ကားထဲတြင္ရွိေနစဥ္အတြင္း ငလ်င္လႈပ္လွ်င္ လိုက္နာရမည့္အခ်က္မ်ား

earthquakeသင္ငလ်င္ဒဏ္ခံရတဲ့အခ်ိန္မွာ သင္ဘယ္ေနရာမွာရွိေနမွန္း ၾကိဳမသိႏုိင္ပါဘူး။ အကယ္၍မ်ား ငလ်င္ေၾကာမိတဲ့ ေဒသမွာေနရျပီဆုိရင္ ေသခ်ာပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္မဟုတ္ တစ္ခ်ိန္ေတာ့ ကားေပၚမွာရွိေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ငလ်င္ဒဏ္ကို ခံစားရႏုိင္ပါတယ္။ အခုေျပာျပေပးမွာကေတာ့ သင္ကားေမာင္းေနရင္း ငလ်င္လႈပ္ေနလွ်င္ ဘာေတြလုပ္သင့္လဲဆုိတဲ့ အခ်က္ကေလးေတြပါပဲ။

၁။ ငလ်င္လႈပ္တာလား စိတ္ထင္တာလား ေသခ်ာသတိျပဳဆံုးျဖတ္ေပးပါ

ကားေမာင္းေနစဥ္အတြင္း ငလ်င္လႈပ္ပါက သင့္အေနနဲ႔ သင့္ကားနဲ႔ ပက္သက္ျပီး မူမမွန္တာတစ္ခုခု ခံစားေနရပါလိမ့္မယ္။ အဲ့လို ခံစားေနရျပီဆိုရင္ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ေလ့လာၾကည့္လုိက္ပါ။ သင့္ကားအပါအဝင္ အျခားပတ္ဝန္က်င္မွ အရာမ်ားပါ လႈပ္ခါေနျခင္း၊ သိမ့္ခနဲ႔ တုန္သြားျခင္း၊ ပစၥည္းမ်ား က်လာျခင္း ပ်က္စီး ျပန္က်ဲေနတဲ့ ပစၥည္းအပိုင္းအစမ်ားေတြ႕လာျခင္းျဖစ္လာပါက ေသခ်ာပါတယ္ ငလ်င္လႈပ္ေနပါျပီ။

၂။ လမ္းေဘးမွာ ခ်ရပ္လုိက္ပါ

ငလ်င္လႈပ္ေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာသြားျပီဆိုလွ်င္ သတိလက္လြတ္မျဖစ္ေစပဲ သင့္အတြက္ ေဘးကင္း လံုျခံဳေရးအတြက္ပဲ အာရံုစိုက္ပါ။ ျပီးေတာ့ လမ္းေပၚတြင္ ငလ်င္ဒဏ္ခံစားေနရသည္မွာ သင္တစ္ေယာက္ထဲ မဟုတ္တဲ့အတြက္ လမ္းေပၚမွ အေျခအေနမ်ားကို မ်က္ေျခမျပတ္ေစာင့္ၾကည့္ပါ။ ကားေမာင္းေနသူအခ်ိဳ႕ ေၾကာက္စိတ္ေၾကာင့္ ကေယာင္ကတမ္း လုပ္မိႏုိင္သည့္အေျခအေနမ်ားကို သတိထားေပးပါ။

• ဒီလုိ အေျခအေနျဖစ္လာျပီဆိုလွ်င္ တံတားမ်ား၊ ဆိုင္းဘုတ္မ်ား၊ ဓာတ္ၾကိဳးမ်ား၊ သစ္ပင္မ်ား ေအာက္မွာ ကားရပ္လုိက္ျခင္း၊ ျဖတ္သြားျခင္းတုိ႔ကို တတ္ႏုိင္သမွ်ေရွာင္ရွားေပးပါ။ သင့္ကားေခါင္မိုးအေနနဲ႔ ၾကီးမားတဲ့ အရာမ်ား ျပဳတ္က်လာျခင္းမွ မကာကြယ္ႏုိင္ပါဘူး။
• အကယ္၍ ကားပါကင္မွာဆုိလွ်င္လည္း ကားေပၚမွ ခ်က္ခ်င္းဆင္းျပီး ကားကိုအကာအကြယ္ယူကာ ဝပ္ေနလိုက္ပါ။ ကားေပၚမွာေနတာဟာ အေပၚမွ ကြန္ကရစ္ျပဳတ္က်ျပီး ပိႏိုင္ေျခမ်ားပါတယ္။

၃။ ကားအင္ဂ်င္စက္သတ္ခ်လိုက္ျပီး Handbrake ဆြဲလုိက္ပါ။

၄။ ေရဒီယိုဖြင့္ျပီး ငလ်င္နဲ႔ ပတ္သတ္တဲ့ ေနာက္ဆံုးရသတင္းေတြ၊ သတိေပးခ်က္ေတြ နဲ႔ အၾကံေပးေတြကို နားေထာင္ပါ။ စိတ္ျငိမ္ျငိမ္ထားပါ။

၅။ လမ္းေပၚမွာဆုိရင္ေတာ့ သင့္ကားေပၚတြင္ ငလ်င္လႈပ္ျပီး ျငိမ္သြားသည္အထိ ေနပါ။

၆။ ငလ်င္လႈပ္တာရပ္သြားပါက သင့္ကားေပၚမွ ခ်က္ခ်င္းဆင္းလုိက္ပါ။

လွ်ပ္စစ္မီးၾကိဳးမ်ား သင့္ကားေပၚျပဳတ္က်လာႏုိင္သည္ကိုလည္း သတိျပဳေပးပါ။ သင့္ကားေပၚမွာ သင့္အတြက္ အကူအညီျဖစ္ေစမယ့္ အေထာက္အကူပစၥည္းေတြပါလာကပါက သင္နဲ႔တစ္ပါတည္း ယူေဆာင္သြားဖုိ႔ မေမ့ပါနဲ႔။ သင့္ကားေပၚတြင္ အဆင္သင့္ရွိေနသင့္တဲ့ အရာမ်ားကိုလည္း သင့္အတြက္လုိအပ္မည့္အရာမ်ား အျဖစ္ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

• သင့္ႏွင့္အတူ ကားထဲတြင္ စီးနင္းလုိက္ပါလာသူမ်ား အဆင္ေျပရဲ႕လား စစ္ေဆးပါ။ ေၾကာက္စိတ္ေၾကာင့္ အေမာေဖာက္လာျခင္း သတိလစ္သြားျခင္းမ်ား ရွိလာႏုိင္ပါသည္။
• ေရွးဦး သူနာျပဳစုနည္းျဖင့္ အနာတရျဖစ္သူ သတိလစ္ေနသူ အေမာေဖာ္ေနသူမ်ားအား ကုသေပးပါ။
• မီးသတ္ဌာနမ်ား ႏွင့္ အျခားအေရးေပၚဌာနမ်ားအေနျဖင့္ သူတုိ႔ရဲ႕ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အလုပ္မ်ားေနႏုိင္ေသာေၾကာင့္ သင့္အေနႏွင့္ သူတုိ႔နဲ႔အတူ ပူေပါင္းပါဝင္ဖုိ႔လိုျပီး မလုိအပ္ပဲ အေရးေပၚနံပါတ္မ်ားကို ထပ္ခါ ထပ္ခါ ေခၚျခင္းမ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ေပးပါ။

• လွ်ပ္စစ္မီး ဓာတ္အားလိုင္းမ်ား ျပတ္ေတာက္သြားခဲ့လွ်င္ ဖုန္းလုိင္းမ်ားလည္း အေႏွးနဲ႔ အျမန္ျပတ္ေတာက္သြားႏုိင္ျပီး သင့္ဖုန္းအေနနဲ႔လည္း ဘက္ထရီလိုအပ္တာေၾကာင့္ သင့္အတြက္ လုိအပ္တဲ့ ဖုန္းေခၚဆုိမႈမ်ားကို တုိတိုနဲ႔ လုိရင္းေျပာျပီး အရာရာ စီစဥ္ႏုိင္ေအာင္လုပ္ထားပါ။

ကားေပၚတြင္ ေဆာင္ထားသင့္သည့္ အရာမ်ား

• တံတားမ်ား ျပိဳက်ျခင္း လမ္းမမ်ား အက္ကြဲလာျခင္း ေၾကာင့္ ျဖတ္သြား ျဖတ္လာလုပ္ဖို႔ ျဖစ္ႏုိင္လား မျဖစ္ႏုိင္လား ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ပါ။ ဆက္သြားဖို႔ မျဖစ္ႏုိင္တဲ့အခါ သင့္အေနနဲ႔ သင့္ကားကို ရပ္ထားလုိက္ဖုိ႔ ဆံုးျဖတ္ရမည္ျဖစ္ျပီး သင့္အိမ္ကို ေရာက္ရွိဖို႔ ဘယ္ေရြ႕ ဘယ္မွ်ၾကာမလဲ မသိႏုိင္တာေၾကာင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အရာမ်ားကို သင့္ကားေပၚမွာ အျမဲထားေပးပါ။
• ေက်ာပိုးအိတ္ - လိုအပ္တဲ့ ပစၥည္းမ်ားကို အလြယ္တကူ ထည့္ျပီး သယ္ယူရန္
• ဘက္ထရီအားအျပည့္နဲ႔ လက္ႏွိပ္ဓာတ္မီး
• ေရအျပည့္ျဖည့္ထားတဲ့ ေရဘူး (Stainless Steel ျဖစ္ပါက ပိုေကာင္းပါသည္)
• အဟာရျဖစ္ေစမယ့္ အစားအစာမ်ား
• လမ္းေလ်ာက္ရတာ သက္ေတာင့္သက္သာ ရွိေစမယ့္ ဖိနပ္
• ျခံဳေစာင္
• ေဆးေသတၱာ
• သယ္ရလြယ္ကူတဲ့ ေရဒီယို
• လက္အိပ္၊ ဦးထုပ္
• အေႏြးအိက်ီၤမ်ား
• ေရစိုခံ မီးျခစ္မ်ား
• ဘက္စံုသံုး အိတ္ေဆာင္ ေမာင္းခ်ဓါး
• မိုးကာအက်ီၤ
• အလင္ျပန္အႏုျမဴေခ်ာင္းမ်ား
• အလင္းျပန္ အသက္ကယ္ အက်ီၤ
• ဝီစီ (အႏၱရာယ္ႏွင့္ၾကံဳေတြ႕လွ်င္ အမ်ားၾကားႏုိင္ေအာင္ အသံျပဳရန္)
• မိိမိအျမဲေသာက္ေနက် ေဆးဝါးမ်ား
• တစ္ရႈး၊ သြားတုိက္တံ၊ သြားတုိက္ေဆး၊ အေၾကြ၊ မွတ္ပံုတင္ စသည္တုိ႔

၇။ ျဖစ္ႏုိ္င္လွ်င္ ကားကို သတိရွိရွိ ေမာင္းႏွင္ျပီး အိမ္ သို႔မဟုတ္ လံုျခံဳေသာ အမိုးအကာေအာက္သို႔ ေရာက္ေအာင္သြားပါ။

အိမ္ႏွင့္အနီးဆံုးေနရာတြင္ရွိေနလွ်င္ အမိုးအကာႏွင့္အနီးဆံုးေနရာတြင္ေရာက္ေနလွ်င္ျဖစ္ေစ တတ္ႏုိင္သမွ် ကားကိုသတိထားေမာင္းျပီး ဝင္ေရာက္ခိုလံႈပါ။ လမ္းေပၚတြင္ဆက္ေနပါက ရုန္းရင္းဆန္ခတ္ေတြျဖစ္လာႏုိင္ေျခမ်ားပါတယ္။ သင့္အိမ္သို႔မဟုတ္သင့္မိတ္ေဆြေတြဆီသို႔ ဖုန္းေခၚျပီး သင္ဘာမွမျဖစ္ေသးဘူး ဘယ္မွာရွိေနတယ္ဆိုသည့္အေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားေပးပါ။ ဒါေပမယ့္ ဖုန္းတာဝါတုိင္ေတြလည္း ျပိဳလဲႏုိင္ေျခရွိတာေၾကာင့္ အဆက္အသြယ္ျပတ္သြားႏုိင္ေျခလည္းရွိတဲ့အတြက္ ေရဒီယိုမွ သတင္း ႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အျမဲသတိထား နားေထာင္ေပးပါ။
• ေရၾကီးေနတဲ့ လမ္းေတြေပၚမွာ ကားမေမာင္းပါနဲ႔
• ၾကီးမားက်ယ္ျပန္႔တဲ့ အက္ကြဲေၾကာင္းၾကီးေတြေပၚကို မေမာင္းပါနဲ႔။
• အက္ကြဲရာမ်ားရွိေနသည့္ တံတားမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခား ပ်က္စီးစ ျဖစ္ေနျပီျဖစ္တဲ့ အေဆာက္အအံုမ်ားေအာက္မွ ျဖတ္သြားျခင္းကို တတ္ႏုိင္သေလာက္ေရွာင္ရွားပါ။ ပ်က္စီးမႈမရွိေသးေသာ္လည္း မျမင္ႏုိင္သည့္ ပ်က္စီးမႈမ်ားလည္းရွိတာေၾကာင့္ ဆိုင္းဘုတ္မ်ားေအာက္ နံရံမ်ား ကြန္ကရစ္မိုးေအာက္မ်ားမွ ျဖတ္သြားပါက သတိထားေပးပါ။
• လမ္းမမ်ားေပၚသို႔ ေျမျပိဳက်ျခင္းမ်ားရွိႏုိင္သည္ကို သတိထားေပးပါ။
• အကယ္၍ ကမ္းစပ္နဲ႔ အနီးဆံုးလမ္းေတြမွာ ေမာင္းႏွင္ေနပါက ဆူနာမီျဖစ္ႏုိင္သည့္ ဧရိယာအတြင္းသို႔ေရာက္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ တတ္ႏုိင္သေလာက္ ကမ္းစပ္လမ္းထက္ ပိုျမင့္တဲ့ လမ္းေပၚသို႔ အျမန္ဆံုးတက္ပါ။

၈။ ေနာက္ဆက္တဲြ ငလ်င္ငယ္ေလးမ်ားကို သတိထားေပးပါ။

အဓိက ငလ်င္ၾကီးလႈပ္ျပီးလွ်င္ ေနာက္ဆက္တြဲ ငလ်င္ငယ္ေလးမ်ား လာတတ္ျပီး ငလ်င္ၾကီးေၾကာင့္ ျပိဳက် ပ်က္စီးလုနီးနီးျဖစ္ေနတဲ့ ျပဳတ္က်လုနီးနီးျဖစ္ေနတဲ့ အေဆာက္အအံုမ်ား ဆုိင္းဘုတ္မ်ား ရွိလာႏုိင္ပါသည္။

Latest News

၁၉၉၅ မိုဒယ္​​ေအာက္​ကား​မ်ား အပ္​ႏွံပါက ...

Adsas 150x150

Photo Credit ရန္​ကုန္​ၿမိဳ႕တြင္​ ​ေျပးဆြဲလ်ွက္​႐ွိ​ေသာ ခရီးသည္​တင္​ကားမ်ားျဖစ္​သည္​့ ၁၉၉၅ မိုဒယ္​​ေအာက္​ကား​မ်ား ဖ်က္​သိမ္​းအပ္​ႏွံပါက...

Read more »

လာ​မည့္ႏွစ္​တြင္​ ျပည္​ပမွ ကားတင္​သြင္​းမႉ...

Wgwgwg 150x150

Photo Credit လာမည္​့ႏွစ္​တြင္​ ျပည္​ပမွ ကားတင္​သြင္​းမႉအားကန့္သ​တ္သြားမည္ျဖစ္ရာ ​​​ဂ်ပန္​ ကားထုတ္​လုပ္​သည္​့ စက္​ရံုမ်ားဝင္​​ေရာက္​လာမွာ...

Read more »

၂၀၁၅ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဥပေဒကို ရုပ္သိမ္းျပီး...

Qeqwe 150x150

Photo Credit ၁ ႏွစ္​အၾကာထုတ္​ျပန္​ထား႐ွိ​ေသာ၂၀၁၅ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဥပေဒကို ရုပ္သိမ္းျပီး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ယာဥ္အႏၱရာယ္...

Read more »

အေ​ကာက္ခြန္ဒဏ္​​ေၾကး VPA ျဖင့္...

1111 3 150x150

Photo Credit ျပည္ပနိုင္ငံက​ေ​​န ကားတင္​သြင္​းသည့္​ လိုင္​စင္​ပါမစ္​မ​ရ႐ွိဘဲ ကုန္​ပစၥည္​းျကိုတင္​​ေရာက္​႐ွိ​ေနျခင္းကို ကားသိမ္​းဆည္​းမည္​့...

Read more »

Control Center ၿပီးစီးရန္ အခ်ိန္ ၃ လခန္​႔...

12121 150x150

Photo Credit ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ယာဥ္သြားလာမႉမ်ားကို ​ေစာင္​့ၾကည္​့မည္​့ Control Center အားတည္ေဆာက္လ်က္ရွိရာ ၿပီးဆံုးရန္​ အခ်ိန္​ သံုးလ ခန့္​...

Read more »
Download Android App