Hybrid နည္းပညာ ဆိုသည္မွာ

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မူ၀ါဒ ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားႏွင့္အတူ ေမာ္ဒယ္လ္ျမင့္ကားမ်ား ၀င္ေရာက္လာခဲ့သည္။ Hybrid ကားမ်ားကုိ ယေန႔ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေနရာအႏွံ႔အျပားတြင္ ျမင္ေတြ႔ႏိုင္ၾကပါၿပီ။ သာမာန္ကားမ်ားထက္ နည္းပညာျမင့္မားၿပီး ဆီစားႏႈန္း အထူးသက္သာေသာ၊ ျပင္ဆင္စရိတ္ နည္းပါးေသာ အားသာခ်က္မ်ားသည္ ဟိုက္ဘရစ္ကားမ်ားကုိ နာမည္ေက်ာ္ လူႀကိဳက္မ်ားေစျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔ ျပင္ ဟုိက္ဘရစ္ကားသည္ Emission ထုတ္လႊတ္မႈ အနည္းဆံုးျဖစ္ၿပီး ေလထုညစ္ညမ္းမႈ အသက္သာဆံုးကားျဖစ္သည္။ 

2014_Honda_Accord_Plug-in_Hybrid_engine_look

Hybrid ကားဆိုသည္မွာ I.C. E အင္ဂ်င္ အေသးတစ္လံုးႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ေမာ္တာတစ္လံုး ပူးတြဲပါ၀င္ၿပီး ပါ၀ါစြမ္းအားကုိ နည္းလမ္း (၂) မ်ဳိးျဖင့္ အျမင့္မားဆံုး ရရွိေစေသာ ကားအမ်ဳိးအစားျဖစ္သည္။ Hybrid ကား၏ထူးျခားခ်က္မွာ ေလာင္စာဆီ စားႏႈန္း သက္သာသျဖင့္ Fuel Economy ျဖစ္သည္။ ဖန္လံုအိမ္ အာနိသင္ကုိ ျဖစ္ေပၚေစေသာ ကာဗြန္ထုတ္လႊတ္မႈ သိသာစြာ ေလ်ာ့နည္းသြားၿပီး သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္္အတြက္ မိတ္ဖက္ျဖစ္ေသာ Green Car ျဖစ္သည္။
ဟိုက္ဘရစ္ကား၏ မူလအစ
ပထမဆံုး Hybrid လွ်ပ္စစ္ကားကုိ ဒီဇုိင္းျပဳလုပ္၍ စိတ္ကူး အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သူမွာ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသား ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားသူ (Ferdinand Porsche) ဖာဒီနန္ေပါ့ေခ်းျဖစ္သည္။ (၁၉၀၁) ခု ႏွစ္မွ (၁၉၀၅) အတြင္းႀကိဳးပမ္းတီထြင္ခဲ့သည္။ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိး ေၾကာင့္ ဟိုက္ဘရစ္ကားမ်ား ဆက္ဆက္မရွင္သန္ခဲ့ဘဲ (၂၀) ရာစု ကုန္ခါနီးမွ ေခတ္သစ္ ဟိုက္ဘရစ္ကား မ်ားေပၚေပါက္လာသည္။
အေမရိကန္ အင္ဂ်င္နီယာတစ္ဦးျဖစ္သူ Victor Wouk ဆိုသူ စမ္းသပ္သုေတသနျပဳလုပ္၍ ကြန္ပ်ဴတာ စနစ္ပါေသာ ေခတ္သစ္ဟိုက္ဘရစ္ ကားကုိေမြးဖြားေပးခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ Victor Wouk ကုိ ေခတ္သစ္ ဟိုက္ဘရစ္ကား၏ ဖခင္ (The Godfather of the Hybrid) ဟုလူသိမ်ားလာသည္။ (၁၉၈၉) ခုႏွစ္တြင္ Audi 100 Avant Duo ကားသည္ ပထမဆံုးေခတ္သစ္ ဟုိက္ဘရစ္ကား ျဖစ္လာသည္။
(၁၉၉၇) ခုႏွစ္တြင္ Toyota က Prius ေမာ္ဒယ္လ္ကားျဖင့္ ေခတ္သစ္ Hybrid ကားကုိ မိတ္ဆက္ျပသခဲ့သည္။ Honda ကားကုမၸဏီကလည္း (၁၉၉၉) ခုႏွစ္တြင္ ၎င္း၏ Honda Insight (99 Model) ကားျဖင့္ Hybrid နည္းပညာကို ျပသခဲ့သည္။ (၂၁)ရာစု၏ ပထမ (၁၀) စုႏွစ္မ်ား တြင္ Hybrid နည္းပညာရပ္မ်ား တစ္ရွိန္ထုိး တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးလာခဲ့သည္။
ေရနံေစ်းႏႈန္းမ်ား တျဖည္းျဖည္း ျမင့္တက္လာျခင္း၊ ဖန္လံုအိမ္ အာနိသင္ေၾကာင့္ ကမၻာႀကီးပုိမိုပူေႏြးလာျခင္း၊ ကာဗြန္ထုတ္လႊတ္မႈ ေလ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ ေလ်ာ့ခ်ေရး အသံမ်ား ပုိမိုက်ယ္ေလာင္လာျခင္း၊ ဆီစားႏႈန္းသက္ သာေသာ Fuel Economy ျဖစ္ေသာ ကားမ်ားထုတ္လုပ္ေရးကုိ ပုိမို တြန္းအားေပးေသာ အခ်ိန္အခါ ျဖစ္လာျခင္းစေသာ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ Hybrid နည္း ပညာသံုးကားမ်ား ပုိမိုေရပန္းစား လူႀကိဳက္ပိုမ်ားလာသည္။
ဟုိက္ဘရစ္ကား
ဟိုက္ဘရစ္ကား ဆိုသည္မွာ ဓာတ္ဆီအင္ဂ်င္ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ေမာ္တာ (၂) မ်ဳိးကုိ ေပါင္းစပ္ထားေသာကား ဟုအၾကမ္းအားျဖင့္ ေျပာႏုိင္ပါသည္။ ဟိုက္ဘရစ္ကားတြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ အင္ဂ်င္မွာ သာမန္ဓာတ္ဆီ၊ ဒီဇယ္ကားမ်ားတြင္ပါေသာ အင္ဂ်င္အရြယ္အစားထက္ ေသးငယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေျမျပင္ညီလမ္းေကာင္း တစ္ခုေပၚတြင္ ေရြ႕လ်ားေမာင္းႏွင္ေနေသာ ကားတစ္စီးအတြက္ ပါ၀ါစြမ္းအင္လို အပ္ခ်က္မွာ ျမင္းေကာင္ေရ (၁၀) မွ (၂၀) အတြင္းသာျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ ကားအင္ဂ်င္အမ်ားစုသည္ ျမင္းေကာင္ေရစြမ္းအား (၈၀) မွ (၂၀၀) အထိ တပ္ဆင္သံုးစြဲၾကသည္။ စတင္ထြက္ခြာျခင္း၊ အရွိန္ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ ေတာင္တက္လမ္း၊ ေတာင္ေပၚလမ္းမ်ားတြင္ ႐ုန္းတက္ရျခင္း၊ ကားေက်ာ္တက္ျခင္း စေသာ အေျခအေနမ်ား၌သာ အင္ဂ်င္ျမင္းေကာင္ေရစြမ္းအားမ်ားစြာ လိုအပ္ၿပီး ပံုမွန္ Speed ျဖင့္ ေမာင္းေနေသာ အခ်ိန္တြင္ ျမင္းေကာင္ေရစြမ္းအား အနည္းငယ္သာ လိုအပ္သည္။
သာမာန္အေျခအေနတြင္ ပံုမွန္ Speed တစ္ခုျဖင့္ (80 km/hr - 100 km/hr) သာေမာင္းႏွင္ရန္အတြက္ အင္ဂ်င္ျမင္းေကာင္ေရ ႀကီးမားေန ျခင္းသည္ စြမ္းအင္ဆံုး႐ႈံးမႈတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ အင္ဂ်င္စြမ္းအား ေလလြင့္ ဆံုး႐ႈံးျခင္းသည္ ေလာင္စာေလလြင့္ ဆံုး႐ႈံးျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္ကုိ ဟိုက္ဘရစ္ကားတြင္ ေျဖရွင္းထားသည္။ စတင္ထြက္ခြာျခင္း၊ အရွိန္ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ ကုန္းတက္လမ္းတြင္ ေမာင္းေနျခင္းမ်ားအတြက္ အင္ဂ်င္စြမ္းအားအျပင္ လွ်ပ္စစ္ေမာ္တာကပါ ပူးေပါင္း ကူညီေပးသည္။ မလိုအပ္ေသာ အေျခအေနတြင္ အင္ဂ်င္စြမ္းအားကုိ မသံုးေတာ့ဘဲ လွ်ပ္စစ္ေမာ္တာ လွည့္အားျဖင့္ ကားကုိဆက္ေမာင္းေစသည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ ေလာင္စာဆီေခြၽတာႏုိင္သည္။ ဟိုက္ဘရစ္ကားမ်ား သည္သာမန္ဓာတ္ဆီကားမ်ားထက္ သိသာစြာ ေလာင္စာဆီစားႏႈန္း သက္သာၾကသည္။ ဟိုက္ဘရစ္ကားတြင္ သံုးေသာ လွ်ပ္စစ္ေမာ္တာအတြက္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္မ်ားမ်ား သိုေလွာင္ ႏုိင္ေသာ High Voltage ဘက္ထရီ သီးသန္႔တပ္ဆင္ထားသည္။ ဟိုက္ဘရစ္ကားမွ လွ်ပ္စစ္ေမာ္တာသည္ Generator အျဖစ္လည္း အသံုးျပဳသည္။ ကားအရွိန္ေလွ်ာ့ေသာအခ်ိန္၊ ဘရိတ္နင္းေသာအခ်ိန္၊ ကားစက္မသတ္ဘဲ စက္ႏိႈး၍ရပ္ထားေသာ အခ်ိန္မ်ားတြင္ Generator မွ High Voltage ဘက္ထရီကုိ အားျပန္သြင္း ေပးေနသည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ ဟိုက္ဘရစ္ကားမ်ားသည္ လွ်ပ္စစ္ကားတစ္ပုိင္းျဖစ္သည္။ ဟုိက္ဘရစ္ကားတြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ အင္ဂ်င္သည္ ေသးငယ္ေသာ္လည္း ခရီးေ၀းမုိင္ေပါင္းမ်ားစြာ သြားႏုိင္ျခင္းသည္ ဟိုက္ဘရစ္ကား၏ အဓိက၀ိေသသ လကၡဏာျဖစ္သည္။
ဟိုက္ဘရစ္ကား အမ်ဳိးအစားကို Parellel Hybrid, Series Hybrid, Series-parallel Hybridႏွင့္ Plug-in Hybrid ဟူ၍ အတန္းအစားအမ်ဳိးမ်ဳိးခြဲျခား ထုတ္လုပ္သည္။
ဓာတ္ဆီ-လွ်ပ္စစ္ ဟိုက္ဘရစ္ကားတြင္ အဓိကပါ၀င္ေသာ အစိတ္အပုိင္းမ်ား
(၁) ဓာတ္ဆီအင္ဂ်င္ - သာမန္ ဓာတ္ဆီကားအင္ဂ်င္ထက္ ပိုမုိေသးငယ္သည္။ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာမ်ား ကုိ အသံုးခ်ထား၍ ဆီစားသက္သာ ၿပီး Emission ထုတ္လႊတ္မႈနည္းသည္။
(၂) Fuel Tank- ဓာတ္ဆီအင္ ဂ်င္အတြက္ ဆီသိုေလွာင္ကန္ျဖစ္သည္။ ဓာတ္ဆီသည္ ဘက္ထရီထက္ စြမ္းအင္သိပ္သည္းဆ ပိုမ်ားသည္။
(၃) Electric Motor - ဟိုက္ ဘရစ္ကားမွ လွ်ပ္စစ္ေမာ္တာသည္ ဆန္းျပား႐ႈပ္ေထြးသည္။ ေမာ္တာထိန္းခ်ဳပ္မႈကုိ ကြန္ပ်ဴတာက ေဆာင္ရြက္သည္။
(၄) Batteries - ဟိုက္ဘရစ္ ကားသံုး ဘက္ထရီသည္ လွ်ပ္စစ္စြမ္း အင္ပမာဏမ်ားမ်ား သိုေလွာင္ႏိုင္ရမည္။
(၅) Transmission- ဟိုက္ဘရစ္ကားသံုး Transmission စနစ္သည္ သာမန္ကားမ်ား ကဲ့သုိ႔ျဖစ္သည္။ တခ်ဳိ႔ေသာ ဟိုက္ဘရစ္အမ်ဳိးအစား ကားမ်ားသည္ သာမန္ထက္ထူးျခား စြာတည္ေဆာက္ထားသည္။
ဟိုက္ဘရစ္ကားမ်ား၏ အားသာခ်က္မ်ား
ဟိုက္ဘရစ္ကားမ်ား၏ ေကာင္းမြန္ေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ေၾကာင့္ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း လူႀကိဳက္ပိုမ်ားလာသည္။ ေနာက္ဆံုးေပၚ Hybrid ကားမ်ားသည္ နည္းပညာ ပုိမိုျမင့္မားလာသျဖင့္ ေလာင္စာဆီ ကုန္က်စရိတ္ အလြန္သက္သာၿပီး ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈ စရိတ္ကလည္း နည္းပါးသည္။ ေရျဖင့္ပင္ေမာင္းႏိုင္ေသာ Water Hybrid ကားမ်ား ပင္ေပၚေပါက္ေနပါၿပီ။ ေရကုိၿပိဳကြဲေစလွ်င္ ေရဓာတ္ေငြ႔ HHO ထြက္သည္။ ၿပိဳကြဲသြားေသာ ေရသည္ ဟုိက္ဒၿဂိဳဂ်င္ႏွင့္ ေအာက္ဆီဂ်င္ ဓာတ္ေငြ႔သာျဖစ္သည္။ ဟိုက္ၿဒိဳဂ်င္ကုိ ဓာတ္ဆီႏွင့္တြဲဖက္၍ အင္ဂ်င္လည္ပတ္ရန္ ေလာင္စာအျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။
(က) ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈ နည္းပါးျခင္း
ဟိုက္ဘရစ္ကားမ်ားသည္ မီးခိုးျမဴမ်ား ထုတ္လႊတ္မႈနည္းပါးသျဖင့္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈေလ်ာ့ခ်ႏိုင္သည္။ အေမရိကန္ပတ္၀န္းက်င္ထိန္း သိမ္းေရးေအဂ်င္စီ (EPA) က ဟိုက္ဘရစ္ကားမ်ားကုိ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ အနည္းဆံုးအတြက္ အျမင့္ဆံုး Score အမွတ္ (၁၀) တြင္ (၉) မွတ္ေပးထားသည္။
(ခ) ဆီစားႏႈန္း သက္သာျခင္း
ဟိုက္ဘရစ္ကားတြင္ စြမ္းအင္ ေလလႊင့္ဆံုး႐ႈံးမႈ နည္းပါး၍ ဆီတစ္ဂါလန္မုိင္ႏႈန္း ျမင့္မားသည္။
(ဂ) သန္႔ရွင္းေသာေလာင္စာ သံုးစြဲႏိုင္ျခင္း
ဟိုက္ၿဒိဳဂ်င္ ဟိုက္ဘရစ္ကား မ်ားသည္ Fuel Cell ကားမ်ားကဲ့သို႔ သန္႔ရွင္းေသာ ဟိုက္ၿဒိဳဂ်င္ေလာင္စာ ကုိသံုးႏုိင္သည္။
(ဃ) ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းစရိတ္ နည္းပါးျခင္း
ျပင္ဆင္စရိတ္သက္သာ၍ ကားပုိင္ရွင္မ်ားသေဘာက်သည္။
(င) စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားျခင္း
ဟိုက္ဘရစ္ကားမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ခ်က္ (Performance) သည္ Level တူ အျခားကားမ်ားထက္ သာလြန္သည္။ ေတာင္တက္လမ္းမ်ား တြင္ ဟိုက္ဘရစ္ကားက ပုိ၍ေကာင္းသည္။
ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား၏ ဆီစားႏႈန္းသက္သာေရးကုိ မူ၀ါဒခ်မွတ္၍ ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာမႈႏွင့္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ ကာကြယ္ေရးအတြက္ လွ်ပ္စစ္ကားမ်ား၊ ဆိုလာကားမ်ား၊ ဟိုက္ဘရစ္ကားမ်ား တိုးပြားလာေရးအတြက္ နည္းလမ္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းစီမံ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေနပါသည္။

Ref: Auto World

Photo Detail: 2014 Honda Accord Plug-In Hybrid Engine LookUnicode Version

မော်တော်ယာဉ်မူဝါဒ ပြောင်းလဲခြင်းများနှင့်အတူ မော်ဒယ်လ်မြင့်ကားများ ဝင်ရောက်လာခဲ့သည်။ Hybrid ကားများကို ယနေ့ရန်ကုန်မြို့ နေရာအနှံ့အပြားတွင် မြင်တွေ့နိုင်ကြပါပြီ။ သာမာန်ကားများထက် နည်းပညာမြင့်မားပြီး ဆီစားနှုန်း အထူးသက်သာသော၊ ပြင်ဆင်စရိတ် နည်းပါးသော အားသာချက်များသည် ဟိုက်ဘရစ်ကားများကို နာမည်ကျော် လူကြိုက်များစေခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ ပြင် ဟိုက်ဘရစ်ကားသည် Emission ထုတ်လွှတ်မှု အနည်းဆုံးဖြစ်ပြီး လေထုညစ်ညမ်းမှု အသက်သာဆုံးကားဖြစ်သည်။ 

2014_Honda_Accord_Plug-in_Hybrid_engine_look

Hybrid ကားဆိုသည်မှာ I.C. E အင်ဂျင် အသေးတစ်လုံးနှင့် လျှပ်စစ်မော်တာတစ်လုံး ပူးတွဲပါဝင်ပြီး ပါဝါစွမ်းအားကို နည်းလမ်း (၂) မျိုးဖြင့် အမြင့်မားဆုံး ရရှိစေသော ကားအမျိုးအစားဖြစ်သည်။ Hybrid ကား၏ထူးခြားချက်မှာ လောင်စာဆီ စားနှုန်း သက်သာသဖြင့် Fuel Economy ဖြစ်သည်။ ဖန်လုံအိမ် အာနိသင်ကို ဖြစ်ပေါ်စေသော ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု သိသာစွာ လျော့နည်းသွားပြီး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အတွက် မိတ်ဖက်ဖြစ်သော Green Car ဖြစ်သည်။
ဟိုက်ဘရစ်ကား၏ မူလအစ
ပထမဆုံး Hybrid လျှပ်စစ်ကားကို ဒီဇိုင်းပြုလုပ်၍ စိတ်ကူး အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သူမှာ သြစတြေးလျနိုင်ငံသား ထင်ပေါ်ကျော်ကြားသူ (Ferdinand Porsche) ဖာဒီနန်ပေါ့ချေးဖြစ်သည်။ (၁၉ဝ၁) ခု နှစ်မှ (၁၉ဝ၅) အတွင်းကြိုးပမ်းတီထွင်ခဲ့သည်။ အကြောင်းအမျိုးမျိုး ကြောင့် ဟိုက်ဘရစ်ကားများ ဆက်ဆက်မရှင်သန်ခဲ့ဘဲ (၂ဝ) ရာစု ကုန်ခါနီးမှ ခေတ်သစ် ဟိုက်ဘရစ်ကား များပေါ်ပေါက်လာသည်။
အမေရိကန် အင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးဖြစ်သူ Victor Wouk ဆိုသူ စမ်းသပ်သုတေသနပြုလုပ်၍ ကွန်ပျူတာ စနစ်ပါသော ခေတ်သစ်ဟိုက်ဘရစ် ကားကိုမွေးဖွားပေးခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် Victor Wouk ကို ခေတ်သစ် ဟိုက်ဘရစ်ကား၏ ဖခင် (The Godfather of the Hybrid) ဟုလူသိများလာသည်။ (၁၉၈၉) ခုနှစ်တွင် Audi 100 Avant Duo ကားသည် ပထမဆုံးခေတ်သစ် ဟိုက်ဘရစ်ကား ဖြစ်လာသည်။
(၁၉၉၇) ခုနှစ်တွင် Toyota က Prius မော်ဒယ်လ်ကားဖြင့် ခေတ်သစ် Hybrid ကားကို မိတ်ဆက်ပြသခဲ့သည်။ Honda ကားကုမ္ပဏီကလည်း (၁၉၉၉) ခုနှစ်တွင် ၎င်းင်း၏ Honda Insight (99 Model) ကားဖြင့် Hybrid နည်းပညာကို ပြသခဲ့သည်။ (၂၁)ရာစု၏ ပထမ (၁ဝ) စုနှစ်များ တွင် Hybrid နည်းပညာရပ်များ တစ်ရှိန်ထိုး တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာခဲ့သည်။
ရေနံစျေးနှုန်းများ တဖြည်းဖြည်း မြင့်တက်လာခြင်း၊ ဖန်လုံအိမ် အာနိသင်ကြောင့် ကမ္ဘာကြီးပိုမိုပူနွေးလာခြင်း၊ ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု လျော့ချရေးနှင့် လေထုညစ်ညမ်းမှု လျော့ချရေး အသံများ ပိုမိုကျယ်လောင်လာခြင်း၊ ဆီစားနှုန်းသက် သာသော Fuel Economy ဖြစ်သော ကားများထုတ်လုပ်ရေးကို ပိုမို တွန်းအားပေးသော အချိန်အခါ ဖြစ်လာခြင်းစသော အကြောင်းများကြောင့် မျက်မှောက်ကာလတွင် Hybrid နည်း ပညာသုံးကားများ ပိုမိုရေပန်းစား လူကြိုက်ပိုများလာသည်။
ဟိုက်ဘရစ်ကား
ဟိုက်ဘရစ်ကား ဆိုသည်မှာ ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်နှင့် လျှပ်စစ်မော်တာ (၂) မျိုးကို ပေါင်းစပ်ထားသောကား ဟုအကြမ်းအားဖြင့် ပြောနိုင်ပါသည်။ ဟိုက်ဘရစ်ကားတွင် တပ်ဆင်ထားသော အင်ဂျင်မှာ သာမန်ဓာတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်ကားများတွင်ပါသော အင်ဂျင်အရွယ်အစားထက် သေးငယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ မြေပြင်ညီလမ်းကောင်း တစ်ခုပေါ်တွင် ရွေ့လျားမောင်းနှင်နေသော ကားတစ်စီးအတွက် ပါဝါစွမ်းအင်လို အပ်ချက်မှာ မြင်းကောင်ရေ (၁ဝ) မှ (၂ဝ) အတွင်းသာဖြစ်သည်။
သို့သော် ကားအင်ဂျင်အများစုသည် မြင်းကောင်ရေစွမ်းအား (၈ဝ) မှ (၂ဝဝ) အထိ တပ်ဆင်သုံးစွဲကြသည်။ စတင်ထွက်ခွာခြင်း၊ အရှိန်မြှင့်တင်ခြင်း၊ တောင်တက်လမ်း၊ တောင်ပေါ်လမ်းများတွင် ရုန်းတက်ရခြင်း၊ ကားကျော်တက်ခြင်း စသော အခြေအနေများ၌သာ အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေစွမ်းအားများစွာ လိုအပ်ပြီး ပုံမှန် Speed ဖြင့် မောင်းနေသော အချိန်တွင် မြင်းကောင်ရေစွမ်းအား အနည်းငယ်သာ လိုအပ်သည်။
သာမာန်အခြေအနေတွင် ပုံမှန် Speed တစ်ခုဖြင့် (80 km/hr - 100 km/hr) သာမောင်းနှင်ရန်အတွက် အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ ကြီးမားနေ ခြင်းသည် စွမ်းအင်ဆုံးရှုံးမှုတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ အင်ဂျင်စွမ်းအား လေလွင့် ဆုံးရှုံးခြင်းသည် လောင်စာလေလွင့် ဆုံးရှုံးခြင်း ဖြစ်သည်။ ဤအချက်ကို ဟိုက်ဘရစ်ကားတွင် ဖြေရှင်းထားသည်။ စတင်ထွက်ခွာခြင်း၊ အရှိန်မြှင့်တင်ခြင်း၊ ကုန်းတက်လမ်းတွင် မောင်းနေခြင်းများအတွက် အင်ဂျင်စွမ်းအားအပြင် လျှပ်စစ်မော်တာကပါ ပူးပေါင်း ကူညီပေးသည်။ မလိုအပ်သော အခြေအနေတွင် အင်ဂျင်စွမ်းအားကို မသုံးတော့ဘဲ လျှပ်စစ်မော်တာ လှည့်အားဖြင့် ကားကိုဆက်မောင်းစေသည်။
ထို့ကြောင့် လောင်စာဆီချွေတာနိုင်သည်။ ဟိုက်ဘရစ်ကားများ သည်သာမန်ဓာတ်ဆီကားများထက် သိသာစွာ လောင်စာဆီစားနှုန်း သက်သာကြသည်။ ဟိုက်ဘရစ်ကားတွင် သုံးသော လျှပ်စစ်မော်တာအတွက် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်များများ သိုလှောင် နိုင်သော High Voltage ဘက်ထရီ သီးသန့်တပ်ဆင်ထားသည်။ ဟိုက်ဘရစ်ကားမှ လျှပ်စစ်မော်တာသည် Generator အဖြစ်လည်း အသုံးပြုသည်။ ကားအရှိန်လျှော့သောအချိန်၊ ဘရိတ်နင်းသောအချိန်၊ ကားစက်မသတ်ဘဲ စက်နှိုး၍ရပ်ထားသော အချိန်များတွင် Generator မှ High Voltage ဘက်ထရီကို အားပြန်သွင်း ပေးနေသည်။
ထို့ကြောင့် ဟိုက်ဘရစ်ကားများသည် လျှပ်စစ်ကားတစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။ ဟိုက်ဘရစ်ကားတွင် တပ်ဆင်ထားသော အင်ဂျင်သည် သေးငယ်သော်လည်း ခရီးဝေးမိုင်ပေါင်းများစွာ သွားနိုင်ခြင်းသည် ဟိုက်ဘရစ်ကား၏ အဓိကဝိသေသ လက္ခဏာဖြစ်သည်။
ဟိုက်ဘရစ်ကား အမျိုးအစားကို Parellel Hybrid, Series Hybrid, Series-parallel Hybridနှင့် Plug-in Hybrid ဟူ၍ အတန်းအစားအမျိုးမျိုးခွဲခြား ထုတ်လုပ်သည်။
ဓာတ်ဆီ-လျှပ်စစ် ဟိုက်ဘရစ်ကားတွင် အဓိကပါဝင်သော အစိတ်အပိုင်းများ
(၁) ဓာတ်ဆီအင်ဂျင် - သာမန် ဓာတ်ဆီကားအင်ဂျင်ထက် ပိုမိုသေးငယ်သည်။ အဆင့်မြင့်နည်းပညာများ ကို အသုံးချထား၍ ဆီစားသက်သာ ပြီး Emission ထုတ်လွှတ်မှုနည်းသည်။
(၂) Fuel Tank- ဓာတ်ဆီအင် ဂျင်အတွက် ဆီသိုလှောင်ကန်ဖြစ်သည်။ ဓာတ်ဆီသည် ဘက်ထရီထက် စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ ပိုများသည်။
(၃) Electric Motor - ဟိုက် ဘရစ်ကားမှ လျှပ်စစ်မော်တာသည် ဆန်းပြားရှုပ်ထွေးသည်။ မော်တာထိန်းချုပ်မှုကို ကွန်ပျူတာက ဆောင်ရွက်သည်။
(၄) Batteries - ဟိုက်ဘရစ် ကားသုံး ဘက်ထရီသည် လျှပ်စစ်စွမ်း အင်ပမာဏများများ သိုလှောင်နိုင်ရမည်။
(၅) Transmission- ဟိုက်ဘရစ်ကားသုံး Transmission စနစ်သည် သာမန်ကားများ ကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ တချို့သော ဟိုက်ဘရစ်အမျိုးအစား ကားများသည် သာမန်ထက်ထူးခြား စွာတည်ဆောက်ထားသည်။
ဟိုက်ဘရစ်ကားများ၏ အားသာချက်များ
ဟိုက်ဘရစ်ကားများ၏ ကောင်းမွန်သော အကျိုးကျေးဇူးများ ကြောင့်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း လူကြိုက်ပိုများလာသည်။ နောက်ဆုံးပေါ် Hybrid ကားများသည် နည်းပညာ ပိုမိုမြင့်မားလာသဖြင့် လောင်စာဆီ ကုန်ကျစရိတ် အလွန်သက်သာပြီး ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု စရိတ်ကလည်း နည်းပါးသည်။ ရေဖြင့်ပင်မောင်းနိုင်သော Water Hybrid ကားများ ပင်ပေါ်ပေါက်နေပါပြီ။ ရေကိုပြိုကွဲစေလျှင် ရေဓာတ်ငွေ့ HHO ထွက်သည်။ ပြိုကွဲသွားသော ရေသည် ဟိုက်ဒဂြိုဂျင်နှင့် အောက်ဆီဂျင် ဓာတ်ငွေ့သာဖြစ်သည်။ ဟိုက်ဒြိုဂျင်ကို ဓာတ်ဆီနှင့်တွဲဖက်၍ အင်ဂျင်လည်ပတ်ရန် လောင်စာအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်သည်။
(က) ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု နည်းပါးခြင်း
ဟိုက်ဘရစ်ကားများသည် မီးခိုးမြူများ ထုတ်လွှတ်မှုနည်းပါးသဖြင့် လေထုညစ်ညမ်းမှုလျော့ချနိုင်သည်။ အမေရိကန်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်း သိမ်းရေးအေဂျင်စီ (EPA) က ဟိုက်ဘရစ်ကားများကို လေထုညစ်ညမ်းမှု အနည်းဆုံးအတွက် အမြင့်ဆုံး Score အမှတ် (၁ဝ) တွင် (၉) မှတ်ပေးထားသည်။
(ခ) ဆီစားနှုန်း သက်သာခြင်း
ဟိုက်ဘရစ်ကားတွင် စွမ်းအင် လေလွှင့်ဆုံးရှုံးမှု နည်းပါး၍ ဆီတစ်ဂါလန်မိုင်နှုန်း မြင့်မားသည်။
(ဂ) သန့်ရှင်းသောလောင်စာ သုံးစွဲနိုင်ခြင်း
ဟိုက်ဒြိုဂျင် ဟိုက်ဘရစ်ကား များသည် Fuel Cell ကားများကဲ့သို့ သန့်ရှင်းသော ဟိုက်ဒြိုဂျင်လောင်စာ ကိုသုံးနိုင်သည်။
(ဃ) ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းစရိတ် နည်းပါးခြင်း
ပြင်ဆင်စရိတ်သက်သာ၍ ကားပိုင်ရှင်များသဘောကျသည်။
(င) စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားခြင်း
ဟိုက်ဘရစ်ကားများ၏ စွမ်းဆောင်ချက် (Performance) သည် Level တူ အခြားကားများထက် သာလွန်သည်။ တောင်တက်လမ်းများ တွင် ဟိုက်ဘရစ်ကားက ပို၍ကောင်းသည်။
ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများတွင် မော်တော်ကားများ၏ ဆီစားနှုန်းသက်သာရေးကို မူဝါဒချမှတ်၍ ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုနှင့် လေထုညစ်ညမ်းမှု ကာကွယ်ရေးအတွက် လျှပ်စစ်ကားများ၊ ဆိုလာကားများ၊ ဟိုက်ဘရစ်ကားများ တိုးပွားလာရေးအတွက် နည်းလမ်းမျိုးစုံဖြင့် ကြိုးပမ်းစီမံ ဆောင်ရွက်လျက် ရှိနေပါသည်။

Ref: Auto World

Photo Detail: 2014 Honda Accord Plug-In Hybrid Engine Look

Latest News

မိုဒယ္​သတ္​မွတ္​ခ်က္​ထုတ္​ျပန္​ၿပီး...

23667525 2159301577455927 209492361 n 150x150

Zawgyi Version မိုဒယ္​သတ္​မွတ္​ခ်က္​ထုတ္​ျပန္​ၿပီးေနာက္​ပိုင္​း ​ အ​ေရာင္​းစင္​တာ ဖြင္​့ရန္​ ​ေလ်ွာက္​ထားမႈမ်ားအား ဒီနွစ္ Consignment...

Read more »

ယာဥ္အပိုုပစၥည္းႏွင့္...

Img 0593 1 150x150

             carsdb Zawgyi Version ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ အႀကီးက်ယ္ဆံုုးေသာ ယာဥ္အပိုုပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈလုုပ္ငန္းမ်ားဆုုိင္ရာ ႏုုိင္ငံ တကာ...

Read more »

City bus ကားမ်ား seater ကြဲလြဲျခင္​းမ်ား...

23714985 2158394427546642 1602509892 o 150x150

ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ သီလဝါဆိပ္ကမ္းသိုု႔ ေရာက္ရွိလာေသာ city bus မ်ား   Zawgyi Version ျပည္​ပက​ေန တင္​သြင္​းလာ​ေသာ city bus ကားမ်ား...

Read more »

Consignment စနစ္​တင္​သြင္​းထား​ေသာ ကားမ်ား...

Latest news1 10 150x150

Zawgyi Version အ​ေရာင္​စင္​တာမ်ားမွ အပ္​ကုန္​စနစ္​ျဖင္​့တင္​သြင္​းထား​​ေသာ ကားမ်ား အပ္​ႏွံမည္​ဆိုပါက ခြင္​့ျပဳ​ေပးသြား ရန္​႐ွိ္​သည္ဟုု...

Read more »

ယာဥ္​တိုက္​မႈ ျဖစ္​ပြား​ေသာ...

23602231 2157311237654961 2105906177 n 150x150

Zawgyi Version   ယာဥ္​တိုက္​မႈ ျဖစ္​ပြား​ခဲ့ေသာ တိုက္​​ေျပးကားမ်ား၊ ကားခိုးမႈမ်ားႏွင့္ ကား​ေပ်ာက္​မႈမ်ားကို ဗဟိုထိန္​းခ်ဴပ္​​ေရး (control...

Read more »