4fc6eb6cdf13d39acba3a16db2aba521a3ef7f00

Belta

Toyota Belta 229 စီး Myanmar တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Premium Car

10

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
65000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
160.0
သိန္း
160
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

13

Year Icon
2011
State Icon
Mandalay Division
Licence Icon
MDY Sati
Mileage Icon
30313
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
205.0
သိန္း
205
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

4

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Sati ( BGO )
Mileage Icon
52000
Engine Power Icon
1000cc
Transmission Icon
Auto
179.0
သိန္း
179
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

12

Year Icon
2011
State Icon
Mandalay Division
Licence Icon
MDY Sati
Mileage Icon
35110
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
200.0
သိန္း
200
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

15

Year Icon
2011
State Icon
Mandalay Division
Licence Icon
MDY Sati
Mileage Icon
8012
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
200.0
သိန္း
200
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

15

Year Icon
2011
State Icon
Mandalay Division
Licence Icon
MDY Sati
Mileage Icon
21099
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
190.0
သိန္း
190
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

13

Year Icon
2010
State Icon
Mandalay Division
Licence Icon
sati(MDY)
Mileage Icon
35246
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
195.0
သိန္း
195
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

14

Year Icon
2012
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Sati (BGO)
Mileage Icon
40000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
180.0
သိန္း
180
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

14

Year Icon
2011
State Icon
Mandalay Division
Licence Icon
sati(MDY)
Mileage Icon
62425
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
185.0
သိန္း
185
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
65000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
195.0
သိန္း
195
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App