ကားလုပ်ငန်းလမ်းညွှန်

S Grade Tailor Made

လိပ်စာ
အမှတ်(၂၀၅)၊သီဟသူလမ်း၊မြသီတာအိမ်ရာ ပတ်လမ်း၊(၁၁)ရပ်ကွက်၊ရတနာဈေးရှေ့၊(ပိတ်ရက်မရှိ)

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
09428166677

S.D.B General Trading

လိပ်စာ
No (75/80), Room 8, Anawyahtar Road, Pazunetaung Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
295648

S.Lwin

လိပ်စာ
No (15/17), Myayargone Street, Mingalartaungnyunt Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
290774, 09-5013175

Safari

လိပ်စာ
No (102), (155) Street, Tarmwe Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
540154, 09-5106873

Sain Diamond

လိပ်စာ
No (71), 26 Street, Panpaedan Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
245192, 250175, 379271

Sain Htay & Brothers

လိပ်စာ
No (1/C), West Shwegontaing (4) Street, West Shwegonetaing Quarter, Bahan Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
09-5154982, 09-5144771

Sain Mhan

လိပ်စာ
No(137), West Myinpyainkwin Road, Kyaikesan Quarter, Bahan Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
09-49234937

Sain Mhan

လိပ်စာ
No (437/B), Thitsar Street, 10 Quarter, South Okkalapa Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
564642, 09-5123074, 09-73122955

Sain Motor Co.,Ltd (SM Auto Service Centre)

လိပ်စာ
No (15), Corner of Baho Road & Panhlaing Road, Aung Chan Thar Quarter, Sanchaung Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
510201, 511638, 707672

Sain Myanmar (Harbor)

လိပ်စာ
No (22/A), West Myinpyaingkwin Road, Tarmwe Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
555494, 555060