တစ္ပါတ္အတြင္း ကားေလာကသတင္း

ဒီတစ္ပါတ္အတြင္း ကားေလာက၏ သတင္းမ်ားကို စုေပါင္းတင္ျပလုိက္ပါတယ္။

သတင္းထူးမ်ားမွာေတာ့:


 • ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေဖာင္းၾကြနံပါတ္ျပားထုတ္သည့္ စက္ရုံမ်ား တိုးခ်ဲ႔တည္ေဆာက္မည္

 • တိုက္ေၾကကားမဟုတ္ေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ားတင္ျပႏိုင္ပါက အယူခံရုံးမွ ျပန္လည္ထုတ္ေပးမည္

 • ယာဥ္အပိုပစၥည္းမ်ားတင္သြင္းမႈနည္းေနေသာေၾကာင့္ လိုအပ္မႈမ်ားရွိေန

 • (၂၂)လအတြင္း ယာဥ္အစီးေရ ၂၀၆၄၃၁ စီး တင္သြင္းခြင့္ျပဳခဲ့

 • အေရာင္းခက္ အဝယ္ခက္ေနသည့္ မင္းရဲေက်ာ္စြာ ကားေဈးကြက္

 • ကတိအတုိင္း အံုနာဘုတ္ အခ်ိန္မွီ လုပ္မေပးေသာ ကုမၸဏီအခ်ိဳ႔ႏွင့္ အဝယ္မ်ားၾကား ျပသနာေပၚေပါက္

 • Super Carry Truck (R-) မ်ား အပ္ႏွံခြင့္မျပဳေတာ့သျဖင့္ တကၠစီစလစ္မ်ား ေဈးတက္ႏိုင္

 • စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္ေန႕အား ကိုယ္ပိုင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ မသံုးစြဲရေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္မည္


news_this_week

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေဖာင္းၾကြနံပါတ္ျပားထုတ္သည့္ စက္ရုံမ်ား တိုးခ်ဲ႔တည္ေဆာက္မည္


ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားတြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ မွတ္ပံုတင္နံပါတ္ျပားမ်ားကို ျမန္မာအကၡရာမွ အဂၤလိပ္အကၡရာအျဖစ္ ေျပာင္းလဲတပ္ဆင္ရာတြင္ ေဖာင္းၾကြနံပါတ္ျပားမ်ား ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ရန္အတြက္ က.ည.န မွ ေဖာင္းၾကြနံပါတ္ျပားထုတ္လုပ္သည့္ စက္ရုံမ်ား တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္သြားရန္စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းစက္ရုံမ်ား တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ရန္လ်ာထားေသာ ေနရာမ်ားမွာ က.ည.န(ရြာသာႀကီး)ႏွင့္ က.ည.န(မႏၱေလး)တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Ref: Auto World

 

တိုက္ေၾကကားမဟုတ္ေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ားတင္ျပႏိုင္ပါက အယူခံရုံးမွ ျပန္လည္ထုတ္ေပးမည္


တိုက္ေၾကကားမ်ားဟု သတ္မွတ္၍ သိမ္းဆည္းထားေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၁၀၂ စီး၏ ယာဥ္ပိုင္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ အေကာက္အယူခံခံုရုံးသို႔ အယူခံဝင္ထားရာတြင္ တိုက္ေၾကကားမဟုတ္ေၾကာင္း အေထာက္အထားအမွန္မ်ား စစ္ေဆးေတြ႔ရွိပါက အဆိုပါယာဥ္မ်ားအား အယခံရုံးမွ ျပန္လည္ထုတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ လက္ရွိတြင္ တိုက္ေၾကကားအျဖစ္ ၁၀၂ စီးကို စာရင္းသြင္းထားၿပီး ဇူလိုင္လအတြင္းတြင္ တိုက္ေၾကကားဟု ယူဆရေသာ ၅၁ စီးႏွင့္ ၾသဂုတ္လတြင္ ၁၇ စီး စုစုေပါင္း ၆၈ စီးကို စီစစ္ေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Ref: Auto World

 

ယာဥ္အပိုပစၥည္းမ်ားတင္သြင္းမႈနည္းေနေသာေၾကာင့္ လိုအပ္မႈမ်ားရွိေန


ကား Showroom မ်ား၊ မင္းရဲေက်ာ္စြာကားဝင္းႏွင့္ သီရိမဂၤလာေဈးေဟာင္းကားဝင္းတို႔တြင္ ကားအမ်ိဳးအစားစံုလင္စြာ စိတ္ၾကိဳက္ေရြးခ်ယ္စီးႏိုင္ေသာ္လည္း အပိုပစၥည္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိေနေသးေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ထို႔ျပင္ Showroom မ်ားတြင္ ကားအမ်ိဳးအစား Brand စံုလင္စြာမတင္သြင္းႏိုင္ေသာ္လည္း ကားဝင္းအတြင္းရွိ တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ေရာင္းဝယ္သူမ်ားမွာ ကား Brand မ်ိဳးစံုကို လူအမ်ားျဖင့္ တင္သြင္းထားႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔အတြက္ ကားအမ်ိဳးအစားစံုလင္စြာထားႏိုင္သလို ကားအပိုပစၥည္းမ်ားကိုလည္း စံုလင္ေအာင္ထားရွိပါက ပိုမို အဆင္ေျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဝယ္ေရာင္းသမားတစ္ဦးမွ ေျပာၾကားသည္။

Ref: Auto World

 

(၂၂)လအတြင္း ယာဥ္အစီးေရ ၂၀၆၄၃၁ စီး တင္သြင္းခြင့္ျပဳခဲ့


ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဖြံၿဖိဳးမႈႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိေစရန္အတြက္ သက္တမ္းေက်ာ္ ယာဥ္အိုယာဥ္ေဟာင္းမ်ားကို  အပ္ႏွံ၍ အသစ္မ်ား တင္သြင္းခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ပါမစ္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ျပည္ပမွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားတင္သြင္းရာ ၁၅.၁၀.၂၀၁၁ မွ ၂၅.၈..၂၀၁၃ အထိ ၂၂ လတာအတြင္း ယာဥ္အစီးေရ ၂၀၆၄၃၁ စီး တင္သြင္းခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Ref: Auto World

 

အေရာင္းခက္ အဝယ္ခက္ေနသည့္ မင္းရဲေက်ာ္စြာ ကားေဈးကြက္


မင္းရဲေက်ာ္စြာကားဝင္းအတြင္းတြင္ အေရာင္းခက္အဝယ္ခက္ျဖစ္ေနၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေဈးကို ဆြဲတင္ေရာင္းခ်ေနရေၾကာင္း သိရသည္။ ဇြန္၊ ဇူလိုင္တြင္ ေလလံဆြဲထားေသာ ကားမ်ားမွာ ၾသဂုတ္လတြင္ ေရာက္ရွိလာၿပီး ၾသဂုတ္လထုတ္ကားမ်ားမွာ အနည္းငယ္ေဈးပိုေၾကာင္း ဝါရင့္ ကားဝယ္ေရာင္းမ်ားမွ ေျပာသည္။ “အ” အကၡရာကားမ်ားမွာလည္း အပ္ႏွံခ်ိန္နီးသျဖင့္ ဝယ္ယူသူမ်ားဘက္မွ စလစ္ျဖင့္ကပ္ဝယ္ရန္ ေစာင့္ဆိုင္းေနျခင္းမ်ားရွိႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

Ref: Auto World

 

ကတိအတုိင္း အံုနာဘုတ္ အခ်ိန္မွီ လုပ္မေပးေသာ ကုမၸဏီအခ်ိဳ႔ႏွင့္ အဝယ္မ်ားၾကား ျပသနာေပၚေပါက္


ကားမ်ားကို ေရာင္းခ်ၿပီး ကတိအတိုင္း အံုနာဘုတ္ အခ်ိန္မွီ လုပ္မေပးေသာ ကုမၸဏီအခ်ိဳ႕ႏွင့္ အဝယ္မ်ားအၾကား ျပသနာ ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။ အခ်ိဳ႕ကုမၸဏီမ်ားသည္ ကားမ်ားကို နံပါတ္ထုတ္ယူကာ ေရာင္းခ်ၿပီး ေပးထားသည့္ကတိအတိုင္း အံုနာဘုတ္ရေအာင္ျပဳလုပ္မေပးေသာေၾကာင့္ ဝယ္ယူသူမ်ားႏွင့္ျပသနာျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေၾကာင္းသိရွိရသည္။

Ref: Auto Mobile

 

Super Carry Truck (R-) မ်ား အပ္ႏွံခြင့္မျပဳေတာ့သျဖင့္ တကၠစီစလစ္မ်ား ေဈးတက္ႏိုင္


က.ည.န မွ Super Carry Truck (R-) မ်ားကို အပ္ႏွံခြင့္မျပဳေတာ့သျဖင့္ တကၠစီစလစ္မ်ား ေဈးတက္လာႏိုင္ေၾကာင္း စလစ္ဝယ္ေရာင္းမ်ားက သံုးသပ္ခဲ့သည္။ R- ကားမ်ားကို စက္တင္ဘာ ၅ ရက္ မွစၿပီး အပ္ႏွံခြင့္ျပဳေတာ့မည္မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ တကၠစီစလစ္ေဈးမ်ား ယခင္ကထက္ က်ပ္သံုးသိန္းခန္႔ ျမင့္တက္လာႏိုင္ေၾကာင္း ဝယ္ေရာင္းမ်ားက သံုးသပ္ၾကသည္။

Ref: Auto Mobile

 

စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္ေန႕အား ကိုယ္ပိုင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ မသံုးစြဲရေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္မည္


စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္ေန႔ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ကိုယ္ပိုင္ေမာ္ောတ္ယာဥ္မ်ား မသံုးစြဲရေန႔အျဖစ္ ႏွစ္စဥ္သတ္မွတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ပညာေပးေရးႏွင့္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ေရးေကာ္မတီ မွ သတင္းရရွိသည္။ အဆိုပါေန႔တြင္ အမ်ားျပည္သူသြားလာႏိုင္ရန္အတြက္ ခရီးသည္တင္ယာဥ္မ်ား၊ အဌားယာဥ္မ်ားႏွင့္ လူနာတင္ယာဥ္မ်ားကိုမူ သြားလာေမာင္းႏွင္ခြင့္ျပဳထားမည္ျဖစ္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားသြားလာမႈကိုမူ တားျမစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အကယ္၍ ေမာင္းႏွင္ပါက အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Ref: Auto Mobile

 

 

 

 Unicode Version

ဒီတစ်ပါတ်အတွင်း ကားလောက၏ သတင်းများကို စုပေါင်းတင်ပြလိုက်ပါတယ်။

သတင်းထူးများမှာတော့:


 • မော်တော်ယာဉ်ဖောင်းကြွနံပါတ်ပြားထုတ်သည့် စက်ရုံများ တိုးချဲ့တည်ဆောက်မည်

 • တိုက်ကြေကားမဟုတ်ကြောင်း အထောက်အထားများတင်ပြနိုင်ပါက အယူခံရုံးမှ ပြန်လည်ထုတ်ပေးမည်

 • ယာဉ်အပိုပစ္စည်းများတင်သွင်းမှုနည်းနေသောကြောင့် လိုအပ်မှုများရှိနေ

 • (၂၂)လအတွင်း ယာဉ်အစီးရေ ၂ဝ၆၄၃၁ စီး တင်သွင်းခွင့်ပြုခဲ့

 • အရောင်းခက် အဝယ်ခက်နေသည့် မင်းရဲကျော်စွာ ကားဈေးကွက်

 • ကတိအတိုင်း အုံနာဘုတ် အချိန်မှီ လုပ်မပေးသော ကုမ္ပဏီအချို့နှင့် အဝယ်များကြား ပြသနာပေါ်ပေါက်

 • Super Carry Truck (R-) များ အပ်နှံခွင့်မပြုတော့သဖြင့် တက္ကစီစလစ်များ ဈေးတက်နိုင်

 • စက်တင်ဘာ ၂၂ ရက်နေ့အား ကိုယ်ပိုင်မော်တော်ယာဉ် မသုံးစွဲရနေ့အဖြစ် သတ်မှတ်မည်


news_this_week

မော်တော်ယာဉ်ဖောင်းကြွနံပါတ်ပြားထုတ်သည့် စက်ရုံများ တိုးချဲ့တည်ဆောက်မည်


မော်တော်ယာဉ်များတွင် တပ်ဆင်ထားသော မှတ်ပုံတင်နံပါတ်ပြားများကို မြန်မာအက္ခရာမှ အင်္ဂလိပ်အက္ခရာအဖြစ် ပြောင်းလဲတပ်ဆင်ရာတွင် ဖောင်းကြွနံပါတ်ပြားများ ဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန်အတွက် က.ည.န မှ ဖောင်းကြွနံပါတ်ပြားထုတ်လုပ်သည့် စက်ရုံများ တိုးချဲ့တည်ဆောက်သွားရန်စီစဉ်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။ ယင်းစက်ရုံများ တိုးချဲ့တည်ဆောက်ရန်လျာထားသော နေရာများမှာ က.ည.န(ရွာသာကြီး)နှင့် က.ည.န(မန္တလေး)တို့ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။

Ref: Auto World

 

တိုက်ကြေကားမဟုတ်ကြောင်း အထောက်အထားများတင်ပြနိုင်ပါက အယူခံရုံးမှ ပြန်လည်ထုတ်ပေးမည်


တိုက်ကြေကားများဟု သတ်မှတ်၍ သိမ်းဆည်းထားသော မော်တော်ယာဉ် ၁ဝ၂ စီး၏ ယာဉ်ပိုင်ရှင်များအနေဖြင့် အကောက်အယူခံခုံရုံးသို့ အယူခံဝင်ထားရာတွင် တိုက်ကြေကားမဟုတ်ကြောင်း အထောက်အထားအမှန်များ စစ်ဆေးတွေ့ရှိပါက အဆိုပါယာဉ်များအား အယခံရုံးမှ ပြန်လည်ထုတ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။ လက်ရှိတွင် တိုက်ကြေကားအဖြစ် ၁ဝ၂ စီးကို စာရင်းသွင်းထားပြီး ဇူလိုင်လအတွင်းတွင် တိုက်ကြေကားဟု ယူဆရသော ၅၁ စီးနှင့် သြဂုတ်လတွင် ၁၇ စီး စုစုပေါင်း ၆၈ စီးကို စီစစ်နေကြောင်း သိရှိရသည်။

Ref: Auto World

 

ယာဉ်အပိုပစ္စည်းများတင်သွင်းမှုနည်းနေသောကြောင့် လိုအပ်မှုများရှိနေ


ကား Showroom များ၊ မင်းရဲကျော်စွာကားဝင်းနှင့် သီရိမင်္ဂလာဈေးဟောင်းကားဝင်းတို့တွင် ကားအမျိုးအစားစုံလင်စွာ စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်စီးနိုင်သော်လည်း အပိုပစ္စည်းများအတွက် လိုအပ်ချက်များ ရှိနေသေးကြောင်း သိရှိရသည်။ ထို့ပြင် Showroom များတွင် ကားအမျိုးအစား Brand စုံလင်စွာမတင်သွင်းနိုင်သော်လည်း ကားဝင်းအတွင်းရှိ တစ်ပိုင်တစ်နိုင်ရောင်းဝယ်သူများမှာ ကား Brand မျိုးစုံကို လူအများဖြင့် တင်သွင်းထားနိုင်ကြောင်း သိရသည်။ ထို့အတွက် ကားအမျိုးအစားစုံလင်စွာထားနိုင်သလို ကားအပိုပစ္စည်းများကိုလည်း စုံလင်အောင်ထားရှိပါက ပိုမို အဆင်ပြေမည်ဖြစ်ကြောင်း ဝယ်ရောင်းသမားတစ်ဦးမှ ပြောကြားသည်။

Ref: Auto World

 

(၂၂)လအတွင်း ယာဉ်အစီးရေ ၂ဝ၆၄၃၁ စီး တင်သွင်းခွင့်ပြုခဲ့


မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖွံဖြိုးမှုနှင့် လိုက်လျောညီထွေမှုရှိစေရန်အတွက် သက်တမ်းကျော် ယာဉ်အိုယာဉ်ဟောင်းများကို  အပ်နှံ၍ အသစ်များ တင်သွင်းခွင့်ပြုခဲ့သည့် အချိန်မှစ၍ ပါမစ်အမျိုးမျိုးဖြင့် ပြည်ပမှ မော်တော်ယာဉ်များတင်သွင်းရာ ၁၅.၁ဝ.၂ဝ၁၁ မှ ၂၅.၈..၂ဝ၁၃ အထိ ၂၂ လတာအတွင်း ယာဉ်အစီးရေ ၂ဝ၆၄၃၁ စီး တင်သွင်းခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။

Ref: Auto World

 

အရောင်းခက် အဝယ်ခက်နေသည့် မင်းရဲကျော်စွာ ကားဈေးကွက်


မင်းရဲကျော်စွာကားဝင်းအတွင်းတွင် အရောင်းခက်အဝယ်ခက်ဖြစ်နေပြီး လက်ရှိအချိန်တွင် ဈေးကို ဆွဲတင်ရောင်းချနေရကြောင်း သိရသည်။ ဇွန်၊ ဇူလိုင်တွင် လေလံဆွဲထားသော ကားများမှာ သြဂုတ်လတွင် ရောက်ရှိလာပြီး သြဂုတ်လထုတ်ကားများမှာ အနည်းငယ်ဈေးပိုကြောင်း ဝါရင့် ကားဝယ်ရောင်းများမှ ပြောသည်။ “အ” အက္ခရာကားများမှာလည်း အပ်နှံချိန်နီးသဖြင့် ဝယ်ယူသူများဘက်မှ စလစ်ဖြင့်ကပ်ဝယ်ရန် စောင့်ဆိုင်းနေခြင်းများရှိနိုင်ကြောင်း သိရသည်။

Ref: Auto World

 

ကတိအတိုင်း အုံနာဘုတ် အချိန်မှီ လုပ်မပေးသော ကုမ္ပဏီအချို့နှင့် အဝယ်များကြား ပြသနာပေါ်ပေါက်


ကားများကို ရောင်းချပြီး ကတိအတိုင်း အုံနာဘုတ် အချိန်မှီ လုပ်မပေးသော ကုမ္ပဏီအချို့နှင့် အဝယ်များအကြား ပြသနာ ဖြစ်ပေါ်နေကြောင်း သိရှိရသည်။ အချို့ကုမ္ပဏီများသည် ကားများကို နံပါတ်ထုတ်ယူကာ ရောင်းချပြီး ပေးထားသည့်ကတိအတိုင်း အုံနာဘုတ်ရအောင်ပြုလုပ်မပေးသောကြောင့် ဝယ်ယူသူများနှင့်ပြသနာဖြစ်ပွားလျက်ရှိကြောင်းသိရှိရသည်။

Ref: Auto Mobile

 

Super Carry Truck (R-) များ အပ်နှံခွင့်မပြုတော့သဖြင့် တက္ကစီစလစ်များ ဈေးတက်နိုင်


က.ည.န မှ Super Carry Truck (R-) များကို အပ်နှံခွင့်မပြုတော့သဖြင့် တက္ကစီစလစ်များ ဈေးတက်လာနိုင်ကြောင်း စလစ်ဝယ်ရောင်းများက သုံးသပ်ခဲ့သည်။ R- ကားများကို စက်တင်ဘာ ၅ ရက် မှစပြီး အပ်နှံခွင့်ပြုတော့မည်မဟုတ်သောကြောင့် တက္ကစီစလစ်ဈေးများ ယခင်ကထက် ကျပ်သုံးသိန်းခန့် မြင့်တက်လာနိုင်ကြောင်း ဝယ်ရောင်းများက သုံးသပ်ကြသည်။

Ref: Auto Mobile

 

စက်တင်ဘာ ၂၂ ရက်နေ့အား ကိုယ်ပိုင်မော်တော်ယာဉ် မသုံးစွဲရနေ့အဖြစ် သတ်မှတ်မည်


စက်တင်ဘာ ၂၂ ရက်နေ့ကို ရန်ကုန်မြို့၏ ကိုယ်ပိုင်မော်ောတ်ယာဉ်များ မသုံးစွဲရနေ့အဖြစ် နှစ်စဉ်သတ်မှတ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း မော်တော်ယာဉ်ပညာပေးရေးနှင့် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ရေးကော်မတီ မှ သတင်းရရှိသည်။ အဆိုပါနေ့တွင် အများပြည်သူသွားလာနိုင်ရန်အတွက် ခရီးသည်တင်ယာဉ်များ၊ အဌားယာဉ်များနှင့် လူနာတင်ယာဉ်များကိုမူ သွားလာမောင်းနှင်ခွင့်ပြုထားမည်ဖြစ်ပြီး ကိုယ်ပိုင်မော်တော်ယာဉ်များသွားလာမှုကိုမူ တားမြစ်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အကယ်၍ မောင်းနှင်ပါက အရေးယူသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။

Ref: Auto Mobile

 

 

 

 

Latest News

မိုဒယ္​သတ္​မွတ္​ခ်က္​ထုတ္​ျပန္​ၿပီး...

23667525 2159301577455927 209492361 n 150x150

Zawgyi Version မိုဒယ္​သတ္​မွတ္​ခ်က္​ထုတ္​ျပန္​ၿပီးေနာက္​ပိုင္​း ​ အ​ေရာင္​းစင္​တာ ဖြင္​့ရန္​ ​ေလ်ွာက္​ထားမႈမ်ားအား ဒီနွစ္ Consignment...

Read more »

ယာဥ္အပိုုပစၥည္းႏွင့္...

Img 0593 1 150x150

             carsdb Zawgyi Version ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ အႀကီးက်ယ္ဆံုုးေသာ ယာဥ္အပိုုပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈလုုပ္ငန္းမ်ားဆုုိင္ရာ ႏုုိင္ငံ တကာ...

Read more »

City bus ကားမ်ား seater ကြဲလြဲျခင္​းမ်ား...

23714985 2158394427546642 1602509892 o 150x150

ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ သီလဝါဆိပ္ကမ္းသိုု႔ ေရာက္ရွိလာေသာ city bus မ်ား   Zawgyi Version ျပည္​ပက​ေန တင္​သြင္​းလာ​ေသာ city bus ကားမ်ား...

Read more »

Consignment စနစ္​တင္​သြင္​းထား​ေသာ ကားမ်ား...

Latest news1 10 150x150

Zawgyi Version အ​ေရာင္​စင္​တာမ်ားမွ အပ္​ကုန္​စနစ္​ျဖင္​့တင္​သြင္​းထား​​ေသာ ကားမ်ား အပ္​ႏွံမည္​ဆိုပါက ခြင္​့ျပဳ​ေပးသြား ရန္​႐ွိ္​သည္ဟုု...

Read more »

ယာဥ္​တိုက္​မႈ ျဖစ္​ပြား​ေသာ...

23602231 2157311237654961 2105906177 n 150x150

Zawgyi Version   ယာဥ္​တိုက္​မႈ ျဖစ္​ပြား​ခဲ့ေသာ တိုက္​​ေျပးကားမ်ား၊ ကားခိုးမႈမ်ားႏွင့္ ကား​ေပ်ာက္​မႈမ်ားကို ဗဟိုထိန္​းခ်ဴပ္​​ေရး (control...

Read more »