ကားလုပ်ငန်းလမ်းညွှန်

Winn Art Trading

လိပ်စာ
No (68/B), Inya Road, Kamaryut Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
514310, 09-5144103

Won Yan Kha

လိပ်စာ
No(84), Panhlaing Street, San Chaung Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
01-2304501, 09-73738585, 09-73333555

World Tower

လိပ်စာ
No (S/G/11), Pin Shwe Nyaung Street, Taw Win Palae Housing, Tarmwe Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
09-73055281, 09-5190151, 09-5111850, 09-5111854, 09-8629992

Wunna’s accessories

လိပ်စာ
tarmwe

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
09785380299

Xenon X

လိပ်စာ
No(43), (8) Ward, Parami Road, Yankin

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
09761769769

Xtreme Auto

လိပ်စာ
No(74), 39th Street, Between 80 & 81 Street, Mandalay

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
09792222287

XYG

လိပ်စာ
No(27), (164) Street, Tarmwe Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
544391, 09-5138196, 09-5400555

XYG

လိပ်စာ
No (27), 164 Street, Behind Tarmwe Plaza, Tarmwegyi (Kha) Quarter, Tarmwe Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
546893, 546892, 09-5016984

Y & K Trading Co., Ltd

လိပ်စာ
No (8/A), Min Dama Road, Mayangone Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
09-73224608, 656812, 09-73224609, 667512

Yadana (Disel/Octane)

လိပ်စာ
No (1), No (3) Main Road, Thitsaintkone Quarter, Mingalardon Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
638440