41c1a56e3b503d7124ea5cf7eedd93a6ad1a56a4

Wish

Toyota Wish 483 စီး Myanmar တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Premium Car

4

Year Icon
2009
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Yaryi (Yangon)
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
1800cc
Transmission Icon
Auto
320.0
သိန္း
320
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

12

Year Icon
2005
State Icon
Mandalay Division
Licence Icon
Sati( MDY) (By Name)
Mileage Icon
50000
Engine Power Icon
1800cc
Transmission Icon
Auto
280.0
သိန္း
280
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

11

Year Icon
2011
State Icon
Mandalay Division
Licence Icon
sati(MDY)
Mileage Icon
82563
Engine Power Icon
1800cc
Transmission Icon
Auto
360.0
သိန္း
360
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

15

Year Icon
2004
State Icon
Mandalay Division
Licence Icon
MDY Sati
Mileage Icon
69144
Engine Power Icon
1800cc
Transmission Icon
Auto
270.0
သိန္း
270
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

14

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Sati
Mileage Icon
60000
Engine Power Icon
1800cc
Transmission Icon
Auto
270.0
သိန္း
270
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

9

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Sati (YGN)
Mileage Icon
140000
Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Auto
265.0
သိန္း
265
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

14

Year Icon
2009
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Sati
Mileage Icon
90000
Engine Power Icon
1800cc
Transmission Icon
Auto
380.0
သိန္း
380
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

12

Year Icon
2009
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
77000
Engine Power Icon
1800cc
Transmission Icon
Auto
340.0
သိန္း
340
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

15

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
80000
Engine Power Icon
1800cc
Transmission Icon
Auto
280.0
သိန္း
280
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

9

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
68000
Engine Power Icon
1800cc
Transmission Icon
Auto
365.0
သိန္း
365
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App