1310a1a888bd4ed4db4f32f16be884ce7d52f7f8

Succeed

Toyota Succeed 55 စီး Myanmar တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

7

Year Icon
2009
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
GG/****(YGN)
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
170.0
သိန္း
170
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

6

Year Icon
2007
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
3G-6000+
Mileage Icon
88000
Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
150.0
သိန္း
150
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
80000
Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
170.0
သိန္း
170
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2010
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
5M/****(MDY)
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
173.0
သိန္း
173
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Taxi YGN - GG 95-- , လိုင္​စင္-​ လူနာမည္
Mileage Icon
132000
Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
173.0
သိန္း
173
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
GG/ (YGN)
Mileage Icon
137000
Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
178.0
သိန္း
178
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2007
State Icon
Mandalay Division
Licence Icon
MDY 7L-****
Mileage Icon
76000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
150.0
သိန္း
150
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

3

Year Icon
2010
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
yaryi
Mileage Icon
200000
Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
165.0
သိန္း
165
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
GG/ (YGN)
Mileage Icon
137000
Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
178.0
သိန္း
178
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

4

Year Icon
2010
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
1L..
Mileage Icon
150000
Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
170.0
သိန္း
170
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App