ကားလုပ်ငန်းလမ်းညွှန်

K Star Car Fashion & Car Entertainment

လိပ်စာ
No. (675), 4/6, Byamaso Street (Padamyar Zay Street), South Oakklapa Township, Yangon

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
0973067845

K.Sigh

လိပ်စာ
No (31/A), Myay Nu Street, North Myaynigone Quarter, Sanchaung Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
501953, 503194

Kabar Kyal

လိပ်စာ
15, Hanthawaddy Rd., Wai Lu Wun (North) Ward, SCHG

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
095025416, 095184956

Kaung Kyaw

လိပ်စာ
No (176/C), Thitsar Street, (12) Quarter, Yankin Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
09-73171227

Kaung Myat

လိပ်စာ
War Tan Street, Near Yae Yatethar, Lanmadaw Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
225703

Kaung Myat

လိပ်စာ
No (4~6), Building (B/2), Bayintnaung Bazaar, Mayangone Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
682935, 686347

Kaung Myat (Boe Tin Nu)

လိပ်စာ
Office (Kha/2), Shop(4/5/6), Ba Yint Naung Bazaar, Mayangone Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
682935, 686347

Kaung Myat (K.M)

လိပ်စာ
No(5), Hantharwaddy Car Selling Center, Kamaryut Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
09-8630552, 09-5177955

Kaung Myat San

လိပ်စာ
No(370), Daw Phwar Shin Street, Shwe Lin Pan Industrial Zone, Hlaingtharyar Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း

Kaung Saytaman(KSTM)

လိပ်စာ
No(9/E), Gabaraye Pagoda Road, Near Yangon Hotel, Mayangone Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
9619225, 09-73258113