ကားလုပ်ငန်းလမ်းညွှန်

T&C Group

လိပ်စာ
No (96/B), U Shwe Bin Street, Industrial Zone (4), Insein Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
618276, 618277, 618116, 09-5048881

Tat Nay Won

လိပ်စာ
No (311), Yadana Street, 11 Quarter, South Okkalapa Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
560382

Taw Win

လိပ်စာ
No (36), Ground Floor, Baho Road, Sanchaung Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
510889, 09-5504752

Taw Win

လိပ်စာ
No (19), (141) Street, Ma Oo Kone Quarter, Tarmwe Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
09-5001020, 299573

Technomation

လိပ်စာ
010A, Bldg B, Hnin Si St, Hiway Complex, Narnuttaw Rd, Kamaryut Township

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
+95 9 731 61082, +95 9 505 4013

Temperance

လိပ်စာ
Room (11), Building (269), East Yankin, Yankin Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
540863, 557714

Thamar Di

လိပ်စာ
No (1102), Thudamar Street, North Okkalapa Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
9699906

Than Lwin

လိပ်စာ
119, Bo Hmu Ba Htoo Rd., Ward (48), NDGN

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
098615901

Than Naing & Brothers

လိပ်စာ
No (Ma/75), Mahar Thukhitar Street, East Kyokone Quarter, Insein Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
09-5016505, 09-49259031, 09-73032660

Thapyay Nyo

လိပ်စာ
No (76), Yangon-Insein Road, 10 Quarter, Hlaing Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
526500