fb-pageview-tracker
နည္းပညာျမင့္မားျခင္းႏွင့္ ယာဥ္ေမာင္းတို႔အတြက္ အႏၱရာယ္


Zawgyi Version

ေမာ္ေတာ္ကားမ်ားႏွင့္ တြဲဖက္အသံုးျပဳရသည့္နည္းပညာမ်ား တစ္ဟုန္ထိုးျမင့္မားလာခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ယာဥ္ေမာင္းသူမ်ား အဆင္ျခင္မဲ့လာခဲ့သည္ဟုဆုိလ်င္ လက္ခံႏိုင္ၾကပါမည္လား။ နည္းပညာ၏ေထာက္ပံ့ကူညီမႈေၾကာင့္ ယာဥ္ေမာင္းသူမ်ား ေပါ့ဆလာခဲ့သည္ဟူေသာ အဆိုျပဳခ်က္ကို ပညာရွင္မ်ားဘက္က ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခဲ့သည္မွာ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာျမင့္ခဲ့ေလၿပီ။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေမာ္ေတာ္ကားႏွင့္တြဲဖက္အသံုးျပဳႏုိင္သည့္ နည္းပညာမ်ားေၾကာင့္ ယာဥ္ေမာင္းသူကိုပင္ မလုိအပ္ေတာ့သည့္အေနအထားသို႔ ဦးတည္လာခဲ့ၿပီဟုဆိုႏုိင္သည္။ ထို႔အတူ အျခားနည္းပညာမ်ားမွာလည္း ေမာ္ေတာ္ကားသမိုင္းတေလွ်ာက္ မည္သည့္အခ်ိန္ကမွ် စိတ္ကူးပင္မယဥ္ခဲ့ဘူးသည့္ အေနအထားသို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီျဖစ္ပါ၏။

မည္သည့္ေနရာတြင္ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔ေနသည္၊ မည္သည့္ေနရာမွေရွာင္ကြင္းသြားလာႏုိင္သည္၊ လက္ရွိေရာက္ေနသည့္ေနရာႏွင့္ အနီးဆံုးစားေသာက္ဆိုင္ စသည့္အခ်က္မ်ားကို touchscreen ေပၚ လက္ျဖင့္ထိေတြ႕လိုက္သည္ႏွင့္ လြယ္ကူစြာသိရွိႏိုင္ၾကၿပီျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ cruise control ကဲ့သို႔နည္းပညာမ်ားေၾကာင့္ ယာဥ္ေမာင္းထိုင္ခံုေပၚတြင္ သက္ေသာင့္သက္သာရွိေနႏိုင္ၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားအတြက္ အလြန္လြယ္ကူလာၿပီဟု ဆိုရျခင္းျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္ ယင္းနည္းပညာအသစ္အဆန္းမ်ားကပင္ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားကို အဆင္ျခင္မဲ့လာေစသည္၊ ေပါ့ဆမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာေစသည္ဟု စြပ္စြဲခ်က္မ်ားလည္း ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ယာဥ္ေမာင္းေနစဥ္ လူမႈကြန္ရက္အသံုးျပဳႏုိင္ျခင္း၊ အသံႏွင့္အမိန္႔ေပးေစခိုင္းႏုိင္ျခင္း၊ အလြယ္တကူမက္ေဆ့ခ်္ပို႔ႏုိင္ျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားအဖို႔ အာရံုေထြျပားမႈမ်ား ရွိလာခဲ့သည္ကိုလည္း ျငင္းမရေပ။ အက်ိဳးဆက္ကေတာ့ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈမ်ား သိသိသာသာျမင့္တက္လာခဲ့ျခင္းပင္။ အေမရိကန္တစ္ႏိုင္ငံတည္းမွာပင္ လြန္ခဲ့ေသာ ၅ ႏွစ္အတြင္း ယာဥ္မေတာ္တဆမႈ ၄ ဒသမ ၄ ဆအထိ ျမင့္တက္လာခ့ဲေၾကာင္းသိရသည္။ အဆုိပါမေတာ္တဆမႈမ်ားတြင္ ယာဥ္ေမာင္းေနစဥ္ အင္တာနက္အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ အျခားဆက္စပ္ျဖစ္ရပ္ေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့မေတာ္တဆမႈက ၇၇ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိရွိခဲ့ေလသည္။ ထုိ႔အျပင္ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္အနည္းငယ္ကစၿပီး ကမၻာတစ္ဝန္းလံုးမွာရွိတဲ့ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈေတြကို ဆန္းစစ္ခဲ့ရာတြင္ မိုဘိုင္းဖုန္းအသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ဆက္စပ္တဲ့ မေတာ္တဆမႈအေရအတြက္က ၆၉ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိရွိခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

ထို႔ေၾကာင့့္ မိုဘုိင္းဖုန္းမ်ားကို ေမာ္ေတာ္ကားရွိ gadget မ်ားႏွင့္တြဲဖက္အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ အေနအထားေရာက္လာျခင္းက ယာဥ္ေမာင္းမ်ားအတြက္ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားရွိေစသလို ဆိုးက်ိဳးမ်ားလည္း တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ေပၚေပါက္လာေစသည္ဟု သတ္မွတ္ရမည္သာ။ တစ္ဖက္တြင္လည္း ကားႏွင့္တြဲဖက္အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ မိုဘိုင္းအင္တာနက္နည္းပညာမ်ားကလည္း ပို၍ျမင့္သထက္ျမင့္လာဖို႔ရွိေနရာ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈမ်ားႏွင့္ မိုဘိုင္းဆက္သြယ္ေရးစနစ္၊ အင္တာနက္နည္းပညာမ်ားအၾကား လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရေသာ အေျခအေနတစ္ရပ္ဖန္တီးႏုိင္ေရးက အေရးပါသည့္လိုအပ္ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့ေတာ့သည္။ ယခုေဆာင္းပါးတြင္ေတာ့ နည္းပညာတုိးတက္လာျခင္းက ယာဥ္ေမာင္းေတြအေပၚ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈျဖစ္ေပၚေစမည့္ သိသာထင္ရွားေသာအခ်က္မ်ား၊ သက္ေသမ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ျပေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ နည္းပညာအကူအညီေၾကာင့္ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားႀကံဳေတြ႕ရသည့္အားနည္းခ်က္မ်ားကို ဆန္းစစ္ၾကည့္ရာမွာ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာအေျဖတခ်ိဳ႕ထြက္ေပၚလာခဲ့ေလသည္။ အဆုိပါအေျဖမ်ားကို BBC သတင္းဌာနက အစီအစဥ္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ရွာေဖြစုစည္းေဖာ္ျပခဲ့ရာတြင္ ေအာက္ပါအတိုင္းတစ္ဆင့္ျပန္ဆိုေဖာ္ျပလုိက္ရပါသည္။

သင္ယူမႈနည္းပါးလာျခင္း

ယာဥ္ေမာင္းမ်ားအေနျဖင့္ နည္းပညာအကူအညီမ်ားေၾကာင့့္ သင္ယူမႈအပိုင္းတြင္ အားအနည္းဆံုးအေနအထားသို႔ ေရာက္ရွိလာေၾကာင္း အဂၤလန္အေျခစိုက္ The Mirror သတင္းစာႀကီးက ေလ့လာေဖာ္ျပသြားခဲ့သည္။ ေခတ္သစ္ယာဥ္ေမာင္းမ်ားအေနျဖင့္ GPS ကဲ့သို႔ လမ္းေၾကာင္းျပစနစ္မ်ိဳးေၾကာင့္ မိမိေမာင္းႏွင္ေနေသာ ေမာ္ေတာ္ကားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သင္ယူေလ့လာမႈပိုင္း သိသိသာသာအားေလ်ာ့လာခဲ့ျခင္းပင္။ ေန႔စဥ္ႀကံဳေတြ႕ရေသာ ယာဥ္ေၾကာက်ပ္တည္းမႈကိုေရွာင္ရွားေရး၊ မိမိသြားလိုေသာေနရာသို႔ ေရာက္ရွိေရးအတြက္ GPS အကူအညီကို ပို၍ရယူလာခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ယင္းကိရိယာမ်ား၊ နည္းပညာေဆာ့ဖ္ဝဲမ်ားအေပၚ မွီခိုသင့္သည္ထက္ ပို၍မွီခိုလာခဲ့ၾကေတာ့သည္။ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း အိမ္မွထြက္သည္ႏွင့္ GPS ဖြင့္ၿပီး သြားလိုသည့္ေနရာကိုရွာ၊ မည္သည့္လမ္းေၾကာမွသြားလ်င္ အျမန္ဆံုးေရာက္ႏိုင္မည္ဟု GPS က လမ္းညႊန္သည့္အတိုင္း လိုက္ပါေမာင္းႏွင္ရင္း အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် မိမိကိုယ္ကိုအားကိုးလိုသည့္စိတ္က စိုးရိမ္ဖြယ္ရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ပင္ နိမ့္က်လာခဲ့ေတာ့သည္။ မည္မွ်ေလာက္အထိအေျခအေနဆုိးရြားလာသနည္းဆိုပါမူ အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ GPS မပါဘဲကားေမာင္းရမည္ဆိုလ်င္ မသြားတတ္မလာတတ္ေတာ့သည့္အဆင့္အထိ ေရာက္ရွိလာခဲ့ေတာ့သည္။ ကုန္ကုန္ေျပာရလ်င္ မိမိသြားေနက်ေနရာမ်ားပင္လ်င္ GPS ႏွင့္ကင္းကြာေနခ်ိန္၌ မမွတ္မိဘဲ ဇေဝဇဝါျဖစ္လာသည္အထိပင္။

GPS ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေၾကာက္စရာေကာင္းသည့္ ေနာက္ထပ္ေတြ႔ရွိခ်က္တစ္ရပ္လည္း ရွိေနပါေသးသည္။ GPS ဆိုသည္မွာ လမ္းေၾကာင္းႏွင့္တည္ေနရာမ်ားကိုသာ လမ္းညႊန္ေဖာ္ျပေပးႏုိင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး လမ္းမေပၚတြင္မိမိႏွင့္အတူရွိေနသည့္ ယာဥ္မ်ား၏အေျခအေနကိုေတာ့ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ႀကိဳတင္သတင္းေပးႏိုင္ျခင္းမရွိေပ။ GPS လမ္းညႊန္သည့္အတိုင္း လိုက္ပါေမာင္းႏွင္ရင္း မိမိကားနံေဘးတြင္ရွိေနသည့္ ယာဥ္မ်ား၏အေျခအေနကိုမူ သတိမူႏုိင္စြမ္းနည္းပါးလာခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မေတာ္တဆမႈမ်ားျဖစ္ပြားလာရျခင္းပင္။ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ၿဗိတိန္တဝန္းလံုး၌ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ယာဥ္တိုက္မႈမ်ားအနက္ GPS ညႊန္ၾကားမႈအတိုင္း လုိက္ပါလုပ္ေဆာင္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ယာဥ္တိုက္မႈအေရအတြက္ ၃၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္အထိရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔အျပင္ ယာဥ္ေမာင္းအေထာက္အကူျပဳနည္းပညာေတြေၾကာင့္ မိမိေဒသရွိစားေသာက္ဆုိင္၊ နာမည္ႀကီးေနရာမ်ားႏွင့္ လမ္းေတြကို ေျမပံုစာရြက္ေပၚမွာ မရွာတတ္ေတာ့သည့္ လူငယ္အေရအတြက္ကလည္း သိသိသာသာျမင့္မားလာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ယင္းအခ်က္ေတြအားလံုးက နည္းပညာေၾကာင့္ လူသားေတြသင္ယူမႈေလ်ာ့နည္းလာသည္ကို ေဖာ္ျပေနျခင္းပင္။

မိမိကိုယ္ကို အားကိုးလိုစိတ္ေလ်ာ့နည္းလာျခင္း

GPS စနစ္အပါအဝင္ ဆက္စပ္ပစၥည္းေတြေၾကာင့္ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားအေနျဖင့္ မိမိကိုယ္ကိုအားကိုးလုိစိတ္ သိသိသာသာနည္းပါးလာေနသည့္အခ်က္ကိုလည္း စစ္တမ္းမ်ားအရသိရသည္။ အထင္ရွားဆံုးဥပမာကေတာ့ ေနာက္ဆံုးေခတ္မီကားမ်ားတြင္ ေတြ႕ရေလ့ရွိသည့္ ယာဥ္ေမာင္းညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားပင္။ ကားကိုစေမာင္းခ်ိန္၊ အရွိန္ေလွ်ာ့ရမည့္အေနအထားမ်ားကို ကြန္ပ်ဴတာစနစ္က ညႊန္ၾကားေလ့ရွိေလသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာတန္ဖိုးႀကီးကားမ်ား၏ အတြင္းခန္းတြင္ sensor အမ်ားအျပားပါဝင္လာၿပီး ယာဥ္ေမာင္း၏လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို အခ်ိန္ျပည့္ေစာင့္ၾကည့္ သတိေပးေနျခင္းမ်ိဳးပင္ရွိတတ္သည္။ ယာဥ္ေမာင္းျဖစ္သူ၏လႈပ္ရွားမႈအလိုက္ အခ်ိဳးအေကြ႔တြင္ အရွိန္ေလွ်ာ့ပါ၊ မည္သည့္ခလုပ္ကိုႏွိပ္ပါ စသည့္သတင္းေပးညႊန္ၾကားမႈမ်ား ေပးေလ့ရွိသည္။ အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္ ယာဥ္ေမာင္းက ညႊန္ၾကားမႈအတိုင္းလိုက္ပါေဆာင္ရြက္ရင္း မိမိကိုယ္ကိုအားကိုးလိုစိတ္ ေလ်ာ့နည္းလာျခင္းပင္။ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္အေပၚ မည္မွ်အထိအားကိုးသနည္းဆုိလ်င္ လီဗာနင္းျခင္း၊ ဘရိတ္နင္းျခင္း၊ လမ္းခ်ိဳးအေကြ႕မ်ား၏ေထာင့္က်ဥ္းေထာင့္က်ယ္အလိုက္ လိုက္လွည့္ရမည့္ စတီယာရင္ဘီးေခြအေနအထားမ်ားကိုပင္ ညႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း လိုက္ပါလုပ္ေဆာင္သည္အထိ ျဖစ္လာခဲ့ေတာ့သည္။ သို႔ေသာ္ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္၏သတိေပးခ်က္မ်ားသည္ အဆုိပါကား၏ အေနအထားကိုသာတြက္ခ်က္ေပးၿပီး ကားနံေဘးပတ္ဝန္းက်င္အေနအထားမ်ားကို  အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ထည့္တြက္ျခင္းမရွိေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအတိုင္း လုိက္ပါေဆာင္ရြက္ခ်ိန္တြင္ ပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေန ရုတ္တရက္အေျပာင္းအလဲအရ ထိခိုက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာရေတာ့သည္။ လက္ေတြ႔ေလ့လာမႈမ်ားအရ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္၏ညႊန္ၾကားမႈအေပၚ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားမွီခိုလာျခင္းမွာ လြန္ခဲ့ေသာ ၅ ႏွစ္အတြင္း ၄၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္လာခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

အင္တာနက္စြဲလမ္းမႈ

ေမာ္ေတာ္ကားမ်ားတြင္ပါဝင္ေသာ player မ်ား၊ gadget မ်ားသည္ မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး အင္တာနက္ေကာင္းေကာင္းသံုးႏုိင္သည္အထိ အဆင့္ျမင့္မားလာခဲ့သည္။ မိုဘုိင္းဖုန္းမ်ားကလည္း ျမန္ႏႈန္းျမင့္ 4G အင္တာနက္ဆက္သြယ္ေရးကိုပင္ ေက်ာ္လြန္စျပဳလာခဲ့ရာ ကားအတြင္း အင္တာနက္သံုးရျခင္းက ပို၍အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔လာခဲ့ေတာ့သည္။ Apple ၏ CarPlay ႏွင့္ google က ထုတ္လုပ္သည့္ Android Auto ေဆာ့ဖ္ဝဲမ်ားကလည္း ကားအတြင္းရွိ player မ်ားကိုခ်ိတ္ဆက္ၿပီး အင္တာနက္ႏွင့္ လူမႈကြန္ရက္မ်ားကိုအသံုးျပဳႏုိင္ေစရန္ ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယာဥ္ေမာင္းသူမ်ား၏အာရံုစိုက္မႈကလည္း စတီယာရင္ႏွင့္ကားေရွ႕ျမင္ကြင္းေပၚတြင္ အျပည့္အဝမရွိေတာ့ေပ။ အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္ေတာ့ လူမႈကြန္ရက္ႏွင့္ player screen မ်ားအေပၚ အာရံုေရာက္ၿပီး ယာဥ္မေတာ္တဆမႈမ်ား ျဖစ္ပြားရေတာ့သည္။ ကား player မ်ားႏွင့္ အတြင္းပိုင္းေဖ်ာ္ေျဖေရးစနစ္မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ပို၍ျမင့္မားလာရန္သာရွိေနရာ နည္းပညာ၏ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားအေပၚ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ကားထုတ္လုပ္သူမ်ား အေလးထားအေျဖရွာရမည့္ ျပႆနာတစ္ခုပင္ျဖစ္လာခဲ့ေလၿပီ။

စာေရးသူ : ကိုဆြဲ (မံုရြာ)


Unicode Version

မော်တော်ကားများနှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုရသည့်နည်းပညာများ တစ်ဟုန်ထိုးမြင့်မားလာခဲ့ခြင်းကြောင့် ယာဉ်မောင်းသူများ အဆင်ခြင်မဲ့လာခဲ့သည်ဟုဆိုလျင် လက်ခံနိုင်ကြပါမည်လား။ နည်းပညာ၏ထောက်ပံ့ကူညီမှုကြောင့် ယာဉ်မောင်းသူများ ပေါ့ဆလာခဲ့သည်ဟူသော အဆိုပြုချက်ကို ပညာရှင်များဘက်က စောင့်ကြည့်လေ့လာခဲ့သည်မှာ အချိန်အတော်ကြာမြင့်ခဲ့လေပြီ။ လက်ရှိအချိန်တွင် မော်တော်ကားနှင့်တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သည့် နည်းပညာများကြောင့် ယာဉ်မောင်းသူကိုပင် မလိုအပ်တော့သည့်အနေအထားသို့ ဦးတည်လာခဲ့ပြီဟုဆိုနိုင်သည်။ ထို့အတူ အခြားနည်းပညာများမှာလည်း မော်တော်ကားသမိုင်းတလျှောက် မည်သည့်အချိန်ကမျှ စိတ်ကူးပင်မယဉ်ခဲ့ဘူးသည့် အနေအထားသို့ ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါ၏။

မည်သည့်နေရာတွင် ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့နေသည်၊ မည်သည့်နေရာမှရှောင်ကွင်းသွားလာနိုင်သည်၊ လက်ရှိရောက်နေသည့်နေရာနှင့် အနီးဆုံးစားသောက်ဆိုင် စသည့်အချက်များကို touchscreen ပေါ် လက်ဖြင့်ထိတွေ့လိုက်သည်နှင့် လွယ်ကူစွာသိရှိနိုင်ကြပြီဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် cruise control ကဲ့သို့နည်းပညာများကြောင့် ယာဉ်မောင်းထိုင်ခုံပေါ်တွင် သက်သောင့်သက်သာရှိနေနိုင်ကြပြီ ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ယာဉ်မောင်းများအတွက် အလွန်လွယ်ကူလာပြီဟု ဆိုရခြင်းဖြစ်၏။ သို့သော် ယင်းနည်းပညာအသစ်အဆန်းများကပင် ယာဉ်မောင်းများကို အဆင်ခြင်မဲ့လာစေသည်၊ ပေါ့ဆမှုများဖြစ်ပေါ်လာစေသည်ဟု စွပ်စွဲချက်များလည်း ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့် ယာဉ်မောင်းနေစဉ် လူမှုကွန်ရက်အသုံးပြုနိုင်ခြင်း၊ အသံနှင့်အမိန့်ပေးစေခိုင်းနိုင်ခြင်း၊ အလွယ်တကူမက်ဆေ့ချ်ပို့နိုင်ခြင်း စသည့်အချက်များကြောင့် ယာဉ်မောင်းများအဖို့ အာရုံထွေပြားမှုများ ရှိလာခဲ့သည်ကိုလည်း ငြင်းမရပေ။ အကျိုးဆက်ကတော့ ယာဉ်မတော်တဆမှုများ သိသိသာသာမြင့်တက်လာခဲ့ခြင်းပင်။ အမေရိကန်တစ်နိုင်ငံတည်းမှာပင် လွန်ခဲ့သော ၅ နှစ်အတွင်း ယာဉ်မတော်တဆမှု ၄ ဒသမ ၄ ဆအထိ မြင့်တက်လာခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ အဆိုပါမတော်တဆမှုများတွင် ယာဉ်မောင်းနေစဉ် အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းနှင့် အခြားဆက်စပ်ဖြစ်ရပ်တွေကြောင့် ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မတော်တဆမှုက ၇၇ ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိခဲ့လေသည်။ ထို့အပြင် လွန်ခဲ့သည့်နှစ်အနည်းငယ်ကစပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးမှာရှိတဲ့ ယာဉ်မတော်တဆမှုတွေကို ဆန်းစစ်ခဲ့ရာတွင် မိုဘိုင်းဖုန်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆက်စပ်တဲ့ မတော်တဆမှုအရေအတွက်က ၆၉ ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိခဲ့ကြောင်း တွေ့ရသည်။

ထို့ကြောင့် မိုဘိုင်းဖုန်းများကို မော်တော်ကားရှိ gadget များနှင့်တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သည့် အနေအထားရောက်လာခြင်းက ယာဉ်မောင်းများအတွက် ကောင်းကျိုးများရှိစေသလို ဆိုးကျိုးများလည်း တစ်ပြိုင်နက်တည်း ပေါ်ပေါက်လာစေသည်ဟု သတ်မှတ်ရမည်သာ။ တစ်ဖက်တွင်လည်း ကားနှင့်တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သည့် မိုဘိုင်းအင်တာနက်နည်းပညာများကလည်း ပို၍မြင့်သထက်မြင့်လာဖို့ရှိနေရာ ယာဉ်မတော်တဆမှုများနှင့် မိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေးစနစ်၊ အင်တာနက်နည်းပညာများအကြား လုံခြုံစိတ်ချရသော အခြေအနေတစ်ရပ်ဖန်တီးနိုင်ရေးက အရေးပါသည့်လိုအပ်ချက်တစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့တော့သည်။ ယခုဆောင်းပါးတွင်တော့ နည်းပညာတိုးတက်လာခြင်းက ယာဉ်မောင်းတွေအပေါ် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်ပေါ်စေမည့် သိသာထင်ရှားသောအချက်များ၊ သက်သေများကို ရှာဖွေဖော်ပြပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် နည်းပညာအကူအညီကြောင့် ယာဉ်မောင်းများကြုံတွေ့ရသည့်အားနည်းချက်များကို ဆန်းစစ်ကြည့်ရာမှာ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာအဖြေတချို့ထွက်ပေါ်လာခဲ့လေသည်။ အဆိုပါအဖြေများကို BBC သတင်းဌာနက အစီအစဉ်တစ်ရပ်အနေဖြင့် ရှာဖွေစုစည်းဖော်ပြခဲ့ရာတွင် အောက်ပါအတိုင်းတစ်ဆင့်ပြန်ဆိုဖော်ပြလိုက်ရပါသည်။

သင်ယူမှုနည်းပါးလာခြင်း

ယာဉ်မောင်းများအနေဖြင့် နည်းပညာအကူအညီများကြောင့် သင်ယူမှုအပိုင်းတွင် အားအနည်းဆုံးအနေအထားသို့ ရောက်ရှိလာကြောင်း အင်္ဂလန်အခြေစိုက် The Mirror သတင်းစာကြီးက လေ့လာဖော်ပြသွားခဲ့သည်။ ခေတ်သစ်ယာဉ်မောင်းများအနေဖြင့် GPS ကဲ့သို့ လမ်းကြောင်းပြစနစ်မျိုးကြောင့် မိမိမောင်းနှင်နေသော မော်တော်ကားနှင့်ပတ်သက်ပြီး သင်ယူလေ့လာမှုပိုင်း သိသိသာသာအားလျော့လာခဲ့ခြင်းပင်။ နေ့စဉ်ကြုံတွေ့ရသော ယာဉ်ကြောကျပ်တည်းမှုကိုရှောင်ရှားရေး၊ မိမိသွားလိုသောနေရာသို့ ရောက်ရှိရေးအတွက် GPS အကူအညီကို ပို၍ရယူလာခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့် ယင်းကိရိယာများ၊ နည်းပညာဆော့ဖ်ဝဲများအပေါ် မှီခိုသင့်သည်ထက် ပို၍မှီခိုလာခဲ့ကြတော့သည်။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း အိမ်မှထွက်သည်နှင့် GPS ဖွင့်ပြီး သွားလိုသည့်နေရာကိုရှာ၊ မည်သည့်လမ်းကြောမှသွားလျင် အမြန်ဆုံးရောက်နိုင်မည်ဟု GPS က လမ်းညွှန်သည့်အတိုင်း လိုက်ပါမောင်းနှင်ရင်း အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ မိမိကိုယ်ကိုအားကိုးလိုသည့်စိတ်က စိုးရိမ်ဖွယ်ရာကောင်းလောက်အောင်ပင် နိမ့်ကျလာခဲ့တော့သည်။ မည်မျှလောက်အထိအခြေအနေဆိုးရွားလာသနည်းဆိုပါမူ အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် GPS မပါဘဲကားမောင်းရမည်ဆိုလျင် မသွားတတ်မလာတတ်တော့သည့်အဆင့်အထိ ရောက်ရှိလာခဲ့တော့သည်။ ကုန်ကုန်ပြောရလျင် မိမိသွားနေကျနေရာများပင်လျင် GPS နှင့်ကင်းကွာနေချိန်၌ မမှတ်မိဘဲ ဇဝေဇဝါဖြစ်လာသည်အထိပင်။

GPS နှင့်ပတ်သက်၍ ကြောက်စရာကောင်းသည့် နောက်ထပ်တွေ့ရှိချက်တစ်ရပ်လည်း ရှိနေပါသေးသည်။ GPS ဆိုသည်မှာ လမ်းကြောင်းနှင့်တည်နေရာများကိုသာ လမ်းညွှန်ဖော်ပြပေးနိုင်ခြင်းဖြစ်ပြီး လမ်းမပေါ်တွင်မိမိနှင့်အတူရှိနေသည့် ယာဉ်များ၏အခြေအနေကိုတော့ အချိန်နှင့်တပြေးညီ ကြိုတင်သတင်းပေးနိုင်ခြင်းမရှိပေ။ GPS လမ်းညွှန်သည့်အတိုင်း လိုက်ပါမောင်းနှင်ရင်း မိမိကားနံဘေးတွင်ရှိနေသည့် ယာဉ်များ၏အခြေအနေကိုမူ သတိမူနိုင်စွမ်းနည်းပါးလာခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် မတော်တဆမှုများဖြစ်ပွားလာရခြင်းပင်။ လွန်ခဲ့သည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း ဗြိတိန်တဝန်းလုံး၌ ဖြစ်ပွားခဲ့သည့်ယာဉ်တိုက်မှုများအနက် GPS ညွှန်ကြားမှုအတိုင်း လိုက်ပါလုပ်ဆောင်မှုကြောင့် ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ယာဉ်တိုက်မှုအရေအတွက် ၃၀၀,၀၀၀ ကျော်အထိရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ထို့အပြင် ယာဉ်မောင်းအထောက်အကူပြုနည်းပညာတွေကြောင့် မိမိဒေသရှိစားသောက်ဆိုင်၊ နာမည်ကြီးနေရာများနှင့် လမ်းတွေကို မြေပုံစာရွက်ပေါ်မှာ မရှာတတ်တော့သည့် လူငယ်အရေအတွက်ကလည်း သိသိသာသာမြင့်မားလာခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ယင်းအချက်တွေအားလုံးက နည်းပညာကြောင့် လူသားတွေသင်ယူမှုလျော့နည်းလာသည်ကို ဖော်ပြနေခြင်းပင်။

မိမိကိုယ်ကို အားကိုးလိုစိတ်လျော့နည်းလာခြင်း

GPS စနစ်အပါအဝင် ဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေကြောင့် ယာဉ်မောင်းများအနေဖြင့် မိမိကိုယ်ကိုအားကိုးလိုစိတ် သိသိသာသာနည်းပါးလာနေသည့်အချက်ကိုလည်း စစ်တမ်းများအရသိရသည်။ အထင်ရှားဆုံးဥပမာကတော့ နောက်ဆုံးခေတ်မီကားများတွင် တွေ့ရလေ့ရှိသည့် ယာဉ်မောင်းညွှန်ကြားချက်များပင်။ ကားကိုစမောင်းချိန်၊ အရှိန်လျှော့ရမည့်အနေအထားများကို ကွန်ပျူတာစနစ်က ညွှန်ကြားလေ့ရှိလေသည်။ အချို့သောတန်ဖိုးကြီးကားများ၏ အတွင်းခန်းတွင် sensor အများအပြားပါဝင်လာပြီး ယာဉ်မောင်း၏လှုပ်ရှားမှုများကို အချိန်ပြည့်စောင့်ကြည့် သတိပေးနေခြင်းမျိုးပင်ရှိတတ်သည်။ ယာဉ်မောင်းဖြစ်သူ၏လှုပ်ရှားမှုအလိုက် အချိုးအကွေ့တွင် အရှိန်လျှော့ပါ၊ မည်သည့်ခလုပ်ကိုနှိပ်ပါ စသည့်သတင်းပေးညွှန်ကြားမှုများ ပေးလေ့ရှိသည်။ အကျိုးဆက်အားဖြင့် ယာဉ်မောင်းက ညွှန်ကြားမှုအတိုင်းလိုက်ပါဆောင်ရွက်ရင်း မိမိကိုယ်ကိုအားကိုးလိုစိတ် လျော့နည်းလာခြင်းပင်။ ကွန်ပျူတာစနစ်အပေါ် မည်မျှအထိအားကိုးသနည်းဆိုလျင် လီဗာနင်းခြင်း၊ ဘရိတ်နင်းခြင်း၊ လမ်းချိုးအကွေ့များ၏ထောင့်ကျဉ်းထောင့်ကျယ်အလိုက် လိုက်လှည့်ရမည့် စတီယာရင်ဘီးခွေအနေအထားများကိုပင် ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း လိုက်ပါလုပ်ဆောင်သည်အထိ ဖြစ်လာခဲ့တော့သည်။ သို့သော် ကွန်ပျူတာစနစ်၏သတိပေးချက်များသည် အဆိုပါကား၏ အနေအထားကိုသာတွက်ချက်ပေးပြီး ကားနံဘေးပတ်ဝန်းကျင်အနေအထားများကို  အချိန်နှင့်တပြေးညီ ထည့်တွက်ခြင်းမရှိပေ။ ထို့ကြောင့် ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်း လိုက်ပါဆောင်ရွက်ချိန်တွင် ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေ ရုတ်တရက်အပြောင်းအလဲအရ ထိခိုက်မှုများဖြစ်ပေါ်လာရတော့သည်။ လက်တွေ့လေ့လာမှုများအရ ကွန်ပျူတာစနစ်၏ညွှန်ကြားမှုအပေါ် ယာဉ်မောင်းများမှီခိုလာခြင်းမှာ လွန်ခဲ့သော ၅ နှစ်အတွင်း ၄၆ ရာခိုင်နှုန်း မြင့်တက်လာခဲ့ကြောင်း တွေ့ရသည်။

အင်တာနက်စွဲလမ်းမှု

မော်တော်ကားများတွင်ပါဝင်သော player များ၊ gadget များသည် မိုဘိုင်းဖုန်းနှင့်ချိတ်ဆက်ပြီး အင်တာနက်ကောင်းကောင်းသုံးနိုင်သည်အထိ အဆင့်မြင့်မားလာခဲ့သည်။ မိုဘိုင်းဖုန်းများကလည်း မြန်နှုန်းမြင့် 4G အင်တာနက်ဆက်သွယ်ရေးကိုပင် ကျော်လွန်စပြုလာခဲ့ရာ ကားအတွင်း အင်တာနက်သုံးရခြင်းက ပို၍အဆင်ပြေချောမွေ့လာခဲ့တော့သည်။ Apple ၏ CarPlay နှင့် google က ထုတ်လုပ်သည့် Android Auto ဆော့ဖ်ဝဲများကလည်း ကားအတွင်းရှိ player များကိုချိတ်ဆက်ပြီး အင်တာနက်နှင့် လူမှုကွန်ရက်များကိုအသုံးပြုနိုင်စေရန် ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ယာဉ်မောင်းသူများ၏အာရုံစိုက်မှုကလည်း စတီယာရင်နှင့်ကားရှေ့မြင်ကွင်းပေါ်တွင် အပြည့်အဝမရှိတော့ပေ။ အကျိုးဆက်အားဖြင့်တော့ လူမှုကွန်ရက်နှင့် player screen များအပေါ် အာရုံရောက်ပြီး ယာဉ်မတော်တဆမှုများ ဖြစ်ပွားရတော့သည်။ ကား player များနှင့် အတွင်းပိုင်းဖျော်ဖြေရေးစနစ်များ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပို၍မြင့်မားလာရန်သာရှိနေရာ နည်းပညာ၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများအပေါ် ပညာရှင်များနှင့် ကားထုတ်လုပ်သူများ အလေးထားအဖြေရှာရမည့် ပြဿနာတစ်ခုပင်ဖြစ်လာခဲ့လေပြီ။

စာရေးသူ : ကိုဆွဲ (မုံရွာ)

Latest News

ရန္ကုန္လိုင္စင္ကို စနစ္တစ္ခုျဖင့္ ယခုနွစ္အတြင္း...

Zawgyi Version လိုင္စင္ကို Yangon Vehicle Quota Certificate (YVQC) စနစ္ျဖင့္ တန္ဖိုးသတ္မွတ္၍ ယခုနွစ္အတြင္း ခြင့္ျပဳခ်ထားေပးရန္...

Read more »

Lexus RX 2019 Review (International)

Zawgyi Version တည္ေဆာက္ပုံေကာင္းမြန္ျပီး ေမာင္းႏွင္ရတာ ဇိမ္က်တဲ့ Lexus RX 2019 ကေတာ့ hybrid အင္ဂ်င္နဲ႕ပဲ အေကာင္းဆုံးဝယ္ယူရရွိႏိုင္ပါတယ္။...

Read more »

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး...

Zawgyi Version ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈအာဏာပိုင္အဖြဲ႕ (YRTA) သို႔ ျပည္ပမွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား...

Read more »

ကုန္းေက်ာ္တံတားမွ လမ္းမကူးသူမ်ား၊...

Zawgyi Version ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဆူးေလလမ္းမနဲ႔ အေနာ္ရထာလမ္းေထာင့္မွာရွိတဲ့ ကုန္းေက်ာ္တံတားေတြမွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ယာဥ္အႏၱရယ္၊ လမ္းအႏၱရာယ္...

Read more »

ခရီးစဥ္အစအဆုံးကုိ က်ပ္တစ္ေထာင္ႏႈန္းျဖင့္...

Zawgyi Version ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ခရီးသြားလာမႈ လြယ္ကူအဆင္ေျပေစေရးအတြက္ YBS ခရီးသည္​ယာဥ္​လိုင္​းသစ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ပတ္ခရီးစဥ္​သစ္ကို...

Read more »