Ea50424166fdbd76d1f4f46d2e6ba15f9dd904c8

Mark X

Toyota Mark X 117 စီး Myanmar တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon Premium Car

7

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
7I-
Mileage Icon
35000
Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Auto
260.0
သိန္း
260
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

0

Year Icon
2004
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
09795049849
Mileage Icon
70000
Engine Power Icon
300cc
Transmission Icon
Auto
250.0
သိန္း
250
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

0

Year Icon
2004
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
09795049849
Mileage Icon
80000
Engine Power Icon
3000cc
Transmission Icon
Auto
250.0
သိန္း
250
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

4

Year Icon
2007
State Icon
Mandalay Division
Licence Icon
2D/****(YGN)
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Auto
275.0
သိန္း
275
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

5

Year Icon
2010
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
4F/****(YGN)
Mileage Icon
83000
Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Auto
430.0
သိန္း
430
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
2005
State Icon
Mandalay Division
Licence Icon
MDY 9L-****
Mileage Icon
120000
Engine Power Icon
3000cc
Transmission Icon
Auto
325.0
သိန္း
325
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

6

Year Icon
2005
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
6M/ - - - -
Mileage Icon
80000
Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Auto
330.0
သိန္း
330
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

5

Year Icon
2005
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
7J/****(YGN)
Mileage Icon
108936
Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Auto
250.0
သိန္း
250
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

4

Year Icon
2005
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
3D/25**
Mileage Icon
140000
Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Auto
240.0
သိန္း
240
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

7

Year Icon
2007
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
5D-2+++
Mileage Icon
124000
Engine Power Icon
3000cc
Transmission Icon
Auto
268.0
သိန္း
268
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App