ကားလုပ်ငန်းလမ်းညွှန်

Eddies Collection

လိပ်စာ
No. D-20, Plot (2A-9), 24 Ward, Thanthumar Road, Thingangyun Township, Yangon.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
095108402

Eisitan

လိပ်စာ
No(228), Pyay Road, In Front Of Myaynigone City Mart, South Myaynigone Quarter, Sanchaung Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
504295, 09-5057500

ELF

လိပ်စာ
Bldg B/105, 1st Flr, Hnin Si St., Yuzana Highway Complex, Ward (6), KMYT

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
095103683, 0973039579, 0973039583

Emerald Crown

လိပ်စာ
No(16/C), Than Thu Mar Street, Near Thuwana Supaung Bus Stop, Thingangyun.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
09-5077642, 09-73056051

Engine Doctor (Computer Box Service)

လိပ်စာ
No.(18)Tuta(Mon) street,Diawonkwin,Mawlamyine

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
09-43005249

Enrich

လိပ်စာ
No(123), Kyun Taw Street, South Montlatsaungkone Quarter, Sanchaung Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
N/A

Enrich

လိပ်စာ
No (525), Gandawin (5) Street, Industrial (5), Hlaingtharyar Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
688137, 09-5130476

Eternal Co., Ltd (oe power Battery)

လိပ်စာ
No(2), Parami Road, (12) Quarter, Hlaing Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
665406, 654507, 09-49324010

Euphony

လိပ်စာ
No (122), Pyay Road, 8 Mile, Mayangone Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
652488, 652499, 652500, 653309, 655699, 655700

Ever Right

လိပ်စာ
No (32/B), Lawpita Street, Industrial Zone 3, South Dagon Myothit.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
590704, 09-5138729