61f8ca1b872131c9599f7b6877d82be83f2d1c7f

Yangon Division

Toyota 4925 စီး Yangon တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Premium Car

5

Year Icon
2007
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
1F/**** (YGN)
Mileage Icon
110000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
130.0
သိန္း
130
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

9

Year Icon
2009
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
60000
Engine Power Icon
4600cc
Transmission Icon
Auto
1500.0
သိန္း
1500
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

9

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
5M-2274
Mileage Icon
120000
Engine Power Icon
4000cc
Transmission Icon
Manual
185.0
သိန္း
185
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

12

Year Icon
2012
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
ေနာက္ဆံုးေရာက္ရွိ
Mileage Icon
16000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
190.0
သိန္း
190
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

6

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
ေနာက္ဆံုးေရာက္ရွိ (BAGO)
Mileage Icon
58000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
195.0
သိန္း
195
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

4

Year Icon
2016
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
2M/****(NPW)
Mileage Icon
10000
Engine Power Icon
3000cc
Transmission Icon
Auto
935.0
သိန္း
935
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

9

Year Icon
2012
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
ေနာက္ဆံုးေရာက္ရွိ (MDY)
Mileage Icon
60000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
170.0
သိန္း
170
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

7

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
yarye
Mileage Icon
70000
Engine Power Icon
1000cc
Transmission Icon
Auto
113.0
သိန္း
113
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

9

Year Icon
2003
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
4J
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
3000cc
Transmission Icon
Auto
379.0
သိန္း
379
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

9

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
9M
Mileage Icon
90000
Engine Power Icon
1800cc
Transmission Icon
Auto
249.0
သိန္း
249
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App