61f8ca1b872131c9599f7b6877d82be83f2d1c7f

Yangon Division

Toyota 3615 စီး Yangon တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Premium Car

5

Year Icon
2003
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
5E/--------
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Auto
175.0
သိန္း
175
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

12

Year Icon
2013
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
ေနာက္ဆံုးေရာက္ရွိ
Mileage Icon
70000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
220.0
သိန္း
220
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

8

Year Icon
2013
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Sati ( MDY )
Mileage Icon
16000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
198.0
သိန္း
198
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

11

Year Icon
2010
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Sati ( MDY )
Mileage Icon
59000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
161.0
သိန္း
161
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

14

Year Icon
2003
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Sati
Mileage Icon
80000
Engine Power Icon
3000cc
Transmission Icon
Auto
355.0
သိန္း
350
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

14

Year Icon
2005
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Sati
Mileage Icon
63000
Engine Power Icon
2400cc
Transmission Icon
Auto
395.0
သိန္း
390
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

6

Year Icon
2004
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
5E
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
3000cc
Transmission Icon
Auto
238.0
သိန္း
238
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

13

Year Icon
2004
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Sati
Mileage Icon
80000
Engine Power Icon
2400cc
Transmission Icon
Auto
370.0
သိန္း
370
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

9

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
2I/**** (YGN)
Mileage Icon
87000
Engine Power Icon
3000cc
Transmission Icon
Auto
550.0
သိန္း
550
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

7

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Sati
Mileage Icon
70000
Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Auto
358.0
သိန္း
358
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App