5d2d681780ec737b5e96d050dd8e27d2069d811a

LiteAce

Toyota LiteAce 56 စီး Myanmar တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon

5

Year Icon
1996
State Icon
Mandalay Division
Licence Icon
MDY 6A-5759
Mileage Icon
150000
Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Manual
70.0
သိန္း
70
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
2003
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
7J/1060
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Manual
165.0
သိန္း
165
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

5

Year Icon
2007
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
1M/****(BGO)
Mileage Icon
70000
Engine Power Icon
1800cc
Transmission Icon
Auto
148.0
သိန္း
148
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Year Icon
2004
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
6L/1538 (BGO)
Mileage Icon
150000
Engine Power Icon
3000cc
Transmission Icon
Manual
160.0
သိန္း
160
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
5M/4253 (MDY)
Mileage Icon
130000
Engine Power Icon
1800cc
Transmission Icon
Manual
125.0
သိန္း
125
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
2006
State Icon
Mandalay Division
Licence Icon
MDY Sati
Mileage Icon
132000
Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Manual
145.0
သိန္း
145
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
2006
State Icon
Mandalay Division
Licence Icon
MDY Sati
Mileage Icon
128000
Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Manual
145.0
သိန္း
145
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
2006
State Icon
Mandalay Division
Licence Icon
MDY Sati
Mileage Icon
140000
Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Manual
145.0
သိန္း
145
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

7

Year Icon
1997
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
YGN 8G-7864
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Manual
100.0
သိန္း
100
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Sati (BGO)
Mileage Icon
110000
Engine Power Icon
1800cc
Transmission Icon
Manual
138.0
သိန္း
138
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App