ကားထဲတြင္ရွိေနစဥ္အတြင္း ငလ်င္လႈပ္လွ်င္ လိုက္နာရမည့္အခ်က္မ်ား


earthquakeသင္ငလ်င္ဒဏ္ခံရတဲ့အခ်ိန္မွာ သင္ဘယ္ေနရာမွာရွိေနမွန္း ၾကိဳမသိႏုိင္ပါဘူး။ အကယ္၍မ်ား ငလ်င္ေၾကာမိတဲ့ ေဒသမွာေနရျပီဆုိရင္ ေသခ်ာပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္မဟုတ္ တစ္ခ်ိန္ေတာ့ ကားေပၚမွာရွိေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ငလ်င္ဒဏ္ကို ခံစားရႏုိင္ပါတယ္။ အခုေျပာျပေပးမွာကေတာ့ သင္ကားေမာင္းေနရင္း ငလ်င္လႈပ္ေနလွ်င္ ဘာေတြလုပ္သင့္လဲဆုိတဲ့ အခ်က္ကေလးေတြပါပဲ။

၁။ ငလ်င္လႈပ္တာလား စိတ္ထင္တာလား ေသခ်ာသတိျပဳဆံုးျဖတ္ေပးပါ

ကားေမာင္းေနစဥ္အတြင္း ငလ်င္လႈပ္ပါက သင့္အေနနဲ႔ သင့္ကားနဲ႔ ပက္သက္ျပီး မူမမွန္တာတစ္ခုခု ခံစားေနရပါလိမ့္မယ္။ အဲ့လို ခံစားေနရျပီဆိုရင္ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ေလ့လာၾကည့္လုိက္ပါ။ သင့္ကားအပါအဝင္ အျခားပတ္ဝန္က်င္မွ အရာမ်ားပါ လႈပ္ခါေနျခင္း၊ သိမ့္ခနဲ႔ တုန္သြားျခင္း၊ ပစၥည္းမ်ား က်လာျခင္း ပ်က္စီး ျပန္က်ဲေနတဲ့ ပစၥည္းအပိုင္းအစမ်ားေတြ႕လာျခင္းျဖစ္လာပါက ေသခ်ာပါတယ္ ငလ်င္လႈပ္ေနပါျပီ။

၂။ လမ္းေဘးမွာ ခ်ရပ္လုိက္ပါ

ငလ်င္လႈပ္ေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာသြားျပီဆိုလွ်င္ သတိလက္လြတ္မျဖစ္ေစပဲ သင့္အတြက္ ေဘးကင္း လံုျခံဳေရးအတြက္ပဲ အာရံုစိုက္ပါ။ ျပီးေတာ့ လမ္းေပၚတြင္ ငလ်င္ဒဏ္ခံစားေနရသည္မွာ သင္တစ္ေယာက္ထဲ မဟုတ္တဲ့အတြက္ လမ္းေပၚမွ အေျခအေနမ်ားကို မ်က္ေျခမျပတ္ေစာင့္ၾကည့္ပါ။ ကားေမာင္းေနသူအခ်ိဳ႕ ေၾကာက္စိတ္ေၾကာင့္ ကေယာင္ကတမ္း လုပ္မိႏုိင္သည့္အေျခအေနမ်ားကို သတိထားေပးပါ။

• ဒီလုိ အေျခအေနျဖစ္လာျပီဆိုလွ်င္ တံတားမ်ား၊ ဆိုင္းဘုတ္မ်ား၊ ဓာတ္ၾကိဳးမ်ား၊ သစ္ပင္မ်ား ေအာက္မွာ ကားရပ္လုိက္ျခင္း၊ ျဖတ္သြားျခင္းတုိ႔ကို တတ္ႏုိင္သမွ်ေရွာင္ရွားေပးပါ။ သင့္ကားေခါင္မိုးအေနနဲ႔ ၾကီးမားတဲ့ အရာမ်ား ျပဳတ္က်လာျခင္းမွ မကာကြယ္ႏုိင္ပါဘူး။
• အကယ္၍ ကားပါကင္မွာဆုိလွ်င္လည္း ကားေပၚမွ ခ်က္ခ်င္းဆင္းျပီး ကားကိုအကာအကြယ္ယူကာ ဝပ္ေနလိုက္ပါ။ ကားေပၚမွာေနတာဟာ အေပၚမွ ကြန္ကရစ္ျပဳတ္က်ျပီး ပိႏိုင္ေျခမ်ားပါတယ္။

၃။ ကားအင္ဂ်င္စက္သတ္ခ်လိုက္ျပီး Handbrake ဆြဲလုိက္ပါ။

၄။ ေရဒီယိုဖြင့္ျပီး ငလ်င္နဲ႔ ပတ္သတ္တဲ့ ေနာက္ဆံုးရသတင္းေတြ၊ သတိေပးခ်က္ေတြ နဲ႔ အၾကံေပးေတြကို နားေထာင္ပါ။ စိတ္ျငိမ္ျငိမ္ထားပါ။

၅။ လမ္းေပၚမွာဆုိရင္ေတာ့ သင့္ကားေပၚတြင္ ငလ်င္လႈပ္ျပီး ျငိမ္သြားသည္အထိ ေနပါ။

၆။ ငလ်င္လႈပ္တာရပ္သြားပါက သင့္ကားေပၚမွ ခ်က္ခ်င္းဆင္းလုိက္ပါ။

လွ်ပ္စစ္မီးၾကိဳးမ်ား သင့္ကားေပၚျပဳတ္က်လာႏုိင္သည္ကိုလည္း သတိျပဳေပးပါ။ သင့္ကားေပၚမွာ သင့္အတြက္ အကူအညီျဖစ္ေစမယ့္ အေထာက္အကူပစၥည္းေတြပါလာကပါက သင္နဲ႔တစ္ပါတည္း ယူေဆာင္သြားဖုိ႔ မေမ့ပါနဲ႔။ သင့္ကားေပၚတြင္ အဆင္သင့္ရွိေနသင့္တဲ့ အရာမ်ားကိုလည္း သင့္အတြက္လုိအပ္မည့္အရာမ်ား အျဖစ္ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

• သင့္ႏွင့္အတူ ကားထဲတြင္ စီးနင္းလုိက္ပါလာသူမ်ား အဆင္ေျပရဲ႕လား စစ္ေဆးပါ။ ေၾကာက္စိတ္ေၾကာင့္ အေမာေဖာက္လာျခင္း သတိလစ္သြားျခင္းမ်ား ရွိလာႏုိင္ပါသည္။
• ေရွးဦး သူနာျပဳစုနည္းျဖင့္ အနာတရျဖစ္သူ သတိလစ္ေနသူ အေမာေဖာ္ေနသူမ်ားအား ကုသေပးပါ။
• မီးသတ္ဌာနမ်ား ႏွင့္ အျခားအေရးေပၚဌာနမ်ားအေနျဖင့္ သူတုိ႔ရဲ႕ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အလုပ္မ်ားေနႏုိင္ေသာေၾကာင့္ သင့္အေနႏွင့္ သူတုိ႔နဲ႔အတူ ပူေပါင္းပါဝင္ဖုိ႔လိုျပီး မလုိအပ္ပဲ အေရးေပၚနံပါတ္မ်ားကို ထပ္ခါ ထပ္ခါ ေခၚျခင္းမ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ေပးပါ။

• လွ်ပ္စစ္မီး ဓာတ္အားလိုင္းမ်ား ျပတ္ေတာက္သြားခဲ့လွ်င္ ဖုန္းလုိင္းမ်ားလည္း အေႏွးနဲ႔ အျမန္ျပတ္ေတာက္သြားႏုိင္ျပီး သင့္ဖုန္းအေနနဲ႔လည္း ဘက္ထရီလိုအပ္တာေၾကာင့္ သင့္အတြက္ လုိအပ္တဲ့ ဖုန္းေခၚဆုိမႈမ်ားကို တုိတိုနဲ႔ လုိရင္းေျပာျပီး အရာရာ စီစဥ္ႏုိင္ေအာင္လုပ္ထားပါ။

ကားေပၚတြင္ ေဆာင္ထားသင့္သည့္ အရာမ်ား

• တံတားမ်ား ျပိဳက်ျခင္း လမ္းမမ်ား အက္ကြဲလာျခင္း ေၾကာင့္ ျဖတ္သြား ျဖတ္လာလုပ္ဖို႔ ျဖစ္ႏုိင္လား မျဖစ္ႏုိင္လား ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ပါ။ ဆက္သြားဖို႔ မျဖစ္ႏုိင္တဲ့အခါ သင့္အေနနဲ႔ သင့္ကားကို ရပ္ထားလုိက္ဖုိ႔ ဆံုးျဖတ္ရမည္ျဖစ္ျပီး သင့္အိမ္ကို ေရာက္ရွိဖို႔ ဘယ္ေရြ႕ ဘယ္မွ်ၾကာမလဲ မသိႏုိင္တာေၾကာင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အရာမ်ားကို သင့္ကားေပၚမွာ အျမဲထားေပးပါ။
• ေက်ာပိုးအိတ္ - လိုအပ္တဲ့ ပစၥည္းမ်ားကို အလြယ္တကူ ထည့္ျပီး သယ္ယူရန္
• ဘက္ထရီအားအျပည့္နဲ႔ လက္ႏွိပ္ဓာတ္မီး
• ေရအျပည့္ျဖည့္ထားတဲ့ ေရဘူး (Stainless Steel ျဖစ္ပါက ပိုေကာင္းပါသည္)
• အဟာရျဖစ္ေစမယ့္ အစားအစာမ်ား
• လမ္းေလ်ာက္ရတာ သက္ေတာင့္သက္သာ ရွိေစမယ့္ ဖိနပ္
• ျခံဳေစာင္
• ေဆးေသတၱာ
• သယ္ရလြယ္ကူတဲ့ ေရဒီယို
• လက္အိပ္၊ ဦးထုပ္
• အေႏြးအိက်ီၤမ်ား
• ေရစိုခံ မီးျခစ္မ်ား
• ဘက္စံုသံုး အိတ္ေဆာင္ ေမာင္းခ်ဓါး
• မိုးကာအက်ီၤ
• အလင္ျပန္အႏုျမဴေခ်ာင္းမ်ား
• အလင္းျပန္ အသက္ကယ္ အက်ီၤ
• ဝီစီ (အႏၱရာယ္ႏွင့္ၾကံဳေတြ႕လွ်င္ အမ်ားၾကားႏုိင္ေအာင္ အသံျပဳရန္)
• မိိမိအျမဲေသာက္ေနက် ေဆးဝါးမ်ား
• တစ္ရႈး၊ သြားတုိက္တံ၊ သြားတုိက္ေဆး၊ အေၾကြ၊ မွတ္ပံုတင္ စသည္တုိ႔

၇။ ျဖစ္ႏုိ္င္လွ်င္ ကားကို သတိရွိရွိ ေမာင္းႏွင္ျပီး အိမ္ သို႔မဟုတ္ လံုျခံဳေသာ အမိုးအကာေအာက္သို႔ ေရာက္ေအာင္သြားပါ။

အိမ္ႏွင့္အနီးဆံုးေနရာတြင္ရွိေနလွ်င္ အမိုးအကာႏွင့္အနီးဆံုးေနရာတြင္ေရာက္ေနလွ်င္ျဖစ္ေစ တတ္ႏုိင္သမွ် ကားကိုသတိထားေမာင္းျပီး ဝင္ေရာက္ခိုလံႈပါ။ လမ္းေပၚတြင္ဆက္ေနပါက ရုန္းရင္းဆန္ခတ္ေတြျဖစ္လာႏုိင္ေျခမ်ားပါတယ္။ သင့္အိမ္သို႔မဟုတ္သင့္မိတ္ေဆြေတြဆီသို႔ ဖုန္းေခၚျပီး သင္ဘာမွမျဖစ္ေသးဘူး ဘယ္မွာရွိေနတယ္ဆိုသည့္အေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားေပးပါ။ ဒါေပမယ့္ ဖုန္းတာဝါတုိင္ေတြလည္း ျပိဳလဲႏုိင္ေျခရွိတာေၾကာင့္ အဆက္အသြယ္ျပတ္သြားႏုိင္ေျခလည္းရွိတဲ့အတြက္ ေရဒီယိုမွ သတင္း ႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အျမဲသတိထား နားေထာင္ေပးပါ။
• ေရၾကီးေနတဲ့ လမ္းေတြေပၚမွာ ကားမေမာင္းပါနဲ႔
• ၾကီးမားက်ယ္ျပန္႔တဲ့ အက္ကြဲေၾကာင္းၾကီးေတြေပၚကို မေမာင္းပါနဲ႔။
• အက္ကြဲရာမ်ားရွိေနသည့္ တံတားမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခား ပ်က္စီးစ ျဖစ္ေနျပီျဖစ္တဲ့ အေဆာက္အအံုမ်ားေအာက္မွ ျဖတ္သြားျခင္းကို တတ္ႏုိင္သေလာက္ေရွာင္ရွားပါ။ ပ်က္စီးမႈမရွိေသးေသာ္လည္း မျမင္ႏုိင္သည့္ ပ်က္စီးမႈမ်ားလည္းရွိတာေၾကာင့္ ဆိုင္းဘုတ္မ်ားေအာက္ နံရံမ်ား ကြန္ကရစ္မိုးေအာက္မ်ားမွ ျဖတ္သြားပါက သတိထားေပးပါ။
• လမ္းမမ်ားေပၚသို႔ ေျမျပိဳက်ျခင္းမ်ားရွိႏုိင္သည္ကို သတိထားေပးပါ။
• အကယ္၍ ကမ္းစပ္နဲ႔ အနီးဆံုးလမ္းေတြမွာ ေမာင္းႏွင္ေနပါက ဆူနာမီျဖစ္ႏုိင္သည့္ ဧရိယာအတြင္းသို႔ေရာက္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ တတ္ႏုိင္သေလာက္ ကမ္းစပ္လမ္းထက္ ပိုျမင့္တဲ့ လမ္းေပၚသို႔ အျမန္ဆံုးတက္ပါ။

၈။ ေနာက္ဆက္တဲြ ငလ်င္ငယ္ေလးမ်ားကို သတိထားေပးပါ။

အဓိက ငလ်င္ၾကီးလႈပ္ျပီးလွ်င္ ေနာက္ဆက္တြဲ ငလ်င္ငယ္ေလးမ်ား လာတတ္ျပီး ငလ်င္ၾကီးေၾကာင့္ ျပိဳက် ပ်က္စီးလုနီးနီးျဖစ္ေနတဲ့ ျပဳတ္က်လုနီးနီးျဖစ္ေနတဲ့ အေဆာက္အအံုမ်ား ဆုိင္းဘုတ္မ်ား ရွိလာႏုိင္ပါသည္။Unicode Version

earthquakeသင်ငလျင်ဒဏ်ခံရတဲ့အချိန်မှာ သင်ဘယ်နေရာမှာရှိနေမှန်း ကြိုမသိနိုင်ပါဘူး။ အကယ်၍များ ငလျင်ကြောမိတဲ့ ဒေသမှာနေရပြီဆိုရင် သေချာပါတယ်။ တစ်ချိန်မဟုတ် တစ်ချိန်တော့ ကားပေါ်မှာရှိနေတဲ့အချိန်မှာ ငလျင်ဒဏ်ကို ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ အခုပြောပြပေးမှာကတော့ သင်ကားမောင်းနေရင်း ငလျင်လှုပ်နေလျှင် ဘာတွေလုပ်သင့်လဲဆိုတဲ့ အချက်ကလေးတွေပါပဲ။

၁။ ငလျင်လှုပ်တာလား စိတ်ထင်တာလား သေချာသတိပြုဆုံးဖြတ်ပေးပါ

ကားမောင်းနေစဉ်အတွင်း ငလျင်လှုပ်ပါက သင့်အနေနဲ့ သင့်ကားနဲ့ ပက်သက်ပြီး မူမမှန်တာတစ်ခုခု ခံစားနေရပါလိမ့်မယ်။ အဲ့လို ခံစားနေရပြီဆိုရင် ပတ်ဝန်းကျင်ကို လေ့လာကြည့်လိုက်ပါ။ သင့်ကားအပါအဝင် အခြားပတ်ဝန်ကျင်မှ အရာများပါ လှုပ်ခါနေခြင်း၊ သိမ့်ခနဲ့ တုန်သွားခြင်း၊ ပစ္စည်းများ ကျလာခြင်း ပျက်စီး ပြန်ကျဲနေတဲ့ ပစ္စည်းအပိုင်းအစများတွေ့လာခြင်းဖြစ်လာပါက သေချာပါတယ် ငလျင်လှုပ်နေပါပြီ။

၂။ လမ်းဘေးမှာ ချရပ်လိုက်ပါ

ငလျင်လှုပ်နေပြီဖြစ်ကြောင်း သေချာသွားပြီဆိုလျှင် သတိလက်လွတ်မဖြစ်စေပဲ သင့်အတွက် ဘေးကင်း လုံခြုံရေးအတွက်ပဲ အာရုံစိုက်ပါ။ ပြီးတော့ လမ်းပေါ်တွင် ငလျင်ဒဏ်ခံစားနေရသည်မှာ သင်တစ်ယောက်ထဲ မဟုတ်တဲ့အတွက် လမ်းပေါ်မှ အခြေအနေများကို မျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်ပါ။ ကားမောင်းနေသူအချို့ ကြောက်စိတ်ကြောင့် ကယောင်ကတမ်း လုပ်မိနိုင်သည့်အခြေအနေများကို သတိထားပေးပါ။

• ဒီလို အခြေအနေဖြစ်လာပြီဆိုလျှင် တံတားများ၊ ဆိုင်းဘုတ်များ၊ ဓာတ်ကြိုးများ၊ သစ်ပင်များ အောက်မှာ ကားရပ်လိုက်ခြင်း၊ ဖြတ်သွားခြင်းတို့ကို တတ်နိုင်သမျှရှောင်ရှားပေးပါ။ သင့်ကားခေါင်မိုးအနေနဲ့ ကြီးမားတဲ့ အရာများ ပြုတ်ကျလာခြင်းမှ မကာကွယ်နိုင်ပါဘူး။
• အကယ်၍ ကားပါကင်မှာဆိုလျှင်လည်း ကားပေါ်မှ ချက်ချင်းဆင်းပြီး ကားကိုအကာအကွယ်ယူကာ ဝပ်နေလိုက်ပါ။ ကားပေါ်မှာနေတာဟာ အပေါ်မှ ကွန်ကရစ်ပြုတ်ကျပြီး ပိနိုင်ခြေများပါတယ်။

၃။ ကားအင်ဂျင်စက်သတ်ချလိုက်ပြီး Handbrake ဆွဲလိုက်ပါ။

၄။ ရေဒီယိုဖွင့်ပြီး ငလျင်နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ နောက်ဆုံးရသတင်းတွေ၊ သတိပေးချက်တွေ နဲ့ အကြံပေးတွေကို နားထောင်ပါ။ စိတ်ငြိမ်ငြိမ်ထားပါ။

၅။ လမ်းပေါ်မှာဆိုရင်တော့ သင့်ကားပေါ်တွင် ငလျင်လှုပ်ပြီး ငြိမ်သွားသည်အထိ နေပါ။

၆။ ငလျင်လှုပ်တာရပ်သွားပါက သင့်ကားပေါ်မှ ချက်ချင်းဆင်းလိုက်ပါ။

လျှပ်စစ်မီးကြိုးများ သင့်ကားပေါ်ပြုတ်ကျလာနိုင်သည်ကိုလည်း သတိပြုပေးပါ။ သင့်ကားပေါ်မှာ သင့်အတွက် အကူအညီဖြစ်စေမယ့် အထောက်အကူပစ္စည်းတွေပါလာကပါက သင်နဲ့တစ်ပါတည်း ယူဆောင်သွားဖို့ မမေ့ပါနဲ့။ သင့်ကားပေါ်တွင် အဆင်သင့်ရှိနေသင့်တဲ့ အရာများကိုလည်း သင့်အတွက်လိုအပ်မည့်အရာများ အဖြစ်အောက်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။

• သင့်နှင့်အတူ ကားထဲတွင် စီးနင်းလိုက်ပါလာသူများ အဆင်ပြေရဲ့လား စစ်ဆေးပါ။ ကြောက်စိတ်ကြောင့် အမောဖောက်လာခြင်း သတိလစ်သွားခြင်းများ ရှိလာနိုင်ပါသည်။
• ရှေးဦး သူနာပြုစုနည်းဖြင့် အနာတရဖြစ်သူ သတိလစ်နေသူ အမောဖော်နေသူများအား ကုသပေးပါ။
• မီးသတ်ဌာနများ နှင့် အခြားအရေးပေါ်ဌာနများအနေဖြင့် သူတို့ရဲ့ ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်မှုများနှင့် အလုပ်များနေနိုင်သောကြောင့် သင့်အနေနှင့် သူတို့နဲ့အတူ ပူပေါင်းပါဝင်ဖို့လိုပြီး မလိုအပ်ပဲ အရေးပေါ်နံပါတ်များကို ထပ်ခါ ထပ်ခါ ခေါ်ခြင်းများကို ရှောင်ကြဉ်ပေးပါ။

• လျှပ်စစ်မီး ဓာတ်အားလိုင်းများ ပြတ်တောက်သွားခဲ့လျှင် ဖုန်းလိုင်းများလည်း အနှေးနဲ့ အမြန်ပြတ်တောက်သွားနိုင်ပြီး သင့်ဖုန်းအနေနဲ့လည်း ဘက်ထရီလိုအပ်တာကြောင့် သင့်အတွက် လိုအပ်တဲ့ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများကို တိုတိုနဲ့ လိုရင်းပြောပြီး အရာရာ စီစဉ်နိုင်အောင်လုပ်ထားပါ။

ကားပေါ်တွင် ဆောင်ထားသင့်သည့် အရာများ

• တံတားများ ပြိုကျခြင်း လမ်းမများ အက်ကွဲလာခြင်း ကြောင့် ဖြတ်သွား ဖြတ်လာလုပ်ဖို့ ဖြစ်နိုင်လား မဖြစ်နိုင်လား ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါ။ ဆက်သွားဖို့ မဖြစ်နိုင်တဲ့အခါ သင့်အနေနဲ့ သင့်ကားကို ရပ်ထားလိုက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ရမည်ဖြစ်ပြီး သင့်အိမ်ကို ရောက်ရှိဖို့ ဘယ်ရွေ့ ဘယ်မျှကြာမလဲ မသိနိုင်တာကြောင့် အောက်ဖော်ပြပါ အရာများကို သင့်ကားပေါ်မှာ အမြဲထားပေးပါ။
• ကျောပိုးအိတ် - လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းများကို အလွယ်တကူ ထည့်ပြီး သယ်ယူရန်
• ဘက်ထရီအားအပြည့်နဲ့ လက်နှိပ်ဓာတ်မီး
• ရေအပြည့်ဖြည့်ထားတဲ့ ရေဘူး (Stainless Steel ဖြစ်ပါက ပိုကောင်းပါသည်)
• အဟာရဖြစ်စေမယ့် အစားအစာများ
• လမ်းလျောက်ရတာ သက်တောင့်သက်သာ ရှိစေမယ့် ဖိနပ်
• ခြုံစောင်
• ဆေးသေတ္တာ
• သယ်ရလွယ်ကူတဲ့ ရေဒီယို
• လက်အိပ်၊ ဦးထုပ်
• အနွေးအိကျီင်္များ
• ရေစိုခံ မီးခြစ်များ
• ဘက်စုံသုံး အိတ်ဆောင် မောင်းချဓါး
• မိုးကာအကျီင်္
• အလင်ပြန်အနုမြူချောင်းများ
• အလင်းပြန် အသက်ကယ် အကျီင်္
• ဝီစီ (အန္တရာယ်နှင့်ကြုံတွေ့လျှင် အများကြားနိုင်အောင် အသံပြုရန်)
• မိမိအမြဲသောက်နေကျ ဆေးဝါးများ
• တစ်ရှုး၊ သွားတိုက်တံ၊ သွားတိုက်ဆေး၊ အကြွေ၊ မှတ်ပုံတင် စသည်တို့

၇။ ဖြစ်နို်င်လျှင် ကားကို သတိရှိရှိ မောင်းနှင်ပြီး အိမ် သို့မဟုတ် လုံခြုံသော အမိုးအကာအောက်သို့ ရောက်အောင်သွားပါ။

အိမ်နှင့်အနီးဆုံးနေရာတွင်ရှိနေလျှင် အမိုးအကာနှင့်အနီးဆုံးနေရာတွင်ရောက်နေလျှင်ဖြစ်စေ တတ်နိုင်သမျှ ကားကိုသတိထားမောင်းပြီး ဝင်ရောက်ခိုလှုံပါ။ လမ်းပေါ်တွင်ဆက်နေပါက ရုန်းရင်းဆန်ခတ်တွေဖြစ်လာနိုင်ခြေများပါတယ်။ သင့်အိမ်သို့မဟုတ်သင့်မိတ်ဆွေတွေဆီသို့ ဖုန်းခေါ်ပြီး သင်ဘာမှမဖြစ်သေးဘူး ဘယ်မှာရှိနေတယ်ဆိုသည့်အကြောင်း အကြောင်းကြားပေးပါ။ ဒါပေမယ့် ဖုန်းတာဝါတိုင်တွေလည်း ပြိုလဲနိုင်ခြေရှိတာကြောင့် အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားနိုင်ခြေလည်းရှိတဲ့အတွက် ရေဒီယိုမှ သတင်း နှင့် အချက်အလက်များကို အမြဲသတိထား နားထောင်ပေးပါ။
• ရေကြီးနေတဲ့ လမ်းတွေပေါ်မှာ ကားမမောင်းပါနဲ့
• ကြီးမားကျယ်ပြန့်တဲ့ အက်ကွဲကြောင်းကြီးတွေပေါ်ကို မမောင်းပါနဲ့။
• အက်ကွဲရာများရှိနေသည့် တံတားများ သို့မဟုတ် အခြား ပျက်စီးစ ဖြစ်နေပြီဖြစ်တဲ့ အဆောက်အအုံများအောက်မှ ဖြတ်သွားခြင်းကို တတ်နိုင်သလောက်ရှောင်ရှားပါ။ ပျက်စီးမှုမရှိသေးသော်လည်း မမြင်နိုင်သည့် ပျက်စီးမှုများလည်းရှိတာကြောင့် ဆိုင်းဘုတ်များအောက် နံရံများ ကွန်ကရစ်မိုးအောက်များမှ ဖြတ်သွားပါက သတိထားပေးပါ။
• လမ်းမများပေါ်သို့ မြေပြိုကျခြင်းများရှိနိုင်သည်ကို သတိထားပေးပါ။
• အကယ်၍ ကမ်းစပ်နဲ့ အနီးဆုံးလမ်းတွေမှာ မောင်းနှင်နေပါက ဆူနာမီဖြစ်နိုင်သည့် ဧရိယာအတွင်းသို့ရောက်ရှိနေခြင်းကြောင့် တတ်နိုင်သလောက် ကမ်းစပ်လမ်းထက် ပိုမြင့်တဲ့ လမ်းပေါ်သို့ အမြန်ဆုံးတက်ပါ။

၈။ နောက်ဆက်တွဲ ငလျင်ငယ်လေးများကို သတိထားပေးပါ။

အဓိက ငလျင်ကြီးလှုပ်ပြီးလျှင် နောက်ဆက်တွဲ ငလျင်ငယ်လေးများ လာတတ်ပြီး ငလျင်ကြီးကြောင့် ပြိုကျ ပျက်စီးလုနီးနီးဖြစ်နေတဲ့ ပြုတ်ကျလုနီးနီးဖြစ်နေတဲ့ အဆောက်အအုံများ ဆိုင်းဘုတ်များ ရှိလာနိုင်ပါသည်။

Latest News

ဒီဇင္​ဘာ ၃၁ အထိ စီးတီးတကၠစီ​...

Latest news1 13 150x150

Zawgyi Version ရန္​ကုန္​တိုင္းအတြင္း ​​အဌားယာဥ္​အျဖစ္​ မွတ္​ပံုတင္​ထားသည္​့ကားမ်ားကို ယခုႏွစ္​ ဒီဇင္​ဘာလ ၃၁ ရက္​​ေန႔​ေနာက္​ဆံုးထား၍ city taxi...

Read more »

ေမာ္​​ေတာ္​ယာဥ္​ အမည္ေျပာင္းလဲလွ်င္ ေဆာလ်င္စြာ...

For news 150x150

Zawgyi Version ေမာ္​​ေတာ္​ယာဥ္​ အမည္ေျပာင္းလဲလွ်င္ ေဆာလ်င္စြာ လာေရာက္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမည္ေပါက္သူတြင္ သာ တာဝန္ရွိေၾကာင္းႏွင့္...

Read more »

(ခ) လိုင္စင္ႏွင့္ (င) လိုင္စင္ကိုင္ေဆာင္သူမ်ား...

Latest news1 13 150x150

Zawgyi Version ျမန္​မာတစ္​ျပည္​လံုးတြင္​​ ေမာင္​းႏွင္​ခြင္​့႐ွိ​ေသာ (ခ) လိုင္စင္ႏွင့္ (င) လိုင္စင္ ကိုင္ေဆာင္ထားသည့္ ယာဥ္ေမာင္းမ်ား အေနျဖင့္...

Read more »

အဲကြန္​းမဖြင္​့​ေသာ YBS ကားမ်ား ​ယာဥ္​စီးခ...

Latest news1 12 150x150

Zawgyi Version ရန္​ကုန္​တိုင္​း​အတြင္​း ေျပးဆြဲလွ်က္​႐ွိ​ေနေသာ ခရီးသည္​တင္​ YBS ကားမ်ားအနက္ အဲယားကြန္​းမဖြင္​့​ပဲ​ ေမာင္း​ေ​သာ ကားမ်ားနွင့္...

Read more »

ပိတ္​သိမ္​းထား​ၿပီး စာရင္​းမ႐ွင္​း​နိုင္​သည့္...

Latest news1 12 150x150

Zawgyi Version ပိတ္​သိမ္​းထား​ၿပီး စာရင္​းမ႐ွင္​း​နိုင္​သည္​့ ကားအ​ေရာင္​းစင္​တာ ၁၉ ခု ​ကို ထိ​ေရာက္စြာ ​အ​ေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း...

Read more »