4a68ce3592491b43fbeb9eae3b8c8016ef01cb43

Mark II

Toyota Mark II 239 စီး Myanmar တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Premium Car

4

Year Icon
2001
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
1J
Mileage Icon
95000
Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Auto
200.0
သိန္း
200
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

14

Year Icon
2009
State Icon
Mandalay Division
Licence Icon
Sati( MDY) (By Name)
Mileage Icon
71487
Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Auto
285.0
သိန္း
285
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

2

Year Icon
2003
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
4k-
Mileage Icon
15000
Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Auto
250.0
သိန္း
250
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

5

Year Icon
2001
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
YGN 5I
Mileage Icon
120000
Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Auto
189.0
သိန္း
189
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

4

Year Icon
2002
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
2D
Mileage Icon
96000
Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Auto
182.0
သိန္း
182
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

8

Year Icon
2004
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
3K-&&&&
Mileage Icon
80000
Engine Power Icon
3000cc
Transmission Icon
Auto
325.0
သိန္း
325
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

3

Year Icon
2004
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
4i-xxxx
Mileage Icon
170000
Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Auto
228.0
သိန္း
228
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

7

Year Icon
1997
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
YGN 7C/1----
Mileage Icon
110000
Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Auto
135.0
သိန္း
135
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

0

Year Icon
2003
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
6i-6050
Mileage Icon
130000
Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Auto
225.0
သိန္း
225
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

2

Year Icon
2003
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
4k
Mileage Icon
150000
Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Auto
243.0
သိန္း
243
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App