61f8ca1b872131c9599f7b6877d82be83f2d1c7f

Yangon Division

Toyota 4311 စီး Yangon တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Premium Car

12

Year Icon
2003
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
3M/....
Mileage Icon
90900
Engine Power Icon
4300cc
Transmission Icon
Auto
320.0
သိန္း
320
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

9

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
6M/****
Mileage Icon
70000
Engine Power Icon
3000cc
Transmission Icon
Auto
725.0
သိန္း
725
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

7

Year Icon
2012
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
ေနာက္ဆံုးေရာက္ရွိ
Mileage Icon
70000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
130.0
သိန္း
130
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

11

Year Icon
2004
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
1L-**** YGN
Mileage Icon
64000
Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Auto
270.0
သိန္း
270
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

6

Year Icon
2010
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
9K
Mileage Icon
70000
Engine Power Icon
1800cc
Transmission Icon
Auto
300.0
သိန္း
300
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

5

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
5j
Mileage Icon
120000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
150.0
သိန္း
150
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

15

Year Icon
2007
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
MDY 5M
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
2509cc
Transmission Icon
Auto
355.0
သိန္း
355
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

14

Year Icon
2007
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
MDY
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Auto
375.0
သိန္း
375
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

12

Year Icon
2007
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati(bgo)လိုက္စင္
Mileage Icon
16000
Engine Power Icon
1800cc
Transmission Icon
Manual
145.0
သိန္း
145
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

11

Year Icon
2013
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
၀ယ္ယူသူအမည္ေပါက္(ေနာက္ဆံုးနံပါတ္ရမည္။)
Mileage Icon
70000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
225.0
သိန္း
225
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App