ကားလုပ်ငန်းလမ်းညွှန်

CAC

လိပ်စာ
No (457/A), Thandar Street, 3 Quarter, South Okkalapa Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
561558

CAC technology

လိပ်စာ
457/A, Thitsar Rd., Near Than Lane, Ward (3), SOKA

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
561558

CARS4ALL

လိပ်စာ
No.114, 1st Floor, 34th Street (Middle Block), Kyauktada T/S, Yangon, Myanmar.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
09971000010

CCS

လိပ်စာ
No (200), Bogyoke Aung San Road, Botahtaung Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
245690, 09-5078685, 09-5045515

Century Bright Gold Services Co.Ltd

လိပ်စာ
(6) Floor, Sayar San Plaza, Bahan Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
09-73246162

Chan Myae

လိပ်စာ
28/Sa 2, No.(4) Main Rd., Bon Shae Gone Village, SPTA

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
095141162, 0973062146

Cherry Yoma Co.Ltd

လိပ်စာ
No(A-230), Myanma Goneyaung Road, Nat Chaung, Tarmwe Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
703427, 430487, 209448, 09-73492560

Chit Su Ma

လိပ်စာ
(Rm 8/9), Yangon-Insein Rd., Near BOC Curve, Gyoh Gone (East) Ward, ISN

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
642599, 095117387

Cho Tu Bie

လိပ်စာ
No (69/A), 26 Street, Lower Block, Panpaedan Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
373811

CNC

လိပ်စာ
Room (25), Building (14), (1) Quarter, Mayangone Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
09-8610339, 09-73085600