41c1a56e3b503d7124ea5cf7eedd93a6ad1a56a4

Wish

Toyota Wish 443 စီး Myanmar တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Premium Dealer Car

15

Year Icon
2003
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
90000
Engine Power Icon
1800cc
Transmission Icon
Auto
225သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Dealer Car

15

Year Icon
2003
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
1800cc
Transmission Icon
Auto
220သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

5

Year Icon
2003
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
3E/xxxx
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
1800cc
Transmission Icon
Auto
183သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
YGN , လိုင္​စင္​ အမည္ေပါက္၇မည္။ On the Way - Arr- 08.11.2016
Mileage Icon
118000
Engine Power Icon
1800cc
Transmission Icon
Auto
231သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2007
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
နာမည္ေပါက္ရမည္ ရန္ကုန္လို္စင္[သို့]နယ္လိုင္စင္ၾကိဳက္တာေျပာ
Mileage Icon
85500
Engine Power Icon
1800cc
Transmission Icon
Auto
260သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
နာမည္ေပါက္ရမည္ ရန္ကုန္လိုင္စင္(သို့)နယ္လိုင္စင္ၾကိုက္တာေျပာ
Mileage Icon
65100
Engine Power Icon
1800cc
Transmission Icon
Auto
260သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

5

Year Icon
2016
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Yaryi
Mileage Icon
85000
Engine Power Icon
1800cc
Transmission Icon
Auto
220သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

7

Year Icon
2003
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
7I/****
Mileage Icon
90000
Engine Power Icon
1800cc
Transmission Icon
Auto
175သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2003
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
85000
Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Auto
225သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
80000
Engine Power Icon
1800cc
Transmission Icon
Auto
235သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App