ကားလုပ်ငန်းလမ်းညွှန်

A & O Co.,Ltd

လိပ်စာ
No(108/B), Corner of Panpae Mg Khant Street & Bayintnaung Road, Industrial Zone (4), Shwe Pyi Thar Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
01-618718, 01-618319, 01-618324

A & O Co.,Ltd

လိပ်စာ
No(4/B)A, Bawdiyatethar, Thanlwin Road, Bahan.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
01-501104, 01-504209

A 1

လိပ်စာ
398/A, Banyar Dala Rd., Byine Ywar Ma Ward, TMWE

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
556527, 559969, 548158

A 1

လိပ်စာ
No(398/A), Banyardala Road, Tarmwe Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
556527, 559969

A-1

လိပ်စာ
No (398/A), Banyardala Road, Byine Ywar Ma Quarter, Tarmwe Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
556527, 559969, 548158

A1 Ko Lwin

လိပ်စာ
No (14/62), Ba Yint Naung Road, Mayangon Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
682665 09-73046236

ABC

လိပ်စာ
No (143), Second Floor, 64 Street, Upper Block, Botahtaung Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
299634, 299978

AC Ye Soe

လိပ်စာ
No (208), Botahtaung Pagoda Road (Middle Block), Pazunetaung Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
291561, 09-5176471, 397787

Ace Mart

လိပ်စာ
Asia Main Road,Hpa Chaung Village,Myawaddy,Kayin State.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
098636664

Adore Trade Car Care Products

လိပ်စာ
No.49, Aung Tayza Street, Tamwe Township, Yangon

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
09421033732