61f8ca1b872131c9599f7b6877d82be83f2d1c7f

Yangon Division

Volkswagen 50 စီး Yangon တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Premium Car

15

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
59000
Engine Power Icon
1200cc
Transmission Icon
Auto
168.0
သိန္း
168
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

15

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
1200cc
Transmission Icon
Auto
165.0
သိန္း
165
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

15

Year Icon
2014
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
5M/(MDY)
Mileage Icon
45000
Engine Power Icon
1200cc
Transmission Icon
Auto
275.0
သိန္း
275
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Dealer Car

11

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
New number
Mileage Icon
26500
Engine Power Icon
1200cc
Transmission Icon
Auto
154.0
သိန္း
154
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
-
Mileage Icon
85000
Engine Power Icon
1200cc
Transmission Icon
Auto
144.0
သိန္း
144
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2013
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
temp
Mileage Icon
50000
Engine Power Icon
1250cc
Transmission Icon
Auto
210.0
သိန္း
210
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

8

Year Icon
2012
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
3M-9118(MDY)
Mileage Icon
18000
Engine Power Icon
1200cc
Transmission Icon
Auto
310.0
သိန္း
310
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
-
Mileage Icon
82000
Engine Power Icon
1200cc
Transmission Icon
Auto
139.0
သိန္း
139
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Sati(MDY)
Mileage Icon
52000
Engine Power Icon
1200cc
Transmission Icon
Auto
160.0
သိန္း
160
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2013
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Sati
Mileage Icon
30000
Engine Power Icon
1200cc
Transmission Icon
Auto
238.0
သိန္း
238
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App