ကားလုပ်ငန်းလမ်းညွှန်

Y & K Trading Co., Ltd

လိပ်စာ
No (8/A), Min Dama Road, Mayangone Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
09-73224608, 656812, 09-73224609, 667512

Yadana (Disel/Octane)

လိပ်စာ
No (1), No (3) Main Road, Thitsaintkone Quarter, Mingalardon Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
638440

Yadana Tun

လိပ်စာ
Building (6), (Ka) Role, Room (1). Building (7), (Ka) Role, Room (4). Ba Yint Naung Bazaar, Mayangone Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
682783, 683088 (Ext-321), 09-5133481

Yangon

လိပ်စာ
No (46), Pyay Road, North Htauk Kyant Quarter, Mingalardon Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
09-73032391

Yangon Tyre

လိပ်စာ
No(47), Ba Yint Naung Road, Hlaing Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
681571, 682368, 703209

Yaungpyan Ko Zaw

လိပ်စာ
No(14/3), Ba Yint Naung Road, Mayangone Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
682783, 683088 (Ext-321), 09-5133481

Ye Min

လိပ်စာ
Parami Road, No (3), (15) Quarter, Hlaing Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
09-5113678

Ye Min

လိပ်စာ
No (73), Aung Chan Thar Street, Industrial Zone (7), Hlaingtharyar Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
09-5128385, 09-8619373, 09-73020002

Ye Min Tun

လိပ်စာ
No (C/2),Near B.E.H.S (1) Sanchaung, Hantharwady Road, Sanchaung Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
09-5167558, 09-86298826

Young Man Myanmar Group

လိပ်စာ
No (Sa/2), Aung Zay Ya Housing, Corncer of Alone Road & Kannar Road, Near Sin Min Bazaar, Alone Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
214148. 214150