2e7bcc2c5e9228885e6dd4a08d51dd9b3f0daffd

Ipsum

Toyota Ipsum 42 စီး Myanmar တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon Premium Car

12

Year Icon
2003
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
7E-××××
Mileage Icon
90000
Engine Power Icon
2400cc
Transmission Icon
Auto
240.0
သိန္း
240
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

4

Year Icon
2001
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
5E/****(YGN)
Mileage Icon
90000
Engine Power Icon
2400cc
Transmission Icon
Auto
220.0
သိန္း
220
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

6

Year Icon
2002
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
3I/****(MDY)
Mileage Icon
90000
Engine Power Icon
2400cc
Transmission Icon
Auto
212.0
သိန္း
212
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
2001
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
(7E-2....)
Mileage Icon
120000
Engine Power Icon
2400cc
Transmission Icon
Auto
210.0
သိန္း
210
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

7

Year Icon
2002
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
6F/****(YGN)
Mileage Icon
140000
Engine Power Icon
2400cc
Transmission Icon
Auto
189.0
သိန္း
189
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

5

Year Icon
2002
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
3J/****(YGN)
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
2400cc
Transmission Icon
Auto
245.0
သိန္း
245
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

6

Year Icon
2002
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
3E/****(YGN)
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
2400cc
Transmission Icon
Auto
193.0
သိန္း
193
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Year Icon
2001
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
3F/****(YGN)
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
2400cc
Transmission Icon
Auto
207.0
သိန္း
207
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
2001
State Icon
Mandalay Division
Licence Icon
MDY 1G-****
Mileage Icon
54000
Engine Power Icon
2400cc
Transmission Icon
Auto
210.0
သိန္း
210
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
2001
State Icon
Mandalay Division
Licence Icon
MDY 7E-****
Mileage Icon
160000
Engine Power Icon
2400cc
Transmission Icon
Auto
190.0
သိန္း
190
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App