fb-pageview-tracker
ဟင္နရီဖို႔ဒ္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာအမွတ္တံဆိပ္တစ္ခု (သို႔) Ford


Zawgyi Version

Ford ဟု အလြယ္သိၾကေသာ Ford Motor Company မွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ မီခ်ီဂန္ျပည္နယ္တြင္ အေျခစိုက္ေသာ နာမည္ေက်ာ္ေမာ္ေတာ္ကားကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္မွာသာမက တစ္ကမၻာလံုးအတုိင္းအတာျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈရေနဆဲျဖစ္ေသာ ေမာ္ေတာ္ကားအမွတ္တံဆိပ္တစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။ ၁၉၀၃ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၆ ရက္ေန႔က ဟင္နရီဖို႔ဒ္ဆိုသူ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အိမ္စီးေမာ္ေတာ္ကားႏွင့္ လုပ္ငန္းသံုးေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ႏုိင္ခဲ့သည္။ တန္ဖိုးႀကီးဇိမ္ခံကားမ်ားကိုမူ Lincoln ဟူေသာအမည္ျဖင့္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီး SUV အမ်ိဳးအစားကားမ်ားကိုမူ Troller ဟူေသာအမည္ျဖင့္ ဘရာဇီးႏုိင္ငံရွိစက္ရံုတြင္ ထုတ္လုပ္တပ္ဆင္ေရာင္းခ်ႏုိင္ခဲ့သည္။ Ford ၏ေအာင္ျမင္မႈအတိုင္းအတာမွာ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္သက္တမ္းရွိထားသည္ႏွင့္အမွ် ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔လြန္းေနၿပီး ကမၻာအရပ္ရပ္ရွိအျခားေမာ္ေတာ္ကားအမွတ္တံဆိပ္မ်ားႏွင့္ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္အေျခအေနသို႔လည္း ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ Ford သည္ ဂ်ပန္ကားကုမၸဏီ Mazda ၏ရွယ္ယာပမာဏ ၂ ဒသမ ၁ ရာခုိင္ႏႈန္းကို ရယူပိုင္ဆိုင္ထားသလို ၿဗိတိန္ရွိနာမည္ေက်ာ္ကားကုမၸဏီ Aston Martin ၏ရွယ္ယာ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုလည္း လႊဲေျပာင္းပိုင္ဆုိင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ တရုတ္အေျခစိုက္ေမာ္ေတာ္ကားကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ Jiangling Motors ႏွင့္လည္း အက်ိဳးတူပူးေပါင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ကာ ရွယ္ယာ ၄၉ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရရွိထားသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ Forbes မဂၢဇင္းႀကီး၏ေဖာ္ျပခ်က္အရ Ford ေမာ္ေတာ္ကားကုမၸဏီသည္ အေမရိကန္သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ အေအာင္ျမင္ဆံုးႏွင့္အေရးအပါဆံုး စက္မႈကုမၸဏီအုပ္စုတစ္ခုအျဖစ္ မွတ္တမ္းဝင္ထားၿပီး ကမၻာလံုးဆိုင္ရာအမွတ္တံဆိပ္တစ္ခုလည္း ျဖစ္လာခဲ့ေတာ့သည္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္က တုိင္းတာခ်က္အရ Ford သည္ General Motors (GM) ၿပီးလ်င္ အေမရိက၏ ဒုတိယေျမာက္အႀကီးဆံုးကားကုမၸဏီႀကီးျဖစ္သလုိ ကမၻာေပၚတြင္ ပဥၥမေျမာက္အႀကီးဆံုးကားကုမၸဏီလည္း ျဖစ္လာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Ford ၏ သမိုင္းေၾကာင္း

Ford မွာ ၁၉၀၃ ခုႏွစ္က စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္ဆိုေသာ္လည္း တကယ္တမ္းစတင္သေႏၶတည္ခဲ့သည္မွာ ၁၉၀၁ ခုႏွစ္ကတည္းက ျဖစ္၏။ အတိအက်ဆုိရလ်င္ ၁၉၀၁ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလတြင္ ဟင္နရီဖို႔ဒ္ဆိုေသာ စက္မႈပညာရွင္တစ္ဦးမွာ Henry Ford Company ဟူေသာအမည္ျဖင့္ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ားစတင္ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေနာက္တစ္ႏွစ္အၾကာတြင္ Cadillac Motor Company အျဖစ္ အမည္ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီး ထိုမွတစ္ဆင့္ Ford Motor Company ဟူ၍ထပ္မံေျပာင္းလဲခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ မီခ်ီဂန္ျပည္နယ္၊ ဒက္ထရြိဳက္ၿမိဳ႕ရွိစက္ရံုတြင္ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ားကို စတင္ထုတ္လုပ္ခဲ့ၿပီး အဆင့္ဆင့္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေဖာ္ေဆာင္ကာ ေအာင္ျမင္ေသာကားကုမၸဏီတစ္အခုအျဖစ္ ရပ္တည္လာႏုိင္ခဲ့သည္။  Ford ကုမၸဏီကိုစတင္တည္ေထာင္ေသာအခ်ိန္တြင္ အသက္ ၃၉ ႏွစ္သာရွိေသးေသာဟင္နရီဖို႔ဒ္မွာ ၄င္း၏ဆန္းသစ္ေသာစိတ္ကူးမ်ား၊ နည္းပညာသစ္မ်ားျဖင့္ ကားေမာ္ဒယ္သစ္မ်ားထုတ္လုပ္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ပြဲဦးထြက္ေအာင္ျမင္မႈရခဲ့ေသာကားေမာ္ဒယ္မွာ Model T ကားမ်ားပင္ျဖစ္၏။ ၁၉၃၀ ခုႏွစ္တြင္ ပိုမိုဆန္းသစ္ေသာကုိယ္ထည္ဒီဇုိင္းႏွင့္အတူ အင္ဂ်င္အမ်ိဳးအစားသစ္မ်ားသံုးထားေသာ Model A ကို ထပ္မံထုတ္လုပ္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ ၂ ႏွစ္အၾကာတြင္ နာမည္ေက်ာ္ V8 အင္ဂ်င္ကို စတင္မိတ္ဆက္ႏုိင္ခဲ့ေတာ့သည္။

၁၉၇၀ ခုႏွစ္ဝန္းက်င္တြင္ စတင္ထုတ္လုပ္ခဲ့ေသာ Mustang အပါအဝင္ တံခါး ၂ ေပါက္ၿပိဳင္ကားမ်ားႏွင့္ ဇိမ္ခံကားအခ်ိဳ႕မွာ ယေန႔ေခတ္၏ရွားပါးၿပီးတန္ဖုိးႀကီးလွေသာ Muscle Car မ်ားအျဖစ္လည္း အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္ပင္။ ၁၉၈၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္ Ford မွာ ကမၻာေပၚတြင္ အေအာင္ျမင္ဆံုးကားကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ေနာက္ႏွစ္အနည္းငယ္အၾကာတြင္ Ford ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ၿဗိတိန္ကားကုမၸဏီ ၂ ခုျဖစ္သည့္ Jaguar ႏွင့္ Aston Martin တို႔၏ရွယ္ယာမ်ားကို လႊဲေျပာင္းဝယ္ယူႏုိင္ခဲ့ေတာ့သည္။

၂၁ ရာစုအဝင္ Ford ၏ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား

၂၁ ရာစုအတြင္း Ford ကုမၸဏီ၏ပထမဆံုးေအာင္ျမင္မႈမွာ အေမရိက၏ ထိပ္သီးစက္မႈလုပ္ငန္းစုႀကီးျဖစ္သည့္ General Motors (GM) ႏွင့္ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းမႈစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုႏုိင္ခဲ့ျခင္းပင္။ ထိုအခ်က္က ဂ်ပန္ကားမ်ားလႊမ္းမိုးေနခဲ့ေသာ ကမၻာ့ကားေဈးကြက္တြင္ အေမရိကန္ထုတ္ကားမ်ား ျပန္လည္ဦးေမာ့လာႏုိင္ခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ဒီဇိုင္းလွပဆန္းသစ္ေသာ SUV ကားသစ္မ်ားကိုထုတ္လုပ္ၿပီး ေဈးကြက္ေဝစုျပန္လည္ရယူႏုိင္ခဲ့သလို လွ်ပ္စစ္ေမာ္တာႏွင့္ အင္ဂ်င္ေပါင္းစပ္ထားေသာ Hybrid ကားကုိလည္း ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိလာႏုိင္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ Ford သည္ ၄င္း၏လက္ေအာက္ရွိ Jaguar Land Rover ကားကုမၸဏီကို အိႏိၵယအေျခစိုက္ Tata Motors ကုမၸဏီအုပ္စုထံသို႔ ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၃ ဘီလီယံျဖင့္ ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းေရာင္းခ်လိုက္ၿပီး အသံုးစရိတ္ျပန္လည္ရွာေဖြခဲ့သည္ကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။ ယင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ Ford ၏ စီအီးအုိေဟာင္းျဖစ္သူအလန္မူလယ္လီ က “လက္ရွိဘ႑ာေရးအေျခအေနအရ လံုေလာက္မႈရွိေပမယ့္ အနာဂတ္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမွာပါ။ Ford ဟာ တျခားေမာ္ေတာ္ကားကုမၸဏီေတြရဲ့စီးပြားေရးမွာလည္း ပါဝင္ေနရတာေၾကာင့္ Jaguar Land Rover ကို ဆက္ထိန္းထားဖို႔မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ပါဘူး’’ ဟု ဆိုသြားခဲ့သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ေတာ့ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္က က်ေရာက္ခဲ့သည့္ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ စီးပြားပ်က္ကပ္၏ဒဏ္ကို Ford ကုမၸဏီလည္းခံစားခဲ့ရၿပီး အလ်င္အျမန္ေငြေပၚေစမည့္နည္းလမ္းကို ရွာေဖြခဲ့ရျခင္းပင္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္က ေနာက္ဆံုးျပဳလုပ္ခဲ့ေသာစစ္တမ္းအရ Ford ကုမၸဏီ၏ တစ္ႏွစ္အတြင္းအသားတင္ရရွိခဲ့သည့္အျမတ္ေငြမွာ ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၆ ဘီလီယံအထိရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Ford ၏ နာမည္ေက်ာ္ကားေမာ္ဒယ္မ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆံုးလႈပ္ရွားမႈမ်ား

Ford မွထုတ္လုပ္ေသာ ကားေမာ္ဒယ္မ်ားအနက္ နာမည္ႀကီးအမွတ္တံဆိပ္မ်ားမွာ Ford Escort ၊ Ford Capri ၊ Ford Taunus ႏွင့္ Ford Cortina တို႕ျဖစ္ၾကၿပီး ဥေရာပေဈးကြက္တြင္ ေအာင္ျမင္မႈရခဲ့ေသာအမွတ္တံဆိပ္မ်ားလည္းျဖစ္ၾကသည္။ ၾသစေတးလ်ႏွင့္ နယူးဇီလန္တို႕ကဲ့သို႕သမုဒၵရာပိုင္းဇုန္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္မူ Ford မွထုတ္လုပ္ေသာ Ford Falcon မွာ လူႀကိဳက္အမ်ားဆံုးအိမ္စီးကားတစ္စီးျဖစ္ခဲ့ၿပီး အာရွေဈးကြက္တြင္မူ Ford Mondeo ၊ Focus C-MAX ႏွင့္ Fiesta တို႕ကဲ့သုိ႕ကားငယ္မ်ားႏွင့္ Ford Everest ကဲ့သို႕ေသာ SUV မ်ားပိုမိုေရာင္းခ်ခဲ့ရသည္။ Ford ကုမၸဏီအေနျဖင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ႏုိင္ငံေရးအရ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံေဈးကြက္သို႔လည္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလက စတင္ဝင္ေရာက္လာခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ကားအေရာင္းျပခန္းဖြင့္လွစ္ကာ ေနာက္ဆံုးထုတ္ကားေမာ္ဒယ္မ်ားကို ျပသေရာင္းခ်လ်က္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

စာေရးသူ: ကိုဆြဲ (မုံရြာ)


Unicode Version

Ford ဟု အလွယ်သိကြသော Ford Motor Company မှာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ မီချီဂန်ပြည်နယ်တွင် အခြေစိုက်သော နာမည်ကျော်မော်တော်ကားကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီး အမေရိကန်မှာသာမက တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် အောင်မြင်မှုရနေဆဲဖြစ်သော မော်တော်ကားအမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ ၁၉၀၃ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၆ ရက်နေ့က ဟင်နရီဖို့ဒ်ဆိုသူ စတင်တည်ထောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး အိမ်စီးမော်တော်ကားနှင့် လုပ်ငန်းသုံးမော်တော်ယာဉ်များ ထုတ်လုပ်ရောင်းချနိုင်ခဲ့သည်။ တန်ဖိုးကြီးဇိမ်ခံကားများကိုမူ Lincoln ဟူသောအမည်ဖြင့် ထုတ်လုပ်ရောင်းချခဲ့ပြီး SUV အမျိုးအစားကားများကိုမူ Troller ဟူသောအမည်ဖြင့် ဘရာဇီးနိုင်ငံရှိစက်ရုံတွင် ထုတ်လုပ်တပ်ဆင်ရောင်းချနိုင်ခဲ့သည်။ Ford ၏အောင်မြင်မှုအတိုင်းအတာမှာ နှစ်ပေါင်း ၁၀၀ ကျော်သက်တမ်းရှိထားသည်နှင့်အမျှ ကြီးမားကျယ်ပြန့်လွန်းနေပြီး ကမ္ဘာအရပ်ရပ်ရှိအခြားမော်တော်ကားအမှတ်တံဆိပ်များနှင့် အကျိုးတူပူးပေါင်းမှုများ ပြုလုပ်နိုင်သည့်အခြေအနေသို့လည်း ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့် Ford သည် ဂျပန်ကားကုမ္ပဏီ Mazda ၏ရှယ်ယာပမာဏ ၂ ဒသမ ၁ ရာခိုင်နှုန်းကို ရယူပိုင်ဆိုင်ထားသလို ဗြိတိန်ရှိနာမည်ကျော်ကားကုမ္ပဏီ Aston Martin ၏ရှယ်ယာ ၈ ရာခိုင်နှုန်းကိုလည်း လွှဲပြောင်းပိုင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့သည်။ တရုတ်အခြေစိုက်မော်တော်ကားကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သော Jiangling Motors နှင့်လည်း အကျိုးတူပူးပေါင်းမှုများပြုလုပ်ကာ ရှယ်ယာ ၄၉ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ရရှိထားသည်ကိုတွေ့ရသည်။ Forbes မဂ္ဂဇင်းကြီး၏ဖော်ပြချက်အရ Ford မော်တော်ကားကုမ္ပဏီသည် အမေရိကန်သမိုင်းတစ်လျှောက် အအောင်မြင်ဆုံးနှင့်အရေးအပါဆုံး စက်မှုကုမ္ပဏီအုပ်စုတစ်ခုအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်ထားပြီး ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုလည်း ဖြစ်လာခဲ့တော့သည်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်က တိုင်းတာချက်အရ Ford သည် General Motors (GM) ပြီးလျင် အမေရိက၏ ဒုတိယမြောက်အကြီးဆုံးကားကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်သလို ကမ္ဘာပေါ်တွင် ပဉ္စမမြောက်အကြီးဆုံးကားကုမ္ပဏီလည်း ဖြစ်လာခဲ့ကြောင်း သိရသည်။

Ford ၏ သမိုင်းကြောင်း

Ford မှာ ၁၉၀၃ ခုနှစ်က စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်ဆိုသော်လည်း တကယ်တမ်းစတင်သန္ဓေတည်ခဲ့သည်မှာ ၁၉၀၁ ခုနှစ်ကတည်းက ဖြစ်၏။ အတိအကျဆိုရလျင် ၁၉၀၁ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလတွင် ဟင်နရီဖို့ဒ်ဆိုသော စက်မှုပညာရှင်တစ်ဦးမှာ Henry Ford Company ဟူသောအမည်ဖြင့် မော်တော်ကားများစတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ သို့သော် နောက်တစ်နှစ်အကြာတွင် Cadillac Motor Company အဖြစ် အမည်ပြောင်းလဲခဲ့ပြီး ထိုမှတစ်ဆင့် Ford Motor Company ဟူ၍ထပ်မံပြောင်းလဲခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ မီချီဂန်ပြည်နယ်၊ ဒက်ထရွိုက်မြို့ရှိစက်ရုံတွင် မော်တော်ကားများကို စတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး အဆင့်ဆင့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများဖော်ဆောင်ကာ အောင်မြင်သောကားကုမ္ပဏီတစ်အခုအဖြစ် ရပ်တည်လာနိုင်ခဲ့သည်။  Ford ကုမ္ပဏီကိုစတင်တည်ထောင်သောအချိန်တွင် အသက် ၃၉ နှစ်သာရှိသေးသောဟင်နရီဖို့ဒ်မှာ ၎င်း၏ဆန်းသစ်သောစိတ်ကူးများ၊ နည်းပညာသစ်များဖြင့် ကားမော်ဒယ်သစ်များထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ပြီး ပွဲဦးထွက်အောင်မြင်မှုရခဲ့သောကားမော်ဒယ်မှာ Model T ကားများပင်ဖြစ်၏။ ၁၉၃၀ ခုနှစ်တွင် ပိုမိုဆန်းသစ်သောကိုယ်ထည်ဒီဇိုင်းနှင့်အတူ အင်ဂျင်အမျိုးအစားသစ်များသုံးထားသော Model A ကို ထပ်မံထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ပြီး နောက် ၂ နှစ်အကြာတွင် နာမည်ကျော် V8 အင်ဂျင်ကို စတင်မိတ်ဆက်နိုင်ခဲ့တော့သည်။

၁၉၇၀ ခုနှစ်ဝန်းကျင်တွင် စတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့သော Mustang အပါအဝင် တံခါး ၂ ပေါက်ပြိုင်ကားများနှင့် ဇိမ်ခံကားအချို့မှာ ယနေ့ခေတ်၏ရှားပါးပြီးတန်ဖိုးကြီးလှသော Muscle Car များအဖြစ်လည်း အရောင်းအဝယ်ဖြစ်နေဆဲဖြစ်ပင်။ ၁၉၈၀ ပြည့်လွန်နှစ်များတွင် Ford မှာ ကမ္ဘာပေါ်တွင် အအောင်မြင်ဆုံးကားကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပြီး နောက်နှစ်အနည်းငယ်အကြာတွင် Ford ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ဗြိတိန်ကားကုမ္ပဏီ ၂ ခုဖြစ်သည့် Jaguar နှင့် Aston Martin တို့၏ရှယ်ယာများကို လွှဲပြောင်းဝယ်ယူနိုင်ခဲ့တော့သည်။

၂၁ ရာစုအဝင် Ford ၏ အောင်မြင်မှုများ

၂၁ ရာစုအတွင်း Ford ကုမ္ပဏီ၏ပထမဆုံးအောင်မြင်မှုမှာ အမေရိက၏ ထိပ်သီးစက်မှုလုပ်ငန်းစုကြီးဖြစ်သည့် General Motors (GM) နှင့် အကျိုးတူပူးပေါင်းမှုစာချုပ် ချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့ခြင်းပင်။ ထိုအချက်က ဂျပန်ကားများလွှမ်းမိုးနေခဲ့သော ကမ္ဘာ့ကားဈေးကွက်တွင် အမေရိကန်ထုတ်ကားများ ပြန်လည်ဦးမော့လာနိုင်ခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့် ဒီဇိုင်းလှပဆန်းသစ်သော SUV ကားသစ်များကိုထုတ်လုပ်ပြီး ဈေးကွက်ဝေစုပြန်လည်ရယူနိုင်ခဲ့သလို လျှပ်စစ်မော်တာနှင့် အင်ဂျင်ပေါင်းစပ်ထားသော Hybrid ကားကိုလည်း ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိလာနိုင်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ဇွန်လတွင် Ford သည် ၎င်း၏လက်အောက်ရှိ Jaguar Land Rover ကားကုမ္ပဏီကို အိန္ဒိယအခြေစိုက် Tata Motors ကုမ္ပဏီအုပ်စုထံသို့ ဒေါ်လာ ၂ ဒသမ ၃ ဘီလီယံဖြင့် ပြန်လည်လွှဲပြောင်းရောင်းချလိုက်ပြီး အသုံးစရိတ်ပြန်လည်ရှာဖွေခဲ့သည်ကိုလည်း တွေ့ရသည်။ ယင်းဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်ပတ်သက်၍ Ford ၏ စီအီးအိုဟောင်းဖြစ်သူအလန်မူလယ်လီ က “လက်ရှိဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေအရ လုံလောက်မှုရှိပေမယ့် အနာဂတ်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမှာပါ။ Ford ဟာ တခြားမော်တော်ကားကုမ္ပဏီတွေရဲ့စီးပွားရေးမှာလည်း ပါဝင်နေရတာကြောင့် Jaguar Land Rover ကို ဆက်ထိန်းထားဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး’’ ဟု ဆိုသွားခဲ့သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်တော့ ၂၀၀၈ ခုနှစ်က ကျရောက်ခဲ့သည့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စီးပွားပျက်ကပ်၏ဒဏ်ကို Ford ကုမ္ပဏီလည်းခံစားခဲ့ရပြီး အလျင်အမြန်ငွေပေါ်စေမည့်နည်းလမ်းကို ရှာဖွေခဲ့ရခြင်းပင်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်က နောက်ဆုံးပြုလုပ်ခဲ့သောစစ်တမ်းအရ Ford ကုမ္ပဏီ၏ တစ်နှစ်အတွင်းအသားတင်ရရှိခဲ့သည့်အမြတ်ငွေမှာ ဒေါ်လာ ၆ ဒသမ ၆ ဘီလီယံအထိရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။

Ford ၏ နာမည်ကျော်ကားမော်ဒယ်များနှင့် နောက်ဆုံးလှုပ်ရှားမှုများ

Ford မှထုတ်လုပ်သော ကားမော်ဒယ်များအနက် နာမည်ကြီးအမှတ်တံဆိပ်များမှာ Ford Escort ၊ Ford Capri ၊ Ford Taunus နှင့် Ford Cortina တို့ဖြစ်ကြပြီး ဥရောပဈေးကွက်တွင် အောင်မြင်မှုရခဲ့သောအမှတ်တံဆိပ်များလည်းဖြစ်ကြသည်။ သြစတေးလျနှင့် နယူးဇီလန်တို့ကဲ့သို့သမုဒ္ဒရာပိုင်းဇုန်နိုင်ငံများတွင်မူ Ford မှထုတ်လုပ်သော Ford Falcon မှာ လူကြိုက်အများဆုံးအိမ်စီးကားတစ်စီးဖြစ်ခဲ့ပြီး အာရှဈေးကွက်တွင်မူ Ford Mondeo ၊ Focus C-MAX နှင့် Fiesta တို့ကဲ့သို့ကားငယ်များနှင့် Ford Everest ကဲ့သို့သော SUV များပိုမိုရောင်းချခဲ့ရသည်။ Ford ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် စီးပွားရေးနှင့်နိုင်ငံရေးအရ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်နေသော မြန်မာနိုင်ငံဈေးကွက်သို့လည်း ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဧပြီလက စတင်ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီး ရန်ကုန်မြို့တွင် ကားအရောင်းပြခန်းဖွင့်လှစ်ကာ နောက်ဆုံးထုတ်ကားမော်ဒယ်များကို ပြသရောင်းချလျက်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။

စာရေးသူ: ကိုဆွဲ (မုံရွာ)

Latest News

ရူးသြပ္ဖြယ္ရာ မဟားတရားပါဝါေတြနဲ႕ ၁၉-၂၀...

Zawgyi Version စြမ္းေဆာင္ရည္ အစြန္းဆုံးနဲ႕ sport ကားေတြဟာ ေမာ္ေတာ္ကားထုတ္လုပ္မႈနယ္ပယ္ကို အရွိန္အဟုန္နဲ႕ တိုးခ်ဲ႕ေနတာပါ။...

Read more »

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ယာဥ္စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္ခဲ့မႈ...

Zawgyi Version ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ယာဥ္မ်ားအားလံုးကို မည္သည့္တိုင္း၊ ျပည္နယ္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ေနရာမ်ားတြင္မဆို...

Read more »

ကား ဘက္ထရီအားသြင္းစနစ္ႏွင့္ ျပႆနာမ်ား

Zawgyi Version ဟုိးတေလာေလးက က်ေနာ့္ေဘာ္ဒါတစ္ေယာက္ သူ႕ကားေလးနဲ႕ နယ္ကုိ ခရီးထြက္တယ္ဗ်။ ခရီးထြက္ေနတုန္း ကားရဲ့ ဒုိင္ခြက္ထဲမွာ battery...

Read more »

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လအတြင္း...

Zawgyi Version ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၊ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ႏွင့္...

Read more »

Toyota HIACE commuter 2019 (Local)

Zawgyi Version အန္စာတုံးေတြမ်ိဳးဆက္ေျပာင္းပါျပီ။ ဆ႒မေျမာက္ မ်ိဳးဆက္မွာေတာ့ Toyota ရဲ့ HIACE အသစ္ဟာ အရင္ ပုံေဟာင္းရဲ့...

Read more »