ယခုတစ္ပတ္အတြက္ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလးကားေစ်းကြက္


ဂ်ပန္ေလလံေစ်းျမင့္တက္မႈႏွင့္အတူ Wish၊ RAV4၊ Kluger ကားမ်ား ေစ်းတက္သြားခဲ့သည့္ ရန္ကုန္ကားေစ်းကြက္

CIF တန္ဖိုးငါးေထာင္ႏွင့္ေအာက္ စလစ္ကပ္ကားမ်ားအေရာင္းအ၀ယ္ေကာင္းလာသည့္အတြက္ ထိုကားမ်ား၏ေလလံေစ်းမ်ားလည္း ျမင့္တက္သြားခဲ့သည္။ Free Permit ျဖင့္တင္သြင္းရသည့္ ၁၃၅၀ စီစီ ေအာက္ကားမ်ားမွာ ၀ယ္လိုအားအနည္းငယ္က်ဆင္းေနသည့္အတြက္ ဂ်ပန္ေလလံေစ်းမွာလည္း တည္ၿငိမ္ေန သည္။

နယ္အႀကိဳက္ကားမ်ားျဖစ္သည့္ ၁၉၉၇ ေမာ္ဒယ္ Prado၊ ၁၉၉၉ ေမာ္ဒယ္ Land Cruiser ကားမ်ားမွာ လည္း အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ေနၿပီး လုပ္ငန္းသံုးကားေလးမ်ားထဲတြင္  ၆၆၀ စီစီ Suzuki Carry Truck ႏွင့္ Hijet Carry Truck မ်ားအ၀ယ္လိုက္ေနေၾကာင္း၊ Suzuki ၂၀၀၄ ေမာ္ဒယ္ ပါ၀ါ၊ အဲကြန္း ျဖစ္လွ်င္ က်ပ္ ၅၇ သိန္း၀င္း က်င္၊ Hijet ၂၀၀၄ ေမာ္ဒယ္ ပါ၀ါ၊ အဲကြန္း ျဖစ္လွ်င္ က်ပ္သိန္းေျခာက္ဆယ္၀န္းက်င္ ေပါက္ေစ်းျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

သံုးဘီးယာဥ္စလစ္မ်ားကို ၂၀၀၆ ေမာ္ဒယ္ကားမ်ားျဖစ္သည့္ Honda Civit ၊ Toyota Tactis တုိ႔ႏွင့္ ကပ္ၿပီး တင္သြင္းလာၾကသျဖင့္ သံုးဘီးကားမ်ားမွာ အေရာင္းအ၀ယ္ေကာင္းလာၿပီး လိုင္စင္သတ္တမ္းမျပတ္ လွ်င္ က်ပ္ ၂၅ သိန္း၀န္းက်င္ေပးကာ ၀ယ္ယူေနၾကေၾကာင္း စလစ္၀ယ္/ေရာင္းမ်ားထံမွသိရသည္။

ယာဥ္ေရာင္း၀ယ္ေရးစခန္းမ်ားတြင္ ညအိပ္ကားမ်ားထားရွိခြင့္မေပးေသာေၾကာင့္ ေရာင္းကားမ်ားနည္း  ပါးသြားခဲ့ၿပီး သီရိမဂၤလာႏွင့္ လိႈင္ ယာဥ္ေရာငး္၀ယ္ေရးစခန္းမ်ားရွိ ၀ယ္/ေရာင္းအမ်ားစုမွာ ၁၃၅၀ စီစီေအာက္ ကားေလးမ်ားကိုသာ အဓိကားထားေရာင္းခ်လာၾကသည္။

စက္တင္ဘာ ၁ ရက္မွစ၍ သက္တမ္းအႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ကားမ်ားကိုအပ္ႏွံခြင့္ေပးလိုက္ေသာ္လည္း စလစ္ေစ်းမွာအတက္အက်မရွိဘဲတည္ၿငိမ္ေနၿပီးစက္မႈဇုန္ထုတ္ဂ်စ္ကားမ်ားမွာလည္း အပ္ႏွံရန္အစီးသံုးေသာင္း ၀န္းက်င္အထိ က်န္ရွိေနေသာေၾကာင့္ စလစ္ေစ်းမ်ားျပန္လည္ျမင့္တက္သြားရန္ အလားအလာမရွိေၾကာင္း ၀ယ္/ေရာင္းမ်ားက သံုးသပ္ထားၾကသည္။

ယခုတစ္ပတ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚေနေသာ စလစ္ေစ်းမ်ားအရ စက္မႈဇုန္အမည္ေပါက္စလစ္သည္ က်ပ္ ၄၂ သိန္း၀င္းက်င္၊ သက္တမ္းအႏွစ္ႏွစ္ဆယ္အမည္ေပါက္စလစ္ႏွင့္ တကၠဆီအမည္ေပါက္ စလစ္တစ္ေစာင္လွ်င္ က်ပ္ ၄၇ သိန္း၊ သံုးဘီးယာဥ္စလစ္တစ္ေစာင္လွ်င္ က်ပ္ ၂၇ သိန္း၀န္းက်င္၊ ‘၁က’ အကၡရာအမည္ေပါက္စလစ္ တစ္ေစာင္လွ်င္ က်ပ္ ၆၅ သိန္း၀န္းက်င္ ေပါက္ေစ်းရွိေနေၾကာင္း ေစ်းကြက္အတြင္းမွသိရသည္။

 

RAV4 ၊Kluger ႏွင့္ Mark II ေရႊငါး တို႔ အလုပ္ျဖစ္တဲ့ မႏၱေလးကားေစ်းကြက္

        မႏၱေလးၿမိဳ႕ကားေစ်းကြက္အတြင္း၌ စလစ္ကပ္ကားမ်ားျဖစ္သည့္ RAV4 ၊Kluger ႏွင့္ Mark II ေရႊငါး အမ်ိဳးအစားယာဥ္မ်ား အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္လွ်က္ရွိေၾကာင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေရာင္း၀ယ္ေရးေစ်းကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။

RAV4 ၂၀၀၁၊ ၂၀၀၂ ေမာ္ဒယ္အမ်ိဳးအစားကားမ်ားမွာ က်ပ္ ၁၈၅ သိန္း၀င္းက်င္၊ Kluger အမ်ိဳးအစား မွာ က်ပ္သိန္း ၂၀၀ မွ ၂၅၀ ၀န္းက်င္၊ Mark II ေရႊငါးအမ်ိဳးအစားမွာ က်ပ္သိန္း ၁၄၀ မွ ၁၆၀ ၀န္းက်င္ျဖင့္ အေရာငး္အ၀ယ္ျဖစ္လွ်က္ရွိသည္။

စလစ္ကပ္ကားအမ်ားစုမွာ CIF တန္ဖိုး ေဒၚလာတစ္ေသာငး္ခြဲေအာက္ကားမ်ား အမ်ားစုပါ၀င္သျဖင့္ စက္မႈဇုန္ထုတ္ဂ်စ္ကားစလစ္မ်ားကို ပို၍အသံုးျပဳၾကေသာေၾကာင့္ စက္မႈဇုန္ဂ်စ္မ်ားမွာလည္း အေရာင္းအ၀ယ္ ေကာင္းလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

မႏၱေလးကားေစ်းကြက္အတြင္း၌ စက္မႈဇုန္ထုတ္ဂ်စ္ကားမ်ားမွာ က်ပ္ ၃၇ ခြဲ၀န္းက်င္ျဖင့္ အေရာင္းအ ၀ယ္ျဖစ္ေနၿပီး နယ္ေစ်းကြက္အတြင္း၌ က်ပ္ ၃၅ သိန္း၀င္းက်င္ျဖင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္လ်က္ရွိေၾကာင္းသိရ သည္။

ယာဥ္အို၊ ယာဥ္ေဟာင္းအျဖစ္အပ္နွံခြင့္ျပဳသည့္ ‘၁က၊ ၂က’ မ်ားမွာ အခြန္ ၆၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်ေပး သည့္ ေနာက္ဆံုးေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေစ်းကြက္အတြင္း၌ အေရာင္းအ၀ယ္ေအးလ်က္ရွိေၾကာင္း ကား၀ယ္/ေရာင္း မ်ားထံမွသိရသည္။

မႏၱေလးကားေစ်းကြက္အတြင္း၌ ‘၁က’ ကားမ်ားမွာ က်ပ္သိန္း ၆၀ ၀န္းက်င္ႏွင့္ အေရာငး္အ၀ယ္ျဖစ္ လ်က္ရွိၿပီး ‘၂က’ ကားမ်ားမွာ က်ပ္ ၅၇ သိန္း၀င္းက်င္ျဖင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္လ်က္ရွိသည္။

မႏၱေလးကားေစ်းကြက္အတြင္း၌ သက္တမ္းအႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ရွိ ကားမ်ားကို တကၠဆီတင္သြင္းမည့္သူမ်ား သာ အဓိကစိတ္၀င္စားမႈရွိၿပီး က်ပ္ ၄၅ သိန္း၀င္းက်င္ျဖင့္သာ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္လ်က္ရွိေၾကာငး္သိရသည္။

မႏၱေလးၿမိဳ႕သည္ အထက္ျမန္မာျပည္၏ ဆံုရပ္တစ္ခုျဖစ္သည့္အျပင္ နိုင္ငံတကာမွလည္း စီးပြားေရးအ ရ၀င္ေရာက္ေနထိုင္သူ မ်ားျပားလာရာ ေနာက္လာမည့္ငါးႏွစ္တာကာလအတြင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေစ်းကြက္အ လားအလာ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာႏိုင္ေၾကာင္း ၀ါရင့္ ကား၀ယ္/ေရာင္း တစ္ဦးကသံုးသပ္ျပသည္။

Ref: Auto Mobile Journal မွထုတ္ႏႈတ္တင္ျပသည္။



Unicode Version

ဂျပန်လေလံစျေးမြင့်တက်မှုနှင့်အတူ Wish၊ RAV4၊ Kluger ကားများ စျေးတက်သွားခဲ့သည့် ရန်ကုန်ကားစျေးကွက်

CIF တန်ဖိုးငါးထောင်နှင့်အောက် စလစ်ကပ်ကားများအရောင်းအဝယ်ကောင်းလာသည့်အတွက် ထိုကားများ၏လေလံစျေးများလည်း မြင့်တက်သွားခဲ့သည်။ Free Permit ဖြင့်တင်သွင်းရသည့် ၁၃၅ဝ စီစီ အောက်ကားများမှာ ဝယ်လိုအားအနည်းငယ်ကျဆင်းနေသည့်အတွက် ဂျပန်လေလံစျေးမှာလည်း တည်ငြိမ်နေ သည်။

နယ်အကြိုက်ကားများဖြစ်သည့် ၁၉၉၇ မော်ဒယ် Prado၊ ၁၉၉၉ မော်ဒယ် Land Cruiser ကားများမှာ လည်း အရောင်းအဝယ်ဖြစ်နေပြီး လုပ်ငန်းသုံးကားလေးများထဲတွင်  ၆၆ဝ စီစီ Suzuki Carry Truck နှင့် Hijet Carry Truck များအဝယ်လိုက်နေကြောင်း၊ Suzuki ၂ဝဝ၄ မော်ဒယ် ပါဝါ၊ အဲကွန်း ဖြစ်လျှင် ကျပ် ၅၇ သိန်းဝင်း ကျင်၊ Hijet ၂ဝဝ၄ မော်ဒယ် ပါဝါ၊ အဲကွန်း ဖြစ်လျှင် ကျပ်သိန်းခြောက်ဆယ်ဝန်းကျင် ပေါက်စျေးဖြစ်နေကြောင်း သိရသည်။

သုံးဘီးယာဉ်စလစ်များကို ၂ဝဝ၆ မော်ဒယ်ကားများဖြစ်သည့် Honda Civit ၊ Toyota Tactis တို့နှင့် ကပ်ပြီး တင်သွင်းလာကြသဖြင့် သုံးဘီးကားများမှာ အရောင်းအဝယ်ကောင်းလာပြီး လိုင်စင်သတ်တမ်းမပြတ် လျှင် ကျပ် ၂၅ သိန်းဝန်းကျင်ပေးကာ ဝယ်ယူနေကြကြောင်း စလစ်ဝယ်/ရောင်းများထံမှသိရသည်။

ယာဉ်ရောင်းဝယ်ရေးစခန်းများတွင် ညအိပ်ကားများထားရှိခွင့်မပေးသောကြောင့် ရောင်းကားများနည်း  ပါးသွားခဲ့ပြီး သီရိမင်္ဂလာနှင့် လှိုင် ယာဉ်ရောငး်ဝယ်ရေးစခန်းများရှိ ဝယ်/ရောင်းအများစုမှာ ၁၃၅ဝ စီစီအောက် ကားလေးများကိုသာ အဓိကားထားရောင်းချလာကြသည်။

စက်တင်ဘာ ၁ ရက်မှစ၍ သက်တမ်းအနှစ်နှစ်ဆယ်ကားများကိုအပ်နှံခွင့်ပေးလိုက်သော်လည်း စလစ်စျေးမှာအတက်အကျမရှိဘဲတည်ငြိမ်နေပြီးစက်မှုဇုန်ထုတ်ဂျစ်ကားများမှာလည်း အပ်နှံရန်အစီးသုံးသောင်း ဝန်းကျင်အထိ ကျန်ရှိနေသောကြောင့် စလစ်စျေးများပြန်လည်မြင့်တက်သွားရန် အလားအလာမရှိကြောင်း ဝယ်/ရောင်းများက သုံးသပ်ထားကြသည်။

ယခုတစ်ပတ်အတွင်း ဖြစ်ပေါ်နေသော စလစ်စျေးများအရ စက်မှုဇုန်အမည်ပေါက်စလစ်သည် ကျပ် ၄၂ သိန်းဝင်းကျင်၊ သက်တမ်းအနှစ်နှစ်ဆယ်အမည်ပေါက်စလစ်နှင့် တက္ကဆီအမည်ပေါက် စလစ်တစ်စောင်လျှင် ကျပ် ၄၇ သိန်း၊ သုံးဘီးယာဉ်စလစ်တစ်စောင်လျှင် ကျပ် ၂၇ သိန်းဝန်းကျင်၊ ‘၁က’ အက္ခရာအမည်ပေါက်စလစ် တစ်စောင်လျှင် ကျပ် ၆၅ သိန်းဝန်းကျင် ပေါက်စျေးရှိနေကြောင်း စျေးကွက်အတွင်းမှသိရသည်။

 

RAV4 ၊Kluger နှင့် Mark II ရွှေငါး တို့ အလုပ်ဖြစ်တဲ့ မန္တလေးကားစျေးကွက်

        မန္တလေးမြို့ကားစျေးကွက်အတွင်း၌ စလစ်ကပ်ကားများဖြစ်သည့် RAV4 ၊Kluger နှင့် Mark II ရွှေငါး အမျိုးအစားယာဉ်များ အရောင်းအဝယ်ဖြစ်လျှက်ရှိကြောင်း မော်တော်ယာဉ်ရောင်းဝယ်ရေးစျေးကွက်အတွင်းမှ သိရသည်။

RAV4 ၂ဝဝ၁၊ ၂ဝဝ၂ မော်ဒယ်အမျိုးအစားကားများမှာ ကျပ် ၁၈၅ သိန်းဝင်းကျင်၊ Kluger အမျိုးအစား မှာ ကျပ်သိန်း ၂ဝဝ မှ ၂၅ဝ ဝန်းကျင်၊ Mark II ရွှေငါးအမျိုးအစားမှာ ကျပ်သိန်း ၁၄ဝ မှ ၁၆ဝ ဝန်းကျင်ဖြင့် အရောငး်အဝယ်ဖြစ်လျှက်ရှိသည်။

စလစ်ကပ်ကားအများစုမှာ CIF တန်ဖိုး ဒေါ်လာတစ်သောငး်ခွဲအောက်ကားများ အများစုပါဝင်သဖြင့် စက်မှုဇုန်ထုတ်ဂျစ်ကားစလစ်များကို ပို၍အသုံးပြုကြသောကြောင့် စက်မှုဇုန်ဂျစ်များမှာလည်း အရောင်းအဝယ် ကောင်းလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။

မန္တလေးကားစျေးကွက်အတွင်း၌ စက်မှုဇုန်ထုတ်ဂျစ်ကားများမှာ ကျပ် ၃၇ ခွဲဝန်းကျင်ဖြင့် အရောင်းအ ဝယ်ဖြစ်နေပြီး နယ်စျေးကွက်အတွင်း၌ ကျပ် ၃၅ သိန်းဝင်းကျင်ဖြင့် အရောင်းအဝယ်ဖြစ်လျက်ရှိကြောင်းသိရ သည်။

ယာဉ်အို၊ ယာဉ်ဟောင်းအဖြစ်အပ်နှံခွင့်ပြုသည့် ‘၁က၊ ၂က’ များမှာ အခွန် ၆ဝ ရာခိုင်နှုန်း လျှော့ချပေး သည့် နောက်ဆုံးမျှော်လင့်ချက်ဖြစ်သော်လည်း စျေးကွက်အတွင်း၌ အရောင်းအဝယ်အေးလျက်ရှိကြောင်း ကားဝယ်/ရောင်း များထံမှသိရသည်။

မန္တလေးကားစျေးကွက်အတွင်း၌ ‘၁က’ ကားများမှာ ကျပ်သိန်း ၆ဝ ဝန်းကျင်နှင့် အရောငး်အဝယ်ဖြစ် လျက်ရှိပြီး ‘၂က’ ကားများမှာ ကျပ် ၅၇ သိန်းဝင်းကျင်ဖြင့် အရောင်းအဝယ်ဖြစ်လျက်ရှိသည်။

မန္တလေးကားစျေးကွက်အတွင်း၌ သက်တမ်းအနှစ်နှစ်ဆယ်ရှိ ကားများကို တက္ကဆီတင်သွင်းမည့်သူများ သာ အဓိကစိတ်ဝင်စားမှုရှိပြီး ကျပ် ၄၅ သိန်းဝင်းကျင်ဖြင့်သာ အရောင်းအဝယ်ဖြစ်လျက်ရှိကြောငး်သိရသည်။

မန္တလေးမြို့သည် အထက်မြန်မာပြည်၏ ဆုံရပ်တစ်ခုဖြစ်သည့်အပြင် နိုင်ငံတကာမှလည်း စီးပွားရေးအ ရဝင်ရောက်နေထိုင်သူ များပြားလာရာ နောက်လာမည့်ငါးနှစ်တာကာလအတွင်း မော်တော်ယာဉ်စျေးကွက်အ လားအလာ ပိုမိုကောင်းမွန်လာနိုင်ကြောင်း ဝါရင့် ကားဝယ်/ရောင်း တစ်ဦးကသုံးသပ်ပြသည်။

Ref: Auto Mobile Journal မှထုတ်နှုတ်တင်ပြသည်။

Latest News

အဲကြန္​းမဖြင္​့​ေသာ YBS ကားမ်ား ​ယာဥ္​စီးခ...

Latest news1 12 150x150

Zawgyi Version ရန္​ကုန္​တိုင္​း​အတြင္​း ေျပးဆြဲလွ်က္​႐ွိ​ေနေသာ ခရီးသည္​တင္​ YBS ကားမ်ားအနက္ အဲယားကြန္​းမဖြင္​့​ပဲ​ ေမာင္း​ေ​သာ ကားမ်ားနွင့္...

Read more »

ပိတ္​သိမ္​းထား​ၿပီး စာရင္​းမ႐ွင္​း​နိုင္​သည့္...

Latest news1 12 150x150

Zawgyi Version ပိတ္​သိမ္​းထား​ၿပီး စာရင္​းမ႐ွင္​း​နိုင္​သည္​့ ကားအ​ေရာင္​းစင္​တာ ၁၉ ခု ​ကို ထိ​ေရာက္စြာ ​အ​ေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း...

Read more »

အ​ေကာက္​ခြန္​ ဒဏ္​​ေၾကးမ်ား ႏိုင္​ငံဘ႑သို႔...

23825675 2163404850378933 415467733 o 150x150

Zawgyi Version ျပည္​ပနိုင္ငံ​မွ တင္​သြင္​းလာသည္​့ ​ေမာ္​​ေတာ္​ယာဥ္​မ်ားအား ​ေကာက္​ခံ​ရ႐ွိ​ေနသည့္ အ​ေကာက္​ခြန္​ဒဏ္​​ေၾကးမ်ားကို...

Read more »

စည္​းကမ္​းပ်က္​ ​ ယာဥ္​မ်ားကို online complaint...

Latest news1 12 150x150

Zawgyi Version စည္​းကမ္​းမဲ့ ​ေမာင္​းႏွင္​​ေသာ ယာဥ္​မ်ား online complaint စင္​တာထံ တိုင္​ၾကားမႈ ၁ေသာင္း ၈ေထာင္ ​ေက်ာ္​အထိ...

Read more »

Uber က ေစ်းႏႈန္းပိုုသက္သာသည့္ စနစ္သစ္ကိုု...

Picture1 150x150

Zawgyi Version Uber ကုမၸဏီသည္ ေစ်းပိုုသက္သာၿပီး ကားမေခၚခင္ ေစ်းႏႈန္းအတိအက်ႀကိဳသိႏုုိင္သည့္ စနစ္သစ္ကိုု ရန္ကုုန္ၿမိဳ႕တြင္ ႏုုိဝင္ဘာလ...

Read more »