ဂ်ပန္ကားကုမၸဏီ Suzuki သီလ၀ါဆိပ္ကမ္းနားတြင္ စက္ရံုအသစ္တည္ေဆာက္မည္

MyanmarCarsDB - ရန္ကုန္ - ၁၁ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၂

Suzuki Motor Corp. သည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ကားအစီးေရ ၂၀၀၀၀ မွ ၃၀၀၀၀ အထိ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မည့္ စက္ရုံတစ္ခုကို ဂ်ပန္ယန္းေငြ သန္းေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာအကုန္အက်ခံ၍ သီလ၀ါဆိပ္ကမ္းစက္မႈဇုန္တြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အမွီ တည္ေဆာက္မည္ဟု သိရွိရပါသည္။ ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ ျပည္တြင္းျပည္ပရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား ထြန္းကားလာသည္နဲ႕အတူ Suzuki ကုမၸဏီ၏ ဤကဲ့သို႕ ျမဳပ္ႏွံမႈသည္ ႏိုင္ငံျခားပိုင္စက္ရံုမ်ားထဲတြင္ အၾကီးဆံုးတစ္ခုျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။ ဟက္တာဧရိယာ ၄၀ ေက်ာ္ က်ယ္ရွိမည့္အဆိုပါ စက္ရံုကို Suzuki မွ တစ္ဦးတည္းပိုင္ Wholly-owned Subsidiary အေနျဖင့္ စီမံခန္႕ခြဲမည္ျဖစ္သည္။ ယခုအခါ ေျမအေျခအေနကို သံုးသပ္ေလ့လာေနၿပီး ေနာက္ဆံုးဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုကို မၾကာမီကာလအတြင္းခ်မွတ္မည္ျဖစ္သည္ဟုလည္း သိရွိရသည္။

suzuki

သီလ၀ါဆိပ္ကမ္းစက္မႈဇုန္ သည္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕မွ ၂၅ ကီလိုမီတာခန္႕ကြာေ၀းၿပီး ၾကီးက်ယ္ထြန္းကားသည့္ စက္ရံုအလုပ္ရံုမ်ားစုေ၀းရာေနရာတစ္ခုျဖစ္လာေစရန္၊ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားအား ၾကိဳဆိုသည့္ဥပေဒ၊ သက္သာေသာ အခြန္အခမ်ားအစရွိသည့္ ဦးတည္ခ်က္မ်ားနဲ႕ တည္ေဆာက္ေနသည့္ ေနရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္အစိုးရမွလည္း သီလ၀ါပေရာဂ်က္အတြက္ အျပည့္အ၀ကူညီေပးေနၿပီး လာမည့္ ဧၿပီလ၊ ေမလ မွ စတင္ၿပီး လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ လွ်ပ္စစ္မီး၊ ရံုးခန္းမ်ား၊ မိလႅာစနစ္မ်ား အဆင္သင့္ျဖစ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္လ်ွက္ရွိသည္။

Suzuki ၏ အမႈေဆာင္အရာရွိမ်ားအတြက္ ယခုစက္ရံုတည္ရန္ စီမံကိန္းသည္ ေအာင္ျမင္ဖို႕ အခြင့္အေရးမ်ားသည္ဟု ယံုၾကည္ထားေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။ ၎တို႕အတြက္ ျမန္မာ့ကားေစ်းကြက္သည္လည္း အဆန္းမဟုတ္ေပ။ Suzuki ကုမၸဏီသည္ ၁၉၉၉ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၀ အထိ ၁၀ႏွစ္တာကာလပတ္လံုး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ R+ Wagon, Light Truck အစရွိသည့္ ကားမ်ားထုတ္လုပ္ခဲ့သည့္အေတြ႕အၾကံဳရွိၿပီးျဖစ္သည္။ ၂၀၁၀တြင္ ၎တို႕၏ Joint Venture လိုင္စင္ကုန္ဆံုးသြားသျဖင့္ စက္ရံုပိတ္ ဂ်ပန္ျပန္သြားခဲ့ရျခင္းသာျဖစ္သည္။ သို႕အတြက္ ယခုကားေစ်းကြက္ နလံထူလာသည့္အခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ေတာင္းရာ ပိုမိုၾကီးမားသည့္ ကားစက္ရံုတည္ေဆာက္ေပးရမည္ဆိုသည့္အတြက္ ယခုလို သီလ၀ဆိပ္ကမ္းတြင္တည္ေဆာက္ေပးရန္ စီစဥ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္ကားကုမၸဏီမ်ားထဲတြင္ လက္ရွိ Suzuki တစ္ခုသာ ကားစက္ရံုတည္၊ ထုတ္လုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခင္က ဂ်ပန္ကားကုမၸဏီမ်ားသည္ တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္သာ စက္ရုံမ်ားတည္ေဆာက္ကာ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ၾကေသာ္လည္း ယခုအခါ ျမင့္တက္လာသည့္ အလုပ္သမားစရိတ္မ်ား၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွတိုင္းျပည္မ်ား၏ တိုးတက္လာသည့္စက္ရံုအလုပ္ရံုမ်ား ၀န္ထမ္းအရည္အခ်င္းမ်ား၊ စသည္တို႕ေၾကာင့္ ယခုအခါ ယင္းကုမၸဏီမ်ားသည္ Myanmar, Thailand, Indonesia အစရွိတဲ့ ႏိုင္ငံမ်ားကိုေရႊ႕ေျပာင္းရန္ ၾကိဳးစားေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ စက္တင္ဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၂ မွာျဖစ္ခဲ့ေသာ ကြ်န္းပိုင္ဆိုင္မႈ အျငင္းပြားမႈမ်ားေၾကာင့္ ဂ်ပန္-တရုတ္ ခ်စ္ၾကည္ေရးပ်က္ျပားကာတရုတ္ႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ားပိုမို၍ထိခိုက္သြားျခင္းေၾကာင့္လည္းျဖစ္သည္။

မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစကာမူ ကြ်န္ေတာ္တို႕ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႕ ယခုလို နာမည္ရွိကားကုမၸဏီမ်ားလာေရာက္ကာ တိုက္ရိုက္ကားထုတ္လုပ္မည္ဟုသိရသည့္အတြက္ ၾကိဳဆိုမိသည္။ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ အိႏၵိယ ႏွင့္ နီေပါ ႏိုင္ငံတြင္ Maruti-Suzuki ဆိုၿပီး Suzuki ၀င္ေရာက္ခဲ့သည္ကိုလည္း ၾကားဖူးၿပီးျဖစ္ေပမည္။ ယင္း Maruti-Suziki သည္ အိႏိၵယ၏ ပထမဆံုး ကားထုတ္လုပ္သည့္ကုမၸဏီျဖစ္ခဲ့ၿပီး အိႏိၵယကားေစ်းကြက္ကို အသက္သြင္းေပးခဲ့ေပသည္။ ယခုအခါ အိႏိၵယ၏ ကားေစ်းကြက္ကို ထုတ္လုပ္သည့္အေရအတြက္ အျပင္ ၀င္ေငြအားျဖင့္လည္း ဦးေဆာင္ေနၿပီး လူတိုင္းကားစီးႏိုင္ေစရန္ ကူညီေပးသည့္အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ေနပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႕တိုင္းျပည္တြင္လည္း ယင္းကဲ့သို႕ ေအာင္ျမင္မႈမ်ိဳးရရွိကာ ျပည္တြင္းရွိလူထုတစ္ရပ္လံုးအတြက္၊ အထူးသျဖင့္သီလ၀ါစက္မႈဇုန္အတြက္ အက်ိဳးရွိေစႏိုင္မည္ဟု တစ္ခဲနက္ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။

 

MyanmarCarsDB EditorUnicode Version

MyanmarCarsDB - ရန်ကုန် - ၁၁ အောက်တိုဘာ ၂ဝ၁၂

Suzuki Motor Corp. သည် တစ်နှစ်လျှင် ကားအစီးရေ ၂ဝဝဝဝ မှ ၃ဝဝဝဝ အထိ ထုတ်လုပ်နိုင်မည့် စက်ရုံတစ်ခုကို ဂျပန်ယန်းငွေ သန်းထောင်ပေါင်းများစွာအကုန်အကျခံ၍ သီလဝါဆိပ်ကမ်းစက်မှုဇုန်တွင် ၂ဝ၁၅ ခုနှစ်အမှီ တည်ဆောက်မည်ဟု သိရှိရပါသည်။ ယခုအခါ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြည်တွင်းပြည်ပရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများ ထွန်းကားလာသည်နဲ့အတူ Suzuki ကုမ္ပဏီ၏ ဤကဲ့သို့ မြုပ်နှံမှုသည် နိုင်ငံခြားပိုင်စက်ရုံများထဲတွင် အကြီးဆုံးတစ်ခုဖြစ်လာမည်ဖြစ်သည်။ ဟက်တာဧရိယာ ၄ဝ ကျော် ကျယ်ရှိမည့်အဆိုပါ စက်ရုံကို Suzuki မှ တစ်ဦးတည်းပိုင် Wholly-owned Subsidiary အနေဖြင့် စီမံခန့်ခွဲမည်ဖြစ်သည်။ ယခုအခါ မြေအခြေအနေကို သုံးသပ်လေ့လာနေပြီး နောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကို မကြာမီကာလအတွင်းချမှတ်မည်ဖြစ်သည်ဟုလည်း သိရှိရသည်။

suzuki

သီလဝါဆိပ်ကမ်းစက်မှုဇုန် သည် ရန်ကုန်မြို့မှ ၂၅ ကီလိုမီတာခန့်ကွာဝေးပြီး ကြီးကျယ်ထွန်းကားသည့် စက်ရုံအလုပ်ရုံများစုဝေးရာနေရာတစ်ခုဖြစ်လာစေရန်၊ နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများအား ကြိုဆိုသည့်ဥပဒေ၊ သက်သာသော အခွန်အခများအစရှိသည့် ဦးတည်ချက်များနဲ့ တည်ဆောက်နေသည့် နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဂျပန်အစိုးရမှလည်း သီလဝါပရောဂျက်အတွက် အပြည့်အဝကူညီပေးနေပြီး လာမည့် ဧပြီလ၊ မေလ မှ စတင်ပြီး လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လျှပ်စစ်မီး၊ ရုံးခန်းများ၊ မိလ္လာစနစ်များ အဆင်သင့်ဖြစ်စေရန် ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသည်။

Suzuki ၏ အမှုဆောင်အရာရှိများအတွက် ယခုစက်ရုံတည်ရန် စီမံကိန်းသည် အောင်မြင်ဖို့ အခွင့်အရေးများသည်ဟု ယုံကြည်ထားကြောင်းလည်း သိရှိရသည်။ ၎င်းတို့အတွက် မြန်မာ့ကားစျေးကွက်သည်လည်း အဆန်းမဟုတ်ပေ။ Suzuki ကုမ္ပဏီသည် ၁၉၉၉ခုနှစ်မှ ၂ဝ၁ဝ အထိ ၁ဝနှစ်တာကာလပတ်လုံး မြန်မာနိုင်ငံတွင် R+ Wagon, Light Truck အစရှိသည့် ကားများထုတ်လုပ်ခဲ့သည့်အတွေ့အကြုံရှိပြီးဖြစ်သည်။ ၂ဝ၁ဝတွင် ၎င်းတို့၏ Joint Venture လိုင်စင်ကုန်ဆုံးသွားသဖြင့် စက်ရုံပိတ် ဂျပန်ပြန်သွားခဲ့ရခြင်းသာဖြစ်သည်။ သို့အတွက် ယခုကားစျေးကွက် နလံထူလာသည့်အချိန်တွင် ပြန်လည်ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ခွင့်တောင်းရာ ပိုမိုကြီးမားသည့် ကားစက်ရုံတည်ဆောက်ပေးရမည်ဆိုသည့်အတွက် ယခုလို သီလဝဆိပ်ကမ်းတွင်တည်ဆောက်ပေးရန် စီစဉ်နေခြင်းဖြစ်သည်။ ဂျပန်ကားကုမ္ပဏီများထဲတွင် လက်ရှိ Suzuki တစ်ခုသာ ကားစက်ရုံတည်၊ ထုတ်လုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။

ယခင်က ဂျပန်ကားကုမ္ပဏီများသည် တရုတ်နိုင်ငံတွင်သာ စက်ရုံများတည်ဆောက်ကာ စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ကြသော်လည်း ယခုအခါ မြင့်တက်လာသည့် အလုပ်သမားစရိတ်များ၊ အရှေ့တောင်အာရှတိုင်းပြည်များ၏ တိုးတက်လာသည့်စက်ရုံအလုပ်ရုံများ ဝန်ထမ်းအရည်အချင်းများ၊ စသည်တို့ကြောင့် ယခုအခါ ယင်းကုမ္ပဏီများသည် Myanmar, Thailand, Indonesia အစရှိတဲ့ နိုင်ငံများကိုရွှေ့ပြောင်းရန် ကြိုးစားနေကြခြင်းဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် စက်တင်ဘာ ၁၁၊ ၂ဝ၁၂ မှာဖြစ်ခဲ့သော ကျွန်းပိုင်ဆိုင်မှု အငြင်းပွားမှုများကြောင့် ဂျပန်-တရုတ် ချစ်ကြည်ရေးပျက်ပြားကာတရုတ်နိုင်ငံတွင် လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများပိုမို၍ထိခိုက်သွားခြင်းကြောင့်လည်းဖြစ်သည်။

မည်သည့်အကြောင်းကြောင်းကြောင့်ဖြစ်စေကာမူ ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသို့ ယခုလို နာမည်ရှိကားကုမ္ပဏီများလာရောက်ကာ တိုက်ရိုက်ကားထုတ်လုပ်မည်ဟုသိရသည့်အတွက် ကြိုဆိုမိသည်။ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများဖြစ်သည့် အိန္ဒိယ နှင့် နီပေါ နိုင်ငံတွင် Maruti-Suzuki ဆိုပြီး Suzuki ဝင်ရောက်ခဲ့သည်ကိုလည်း ကြားဖူးပြီးဖြစ်ပေမည်။ ယင်း Maruti-Suziki သည် အိနိ္ဒယ၏ ပထမဆုံး ကားထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီဖြစ်ခဲ့ပြီး အိနိ္ဒယကားစျေးကွက်ကို အသက်သွင်းပေးခဲ့ပေသည်။ ယခုအခါ အိနိ္ဒယ၏ ကားစျေးကွက်ကို ထုတ်လုပ်သည့်အရေအတွက် အပြင် ဝင်ငွေအားဖြင့်လည်း ဦးဆောင်နေပြီး လူတိုင်းကားစီးနိုင်စေရန် ကူညီပေးသည့်အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်နေပါသည်။ ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်တွင်လည်း ယင်းကဲ့သို့ အောင်မြင်မှုမျိုးရရှိကာ ပြည်တွင်းရှိလူထုတစ်ရပ်လုံးအတွက်၊ အထူးသဖြင့်သီလဝါစက်မှုဇုန်အတွက် အကျိုးရှိစေနိုင်မည်ဟု တစ်ခဲနက်မျှော်လင့်မိပါသည်။

 

MyanmarCarsDB Editor

Latest News

မိုဒယ္​သတ္​မွတ္​ခ်က္​ထုတ္​ျပန္​ၿပီး...

23667525 2159301577455927 209492361 n 150x150

Zawgyi Version မိုဒယ္​သတ္​မွတ္​ခ်က္​ထုတ္​ျပန္​ၿပီးေနာက္​ပိုင္​း ​ အ​ေရာင္​းစင္​တာ ဖြင္​့ရန္​ ​ေလ်ွာက္​ထားမႈမ်ားအား ဒီနွစ္ Consignment...

Read more »

ယာဥ္အပိုုပစၥည္းႏွင့္...

Img 0593 1 150x150

             carsdb Zawgyi Version ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ အႀကီးက်ယ္ဆံုုးေသာ ယာဥ္အပိုုပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈလုုပ္ငန္းမ်ားဆုုိင္ရာ ႏုုိင္ငံ တကာ...

Read more »

City bus ကားမ်ား seater ကြဲလြဲျခင္​းမ်ား...

23714985 2158394427546642 1602509892 o 150x150

ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ သီလဝါဆိပ္ကမ္းသိုု႔ ေရာက္ရွိလာေသာ city bus မ်ား   Zawgyi Version ျပည္​ပက​ေန တင္​သြင္​းလာ​ေသာ city bus ကားမ်ား...

Read more »

Consignment စနစ္​တင္​သြင္​းထား​ေသာ ကားမ်ား...

Latest news1 10 150x150

Zawgyi Version အ​ေရာင္​စင္​တာမ်ားမွ အပ္​ကုန္​စနစ္​ျဖင္​့တင္​သြင္​းထား​​ေသာ ကားမ်ား အပ္​ႏွံမည္​ဆိုပါက ခြင္​့ျပဳ​ေပးသြား ရန္​႐ွိ္​သည္ဟုု...

Read more »

ယာဥ္​တိုက္​မႈ ျဖစ္​ပြား​ေသာ...

23602231 2157311237654961 2105906177 n 150x150

Zawgyi Version   ယာဥ္​တိုက္​မႈ ျဖစ္​ပြား​ခဲ့ေသာ တိုက္​​ေျပးကားမ်ား၊ ကားခိုးမႈမ်ားႏွင့္ ကား​ေပ်ာက္​မႈမ်ားကို ဗဟိုထိန္​းခ်ဴပ္​​ေရး (control...

Read more »