ကားလုပ်ငန်းလမ်းညွှန်

Jack

လိပ်စာ
No (6), Ayeyar Won Street, In Front Of Mya Khwar Nyo Housing, Tharkayta Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
09-5051815, 09-73020298

Japan Car Spa & Service Center

လိပ်စာ
No. 168 , 49th St Pazundaung Township Yangon

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
095556999

Japan Gold Pot

လိပ်စာ
No. 43A, Inya Myaing Street, Golden Valley 2 Qtr, Bahan Tsp, Yangon.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
01 504233, 01 511957

JCS Body Kit & Decoration

လိပ်စာ
37th Street, Between 63rd x 64th ,Chanayetharzan, Mandalay.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
95933309999

Jonny Knoxville

လိပ်စာ
အမှတ် ( ၁၁ ) မာလာလမ်း ၊ ၂/က စံပြရပ်ကွက် ၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်။

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
09777350127

Joycal Myanmar Co., Ltd.

လိပ်စာ
No.193, 32nd Street, First Floor, Upper Block, Pabedan Township, Yangon.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
09401631094

JTC & Banzai

လိပ်စာ
No (83), Ground Floor, Kyaung Kyi Street, Kyimyintaing Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
517220, 526260, 09-5402763