ကားလုပ်ငန်းလမ်းညွှန်

B.B.B (Big Boss Brothers)

လိပ်စာ
No(38/40), Gabaraye Pagoda Road, In front of Nhinsigone Home for the aged, Bahan Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
01-541082, 09-73207777

B.M.W

လိပ်စာ
No (23), East Myinpyaingkwin Road, Tarmwegyi (Kha) Quarter, Tarmwe Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
400633, 09-5008636, 09-8641216

B.M.W

လိပ်စာ
No (Za/11/B), Bayint Naung Road, Bayint Naung Housing, 1 Quarter, Mayangone Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
09-8641216

B.T

လိပ်စာ
No(194), Bogyoke Aung San Road, Between Thein Phyu Road & Bo Aung Kyaw Road, (10) Quarter, Botahtaung Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
245682, 296403

B.T Battery

လိပ်စာ
No (194), Corner of Theinphyu Road & Bo Aung Kyaw Road, 10 Quarter, Botahtaung Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
245682, 297243

Ba Bu Lay & Sons (BBLS)

လိပ်စာ
195, Botahtaung Zay St., Between Anawrahta Rd.and Maha Bandoola Rd., Ward (2), PZDG.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
295495

Bagan Princess Int'l Tourism Co., Ltd

လိပ်စာ
131, 40th St., Between Maha Bandoola Garden St.and Merchant Rd., Lower Block, Ward (8), KTDA

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
391612, 243245, 381089

Bandoola Transportation Co., Ltd

လိပ်စာ
Parami Rd., Corner of Waiza Yan Tar Rd., Ward (4), SOKA

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
579655, 560885, 640788

Bandula

လိပ်စာ
No (15), Room (20/21), Bayintnaung Bazaar, Mayangone Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
680605, 09-73079230

Bangkok Car Decoration And Accessories Shop

လိပ်စာ
No.86, Parami Road, (16)Ward, Hlaing Township, Yangon.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
09253164367