Ea50424166fdbd76d1f4f46d2e6ba15f9dd904c8

Mark X

Toyota Mark X 96 စီး Myanmar တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Premium Car

14

Year Icon
2005
State Icon
Mandalay Division
Licence Icon
MDY 1D-5786
Mileage Icon
71302
Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Auto
240.0
သိန္း
240
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

7

Year Icon
2010
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
5E-5373
Mileage Icon
80000
Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Auto
380.0
သိန္း
380
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

5

Year Icon
2004
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
5D/****(YGN)
Mileage Icon
90000
Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Auto
219.0
သိန္း
219
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

6

Year Icon
2005
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
2L/9000
Mileage Icon
90000
Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Auto
290.0
သိန္း
290
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

10

Year Icon
2010
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
7E/****(YGN)
Mileage Icon
102000
Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Auto
450.0
သိန္း
450
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2013
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
yaryi
Mileage Icon
40000
Engine Power Icon
3500cc
Transmission Icon
Auto
735.0
သိန္း
735
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2009
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
4F-YGN
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Auto
385.0
သိန္း
385
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2004
State Icon
Mandalay Division
Licence Icon
4I-****(YGN)
Mileage Icon
105000
Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Auto
270.0
သိန္း
270
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

3

Year Icon
2009
State Icon
Mandalay Division
Licence Icon
5G/YGN
Mileage Icon
50000
Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Auto
440.0
သိန္း
440
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
6M / 1140 (YGN)
Mileage Icon
10276
Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Auto
340.0
သိန္း
340
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App