ကားလုပ်ငန်းလမ်းညွှန်

ZAK

လိပ်စာ
No (29), Ground Floor, Yay Kyaw Road, Pazunetaung Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
294770, 292496, 09-43189754

Zar Ni Aung (Ko Sain Win)

လိပ်စာ
Building (B/48), Room (11), Bayintnaung Bazaar, Mayangon Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
683119, 528737, 09-5110597

Zar Thapyin

လိပ်စာ
Room(B/5), No(11), Yadana Street, Malikha Housing, Thingangyun Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
8551320, 8551321

Zaw

လိပ်စာ
No (2), Beside Theinphyu Tennis Compound, Banyardala Road, Mingalartaungnyunt Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
381992(Ext-102), 295870

Zaw

လိပ်စာ
Rm 2), Banyar Dala Rd., Beside Thein Phyu Tennis Playground, Tha Pyay Gone Ward, MTNT

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
381992 Ext.102, 095065897, 095137172

Zaw

လိပ်စာ
Room (2), Banyardala Road, Near Theinphyu Compound, Thapyaygone Quarter, Mingalartaungnyunt Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
381992 (Ext-102), 09-5065897, 09-5137172

Zaw Aung

လိပ်စာ
Padauk Myaing Street, (25/Thuwana) Quarter, Thingangyun Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
09-49225939

Zaw Win

လိပ်စာ
No (2), Building (1), Zayarmon Housing, Bayint Naung, Mayangone Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
682932, 09-5178628

Zaw Zaw

လိပ်စာ
No 4, Union Street, (64) Quarter, South Dagon Myothit.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
09-73026383

Zayar Zin Htun

လိပ်စာ
No(12), First Floor, (10) Street, Phomyay Quarter, Mingalartaungnyunt.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
205656, 292456, 09-73206072