ယာဥ္ေၾကာက်ပ္တည္းမႈရွိေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပအတြက္ ခံုေက်ာ္တံတားသစ္မ်ား၏ အခန္းက႑

ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈေနရာမ်ားထူထပ္လာေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္ရန္ကုန္အျဖစ္ ျဖတ္သန္းလာရျခင္းမွာ ကာလအားျဖင့္ ၃ႏွစ္နီးပါးရွိလာၿပီျဖစ္သည္။ ယာဥ္ေၾကာက်ပ္တည္းမႈကိုေျဖရွင္းရာတြင္ လူကူခံုေက်ာ္တံတားသစ္မ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ကင္မရာတပ္ဆင္ထားေသာ မီးပြိဳင့္မ်ားတပ္ဆင္ျခင္း၊ ကားလမ္းမမ်ားဆံုရာယာဥ္ေၾကာက်ပ္တည္းသည့္ မီးပိြင့္ဇုန္မ်ားတြင္ ခံုေက်ာ္တံတားသစ္မ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းျဖင့္ အစိုးရသစ္ ကာလတစ္ေလွ်ာက္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

` ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈေလ်ာ့ခ်ေစရန္ ေဖာ္ေဆာင္သည့္ လက္ရွိတံတားအသစ္တစ္ခုမွာ တာေမြအဝိုင္းထိပ္ခံုးေက်ာ္ တံတားတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။၎မွာ အေရွ့ျမင္းၿပိဳင္ကြင္းလမ္း၊ ေရႊဂံုတိုင္၊ ဦးခ်စ္ေမာင္လမ္း၊တာေမြလမ္းႏွင့္ သမိန္ဗရမ္းလမ္းတို႔  ဆံုရာတြင္တည္ေဆာက္ရန္ စတင္ေျမေနရာမ်ားသတ္မွတ္ကာ ျပဳလုပ္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ခံုးေက်ာ္တံတားသစ္မ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ ရည္ရြယ္ထားၿပီး(၈) မိုင္လမ္းဆံုတြင္လည္း ခံုးေက်ာ္တံတားသစ္တည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ၾသဂုတ္လ တတိယအပတ္အတြင္း၌လည္း အင္းစိန္ပန္းျခံအနီးရွိ ရထားလမ္းခံုေက်ာ္သစ္အမွတ္ (၁) ႏွင့္အမွတ္(၂)အားဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ယင္း အင္းစိန္ရထားလမ္းခံုးေက်ာ္တံတားအသစ္အား ၾသဂုတ္လ တတိယပတ္တြင္ အၿပီးသတ္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ရွိ ခံုးေက်ာ္တံတားသစ္မ်ားတည္ေဆာက္ရာ၌ ရထားပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းမွာ အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုအေနျဖင့္ ပါဝင္တည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕တြင္းယာဥ္ေက်ာပိတ္ဆို႔မႈမ်ားအတြက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွစတင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ ခံုးေက်ာ္တံတားမ်ားျဖစ္ေသာ ဘုရင့္ေနာင္ႏွစ္ထပ္ခံုးေက်ာ္တံတား၊ေရႊဂံုတိုင္ခံုးေက်ာ္တံတား ၊လွည္းတန္းခံုးေက်ာ္တံတားႏွင့္ ေျမနီကုန္းခံုးေက်ာ္တံတား တို႔သည္ပုဂ   ၢလိက ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ားအား လုပ္ငန္းခ်ထားေဆာက္လုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လက္ရွိခံုးေက်ာ္တံတားေတြတည္ေဆာက္ထားတဲ့အတြက္ ခံုးေက်ာ္တံတားရွိတဲ့ေနရာေတြမွာ ယာဥ္ေၾကာက်ပ္တည္းမႈေတြေလ်ာ့က်ေစတယ္။ ဒါေပမဲ့ အမ်ားျပည္သူရံုးထက္ ရံုးဆင္းခ်ိန္မွာေတာ့ ခံုးေက်ာ္တံတားေပၚမွာတင္ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈေတြရင္ဆိုင္ရပါတယ္။ ဒါေတြကိုေျဖရွင္းေပးႏိုင္မယ္ဆိုရင္လည္း အခုေဆာက္တဲ့ခံုးေက်ာ္တံတားေတြဟာ ျပည္သူအတြက္မ်ားစြာအသံုးဝင္မွာပါ ဟု တာေမြၿမိဳ႕နယ္၌ အငွားယာဥ္ေမာင္း ကိုစိုင္းက AutoCar Buyers’ Guide Jourmal သို႔ေျပာသည္။

အစိုးရလက္ထက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ယာဥ္ၾကာက်ပ္တည္းမႈ ေျဖေလွ်ာ့ႏိုင္ရန္အတြက္ျပည္လမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ခံုးေက်ာ္တံတားအသစ္ႏွစ္စင္းႏွင့္ေရႊဂံုတိုင္တြင္ခံုးေက်ာ္တံတားတစ္စင္း၊ဘုရင့္ေနာင္တြင္ႏွစ္ထပ္ခံုးေက်ာ္တံတားတစ္စင္း စုစုေပါင္း ၄စင္းတို႔အားတည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး၊ေျမျပင္ခံုးေက်ာ္တံတားတစ္ခုအေနျဖင့္ တာေမြအဝိုင္းထိပ္ခံုးေက်ာ္တံတားသစ္ကိုလည္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ၾသဂုတ္လ ဒုတိယပတ္တြင္ စတင္အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေန ၿပီျဖစ္သည္။

ၾသဂုတ္လအတြင္း ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာအင္းစိန္ခံုးေက်ာ္တံတားေဟာင္း၌ ခရီသြားျပည္သူမ်ား ေန႔စဥ္ၾကံဳေတြ႔ေနရေသာ ယာဥ္ေၾကာက်ပ္တည္းမႈျပသနာကို တစ္ဖက္တစ္လွမ္းမွထိေရာက္စြာေျဖရွင္းေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွစတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိတံတားေဟာင္း၏ေတာင္ဖက္တြင္တည္ေဆာက္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ၊တံတားအရွည္မွာႏွစ္လမ္းသြားျဖင့္ ေပ ၁၅၅၇ ႏွင့္ လက္တက္တံတားတစ္လမ္းသြား၆၀၃ ေပ စုစုေပါင္းတံတားအရွည္၂၁၆၀ ေပရွိၿပီး၊၂၀၁၅ ခုႏွစ္ၾသဂုတ္လတြင္ ေအာင္ျမင္စြာဖြင့္လွစ္အသံုးျပဳႏိုင္ခဲ့သည္။

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းမႈအရွိန္အဟုန္ျမင့္မားခဲ့ေသာ ၂၀၁၂-၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုႏွစ္မ်ားတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္အသံုးျပဳလည္ပတ္ေနေသာ ယာဥ္အစီးေရမွာ ရွစ္သိန္းနီးပါးရွိေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုပါယာဥ္ပါမ်ားထူထပ္လာမႈေၾကာင့္ ေခ်ာင္ကူးတံတား၊ မီးရထားခံုးေက်ာ္တံတား၊ ယာဥ္ထူထပ္ေသာလမ္းဆံုလမ္းခြမ်ားတြင္ ခံုးေက်ာ္တံတားထိုးျခင္းႏွင့္လူကူးခံုေက်ာ္တံတားသစ္မ်ားကိုပါတည္ေဆာက္လ်က္ရွိသည္။

ရန္ကုန္မွာလွည္းတန္းခံုးေက်ာ ္တံတားက ပထမဆံုးတည္ေဆာက္တာပါ။ ဒုတိယတံခါးကေတာ့ဘုရင့္ေနာင္ခံုေက်ာ္တံတားျဖစ္ၿပီး၊ တတိယခံုေက်ာ္တံတားက ေရႊဂံုတိုင္ခံုးေက်ာ္တံတားနဲ႔ ေျမနီကုန္းခံုေက်ာ္တံတားတို႔ျဖစ္တယ္။အဲ့ဒီခံုေက်ာ္တံတားထိုးတဲ့ ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ယာဥ္ေၾကာက်ပ္တည္းမႈေလွ်ာ့က်ပါတယ္။ အခုတည္ေဆာက္ေနတဲ့ တာေမြအဝိုင္းထိပ္ခံုးေက်ာ္တံတားကလည္း တံတားတည္ေဆာက္စဥ္မွာေတာ့ ယာဥ္ေၾကာက်ပ္တည္းမႈေတြကို အရင္ကထက္ပိုၿပီးေတာ့ခံစားရမွာပါ။ တံတားမၿပီးမခ်င္းေပါ့  ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းအငွားယာဥ္ေမာင္း ကိုစိုးႏိုင္ကေျပာပါသည္။

ခံုးေက်ာ္တံတားသစ္မ်ားတည္ေဆာက္ပါက အဆိုပါခံုးေက်ာ္တံတားသစ္မ်ားရွိရာ လမ္းမမ်ားတြင္ ယာဥ္ေၾကာရွင္းလင္းမႈႏွင့္ ဘတ္စ္ကားမ်ားေျပးဆြဲမႈမ်ားအတြက္ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား မျဖစ္ပြားေစရန္အတြက္သက္ဆိုင္ရာ ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ မ.ထ.သ အဖြဲ႔စည္းမ်ားျဖင့္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းျခင္း၊လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ လမ္းေရွာင္ေမာင္းႏွင္မႈမ်ားကို ေၾကညာေပးသြားရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ခံုးေက်ာ္တံတားသစ္မ်ား တည္ေဆာက္သည့္ေနရာတစ္ေလွ်ာက္ ေန႔စဥ္သြားလာလႈပ္ရွားေနၾကေသာအမ်ားျပည္သူမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

 

29.8.2015 ရက္ေန႔ထုတ္ Auto Car ဂ်ာနယ္မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္.။

www.carsdb.com

No. 1 Car Site in MyanmarUnicode Version

ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုနေရာများထူထပ်လာသော မြို့တော်ရန်ကုန်အဖြစ် ဖြတ်သန်းလာရခြင်းမှာ ကာလအားဖြင့် ၃နှစ်နီးပါးရှိလာပြီဖြစ်သည်။ ယာဉ်ကြောကျပ်တည်းမှုကိုဖြေရှင်းရာတွင် လူကူခုံကျော်တံတားသစ်များတည်ဆောက်ခြင်း၊ စောင့်ကြည့်ကင်မရာတပ်ဆင်ထားသော မီးပွိုင့်များတပ်ဆင်ခြင်း၊ ကားလမ်းမများဆုံရာယာဉ်ကြောကျပ်တည်းသည့် မီးပွိင့်ဇုန်များတွင် ခုံကျော်တံတားသစ်များ တည်ဆောက်ခြင်းဖြင့် အစိုးရသစ် ကာလတစ်လျှောက်အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။

` ရန်ကုန်မြို့၏ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုလျော့ချစေရန် ဖော်ဆောင်သည့် လက်ရှိတံတားအသစ်တစ်ခုမှာ တာမွေအဝိုင်းထိပ်ခုံးကျော် တံတားတစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။၎င်းမှာ အရှေ့မြင်းပြိုင်ကွင်းလမ်း၊ ရွှေဂုံတိုင်၊ ဦးချစ်မောင်လမ်း၊တာမွေလမ်းနှင့် သမိန်ဗရမ်းလမ်းတို့  ဆုံရာတွင်တည်ဆောက်ရန် စတင်မြေနေရာများသတ်မှတ်ကာ ပြုလုပ်နေပြီဖြစ်သည်။ ယခုဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း ရန်ကုန်မြို့၌ ခုံးကျော်တံတားသစ်များဆောင်ရွက်ရန် ရည်ရွယ်ထားပြီး(၈) မိုင်လမ်းဆုံတွင်လည်း ခုံးကျော်တံတားသစ်တည်ဆောက်ရန် စီစဉ်လျက်ရှိသည်။

ပြီးခဲ့သည့်သြဂုတ်လ တတိယအပတ်အတွင်း၌လည်း အင်းစိန်ပန်းခြံအနီးရှိ ရထားလမ်းခုံကျော်သစ်အမှတ် (၁) နှင့်အမှတ်(၂)အားဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့သည်။ ယင်း အင်းစိန်ရထားလမ်းခုံးကျော်တံတားအသစ်အား သြဂုတ်လ တတိယပတ်တွင် အပြီးသတ်ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပြီး ရန်ကုန်မြို့ရှိ ခုံးကျော်တံတားသစ်များတည်ဆောက်ရာ၌ ရထားပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အကောင်အထည်ဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ ယင်းမှာ အစိုးရဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအနေဖြင့် ပါဝင်တည်ဆောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ မြို့တွင်းယာဉ်ကျောပိတ်ဆို့မှုများအတွက် ၂ဝ၁၂ ခုနှစ်မှစတင် တည်ဆောက်ခဲ့သော ခုံးကျော်တံတားများဖြစ်သော ဘုရင့်နောင်နှစ်ထပ်ခုံးကျော်တံတား၊ရွှေဂုံတိုင်ခုံးကျော်တံတား ၊လှည်းတန်းခုံးကျော်တံတားနှင့် မြေနီကုန်းခုံးကျော်တံတား တို့သည်ပုဂ  ္ဂလိက ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီများအား လုပ်ငန်းချထားဆောက်လုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။

လက်ရှိခုံးကျော်တံတားတွေတည်ဆောက်ထားတဲ့အတွက် ခုံးကျော်တံတားရှိတဲ့နေရာတွေမှာ ယာဉ်ကြောကျပ်တည်းမှုတွေလျော့ကျစေတယ်။ ဒါပေမဲ့ အများပြည်သူရုံးထက် ရုံးဆင်းချိန်မှာတော့ ခုံးကျော်တံတားပေါ်မှာတင် ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုတွေရင်ဆိုင်ရပါတယ်။ ဒါတွေကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်လည်း အခုဆောက်တဲ့ခုံးကျော်တံတားတွေဟာ ပြည်သူအတွက်များစွာအသုံးဝင်မှာပါ ဟု တာမွေမြို့နယ်၌ အငှားယာဉ်မောင်း ကိုစိုင်းက AutoCar Buyers’ Guide Jourmal သို့ပြောသည်။

အစိုးရလက်ထက်တွင် ရန်ကုန်မြို့ယာဉ်ကြာကျပ်တည်းမှု ဖြေလျှော့နိုင်ရန်အတွက်ပြည်လမ်းတစ်လျှောက်တွင် ခုံးကျော်တံတားအသစ်နှစ်စင်းနှင့်ရွှေဂုံတိုင်တွင်ခုံးကျော်တံတားတစ်စင်း၊ဘုရင့်နောင်တွင်နှစ်ထပ်ခုံးကျော်တံတားတစ်စင်း စုစုပေါင်း ၄စင်းတို့အားတည်ဆောက်ခဲ့ပြီး၊မြေပြင်ခုံးကျော်တံတားတစ်ခုအနေဖြင့် တာမွေအဝိုင်းထိပ်ခုံးကျော်တံတားသစ်ကိုလည်း ၂ဝ၁၅ ခုနှစ်၊သြဂုတ်လ ဒုတိယပတ်တွင် စတင်အကောင်ထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေ ပြီဖြစ်သည်။

သြဂုတ်လအတွင်း ဖွင့်လှစ်ခဲ့သောအင်းစိန်ခုံးကျော်တံတားဟောင်း၌ ခရီသွားပြည်သူများ နေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရသော ယာဉ်ကြောကျပ်တည်းမှုပြသနာကို တစ်ဖက်တစ်လှမ်းမှထိရောက်စွာဖြေရှင်းပေးနိုင်ရေးအတွက် ၂ဝ၁၄ ခုနှစ်မှစတင်တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး လက်ရှိတံတားဟောင်း၏တောင်ဖက်တွင်တည်ဆောက်ခြင်း ဖြစ်ပြီး ၊တံတားအရှည်မှာနှစ်လမ်းသွားဖြင့် ပေ ၁၅၅၇ နှင့် လက်တက်တံတားတစ်လမ်းသွား၆ဝ၃ ပေ စုစုပေါင်းတံတားအရှည်၂၁၆ဝ ပေရှိပြီး၊၂ဝ၁၅ ခုနှစ်သြဂုတ်လတွင် အောင်မြင်စွာဖွင့်လှစ်အသုံးပြုနိုင်ခဲ့သည်။

မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းမှုအရှိန်အဟုန်မြင့်မားခဲ့သော ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၄ ခုနှစ်များတစ်လျှောက်တွင် ရန်ကုန်မြို့တွင်အသုံးပြုလည်ပတ်နေသော ယာဉ်အစီးရေမှာ ရှစ်သိန်းနီးပါးရှိကြောင်းနှင့် အဆိုပါယာဉ်ပါများထူထပ်လာမှုကြောင့် ချောင်ကူးတံတား၊ မီးရထားခုံးကျော်တံတား၊ ယာဉ်ထူထပ်သောလမ်းဆုံလမ်းခွများတွင် ခုံးကျော်တံတားထိုးခြင်းနှင့်လူကူးခုံကျော်တံတားသစ်များကိုပါတည်ဆောက်လျက်ရှိသည်။

ရန်ကုန်မှာလှည်းတန်းခုံးကျော ်တံတားက ပထမဆုံးတည်ဆောက်တာပါ။ ဒုတိယတံခါးကတော့ဘုရင့်နောင်ခုံကျော်တံတားဖြစ်ပြီး၊ တတိယခုံကျော်တံတားက ရွှေဂုံတိုင်ခုံးကျော်တံတားနဲ့ မြေနီကုန်းခုံကျော်တံတားတို့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီခုံကျော်တံတားထိုးတဲ့ နေရာတော်တော်များများက ယာဉ်ကြောကျပ်တည်းမှုလျှော့ကျပါတယ်။ အခုတည်ဆောက်နေတဲ့ တာမွေအဝိုင်းထိပ်ခုံးကျော်တံတားကလည်း တံတားတည်ဆောက်စဉ်မှာတော့ ယာဉ်ကြောကျပ်တည်းမှုတွေကို အရင်ကထက်ပိုပြီးတော့ခံစားရမှာပါ။ တံတားမပြီးမချင်းပေါ့  ဟု ရန်ကုန်မြို့တွင်းအငှားယာဉ်မောင်း ကိုစိုးနိုင်ကပြောပါသည်။

ခုံးကျော်တံတားသစ်များတည်ဆောက်ပါက အဆိုပါခုံးကျော်တံတားသစ်များရှိရာ လမ်းမများတွင် ယာဉ်ကြောရှင်းလင်းမှုနှင့် ဘတ်စ်ကားများပြေးဆွဲမှုများအတွက် ပိတ်ဆို့မှုများ မဖြစ်ပွားစေရန်အတွက်သက်ဆိုင်ရာ ယာဉ်ထိန်းရဲတပ်ဖွဲ့နှင့် မ.ထ.သ အဖွဲ့စည်းများဖြင့် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းခြင်း၊လမ်းတစ်လျှောက် လမ်းရှောင်မောင်းနှင်မှုများကို ကြေညာပေးသွားရမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ခုံးကျော်တံတားသစ်များ တည်ဆောက်သည့်နေရာတစ်လျှောက် နေ့စဉ်သွားလာလှုပ်ရှားနေကြသောအများပြည်သူများအတွက် အဆင်ပြေနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

 

29.8.2015 ရက်နေ့ထုတ် Auto Car ဂျာနယ်မှ ကူးယူဖော်ပြသည်.။

www.carsdb.com

No. 1 Car Site in Myanmar

Latest News

ျမန္မာႏုုိင္ငံက ၂၀၁၈ ၌ ASEAN MRA တြင္...

Img 0809 150x150

Zawgyi Version ျမန္မာႏုုိင္ငံသည္ လာမည့္ ၂၀၁၈ ၌ အာဆီယံ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ထုုတ္ကုုန္ပစၥည္းမ်ား အျပန္အလွန္ အသိအမွတ္ျပဳေရး အစီအစဥ္(MRA) တြင္...

Read more »

city taxi မ်ား မွတ္ပံုတင္ျပဳလုပ္မႈ အင္​းစိန္​...

23484516 2151118281607590 1169006877 o 1 150x150

Zawgyi Version ရန္​ကုန္​တြင္​ ​ေမာင္​းႏွင္​​ေန​ေသာ city taxi ယာဥ္​မ်ား မွတ္​ပံုတင္​...

Read more »

ႏိုင္​ငံ​ေတာ္​ အတိုင္​ပင္​ခံရံုးမွ...

Latest news1 9 150x150

Zawgyi Version ႏိုင္​ငံ​ေတာ္​ အတိုင္​ပင္​ခံရံုးမွ မွတ္​ပံုတင္​ျပဳလုပ္​ထား​ေသာ ယာဥ္​မ်ား၏ မိုဒယ္​ခုႏွစ္​အလိုက္​စာရင္​း​မ်ား၊...

Read more »

The Pizza Company မွ သိန္း၅၀၀တန္ဖိုးရွိ...

Pizza 150x150

Zawgyi Version The Pizza Company သည္ ႏွစ္သစ္ကူးကာလ အေရာင္းျမင့္တင္သည့္အေနျဖင့္ The Pizza Company ဆုိင္ခြဲ တိုင္းတြင္တြင္ ၂၉၀၀၀ က်ပ္ဖိုး...

Read more »

မိုဒယ္​သတ္​မွတ္​ခ်က္​ထုတ္​ျပန္​ၿပီး...

23667525 2159301577455927 209492361 n 150x150

Zawgyi Version မိုဒယ္​သတ္​မွတ္​ခ်က္​ထုတ္​ျပန္​ၿပီးေနာက္​ပိုင္​း ​ အ​ေရာင္​းစင္​တာ ဖြင္​့ရန္​ ​ေလ်ွာက္​ထားမႈမ်ားအား ဒီနွစ္ Consignment...

Read more »