး အာမခံကြေးတောင်းတဲ့အခါ သိပ်ကိုအသုံးဝင်ပါတယ်။

(၄) အာမခံကုမ္ပဏီကို ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားပါ

မှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊ အစီရင်ခံစာရေးခြင်းကိစ္စတွေပြီးသွားရင်တော့ သင့်ကား အာမခံထားတဲ့ကုမ္ပဏီကို တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံး ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားရပါတော့မယ်။ သင့်ကားရဲ့မတော်တဆမှုနဲ့ အပျက်အစီးတွေအကြောင်းကို အပြည့်အစုံတင်ပြပါ။

ဒါဆိုရင် ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်အပြီး လုပ်ဆောင်သင့်တဲ့ကိစ္စတွေကို သင့်အနေနဲ့ အစီအစဉ်တကျ ဆောင်ရွက်ပြီးသွားပြီလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အာမခံကြေးရဖို့က ဒီလောက်နဲ့မလုံလောက်သေးပါဘူး။ ယာဉ်ပိုင်ရှင်တော်တော်များများကလည်း အာမခံကုမ္ပဏီကို အကြောင်းကြားပြီးတာနဲ့ ကိစ္စပြီးပြီလို့ ထင်တတ်ကြပါတယ်။ Allstate Insurance ကုမ္ပဏီကြီးကတော့ အာမခံကုမ္ပဏီ၊ အေးဂျင့်နဲ့ ထိခိုက်ပျက်စီးမှုစစ်ဆေးသူတွေနဲ့ ဆက်ပြီးပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ရမယ့်ကိစ္စတွေကို အခုလိုဆက်လက်အကြံပေးထားပါတယ်။

(၅) ပျက်စီးမှုကို စုံစမ်းစစ်ဆေးခံဖို့ အစီအစဉ်ဆွဲပါ

သင့်ကားရဲ့ ထိခိုက်ပျက်စီးမှုက ဘယ်လောက်များပြီး ဘယ်လောက်ကုန်ကျမယ်ဆိုတာကို ဆုံးဖြတ်မှုခံယူဖို့အတွက် အာမခံကုမ္ပဏီကိုတောင်းဆိုပါ။ အာမခံအမျိုးအစားအလိုက် သင့်အနေနဲ့ ကားပျက်စီးမှုတန်ဖိုးဖြစ်စေ၊ သင့်ကားကို ကုမ္ပဏီစရိတ်နဲ့ ပြန်လည်ပြုပြင်ပေးတာမျိုးဖြစ်စေ လက်ခံရရှိပါလိမ့်မယ်။ ဒီအတွက် သင့်ဘက်က ထပ်ပြီးငွေကုန်ကျဖို့မလိုပါဘူး။

(၆) ဆုံးဖြတ်စစ်ဆေးသူနဲ့ တွေ့ဆုံပါ

အာမခံကုမ္ပဏီက သင့်ကားရဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကို အကဲဖြတ်ဖို့အတွက် စစ်ဆေးသူတစ်ဦးကို စေလွှတ်ပါလိမ့်မယ်။ တိကျသေချာတဲ့အကဲဖြတ်မှုနဲ့ ထိုက်သင့်တဲ့အာမခံလျော်ကြေးကို ရရှိနိုင်ဖို့အတွက် ဆုံးဖြတ်စစ်ဆေးသူကို ကူညီပြီး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အကဲဖြတ်စစ်ဆေးသူရဲ့ နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှုတွေ နည်းပါးလေလေ၊ သင့်ကားရဲ့ အာမခံကြေး ဒါမှမဟုတ် ပြန်လည်ပြင်ဆင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကလည်း မြန်ဆန်လေလေပဲဖြစ်ပါတယ်။

စာရေးသူ : ကိုဆွဲ (မုံရွာ)

Latest News

သင့္ကားအင္ဂ်င္က်ေနျပီလားဆုိတာ သိႏိုင္မယ့္ အခ်က္...

Zawgyi Version “ကားအင္ဂ်င္က်တာ၊ အင္ဂ်င္ကုိင္တာ၊ အင္ဂ်င္တင္တာ၊ အင္ဂ်င္အေပၚဖြင့္/ေအာက္ဖြင့္လုပ္တာ" ဆုိတာမ်ိဳးေတြကုိ ကားေလာက...

Read more »

ျမန္မာအပါအဝင္ ဥေရာပႏွင့္ အာရွႏိုင္ငံေပါင္း ၁၀...

Zawgyi Version ဥေရာပႏွင့္ ျမန္မာအပါအဝင္ အာရွႏိုင္ငံေပါင္း ၁၀ ႏိုင္ငံေက်ာ္မွ professional rally drivers ႏွင့္...

Read more »

ယာဥ္​အမည္​​ေပါက္​​ေျပာင္​းလဲျခင္​းကို ၃...

​Zawgyi Version ​ေမာ္​​ေတာ္​ယာဥ္​အမည္​​ေပါက္​​ေျပာင္​းလဲျခင္​းကို ၃ ရာခိုင္​ႏႈန္​းအထိ ​ေျဖ​ေလွ်ာ့သတ္​မွတ္​​ေပးရန္​အတြက္​...

Read more »

Suzuki Ertiga 2019 Review (Local)

Zawgyi Version ကိုယ္ေတြႏုိင္ငံနဲ႕ အဆင္ေျပမယ့္ ကားတစ္စီးဆိုတာဟာ ပုံမွန္ထက္ ျမင့္ရမယ္၊ က်ယ္ရမယ္၊ ဆီစားသက္သာရမယ္။ ေနာက္တစ္ခု ေဈးႏႈန္းလည္း...

Read more »

ကမၻာ့အျမန္ဆုံး full-size luxury sedan...

Zawgyi Version Twin-turbo W-12 အင္ဂ်င္၊ အျမင့္ဆုံးပါဝင္ထုတ္လႊတ္ႏုိင္မႈ 626hp၊ အျမန္ဆုံးျမန္ႏႈန္း 207mph နဲ႕ Bentley ရဲ့ Flying Spur 2020...

Read more »