2f8be34521e33545a2cc1dace80f7a0f9321e5b5

Magway Division

Toyota 5 စီး Magway တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

9

Year Icon
2011
State Icon
Magway Division
Licence Icon
1M/1000 ‌ေက်ာ္‌
Mileage Icon
70000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
120.0
သိန္း
120
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2011
State Icon
Magway Division
Licence Icon
1M/1000 ‌ေက်ာ္‌
Mileage Icon
70000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
120.0
သိန္း
120
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

7

Year Icon
2008
State Icon
Magway Division
Licence Icon
9F/****
Mileage Icon
160000
Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Manual
130.0
သိန္း
130
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

6

Year Icon
1995
State Icon
Magway Division
Licence Icon
4D-****
Mileage Icon
250000
Engine Power Icon
3000cc
Transmission Icon
Manual
170.0
သိန္း
170
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2002
State Icon
Magway Division
Licence Icon
7C/1***MDY
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Auto
137.0
သိန္း
137
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App