ကားလုပ်ငန်းလမ်းညွှန်

545

လိပ်စာ
No (545), Dama Yatethar Road, Kyi Su Quarter, Dawpone Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
65142289, 09-73045470

555 (Miba Kyayzu)

လိပ်စာ
No (52), Thamawaryama Compound, Laydountkan Street, Thingyangyun Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
577930