4fc6eb6cdf13d39acba3a16db2aba521a3ef7f00

Belta

Toyota Belta 272 စီး Myanmar တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

9

Year Icon
2010
State Icon
Sagaing Division
Licence Icon
scp-92
Mileage Icon
55000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
163.0
သိန္း
163
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

8

Year Icon
2006
State Icon
Mandalay Division
Licence Icon
MDY 7D-****
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
130.0
သိန္း
130
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

6

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
5E/****(YGN)
Mileage Icon
80000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
135.0
သိန္း
135
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
ယာယီ
Mileage Icon
20000
Engine Power Icon
1000cc
Transmission Icon
Auto
143.0
သိန္း
143
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

6

Year Icon
2010
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
1G/----
Mileage Icon
60000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
162.0
သိန္း
162
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
80000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
190.0
သိန္း
190
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2009
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
7H/*****(YGN)
Mileage Icon
35000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
160.0
သိန္း
160
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2009
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
3E/*****(YGN)
Mileage Icon
35000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
185.0
သိန္း
185
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

4

Year Icon
2009
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
4G
Mileage Icon
15000
Engine Power Icon
1000cc
Transmission Icon
Auto
129.0
သိန္း
129
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

8

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
35000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
210.0
သိန္း
210
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App