ကားလုပ်ငန်းလမ်းညွှန်

Dagon

လိပ်စာ
No (101/103), Corner of Banyar Dala Road & 125 Street, Thapyaygone Quarter, Mingalartaungnyunt Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
686709

Day Car Rental

လိပ်စာ
N/A

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
542361, 09-73033332, 09-73081118

DDA

လိပ်စာ
Room (10), Than Thu Mar Road, 15 Quarter, South Okkalapa Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
707764, 09-43052357

Denko (Petrol/Disel/Octane)

လိပ်စာ
Near Shukhinthar, Tharkayta Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
450758

Desire Autoworks

လိပ်စာ
No(10), Waizayana Road, South Okkalapa Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
8500677, 09-5115466

Desire Autoworks

လိပ်စာ
No(10), Waizayanar Road, South Okkalapa Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
8500677, 09-5115466

Diamond Auto

လိပ်စာ
No(150/B), Corner of Thakathoyatethar Lanthit & Gabaraye Road, Bahan Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
01-401590, 01-401591, 09-5077755

Diamond Class

လိပ်စာ
No (447), Thamine Railway Station (8) Street, 1 Quarter, Mayangone Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
686709

Diamond Class

လိပ်စာ
No (1), Yadana Street, 12 Quarter, South Okkalapa Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
562597, 09-730000847, 09-5138023

Diamond Family

လိပ်စာ
No(257). Bargayar Road, Myaynigone, Sanchaung Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
539455, 09-43119464