61f8ca1b872131c9599f7b6877d82be83f2d1c7f

Yangon Division

Volkswagen 64 စီး Yangon တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Premium Car

15

Year Icon
2012
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Sati ( MDY )
Mileage Icon
35000
Engine Power Icon
1200cc
Transmission Icon
Auto
240.0
သိန္း
240
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

15

Year Icon
2012
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Sati ( MDY )
Mileage Icon
50000
Engine Power Icon
1200cc
Transmission Icon
Auto
285.0
သိန္း
285
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

15

Year Icon
2012
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Sati ( MDY )
Mileage Icon
63000
Engine Power Icon
1200cc
Transmission Icon
Auto
240.0
သိန္း
240
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

6

Year Icon
2012
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
YARYI
Mileage Icon
67000
Engine Power Icon
1200cc
Transmission Icon
Auto
168.0
သိန္း
168
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2014
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
new
Mileage Icon
3
Engine Power Icon
1200cc
Transmission Icon
Auto
280.0
သိန္း
280
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

6

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
4m-####
Mileage Icon
80000
Engine Power Icon
1200cc
Transmission Icon
Auto
165.0
သိန္း
165
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

10

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
6M/****(MDY)
Mileage Icon
50000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
200.0
သိန္း
200
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

6

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Sati (MDY)
Mileage Icon
50000
Engine Power Icon
1200cc
Transmission Icon
Auto
170.0
သိန္း
170
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
70000
Engine Power Icon
1200cc
Transmission Icon
Auto
170.0
သိန္း
170
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2013
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Sati(MDY)
Mileage Icon
17600
Engine Power Icon
1200cc
Transmission Icon
Auto
185.0
သိန္း
185
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App