4df109c451c98fe14891dbd8366b3b1227777f4f

bB

Toyota bB 21 စီး Myanmar တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon Premium Dealer Car

11

Year Icon
2010
State Icon
Mandalay Division
Licence Icon
MDY Sati
Mileage Icon
75000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
170.0
သိန္း
170
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
ေနာက္ဆုံးနံပါတ္
Mileage Icon
40000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
140.0
သိန္း
140
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

5

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
7M/xxxx (MDY)
Mileage Icon
80000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
139.0
သိန္း
139
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

5

Year Icon
2007
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
5H/****(YGN)
Mileage Icon
70000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
128.0
သိန္း
128
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

1

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
9F/****(YGN)
Mileage Icon
90000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
140.0
သိန္း
140
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

6

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Sati (MDY)
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
140.0
သိန္း
140
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

5

Year Icon
2012
State Icon
Mandalay Division
Licence Icon
9L/xxxx
Mileage Icon
60000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
165.0
သိန္း
165
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

7

Year Icon
2012
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
ယာယီ
Mileage Icon
50000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
180.0
သိန္း
180
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

6

Year Icon
2012
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
5M/1355
Mileage Icon
120000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
145.0
သိန္း
145
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
30000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
170.0
သိန္း
170
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App