ကားလုပ်ငန်းလမ်းညွှန်

777

လိပ်စာ
Pyay Road, 51 Bus Stop, Pyi Taw Thar Quarter, Mingalardon Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
09-73096132

9 Mile

လိပ်စာ
Pyay Rd., Agricultural Mechanization Compound, Ward (5), MYGN

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
705622

999

လိပ်စာ
In Front Of Adipadi Car Gate, Parami Road, South Okkalapa Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
09-5085360, 09-5501263, 706954

999

လိပ်စာ
No (Ma/15), Thanintharyee Street, Aung Mingalar Car Gate Compound, North Okkalapa Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
706954

999 (Alpha-Nine)

လိပ်စာ
No (319), Banyardala Road, Tarmwe Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
546623, 540678, 09-5006617

A & O Co.,Ltd

လိပ်စာ
No(108/B), Corner of Panpae Mg Khant Street & Bayintnaung Road, Industrial Zone (4), Shwe Pyi Thar Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
01-618718, 01-618319, 01-618324

A & O Co.,Ltd

လိပ်စာ
No(4/B)A, Bawdiyatethar, Thanlwin Road, Bahan.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
01-501104, 01-504209

A 1

လိပ်စာ
398/A, Banyar Dala Rd., Byine Ywar Ma Ward, TMWE

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
556527, 559969, 548158

A 1

လိပ်စာ
No(398/A), Banyardala Road, Tarmwe Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
556527, 559969

A-1

လိပ်စာ
No (398/A), Banyardala Road, Byine Ywar Ma Quarter, Tarmwe Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
556527, 559969, 548158