61f8ca1b872131c9599f7b6877d82be83f2d1c7f

Yangon Division

Toyota 4148 စီး Yangon တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Premium Dealer Car

15

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
74000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
145သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Dealer Car

14

Year Icon
2005
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
72000
Engine Power Icon
2400cc
Transmission Icon
Auto
355သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Dealer Car

15

Year Icon
2003
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
90000
Engine Power Icon
1800cc
Transmission Icon
Auto
225သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Dealer Car

15

Year Icon
2003
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
1800cc
Transmission Icon
Auto
220သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Dealer Car

15

Year Icon
2005
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Auto
370သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Dealer Car

15

Year Icon
2004
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
80000
Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Auto
330သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

0

Year Icon
1997
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
3D/3....
Mileage Icon
250000
Engine Power Icon
3000cc
Transmission Icon
Auto
300သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
45000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
148သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2010
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati (MDY)
Mileage Icon
30000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
135သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

7

Year Icon
2003
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
7I/****
Mileage Icon
90000
Engine Power Icon
1800cc
Transmission Icon
Auto
175သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App