41c1a56e3b503d7124ea5cf7eedd93a6ad1a56a4

Wish

Toyota Wish 430 စီး Myanmar တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Premium Car

14

Year Icon
2007
State Icon
Mandalay Division
Licence Icon
Sati( MDY) (Personal Name)
Mileage Icon
65990
Engine Power Icon
1800cc
Transmission Icon
Auto
260.0
သိန္း
260
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

10

Year Icon
2004
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
ယာယီ
Mileage Icon
70000
Engine Power Icon
1800cc
Transmission Icon
Auto
200.0
သိန္း
200
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

13

Year Icon
2003
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati (YGN)
Mileage Icon
80000
Engine Power Icon
1800cc
Transmission Icon
Auto
250.0
သိန္း
250
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

11

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati / (YGN)
Mileage Icon
70000
Engine Power Icon
1800cc
Transmission Icon
Auto
300.0
သိန္း
300
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

15

Year Icon
2003
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati (YGN)
Mileage Icon
74000
Engine Power Icon
1800cc
Transmission Icon
Auto
230.0
သိန္း
230
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

9

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
*****
Mileage Icon
69500
Engine Power Icon
1800cc
Transmission Icon
Auto
250.0
သိန္း
250
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

15

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
1800cc
Transmission Icon
Auto
275.0
သိန္း
275
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

8

Year Icon
2007
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
70000
Engine Power Icon
1800cc
Transmission Icon
Auto
255.0
သိန္း
245
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

9

Year Icon
2007
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
70000
Engine Power Icon
1800cc
Transmission Icon
Auto
265.0
သိန္း
255
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

9

Year Icon
2007
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
70000
Engine Power Icon
1800cc
Transmission Icon
Auto
260.0
သိန္း
250
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App