ကားလုပ်ငန်းလမ်းညွှန်

ဟံသာဝတီ (ကားအလှဆင် ပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်)

လိပ်စာ
No(506),Corner of Kan Nar Road&Thida Street,Kyimyindaing Tsp,(in front of Thiri Mingalar Old Market),Yangon

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
09420172044